.

Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й органів місцевого самоврядування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 3337
Скачать документ

Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й органів
місцевого самоврядування

Зміст і направленість діяльності нашої держави відповідно до Конституції
України визначають права, свободи людини І громадянина та їх гарантії.
Людина, її життя, здоров’я, честь, достоїнство і безпека повинні в
Україні стати найвищою соціальною цінністю. Дня виконання завдань і
функцій, визначених Конституцією, державі потрібні матеріальні засоби,
які в умовах товарно-грошових відносин, ринкової економіки мають
грошовий вираз. Кошти потрібні всім без винятку державам, і вони їх
отримують із централізованих фондів коштів, що знаходяться в їх
розпорядженні, — бюджетів.

Бюджет є тим централізованим фондом кожної держави або муніципального
органу, з якого протягом певного, встановленого законодавством періоду,
можна використовувати кошти на фінансування щоденних потреб. Сукупність
усіх бюджетів на території держави складають її бюджетну систему.

Відомий вчений, юрист, що займався питаннями фінансового права,
сформулював поняття “бюджет” так: під бюджетом у вузькому розумінні
вважають загальне можливе обчислення майбутніх видатків і очікуваних для
їх покриття доходів держави із підведеним балансом для певного
майбутнього періоду часу, який має назву фінансовий або бюджетний рік1.

Багато науковців вважають, що бюджет держави — це її фінансовий план. У
держави багато фінансових планів, наприклад, баланс фінансових ресурсів,
кошторис бюджетної установи й т. ін. Бюджет стосовно всіх фінансових
планів завжди має координуючий характер. Адже для успішного
функціонування державі необхідно запланувати таку кількість доходів, які
надійдуть у централізований фонд і яких вистачить для фінансування
першочергових, пріоритетних видатків, без покриття яких їй не обійтися.
Планувати на далеку перспективу важко, оскільки надходження до бюджету —
це частина національного доходу, тому ці надходження треба планувати на
певний період, коли їх можна підрахувати.

Внесення платежів до бюджету і одержання коштів органами держави і
органами місцевого самоврядування для покриття витрат, пов’язаних із
виконанням ними завдань і функцій, — це суспільні відносини, пов’язані
із формуванням, розподілом і використанням централізованих фондів
коштів, тобто мова йде про бюджет як економічну категорію.

Київський професор-економіст О. Д. Василик визначає державний бюджет
України як централізований фонд фінансових ресурсів держави, який
використовується нею для виконання покладених Конституцією функцій1.
Тепер є визначення бюджету і в Бюджетному кодексі: “Бюджет — план
формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК
та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду2,

Юристи-фінансисти вважають, що бюджет можна розглядати як економічну й
юридичну категорії3.

Бюджет як економічна категорія — це сукупність суспільних відносин при
формуванні, розподілі та використанні централізованого фонду коштів на
рівні держави й органів місцевого самоврядування, необхідних державі і
місцевому самоврядуванню для виконання їхніх завдань і функцій.

За матеріальним змістом бюджет — централізований фонд коштів держави або
муніципального органу, який здійснює функції на певній адміністративній
території. Бюджет у державі затверджується законом, а в
адміністративно-територіальних одиницях — рішеннями відповідних
представницьких органів — рад. Цими актами, в першу чергу, покладаються
обов’язки на відповідні органи виконавчої влади з мобілізації коштів,
необхідних для виконання запланованих видатків, пов’язаних із
функціонуванням держави чи органу місцевого самоврядування. Усі доходи,
які формують бюджет, справляються державою (або стягуються, якщо не
вносяться в силу покладеного на всіх, хто має доходи, Конституцією
України обов’язку) на підставі постійно діючого законодавства. Але чинне
законодавство про доходи встановлює види платежів, розміри, і, виходячи
із суми прибутку або доходу окремого платника, тоді вони надходять до
бюджету. Законодавство встановлює також види видатків, нормує їх. Проте
чинне законодавство про доходи і видатки не може визначити загального
обсягу доходів і видатків, необхідних державі або органу місцевого
самоврядування на певний плановий період.

Це робиться в акті про бюджет — законі про державний бюджет або рішенні
відповідної місцевої ради, де встановлюється загальна сума доходів, які
необхідно зібрати в планованому році, І загальна сума видатків,
потрібних для виконання першочергових завдань, що стоять перед державою
і органами місцевого самоврядування.

У правовому призначенні бюджету полягає і одна з найважливіших гарантій
закономірності І необхідності управління в країні, оскільки прийняття і
виконання будь-якого управлінського рішення вимагає витрат коштів.
Правове значення бюджет має тільки в країнах, де парламент приймає
бюджет у формі закону (а муніципальний орган у формі рішення місцевого
представницького органу). Саме в цьому і виявляється воля
представницького органу влади.

Бюджет має і політичне значення, оскільки своїм волевиявленням
законодавчий орган затверджує обсяг доходів і видатків бюджету. Цим
парламент зобов’язує уряд виконувати закон і ставити свою діяльність під
контроль. Те саме слід сказати І про рішення місцевих представницьких
органів про місцеві бюджети.

Бюджет відіграє різну роль у житті кожної країни. Його можна розглядати
в таких аспектах:

— у матеріальному — як документ, в якому об’єднуються доходи і видатки
держави або органу місцевого самоврядування;

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019