.

Поняття та призначення паспортної системи. Порядок видачі, обміну паспорта громадянина України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4511
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Поняття та призначення паспортної системи. Порядок видачі, обміну
паспорта громадянина України

Поняття та призначення паспортної системи

Для охорони громадського порядку важливе значення має паспортна система,
яка тісно пов’язана з обліком і статистикою населення, з упорядкуванням
пересування громадян із одних районів країни в інші та за межі держави.
Паспортна система – це сукупність правових норм, визначаючих видачу
паспортів, засвідчуючих особистість громадян України, їх прописку,
виписку і реєстрацію з метою обліку населення, впорядкування переміщення
його по території країни, реалізацію конституційних прав та виконання
обов’язків громадян, сприяючих охороні громадського порядку та державної
безпеки. Паспортною системою здійснюється загальне регулювання відносин
з приводу отримання паспортів, прописки і виписки громадян,
встановлюються суб’єкти цих відносин, їхні права і обов’язки,
відповідальність за порушення правових норм.

Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. затверджено
положення “Про паспорт громадянина України”. Указом Президента України
від 28 жовтня 1993 р. “Про паспорт громадянина України для виїзду за
кордон” затверджено положення, про документ, що посвідчує особу
громадянина України під час перетинання державного кордону України та
перебування за кордоном. Постанови Кабінету Міністрів № 1086 від 31
грудня 1993 р. “Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі
паспортів громадянина України” та № 1001 від 14 грудня 1995 р. “Про стан
виконання рішень Верховної Ради України і Президента України з питань
паспортизації громадян” та наступні документи сприяють подальшому
розвитку демократичних основ у житті суспільства, здійсненню
гарантованих Конституцією України прав громадян та виконанню обов’язків,
чинять виховний вплив, особливо на молодь,, прищеплюючи їй почуття
патріотизму та гордості за Батьківщину.

Облік населення. Для наукового планування та ефективної діяльності
народного господарства, а також будівництва житла, торгівельних і
комунально-господарських підприємств, шкіл, забезпечення населення
товарами і т. ін., необхідний облік населення, мешкаючого в різних
місцях України.

Основним засобом повсякденного оперативного обліку населення є система
прописки, виписки та реєстрації громадян. Органи державної статистики
використовують інформацію паспортної служби органів внутрішніх справ про
кількість прибулих на проживання і вибувших в інші місцевості, як
вихідний матеріал для наступного узагальнення і обробки. Крім
статистичного обліку на основі прописки і виписки ведеться персональний
облік населення, який необхідний для адресно-довідкової роботи.
Персональний облік сприяє обліку військовозобов’язаних, трудових
ресурсів та прийняттю управлінських рішень органами законодавчої та
виконавчої влади щодо здійснення заходів соціально-економічної політики.

Регулювання внутрішньої міграції. Процес переміщення людей Із одних
місць проживання в інші обумовлюється економічним і політичним розвитком
держави. Після вступу в дію 13 листопада 1991 р. Закону України “Про
громадянство України” в нашу країну переїхало на постійне проживання
більше 1 млн. 400 тис. осіб. Інтереси громадського суспільства
потребують регламентації і регулювання такого переміщення населення.
Стихійне перенаселення окремих місцевостей, а також великих міст, може
привести до небажаних соціально-економічних наслідків.

Норми паспортної системи є важливим правовим засобом контролю за
переміщенням населення в Україні. Вони упорядковують право громадян на
свободу пересування обов’язком виписки, прописки або реєстрації по
новому місцю проживання.

Забезпечення реалізації особистих прав та обов’язків громадян України.
Кожному громадянину для укладання цивільно-правових угод, здійснення
банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, для
представництва перед третьою особою та інших правовідносин необхідно
закріпити Індивідуальні біографічні ознаки (прізвище, ім’я та по
батькові, час і місце народження і т. ін.) шляхом отримання документа,
посвідчуючого особистість.

Документами, що підтверджують громадянство України та посвідчують особу
власника є паспорт громадянина України та свідоцтво про народження.

Документами, що посвідчують особу громадянина України за кордоном і при
перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України
для виїзду за кордон або дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення
особи моряка або члена екіпажу, проїзд-ний документ дитини, посвідчення
особи на повернення в Україну. Основним документом, посвідчуючим
особистість, є паспорт громадянина України.

Необхідною умовою переміщення людини на проживання в іншу місцевість
країни, вступу на роботу, навчання або шлюб є наяв- . ність у неї
прописаного паспорту.

Порядок видачі, обміну паспорта громадянина України

Паспорт громадянина України видається підрозділами паспортної служби
органів внутрішніх справ кожному громадянинові України після досягнення
ним 16-річного віку.

Паспорт виготовляється у вигляді паспортної книжечки синього кольору або
паспортної картки-листка заклеєного плівкою з обох боків.

На сторінки паспортної книжки заносяться прізвище, ім’я та по батькові,
дата і місце народження, відомість про стать, дату видачі та орган, що
видав паспорт, а також підписи власника паспорта та посадової особи,
відповідальної за його видачу, вклеюється фотокартка. Записи у паспорті
засвідчуються гербовою мастичною печаткою.

