.

Порядок реєстрації актів громадського стану.(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4281
Скачать документ

Міністерство освіти України

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

Кафедра правознавства

Конрольна робота

З предмету: «Реєстрація актів громадянського стану»

На тему: “Порядок реєстрації актів громадянського стану “

ПЛАН:

ВСТУП

1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.

2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА

4.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

5.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ

6.РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Громадянський стан особи залежить від сукупності факторів, котрі
характеризують громадянина як суб?єкта цивільного права. Так, виникнення
та припинення правоздатності пов?язано з фактом народження та фактом
смерті громадянина, шлюб сприяє виникненню права сумісної власності
подружжя, а усиновлення – та відносини законного представництва, и весь
комплекс особистих та майнових прав і обов?зків, котрі виникають між
батьками та дітьми.

Щоденна праця співробітників відділів реєстрації актів громадянського
стану та будинків реєстрації шлюбів необхідна для задоволення важливих
соціальних потреб людей та організацій. Їх щоденна праця пов?язана з
великим об?ємом ручних операцій, які потребують постійної уваги та
охайності.

Згідно з статтею 159 Кодексу про шлюб та сім’ю України акти
громадянського стану реєструються в районних центрах, районах у містах
Києві та Севастополі відділами реєстрації актів громадянського
стану місцевих державних адміністрацій, у містах і в районах міст
обласного підпорядкування – відділами реєстрації актів громадянського
стану виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів, а
в сільській місцевості і селищах – виконавчими комітетами
сільських і селищних Рад народних депутатів.

При реєстрації актів громадянського стану пред’являються документи,
які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в органах
реєстрації актів громадянського стану, а також документи, які
посвідчують особу заявника: паспорт, посвідчення особи або військова
книжка військовослужбовця.

1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.

Згідно з інструкцією міністерства юстиції України N 22/5 від 29.12.84
Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні (Зі змінами
і доповненнями, внесеними Мін’юстом України 19 квітня 1994 р., особи,
які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за
встановленою формою до органу реєстрації актів громадянського стану
за місцем проживання однієї з них або за місцем проживання їх
батьків. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати
новий шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують
припинення попереднього шлюбу.

Якщо особи, які одружуються, подають заяву до органу реєстрації
актів громадянського стану за місцем проживання батьків або одного з
них, повинен бути пред’явлений паспорт з відміткою про його прописку
в даній місцевості.

На заяві про вступ у шлюб, а також в графі “Для відміток” запису
акта про одруження зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові того
з батьків, який пред’явив паспорт, ким і коли він виданий, серія і
номер паспорта, а також коли і де він прописаний.

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов’язані пред’явити для
посвідчення їх особи і віку паспорти або документи, що замінюють їх.

Приймання заяв про реєстрацію шлюбу громадян України, які мають
загальногромадянські закордонні або службові паспорти, провадиться
на загальних підставах, але цими особами обов’язково повинна бути
пред’явлена довідка про сімейний стан, видана компетентним
органом.

Особи, які відправляються в закордонне плавання і мають посвідчення
особи моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні пред’явити
до органу реєстрації актів громадянського стану свій паспорт
громадянина України з відміткою органу внутрішніх справ про прописку і
відомостями про сімейний стан.

Заяви про реєстрацію шлюбу в Україні громадян України, які постійно
проживають за кордоном, приймаються за їх
загальногромадянськими закордонними паспортами, виданими
уповноваженими на те державними органами. У тих випадках, коли в цих
паспортах відсутні відомості про сімейний стан їх власників, вони
повинні подати органу реєстрації актів громадянського стану довідку
про те, що не перебувають у шлюбі, видану компетентним органом країни
за місцем їх постійного проживання і легалізовану консульською установою
або дипломатичним представництвом України.

