Реферат на тему

Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків

Стаття ККУ 178:

Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку —

карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є конституційне право людини
на свободу віросповідання, яке у даному випадку включає свободу
сповідувати будь-яку релігію, безперешкодно від правляти одноособова чи
колегіальне релігійні культи і ритуальш обряди, вести релігійну
діяльність, у т,ч. з використанням релігій них споруд чи культових
будинків, Обов’язковим додатковим об’ єктом виступає право власності.

2. Предметом злочину закон називає релігійні споруди або куль тобі
будинки Релігійні споруди та культові будинки — це приміщення для
проведення або забезпечення богослужінь і виконання релігійних обрядів
(церкви, собори, костьоли, синагоги, мечеті, пагоди,, каплиці, дзвіниці,
мінарети, молитовні тощо). Кожна їх складова (архітектура, живопис тощо)
суворо регламентована канонами

певної церкви. Якщо релігійні святині являють собою особливу історичну
чи культурну цінність, їх нищення, руйнування чи псування потребують
додаткової кваліфікації за ч. 2 ст, 298,

3. 3 об’єктивної сторони злочин може виражатися у форм? пошкодження або
зруйнування. Про поняття пошкодження див коментар до ст. 194. Поняття
зруйнування — юридичний синонім до поняття знищення, визначення якого
викладено у коментарі до ст. 194.

На відміну від ст. 194, ст. 178 не обумовлює кримінальну
відповідальність за пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або
культового будинку розміром заподіяної в результаті таких дій шкоди.
Таким чином, кримінальне караним є будь-яке пошкодження чи зруйнування
релігійної споруди або культового будинку, яке заподіяло чи могло
заподіяти істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству.
Виняток становлять випадки малозначного пошкодження чи зруйнування
релігійної споруди або культового будинку, яке в силу ч. 2 ст. 11 не
може бути визнано злочином.

Умисне пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового
будинку, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим за-гальнонебезпечним
способом, або якщо воно заподіяло майнову шкоду в особливо великих
розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, потребує
додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 194.

За своєю конструкцією цей склад злочину матеріальний, Біи вважається
закінченим з моменту настання наслідків у вигляд, пошкодження чи
зруйнування релігійної споруди або культового будинку,

4. Суб’єкт злочину загальний,

5. Суб’єктивна сторона характеризується умислом або необережністю.

Конституція України (ст. 35).

Закон України Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 клтшя
1991 р. (ст. ст. 2, 8, 17, 18, 21, 31).

Похожие записи