Реферат на тему

Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними
агентами чи токсинами

Стаття ККУ 326:

1. Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення
мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, інших правил
поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання
інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого,—
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням
волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей чи інші тяжкі
наслідки,— карається обмеженням волі на строк до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок
поводження з біологічними агентами і токсинами, який забезпечує здоров’я
населення. Його додатковим обов’язковим об’єктом виступає здоров’я
особи, а факультативним — життя особи або інші блага.

2. Загалом токсини — це будь-які речовини, фізичні, хімічні чи
біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну
небезпеку для навколишнього природного середовища І здоров’я людини та
які потребують спеціальних методів і засоби поводження з ними.

Однак предметом даного злочину є мікробіологічні або інші біологічні
агенти і токсини, визначені як такі законодавством. Це, зокрема: а)
хімічні речовини першого класу небезпеки — ртуть металічна, свинець і
його неорганічні сполуки, оксиди марганцю, нікель та його оксиди,
сульфіди, гентаміцин, оксацилін, тестостерон, фосфор жовтий тощо; б)
хімічні речовини гостроспрямованої дії — бром, озон, сірководень,
фосген, фосфорит тощо; в) штами-продуценти вакцин, амінокислот,
антибіотиків, ферментів, білково-вітамінних концентратів, кормового
білка, кормових дріжджів, вітамінів, біополімерів, харчових добавок; г)
продукти (білково-вітамінні концентрати, кормові дріжджі, кормові білки,
харчові білкові добавки), антибіотики медичного і немедичного
призначення, мікробні пре г трати для захисту рослин.

Указані предмети є об’єктами дозвільної системи. Це, зокрема, означає,
що їх зберігання, використання, перевезення та інші дії з ними можуть
здійснюватися лише за спеціальним дозволом, який видається у порядку,
визначеному МОЗ. Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у
т.ч. токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів, видається МЕПР за погодженням з МОЗ,
Держнаглядохоронпраці, МТ, МВС. При цьому видача дозволів на виробництво
та використання пестицидів і агрохімікатів здійснюється в- установленому
порядку після їх державної реєстрації в Укрдержхімкомісії.

3. З об’єктивної сторони злочин характеризується: 1) діянням (діями або
бездіяльністю) у вигляді порушення правил: а) зберігання; б)
використання; в) обліку; г) перевезення; д) інших правил поводження з
біологічними агентами чи токсинами; 2) наслідками у вигляді: а) загрози
загибелі людей; б) загрози настання інших тяжких наслідків; в)
заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 326); в) загибелі людей;
г) інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 326), а також 3) причинним зв’язком
між вказаними діянням і наслідками.

Під зберіганням вказаних вище предметів розуміється знаходження їх
безпосередньо у винного або в будь-якому іншому місці, де вони
перебувають у його розпорядженні або під його контролем. Відповідно до
законодавства біологічні агенти і токсини розміщуються у приміщеннях,
які забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну
охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється
пропускний режим. Порушення цих вимог є порушенням правил зберігання цих
предметів.

Використання біологічних агентів чи токсинів означає будь-яке
користування їх корисними властивостями. Обліком є встановлення
наявності і кількості певних предметів шляхом підрахунку. Перевезення —
це переміщення цих предметів із використанням будь-яких транспортних
засобів. До порушення інших правил поводження з предметами цього злочину
можуть бути віднесені порушення правил їх виробництва (виготовлення),
захоронення, знищення, утилізації.

Під шкодою здоров’ю потерпілого у ч. 1 ст. 326 розуміється заподіяння
потерпілому легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень.
Загибель людей означає смерть хоча & однієї

особи внаслідок радіоактивного опромінення. До інших тяжких наслідків
можуть бути віднесені велика екологічна чи матеріальна шкода, виникнення
масових заворушень в результаті масової радіофобії чи інших пов’язаних з
незаконним збутом радіоактивне забрудненої продукції причин тощо.

Наслідки у вигляді загибелі людей -та інших тяжких наслідків утворюють
кваліфіковані види розглядуваного злочину.

Злочин вважається закінченим з моменту, коли порушення вказаних у
диспозиції ч. 1 ст. 326 правил створило загрозу загибелі людей чи інших
тяжких наслідків або з моменту настання реальних наслідків, передбачених
ч. ч. 1 і 2 ст. 326.

Порушення правил зберігання, використання, перевезення мікробіологічних
або інших біологічних агентів чи токсинів, інших ‘правил поводження з
ними, якщо воно спричинило забруднення або псування земель, забруднення
або іншу зміну природних властивостей атмосферного повітря, забруднення
поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних,
лікувальних вод або зміну їх природних властивостей, забруднення моря,
кваліфікується за відповідною частиною ст. ст. 239, 241, 242, 243. У
разі, якщо злочин, пов’язаний із забрудненням біологічними агентами чи
токсинами вказаних екологічних об’єктів, є менш тяжким, ніж порушення
правил поводження з біологічними агентами чи токсинами, діяння
кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених відповідними
частинами ст. 326 і ст. ст. 239, 241, 242, 243.

4. Суб’єктом злочину є службові особи, громадяни-підприємці та інші
особи, на яких покладено обов’язки по дотриманню відповідних правил.

5. Суб’єктивна сторона злочину визначається ставленням до наслідків і
характеризується необережністю. Ставлення ж винного до порушення
вказаних у ст. 326 правил може бути умисним або необережним.

Закон України “ Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996р. (ст. 2).

Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000
р.

Положення про дозвільну систему. Затверджене постановою КМ №576 від 12
жовтня 1992 р. .

Порядок одержаная дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у
тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та
інших біологічних агентів. Затверджений постановою КМ № 440 від 20
червня 1995р.

Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом
товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї. Затверджене
постановою КМ № 384 від 22 квітня 1997р. (п. 2).

Похожие записи