.

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб\’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про іноземні інвестиції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3733
Скачать документ

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності, розкриває Закон України
«Про зовнішньоекономічну діяльність» (ВВР, 1991, №29, ст.377).
Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності,
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території
України, так і за її межами (п.8 ст. 1).

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні
суб’єкти цієї діяльності, належать:

1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

2. надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України
послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі:
виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних,
маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських,
консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних,
туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами
України; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами
господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
України;

3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна
та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської
діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними
паперами у випадках, передбачених законами України;

5. кредитні та розрахункові операції між суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами
господарської діяльності; створення суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та
страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами
господарської діяльності зазначених установ на території України
у випадках, передбачених законами України;

6. спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб’єктами господарської
діяльності, що включає створення спільних підприємств
різних видів і форм, проведення спільних господарських
операцій та спільне володіння майном як на території України, так і
за її межами;

7. підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших
нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів
господарської діяльності; аналогічна діяльність суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

8. та інші види зовнішньоекономічної діяльності, передбачені
вищеназваним законом та не заборонені прямо і у виключній формі законами
України.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності е Україні є:

• юридичні особи, що зареєстровані як такі в Україні і мають постійне
місце знаходження на території України (підприємства, організації та
об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських
товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми,
посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові
установи, міжнародні об’єднання, організації та інші), в тому числі
юридичні особи, майно або капітал яких повністю перебуває у власності
іноземних суб’єктів господарської діяльності. Юридичні особи мають право
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних
документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи;

• об’єднання фізичних, юридичних, фізичних та юридичних осіб, які не є
юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне
місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами
України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

• фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які мають цивільну правоздатність та дієздатність згідно з
законами України та постійно проживають на території України.
Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на
території України, мають право на укладення зовнішньоекономічного
договору, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом
України “Про підприємництво”. Фізичні особи, які не мають постійного
місця проживання в Україні, мають зазначене право, якщо вони
є суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони
мають постійне місце проживання, або громадянами якої вони є.

Законодавство про іноземні інвестиції.

Особливості режиму іноземного інвестування на території України визначає
Закон України «Про режим іноземного інвестування» (ВВР, 1996, № 19, от.
80).

Іноземними інвесторами, заданим Законом, є:

суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а
саме:

• юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж
законодавство України;

• фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання
на території України і не обмежені у дієздатності;

• іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові
організації;

• інші Іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які
визнаються такими відповідно до законодавства України,

Іноземні інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні в
результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний
ефект. Іноземними суб’єктами господарської діяльності за законом України
«Про зовнішньоекономічну діяльність» вважаються суб’єкти господарської
діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце
проживання за межами України.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

• іноземної валюти, що визнається конвертованою
Національним банком України;

• валюти України – при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування
чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства
України за умови сплати податку на прибуток (доходи);

• будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових
прав;

• акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також
корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді
юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або
законодавства інших країн), виражених у конвертованій
валюті;

• грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань,
які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій
валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора
або міжнародними торговельними звичаями;

• інших цінностей відповідно до законодавства України.

іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

• часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з
українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих
підприємств;

• створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам,
філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або
придбання у власність діючих підприємств повністю;

• придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого
майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання,
транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого
одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та
інших цінних паперів;

• господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про
розподіл продукції;

• в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без
створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами
господарської діяльності України.

Відносини, пов’язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються
вищеназваним Законом, іншими законодавчими актами та міжнародними
договорами України. Якщо міжнародним договором України встановлені інші
правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні
інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору.

Для іноземних інвесторів на території України
встановлюється національний режим інвестиційної та іншої

• господарської діяльності, за винятками, передбаченими

• законодавством України та міжнародними договорами України.

Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних
інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку
пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери територій, може
встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської
діяльності.

Якщо в подальшому спеціальним законодавством України ‘ про іноземні
інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій,
зазначені в розділі 11 Закону України «Про режим іноземного
інвестування», то протягом десяти років з дня набрання чинності таким
законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні
гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в даному Законі.

До прав і обов’язків сторін, визначених угодою про розподіл . продукції,
протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на
момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни
законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки,
забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020