Орган реєстрації актів громадянського стану, що прийняв заяву про
реєстрацію шлюбу, зобов’язаний ознайомити осіб, які вступають у
шлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ці
особи взаємно обізнані зі станом здоров’я і сімейним станом, а
також роз’яснити їм права і обов’язки як майбутнього подружжя і
батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до
вступу в шлюб.

Шлюб укладається в органах реєстрації актів громадянського
стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку
після подання особами, які бажають одружитися, заяви. В окремих
випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації
актів громадянського стану.

При обчисленні місячного строку відповідно до чинного
законодавства органи РАГСу керуються такими правилами: перебіг
місячного строку починається наступного дня після подання заяви до
органу реєстрації актів громадянського стану і закінчується
відповідного числа наступного місяця. Якщо це число припадає на
неробочий день відділу реєстрації актів громадянського стану, днем
закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день.

Якщо до органу реєстрації актів громадянського стану надійде заява
про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація його
відкладається. В цьому разі заявникові пропонується у
визначений строк подати відповідні докази. Орган реєстрації актів
громадянського стану може на прохання заінтересованих осіб або
з своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку
реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у
шлюб. За наявності законних перешкод до укладення шлюбу орган
реєстрації актів громадянського стану відмовляє в його реєстрації
і видає письмове роз’яснення. Якщо відомості про такі перешкоди
не дістануть підтвердження, реєстрація шлюбу провадиться на
загальних підставах. Перевірка обставин повинна бути закінчена у
місячний строк.

За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, орган реєстрації
актів громадянського стану призначає день і годину реєстрації
шлюбу, не виключаючи загальновстановлених днів відпочинку, з
додержанням строку, передбаченого статтею 14 Кодексу про шлюб та сім’ю
України ( 2006-07 ).

Якщо громадяни, які бажають одружитися, не можуть з’явитися з
поважних причин до відділу реєстрації актів громадянського стану
в установлений їм день, строк реєстрації шлюбу на їх прохання
переноситься на інший день згідно з їх бажанням. Про це робиться
відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.

місячного строку після дня, призначеного для реєстрації шлюбу, і не
повідомили причину неявки, заява втрачає силу.

Орган реєстрації актів громадянського стану забезпечує урочисту
обстановку реєстрації шлюбу при згоді на це осіб, які одружуються.

Реєстрація шлюбу провадиться в органах реєстрації актів громадянського
стану в присутності осіб, які укладають шлюб, а також за їх
бажанням в присутності свідків, родичів, знайомих.

Якщо особи, які одружуються, не можуть прибути до органів
реєстрації актів громадянського стану внаслідок тяжкої хвороби або з
іншої поважної причини, з дозволу виконавчого комітету районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів та районної,
районної міст Києва та Севастополя державної адміністрації
реєстрація шлюбу може бути проведена вдома, в лікарні або в іншому місці
в присутності осіб, які укладають шлюб. Наявність у особи, яка
одружується, тяжкої хвороби, що перешкоджає її явці до органу
реєстрації актів громадянського стану, повинна бути підтверджена
лікарською довідкою, яка додається до заяви.

Про реєстрацію шлюбу в лікарні, вдома або в іншому
відповідному місці, а також про те, ким і коли видана лікарська
довідка, її номер зазначається в графі “Для відміток” запису акта про
одруження.

Укладення шлюбу по довіреності або через представника, тобто заочно –
не дозволяється.

У документах, що посвідчують особу тих, які одружилися,
проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища,
імені, по батькові і року народження другого з подружжя, місця і часу
реєстрації шлюбу.

Якщо особа, в паспорті якої проставляється штамп про реєстрацію
шлюбу, прийняла прізвище другого з подружжя, на першій сторінці
паспорта зазначається, що паспорт підлягає обміну в місячний строк
у зв’язку з переміною прізвища при вступі в шлюб.

2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Реєстрація розірвання шлюбу, як і реєстрація одруження, провадиться
за місцем проживання подружжя або одного з них.

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду
провадиться за заявою подружжя або одного з них по пред’явленні копії
рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили, а також
квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита.

