Реферат на тему

Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча

Стаття ККУ 346:

1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або
пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо
Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата
України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України,
Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України
чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Голови Рахункової
палати. Голови Національного банку України, керівника політичної партії
України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв’язку з їх
державною чи громадською діяльністю,—

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті,
середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень,
нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх
державною або громадською діяльністю — караються позбавленням волі на
строк від чотирьох до семи років.

3. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті,
тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку з їх державною або громадською
діяльністю — карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є нормальна робота органів
державної влади та об’єднань громадян, їх авторитет, а додатковим
обов’язковим об’єктом — недоторканність державних чи громадських діячів,
їх здоров’я.

2. Перелік осіб, які можуть бути потерпілими від цього злочину, дано у
ч. 1 ст. 346 і він є вичерпним (див. також коментар до ст. ст. 112 і
344). Про поняття близьких родичів див. коментар до ст. 115.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у: 1) погрозі (ч. 1 ст. 346); 2)
заподіянні тілесних ушкоджень — легких, середньої тяжкості (ч. 2 ст.
346) або тяжких (ч. З ст. 346); 3) нанесенні побоїв (ч. 2 ст, 346); 4)
вчиненні інших насильницьких дій (ч. 2 ст. 346).

Відповідальність за ч. 1 ст. 346 настає за погрозу вбивством,
заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна,
викраденням або позбавленням волі зазначених у ній осіб.

Погроза заподіянням шкоди здоров’ю має місце тоді, коли потерпілому
погрожують побоями, заподіянням тілесних ушкоджень будь-якого ступеня
тяжкості, у т. ч. шляхом застосування наркотичних засобів, психотропних,
отруйних, сильнодіючих речовин, електроструму тощо. Про поняття погрози
вбивством і погрози знищенням майна див. коментар, відповідно, до ст.
ст. 129 і 195. Про поняття позбавленням волі або викрадення людини див.
коментар до ст. 146. Погроза пошкодженням майна полягає у залякуванні
потерпілого погіршенням якості, зменшенням цінності речі або приведенням
її на якийсь час у не придатний до використання за цільовим призначенням
стан.

Про поняття тяжких, середньої тяжкості, легких тілесних ушкоджень і
побоїв див. коментар, відповідно, до ст. ст. 121, 122, 125 і 126.

Під іншими насильницькими діями розуміється застосування будь-якого
насильства, яке не охоплюється поняттям тілесних ушкоджень і побоїв. Це,
зокрема: незаконне позбавлення волі, викрадення, зв’язування,
насильницьке застосування наркотичних засобів, психотропних, отруйних,
сильнодіючих речовин, електроструму тощо.

Обов’язковою ознакою погрози є те, що вона пов’язана з державною або
громадською діяльністю державного чи громадського діяча.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 346, вважається закінченим з моменту
доведення погрози до потерпілого, а злочин, передбачений ч. ч. 2 і 3 ст.
346, — з моменту застосування до потерпілого насильства, нанесення
побоїв чи заподіяння тілесних ушкоджень.

4. Суб’єктом цього злочину у вигляді погрози, заподіяння побоїв або
легких тілесних ушкоджень може бути осудна особа, яка досяла 16-річного
віку, а у вигляді заподіяння середньої тяжкості або тяжких тілесних
ушкоджень —14-річного віку.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Похожие записи