.

Порядок призначення пенсій за двоскладовою формулою (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2889
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Порядок призначення пенсій за двоскладовою формулою

З 1 січня 2004 р. передбачена можливість обчислити пенсію за віком за
“двоскладовою формулою”.

Це другий варіант розрахунку пенсії за віком як такої, що складається з
двох частин. При такому механізмі обчислення пенсії здійснюється так:
обчислюється частина пенсії за період роботи до 1 січня 2004 року та
частина пенсії за період роботи після 1 січня 2004 року.

Частина пенсії за страховий стаж до 1 січня 2004 року розраховується за
нормами Закону “Про пенсійне забезпечення”: 55% заробітку за стаж 20
років у жінки та плюс по 1-му відсотку за кожний рік понад 20 років, але
не більше, ніж 75% (для осіб, які працюють на роботах із шкідливими та
важкими умовами праці за Списком №1 — 85%).

Пенсія обчислюється за вибором: або із заробітку за будь-яких 60
календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2003 р. та за весь період
роботи, починаючи з 1 липня 2003 р. по 31 грудня 2003 р. (1) або із
заробітку за 24 останніх календарних місяці роботи до 31 грудня 2003 р.
(2). Заробіток коригується відповідно до постанови Кабміну від 24 липня
2003 р. №1151 та враховується в межах максимальної величини заробітку,
із якого сплачуються страхові внески до соцфондів. Обчислений розмір
пенсії обмежується максимальним розміром 168 грн. (за Списком №1 — 224
грн.).

Друга складова — частина пенсії за період роботи з 1 січня 2004 р.
обчислюється за нормами нового закону: обраховуються місячні коефіцієнти
заробітку за кожний місяць зарплати, починаючи з січня 2004 р. і до
моменту звернення за пенсією та середньоарифметичний коефіцієнт
заробітку, визначається заробітна плата для обчислення пенсії шляхом
множення середньої заробітної плати для обчислення пенсії за рік, який
передує року звернення за призначенням пенсії, на середньоарифметичний
коефіцієнт, визначається коефіцієнт страхового стажу теж за період
роботи з 1 січня 2004 р. та розмір пенсії за новою формулою (П=Зп х Кс).
Розмір заробітку обмежується максимальною величиною заробітку, із якого
сплачуються страхові внески до соцфондів, яка на даний час становить
2660 грн.

Загальний розмір пенсії складатиметься із суми двох частин пенсії:
розміру пенсії за період до 1 січня 2004 р., проіндексованої до моменту
призначення пенсії, та розміру пенсії за період після 1 січня 2004 року.

Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
визначено структуру та механізми функціонування двох обов’язкових
складових трирівневої пенсійної системи (реформованої солідарної та
обов’язкової накопичувальної систем пенсійного страхування), яка
розроблялася з урахуванням соціально-економічного та політичного
становища в нашій державі.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
повинен стати правовою основою розв’язання наявних проблем системи
пенсійного забезпечення держави. Він охоплює і детально регламентує усі
її складові, а саме:

– коло застрахованих осіб та платників страхових внесків, їхні права,
обов’язки та відповідальність;

– порядок сплати й обліку страхових внесків;

– види пенсій, умови їх призначення та порядок виплати;

– механізм формування та використання фінансових ресурсів пенсійної
системи, їхнє збереження та цільове використання;

– систему управління пенсійним страхуванням.

Із солідарного рівня призначатимуться пенсії за віком, по інвалідності,
у разі втрати годувальника, а також надаватимуться соціальні послуги
(допомога на поховання).

У Законі збережено чинний пенсійний вік: для чоловіків — 60, для жінок —
55 років, а також передбачено економічне стимулювання більш пізнього
виходу на пенсію з відповідним збільшенням розміру пенсії на визначений
відсоток за кожний рік відстрочки виходу на пенсію (від 3% за один рік
до 85,32% за 10 років).

Одним з головних моментів у Законі є нова формула розрахунку пенсій, що
забезпечує пряму залежність їхнього розміру від заробітку, з якого
сплачувалися страхові внески, та страхового стажу — періоду, протягом
якого сплачувалися ці внески. Тривалість періоду, за який враховується
заробіток для обчислення розміру пенсії, визначатиметься в залежності
від того, який варіант обчислення розміру пенсії обрано застрахованою
особою. Така формула передбачає врахування для обчислення пенсій
заробітку, усучасненого по відношенню до середньої заробітної плати.
Важливо, що нова формула обчислення пенсій не має обмеження їхнього
максимального розміру. При цьому буде існувати інший варіант обчислення
розміру — за двоскладовою формулою (розмір пенсії складатиметься з двох
частин: частина пенсії, яка припадає на період стажу до набрання
чинності Законом, тобто, за нормами і правилами, які передбачені Законом
України “Про пенсійне забезпечення”, та частина, яка припадає на період
страхового стажу після набрання чинності Законом). Крім того, Законом
визначено норму щодо здійснення регулярної індексації пенсій відповідно
до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”. А
починаючи з 2005 року щорічно здійснюватиметься підвищення розмірів
пенсій не менше, ніж на 20% росту реальної заробітної плати в Україні за
попередній рік.

Перерахунки пенсій за новим Законом передбачається проводити лише в тому
випадку, якщо розмір пенсій за новим Законом виявиться більшим. Таким
чином, жодний пенсіонер не буде після прийняття Закону одержувати пенсію
меншу, ніж зараз. Водночас по нашому регіону всередньому зросте розмір
пенсій на 30 відсотків.

Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності Законом України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, враховується
заробіток, з якого було раніше обчислено пенсію згідно із Законом
України “Про пенсійне забезпечення”, за документами, наявними в
пенсійній справі.

Визначення коефiцiенту страхового стажу за формулою у вiдсотках, а саме,
шляхом дiлення суми мiсяцiв страхового стажу застрахованоi особи за всю
трудову дiяльнiсть на 12. Це означае, що робота протягом повного
календарного року та сплати в цей перiод щомiсяця страхових внескiв у
розмiрi не меншому нiж розмiр внеску iз мiнiмальноi заробiтноi плати,
оцiнюеться як 1 вiдсоток.

Кс = С : 12

С – сума мiсяцiв страхового стажу.

Повний вiдпрацьований рiк дорiвнюе 1 вiдсотку.

При визначеннi розмiру пенсii за двоскладовою формулою страховий стаж
розподiляють на двi частини: на перiод до набрання чинностi Законом та
перiод пiсля набрання чинностi Законом. У цьому випадку до перiодiв до
набрання чинностi Законом застосовуватиметься механiзм оцiнки страхового
стажу, який передбачений чинним законодавством, тобто 55 вiдсоткiв за 25
рокiв у чоловiкiв i за 20 рокiв у жiнок та додатково по 1 вiдсотку за
кожний повний рiк роботи понад зазначений стаж (25 рокiв у чоловiкiв i
20 рокiв у жiнок).

Загальна величина коефiцiенту страхового стажу з урахуванням перiоду
роботи як до набрання чинностi Законом так i пiсля набрання чинностi
Законом, не може перевищувати 75 вiдсоткiв, а для осiб, якi працювали на
роботах з шкiдливими умовами працi за Списком N 1- 85 вiдсоткiв.

Отже, З 1 січня 2004 року передбачена можливість обчислити пенсію за
віком за «двоскладовою формулою». Це другий варіант розрахунку пенсії за
віком як такої, що складається з двох частин. При такому механізмі
обчислення пенсії здійснюється так: обчислюється частина пенсії за
період роботи до 1 січня 2004 року та частина пенсії за період роботи
після 1 січня 2004 року.

Частина пенсії за страховий стаж до 1 січня 2004 року розраховується за
нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення»: 55% заробітку за
стаж 20 років у жінки та плюс по одному відсотку за кожний рік понад 20
років, але не більше, ніж 75% (для осіб, які працюють на роботах із
шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 1 – 85%). Пенсія
обчислюється за вибором: або із заробітку за будь-яких 60 календарних
місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності до 1 липня 2003
року та за весь період роботи, починаючи з 1 липня 2003 року по 31
грудня 2003 року (1), або із заробітку за 24 останніх календарних місяці
роботи до 31 грудня 2003 року (2). Заробіток коригується відповідно до
постанови Кабінету міністрів від 24 липня 2003 року №1151 та
враховується в межах максимальної величини заробітку, із якого
сплачуються страхові внески до соціальних фондів. Обчислений розмір
пенсії обмежується максимальним розміром 168 грн. (за Списком №1 – 224
грн.).

Друга складова – частина пенсії за період роботи з 1 січня 2004 року –
обчислюється за нормами нового закону: обраховуються місячні коефіцієнти
заробітку за кожний місяць заробітної плати, починаючи з січня 2004 року
і до моменту звернення за пенсією та середньоарифметичний коефіцієнт
заробітку, визначається заробітна плата для обчислення пенсії шляхом
множення середньої заробітної плати для обчислення пенсії за рік, який
передує року звернення за призначенням пенсії, на середньоарифметичний
коефіцієнт, визначається коефіцієнт трудового стажу теж за період роботи
з 1 січня 2004 року та розмір пенсії за новою формулою (П = Зп х Кс).
Розмір заробітку обмежується максимальною величиною заробітку, із якого
сплачуються страхові внески до соціальних фондів, яка на даний час
становить 2660 грн.

Загальний розмір пенсії складатиметься із суми двох частин пенсії:
розміру пенсії за період до 1 січня 2004 року, проіндексованої до
моменту призначення пенсії, та розміру пенсії за період після 1 січня
2004 року.

Список використаної літератури

Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 1996. — №30. – С.141.

Про пенсійне забезпечення – Закон України від 5 листопада 1991 р. //
ВВР. – 1992. – №3. – С.10 (зі змінами).

Про внесення змін у Закон України “Про пенсійне забезпечення” –
постанова Верховної Ради України від 4 червня 1997 р. // Урядовий
кур’єр. – 1997. – 1997. – 25 жовтня.

Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.,
1998.

Міщенко В.І., Гордієнко В.В. Недержавні пенсійні фонди в системі
реформування пенсійної системи України // Фінанси України. – 1997. –
№12. – С.32.

Сивак С. Організаційно правові основи недержавного пенсійного
забезпечення // Право України. – 1999. – №1. – С.119-121.

Сташків Б. Пенсія як об’єкт правовідносин в соціальному забезпеченні //
Право України. – 1998. – №11. – С.89-93.

Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному
забезпеченні // Право України. – 1998. – №1. – С.115-119.

Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і
пенсійна реформа // Право України. – 1997. – №12. – С.70-74.

Юридичний словник – К., 1974. – 671.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019