У випадках, коли один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений
від сплати державного мита, реєстрація розірвання шлюбу і видача йому
свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим
з подружжя.

Шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі записів актів
про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не дата
постановлення рішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстрації
розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану хоча б
одним з подружжя.

Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку,
що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу.

стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого
з подружжя.

При одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу орган реєстрації
актів громадянського стану з’ясовує, чи не було зареєстровано
розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану за заявою
другого з подружжя. Якщо такої реєстрації не було або той з
подружжя, що подав заяву, про неї не знає, орган реєстрації актів
громадянського стану після реєстрації заяви в спеціальному журналі
не пізніше тижневого строку надсилає до органу реєстрації актів
громадянського стану України за місцем реєстрації шлюбу запит про
те, чи немає в запису акта про шлюб відмітки про вже проведену
реєстрацію розірвання шлюбу. Тому з подружжя, що подав заяву,
роз’яснюється, що після одержання відповіді розірвання шлюбу буде
зареєстровано.

Орган реєстрації актів громадянського стану, що одержав такий запит,
повинен не пізніше тижневого строку повідомити, коли і яким органом
реєстрації актів громадянського стану було зареєстровано розірвання
шлюбу другим з подружжя, чи про те, що відмітки про розірвання шлюбу
в запису акта про одруження немає.

Орган реєстрації актів громадянського стану, одержавши повідомлення
про відсутність відмітки про розлучення, запрошує заявника для
реєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє
розлучення.

Якщо органу реєстрації актів громадянського стану відомо, що другий з
подружжя вже зареєстрував розірвання шлюбу, заяву, що надійшла, разом
з копією рішення суду і квитанцією про сплату державного мита
він надсилає до відділу реєстрації актів громадянського стану
України за місцем знаходження актового запису про розірвання шлюбу
для доповнення його відомостями, яких не вистачає.

У випадках, коли один з подружжя згідно з рішенням суду
зареєстрував розірвання шлюбу, а другий з поважних причин не може
особисто з’явитися до відділу реєстрації актів громадянського стану
для його реєстрації, доповнення актового запису може бути проведено
по нотаріально засвідченій довіреності на загальних підставах.

Орган реєстрації актів громадянського стану, який одержав такі
матеріали, зобов’язаний у десятиденний строк доповнити актовий
запис про розлучення і надіслати до відділу реєстрації актів
громадянського стану за місцем проживання заявника для вручення
йому свідоцтва про розірвання шлюбу, зазначивши в ньому ту ж дату
розірвання, що й першому з подружжя.

Після доповнення актового запису орган реєстрації актів громадянського
стану повинен повідомити про це в архів за місцем знаходження другого
примірника актового запису про розірвання шлюбу.

Той з подружжя, що бажає, щоб йому було присвоєне дошлюбне
прізвище, повинен заявити про це в органах реєстрації актів
громадянського стану при реєстрації розірвання шлюбу. Про присвоєння
одному з подружжя дошлюбного прізвища органи реєстрації актів
громадянського стану роблять відповідний запис.

Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадках,
передбачених статтею 41 Кодексу про шлюб та сім’ю України (
2006-07 ), провадиться на підставі їх заяви, в якій повинно бути
зазначено про відсутність у подружжя неповнолітніх дітей.

подружжям заяви про розлучення. При обчисленні строку відповідно до
чинного законодавства органи РАГСу керуються правилами: перебіг
місячного строку починається наступного після подачі до органу
реєстрації актів громадянського стану заяви дня і закінчується
відповідного числа третього місяця. Якщо це число припадає на
неробочий день, днем закінчення строку вважається найближчий наступний
за ним робочий день.

Перед прийняттям заяви про розірвання шлюбу керівник відділу реєстрації
актів громадянського стану зобов’язаний провести бесіду з особами, які
подають заяву про розірвання шлюбу.

