Реферат на тему

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

Стаття ККУ 92:

Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної
психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільне
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого
Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з
метою її обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею
суспільне небезпечних діянь.

1. Примусові заходи медичного характеру — це надання за рішенням суду
психіатричної допомоги у примусовому порядку особі, яка вчинила
суспільне небезпечну дію (бездіяльність), що підпадає під ознаки діяння,
передбаченого Особливою частиною КК, з метою її обов’язкового лікування,
а також запобігання вчиненню нею суспільне небезпечних діянь. Ці заходи
не є кримінальним покаранням.

Психіатрична допомога являє собою комплекс спеціальних заходів,
спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та
в порядку, передбачених законом, профілактику, діагностику психічних
розладів, лікування, нагляд, догляд та медико-соціальну реабілітацію
осіб, які страждають на психічні розлади.

Застосування до неосудної (обмежено осудної) особи примусових заходів
медичного характеру є можливим лише за умови, якщо: 1) доведено вчинення
нею суспільне небезпечного діяння, що містить ознаки конкретного
злочину; 2) за своїм психічним станом особа являє небезпеку для
суспільства.

2. Примусові заходи медичного характеру є одним із видів психіатричної
допомоги громадянам, які страждають на психічні розлади. Крім зазначених
у ст. 92, іншими видами такої допомоги є: психіатричний огляд,
добровільна госпіталізація особи до психіатричного закладу, поміщення
особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту або
спеціального навчання, переведення особи із цього закладу до
будинку-інтернату (пансіонату) для громадян похилого віку та інвалідів.

Головна відмінність примусових заходів медичного характеру від інших
видів психіатричної допомоги полягає у тому, що лише перші
застосовуються до осіб, які визнані судом неосудними чи обмежено
осудними у зв’язку із вчиненням ними суспільне небезпечного діяння,
передбаченого КК.

3. Поміщення в психіатричний заклад за відомо психічно здорової людини
визнається злочином (ст.-151).

Закон України “Про психіатричну допомогу” від 22 лютого 2000р. (розділ
2),

Похожие записи