Фотокартки повинні бути форматом 45×55 мм, остаточний розмір
фотовідбитка, що вклеюється у паспорт, має бути 35×45 мм. Для
відображення змін рис обличчя у зв’язку з віком передбачено місце для
вклеювання фотокарток власника після досягнення 25- і 45-річного віку.
Паспорти, в яких не вклеєні такі фотокартки при досягненні власниками
зазначеного віку, вважаються недійсними.

В паспорті робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта та
прописку (реєстрацію постійного місця проживання) громадянина. На
прохання власника до паспорта можуть бути внесені відомості про дітей,
групу крові та резус-фактор. Інші записи вносити до паспорта
забороняється.

У паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки (інформаційного
листка) розміром 80 x 60 мм вклеюється фотокартка власника і вносяться
відомості про його прізвище, ім’я та по батькові, дата народження і
особистий (Ідентифікаційний) номер, а також дата видачі і код органу, що
його видав.

мадянина у місячний термін, а вклеювання нових фотокарток при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку проводиться у 5-денний термін.

Для одержання або обміну паспорту громадянин звертається в сільській
місцевості до уповноваженого на ведення паспортної роботи селищних та
сільських Рад, а в містах до осіб, відповідальних за додержування правил
паспортної системи, або особам, уповноваженим на ведення паспортної
роботи: начальникам житлово-експлуатаційних об’єднань, дирекцій по
експлуатації будинків, комендантам, головам житлово-будівельних
кооперативів, власникам будинків та іншим особам, у веденні яких
знаходяться житлові будинки та приміщення.

Особам, звільненим з місць позбавлення волі, якщо вони до засудження не
мали паспортів і останні при затриманні не були вилучені, паспорти
видаються після прибуття в місцевість, вказану в довідці про звільнення.
Якщо звільнені прибули в іншу місцевість, то паспорти можуть бути видані
по місцю фактичного прибуття. Але при цьому необхідно з’ясувати причини
приїзду звільненого в цю місцевість і чи не отримали прибулі паспорти в
інших місцевостях.

Особи, які утримуються у приймальниках-розподільниках і не мають
паспортів, отримують паспорти після відповідної перевірки їх особистості
у підрозділах паспортної служби по місцю розташування
приймальників-розподільників.

Колишнім іноземним громадянам та особам без громадянства, прийнятим в
українське громадянство, паспорти видаються по місцю їх проживання.

У випадках зміни громадянином прізвища, імені або по батькові
(наприклад, при шлюбі), при виявленні невідповідності записів,
неможливості подальшого використання паспорта (відклеювання фотокартки,
пошкодження і т. ін.) проводиться обмін паспортів.

При обміні паспорта громадянину необхідно подати:

– заяву Ф-1;

– паспорт, що підлягає обміну;

– дві фотокартки розміром 35 x 45 мм;

– документи, що підтверджують необхідність обміну (свідоцтво про шлюб і
т. ін.).

Про втрату паспорта громадянин повинен терміново повідомити паспортну
службу, яка видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу.

При оформленні паспортів замість втрачених працівники паспортної служби
повинні ретельно перевірити всі необхідні матеріали для попередження
незаконного отримання нового паспорта злочинцями, несплатниками
аліментів, осіб, які намагаються приховати реєстрацію шлюбу і навмисно
заявляють про втрату паспорта з метою отримання нового паспорта.

Заяви про крадіжки паспортів приймаються органами внутрішніх справ по
місцю скоєння злочину. Після прийняття заяви видаються довідки, на
підставі яких оформляються справи про видачу паспортів замість
викрадених.

Громадяни України, які виїзжають за кордон на постійне місце проживання,
а також особи, які вийшли із українського громадянства, здають свої
паспорти в апарати паспортної служби при отриманні ними паспортів
громадян України для виїзду за кордон або посвідок для проживання.

Члени екіпажів суден закордонного плавання при отриманні ; посвідчень
особи моряка паспорти громадянина України здають і капітанам портів для
зберігання. Особи, які потрапили на лікування до лікарні, здають свої
паспорти адміністрації лікарень. Органами дізнання, попереднього
слідства або судом вилучаються паспорти, що мають ознаки підробок і
паспорти осіб, взятих під варту, а також засуджених до позбавлення волі.
Після вступу вироку в законну силу їхні паспорти пересилаються до
слідчих ізоляторів для прилучення до особистих справ засуджених.

В подальшому паспорти знаходяться у адміністрації місць позбавлення
волі, де відбувають покарання засуджені. Після звільнення цих осіб
паспорти їм повертаються.

Паспорти померлих здаються їх родичами або іншими особами в органи РАГС
або виконкоми селищних та сільських Рад і після реєстрації смерті
пересилаються в органи внутрішніх справ для знищення. Крім перерахованих
випадків, вилучення паспортів у громадян забороняється. Не дозволяється
також прийом паспортів у заставу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020