Якщо один з подружжя через поважну причину не має можливості
з’явитись до органу реєстрації актів громадянського стану для
подання заяви про розірвання шлюбу наприклад,у зв’язку з тяжкою
хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій
місцевості, той з подружжя, що з’явився, повинен подати від імені
подружжя спільну заяву.

Підпис на заяві того з подружжя, що відсутній, повинен бути належним
чином засвідчений (органом реєстрації актів громадянського
стану, командуванням військової частини, капітаном судна, консулом,
адміністрацією місця позбавлення волі, виконкомом селищної, сільської
Ради народних депутатів).

Якщо один з подружжя, незважаючи на відсутність у нього заперечень
проти розлучення, ухиляється від явки для реєстрації розірвання шлюбу
в органах реєстрації актів громадянського стану ,або коли місце
проживання другого з подружжя невідоме, питання про розірвання шлюбу
розглядається судом.

До заяви про розірвання шлюбу повинно бути додане свідоцтво про
одруження. Якщо у подружжя такого свідоцтва немає і запис акта про
одруження в органі реєстрації актів громадянського стану не зберігся,
за наявності в документах, що посвідчують особу заявника, відмітки про
одруження, вимагати поновлення запису акта не треба. Про відсутність
свідоцтва робиться відмітка на заяві про реєстрацію розірвання шлюбу.

Якщо кожний з подружжя з поважних причин не може з’явитися до
відділу реєстрації актів громадянського стану для реєстрації
розірвання шлюбу в установлений для них день, строк реєстрації на їх
прохання може бути перенесений на інший день. Про це робиться відмітка
на заяві та в журналі обліку заяв. У цих випадках строк перенесення
реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня
подання заяви.

Питання про визнання причин неявки поважними вирішується керівником
відділу реєстрації актів громадянського стану.

Якщо той з подружжя, що буде відсутній при реєстрації розірвання
шлюбу, бажає після розлучення іменуватися своїм дошлюбним
прізвищем, він повинен вказати про це в заяві про розлучення.

Якщо розірвання шлюбу реєструється одним з подружжя, при складанні
актового запису в нього вносяться всі необхідні відомості, що
стосуються цієї особи. Щодо другого з подружжя зазначаються лише
прізвище до розірвання шлюбу, ім’я, по батькові, дата народження і сума
державного мита, яку він має сплатити відповідно до рішення суду. У
цьому разі в свідоцтві про розірвання шлюбу зазначається прізвище,
присвоєне після розірвання шлюбу лише тому з подружжя, що зареєстрував
розлучення.

Якщо один з подружжя визнаний у встановленому законом порядку
безвісно відсутнім, недієздатним внаслідок душевної хвороби чи
недоумства, засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на
строк не менше трьох років, розірвання шлюбу провадиться за місцем
проживання другого з подружжя.

До заяви про розірвання шлюбу додаються копія або виписка з рішення
суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним
внаслідок душевної хвороби чи недоумства, копія або виписка з
вироку про засудження його до позбавлення волі на строк не менше трьох
років. Про подання заяви відділ реєстрації актів громадянського
стану повідомляє другого з подружжя, що перебуває у місцях
позбавлення волі, або опікуна недієздатного і встановлює у
повідомленні строк, протягом якого слід сповістити, чи є спір про
дітей, про поділ майна, що є спільною сумісною власністю
подружжя, або сплату аліментів тому з подружжя, що потребує
матеріальної допомоги. Встановлений для відповіді строк не повинен
перевищувати одного місяця.

Якщо до закінчення призначеного строку не надійде відповідь, яка
підтверджує, що засуджений перебуває в місцях позбавлення волі,
реєстрація розірвання шлюбу відкладається, а до
виправно-трудової установи надсилається нагадування.

Якщо за повідомленням адміністрації місць позбавлення волі засуджений
звільнений або умовно звільнений з обов’язковим залученням до
праці(, реєстрація розірвання шлюбу провадиться на загальних підставах.

