.

Порядок створення юридичних осіб (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1903
Скачать документ

Порядок створення юридичних осіб

Для того, щоб юридична особа з’явилася як така, необхідно, щоб її
засновники вчинили низку передбачених законом юридичних дій. Ці дії не є
рівнозначними для різних юридичних осіб. Так, одні юридичні особи
створюються самою державою та достатньо лише рішення засновника, та лише
воно здатне легалізувати підприємство, оскільки має нормативну силу.
Інші юридичні особи засновуються приватними особами. Створення деяких
організації має високу соціальну значимість, що потребує окремого
дослідження державними органами можливості їх існування. В усіх
перелічених випадках є потрібним різний ступень впливу держави на
створення юридичних осіб. В залежності від цього виділяють різний
порядок створення юридичних осіб.

Розпорядчий порядок створення юридичних осіб характеризується тим, що
необхідним та водночас достатнім є само розпорядження засновника, що
створює організацію. Оскільки для легалізації юридичних осіб необхідними
є дії державних органів, то рішення засновника повинно мати нормативну
силу. Отже, таким чином створюються публічні юридичні особи. Їх
засновником є держава. Наприклад, державна служба охорони Міністерства
внутрішніх справ створена розпорядчим порядком. Для створення приватного
підприємства необхідне волевиявлення власника.

Дозвільний порядок створення юридичних осіб передбачає, що для створення
юридичної особи є обов’язковим отримання спеціального дозволу
вповноваженого державного органу. Цей орган вивчає в кожному окремому
випадку необхідність та можливість створення такої юридичної особи.
Виявляється відповідність юридичної особи, що створюється іншим значущім
факторам, які мають її характеризувати. Так, наприклад, комерційні банки
створюються за дозволом Національного банку України, що попередньо
вивчає дотримання кандидатом спеціальних вимог щодо статутного фонду та
інших. Деякі об’єднання підприємств створюються за дозволом
Антимонопольного комітету України, який слідкує за існуванням
конкурентного середовища в певних сферах господарювання, недопущенням
монополізації ринку.

Нормативно-явочний порядок створення юридичних осіб є найбільш
полегшеним у порівнянні з вищевказаним. Тут не вимагається, як при
дозвільному порядку, попереднього дозволу державних органів на створення
юридичної особи. Подання необхідних для створення юридичної особи
документів, що відповідають закону в орган реєстрації є достатнім для
того, щоб останній прийняв рішення про реєстрацію організації. Сам закон
вже дозволив створення таким чином юридичних осіб. Отже, державний орган
лише перевіряє дотримання засновниками закону при створенні юридичної
особи. Він не може довільно відмовити у створенні юридичної особи,
наприклад, на підставі недоцільності її існування.

Договірно-правовий порядок створення юридичних осіб за умови
корпоратизації є переважаючим за сучасних умов. Він полягає у тому, що
засновники перш ніж створити юридичну особу укладають засновницький
(установчий) договір де визначають мету створення, правове становище
засновників.

В літературі також виділяється змішаний порядок створення юридичних
осіб. Так комерційні банки створюються у дозвільному порядку. Але якщо
вони утворюються у формі акціонерних товариств то застосовується
договірно-правовий порядок їх створення.

?

Oe

ue

Oe

?????????oe?Розробка та прийняття засновницьких документів. Вимоги до
засновницьких документів

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють
установчі (засновницькі) документи, які викладаються письмово і
підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не
встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом
товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір
між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене
однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.
Установа створюється на підставі індивідуального або спільного
установчого акта, складеного засновником (засновниками). Установчий акт
може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт,
складений однією або кількома особами, може бути скасований засновником
(засновниками). Юридична особа вважається створеною з дня її державної
реєстрації. Це випливає зі змісту ст. 87 ЦК України.

Стаття 88 ЦКУ встановлює вимоги до змісту установчих документів
юридичної особи. У статуті товариства вказуються найменування юридичної
особи, її місцезнаходження, адреса, органи управління товариством, їх
компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства
та виходу з нього, якщо не встановлені додаткові вимоги щодо змісту
статуту. У засновницькому договорі товариства визначаються зобов’язання
учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його
створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові
вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом
або іншим законом. В установчому акті установи вказується її мета,
визначаються майно, яке передається установі, необхідне для досягнення
цієї мети, структура управління установою. Якщо в установчому акті, який
міститься у заповіті, відсутні окремі із зазначених вище положень, їх
встановлює орган, що здійснює державну реєстрацію.

Література

Грешников И.П. Субъекты гражданского права // С.-Петербург. Юридический
центр. 331 с.,

Шишка Р.Б. Новий погляд на підприємницьку правосуб’єктність // Вісник
Університету внутрішніх справ. – № 3-4. – 1998 . – с. 266-272;

Шишка Р.Б. и др. Предпринимательское право Украины: Учебник /

Р.Б.Шишка, А.М.Сытник, В.Н.Левков, и др./Под. общ. ред к.ю.н.Р.Б.Шишки.
Х., Эспада. 2001.,

Гражданское право Украины. Ч. 1. Под редакцией Пушкина А.А., Самойленко
В.М., Х.: Основа, 1996, 438 с.;

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. (По изданию 1914 г.) // М.:
Спарк. – 1994, 335 с;

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907
г.). М.: Спарк, 1995. – 556 с.; Цивільне право України: Академічний
курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред Я.М.Шевченко.-Т.1. Загальна
частина. К.: Вид. Дім “Ін Юре”, -2003, 520с.,

Шишка Р.Б. и др. Предпринимательское право Украины: Учебник /Р.Б.Шишка,
А.М.Сытник, В.Н.Левков, и др./Под. общ. ред к.ю.н.Р.Б.Шишки. Х., Эспада.
2001,-С.115

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019