При одержанні відповіді про відсутність спору або неодержанні її
у встановлений в повідомленні повторний строк відділ реєстрації
актів громадянського стану реєструє розірвання шлюбу.

У документах, що посвідчують особу розлученого подружжя, проставляється
штамп про реєстрацію розірвання шлюбу, де зазначаються
прізвище, ім’я, по батькові особи, з якою припинено шлюб, місце і час
реєстрації розірвання шлюбу.

Коли особа, в паспорті якої робиться відмітка про розірвання шлюбу,
перемінила прізвище на дошлюбне, одночасно вказується, що у зв’язку зі
зміною прізвища паспорт підлягає обміну в місячний строк. Якщо
реєстрація розірвання шлюбу проведена за відсутності одного з
подружжя, відмітка про це в його документах робиться при врученні йому
свідоцтва про розірвання шлюбу відділом реєстрації актів громадянського
стану за місцем прописки (тимчасової або постійної) або за місцем
проживання цієї особи.

Орган реєстрації актів громадянського стану, який
зареєстрував розірвання шлюбу, повинен у десятиденний строк
надіслати повідомлення про розлучення відділу реєстрації актів
громадянського стану за місцем знаходження актового запису про
одруження. Одержавши таке повідомлення, відділ реєстрації актів
громадянського стану повинен у десятиденний строк зробити в графі “Для
відміток” запису акта про одруження відмітку про розірвання шлюбу,
зазначивши, коли і яким органом реєстрації актів
громадянського стану зареєстровано розірвання шлюбу, номер
актового запису. Одночасно на лицьовій стороні запису акта про
одруження зверху вказується: “Шлюб розірвано”, щоб не допустити в
подальшому помилкової видачі свідоцтва про одруження. Після цього
орган реєстрації актів громадянського стану надсилає повідомлення
про розірвання шлюбу до архіву органу реєстрації актів
громадянського стану, в якому знаходиться другий примірник запису акта
про одруження, для відповідної відмітки.

У разі з’явлення того з подружжя, що у встановленому законом порядку
був оголошений померлим, і скасування рішення суду про це, шлюб
вважається поновленим, якщо другий з подружжя не уклав новий шлюб.
Коли ж він вступив у новий шлюб, той, що з’явився, вправі
одержати у відділі реєстрації актів громадянського стану, що
зареєстрував розірвання шлюбу, свідоцтво про розірвання шлюбу.

Якщо один з подружжя був визнаний у встановленому законом
порядку безвісно відсутнім і з цієї підстави шлюб з ним було
розірвано, в разі його з’явлення і скасування рішення суду про
визнання цієї особи безвісно відсутньою шлюб може бути поновлений
органом реєстрації актів громадянського стану за спільною заявою
подружжя. Анулювання запису акта про розірвання шлюбу провадиться
органом реєстрації актів громадянського стану, в якому знаходиться цей
запис. Шлюб не може бути поновлений, якщо другий з подружжя особи,
визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб. У цьому разі той
з подружжя, що з’явився, вправі одержати свідоцтво про розірвання
шлюбу у відділі реєстрації актів громадянського стану, що зареєстрував
розірвання шлюбу. При цьому запис акта про розірвання шлюбу
доповнюється відомостями, яких не вистачає.

3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА

Реєстрація встановлення батьківства провадиться в органах
реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання одного з
батьків, як і у випадках одруження, або за місцем постановлення
рішення суду про встановлення батьківства.

Реєстрація встановлення батьківства провадиться на підставі
спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення факту
батьківства і факту визнання батьківства; в разі смерті матері,
визнання матері недієздатною, позбавлення її батьківських прав чи
неможливості встановити місце її проживання – за заявою батька
дитини.

Реєстрація встановлення батьківства по довіреності або через
представника не допускається.

Якщо один з батьків з поважних причин не може особисто з’явитись до
органу реєстрації актів громадянського стану для реєстрації
встановлення батьківства, його підпис на заяві повинен бути
засвідчений у належному порядку (органом реєстрації актів
громадянського стану, командуванням військової частини,
адміністрацією місця позбавлення волі, начальником геологічної
експедиції, головним лікарем лікарні, госпіталю). Відповідно до закону
реєстрація встановлення батьківства щодо осіб, які досягли на день
подання заяви повноліття, допускається лише за їх згодою. У цих
випадках до заяви батьків обов’язково додається письмова згода
повнолітнього на встановлення батьківства. Така згода може бути
виражена в окремій заяві цієї особи або в її підпису під спільною
заявою батьків ). Одночасно повнолітній зазначає, чи бажає він
прийняти прізвище батька чи хоче залишитися на прізвищі матері. Про
це робиться відповідна відмітка в графі 19 запису акта про
встановлення батьківства.

копія повинна бути витребувана у триденний строк для уточнення
зазначених відомостей і додана до заяви. В цьому разі заява
реєструється в журналі в день її надходження в звичайному порядку,
а встановлення батьківства провадиться в присутності заявників
негайно при одержанні копії актового запису про народження.

Реєстрація встановлення батьківства провадиться незалежно від
того, чи перебуває батько дитини в шлюбі, тому згода його дружини на
реєстрацію встановлення батьківства не потрібна. У тому разі, коли в
актовому запису про народження дитини батьком вказаний чоловік
заявниці або інша особа (за винятком випадків, передбачених статтею
55 Кодексу про шлюб та сім’ю України ( 2006-07 ), в реєстрації
встановлення батьківства має бути відмовлено до вирішення судом
питання про виключення відомостей про батька з запису акта про
народження дитини.

Не допускається встановлення батьківства за заявою особи, визнаної
в судовому порядку недієздатною внаслідок душевної хвороби або
недоумства, а також за заявою опікуна цієї недієздатної особи.

В рішенні суду про встановлення батьківства обов’язково повинні
міститись такі відомості про батька дитини: прізвище, ім’я, по
батькові, число, місяць, рік і місце народження, а також його
національність, місце постійного проживання і роботи.

При складанні запису акта про встановлення батьківства відомості
про батька наводяться відповідно до рішення суду. Якщо у судовому
рішенні відсутні відомості про національність та громадянство батька,
графи запису акта “Національність” і “Громадянство” заповнюються
згідно з графами N 14 і N 15 запису акта про народження. Про це
робиться відмітка у графі 18 запису акта про встановлення
батьківства. Місце постійного проживання вказується зі слів
заявника. Надалі зміни запису про національність батька дитини
можливі лише у порядку, встановленому Положенням про порядок зміни,
поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і
строки зберігання актових книг.

У разі встановлення батьківства, якщо батьки уклали шлюб після
народження дитини і при реєстрації шлюбу мати прийняла прізвище
чоловіка, в запису акта про народження дитини провадиться виправлення
прізвища матері. Раніше видане свідоцтво про народження
відбирається і знищується в порядку, передбаченому Інструкцією по
обліку, зберіганню і витрачанню бланків свідоцтв про реєстрацію
актів громадянського стану в Україні.

Виправлення прізвища матері, а в необхідних випадках і дитини в запису
акта про народження дитини у випадках, якщо батьки дитини вступили в
шлюб до або після встановлення батьківства і при укладенні шлюбу мати
прийняла прізвище чоловіка, провадиться без складання висновку.
Підставою для внесення виправлення є запис акта про одруження.

У випадках встановлення батьківства і внесення відомостей про
батька в запис акта про народження дитини, в якому раніше було
зазначено про видачу матері довідки до органів соціального
захисту населення для одержання допомоги, відділ реєстрації актів
громадянського стану, який вносить зміни, зобов’язаний
повідомити про це органи соціального захисту населення за місцем
проживання матері дитини. Такі повідомлення надсилаються у тих
випадках, коли дитина не досягла 16-річного віку.

заявника), органи реєстрації актів громадянського стану вносять
відомості про дитину.

6

8

:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019