.

Патентування деяких видів підприємницької діяльності (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
809 3265
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

“Патентування деяких видів підприємницької діяльності”

Необхідність придбання торгового патенту регулюється Законом України
“Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.96
р. № 98 / 96 – ВР (далі – Закон).

Виходячи з положень Закону, для придбання патенту необхідна одночасна
наявність декількох умов. Розглянемо їх.

Насамперед, патентуванню підлягають такі види діяльності, як:

– торговельна діяльність за готівкові кошти, з використанням інших
готівкових платіжних засобів та кредитних карток;

– діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції
з використанням готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній
валюті, та кредитних карток);

– діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу з видачею
грошових виграшів в готівковій або майновій формі;

– діяльність із надання побутових послуг за готівкові кошти, а також з
використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території
України (у межах переліку видів послуг, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 576 (далі – Перелік).

Таким чином, торговий патент придбавається суб’єктами підприємницької
діяльності тільки тоді, коли вони здійснюють саме вищезазначені види
діяльності. Це — перша умова для придбання торгового патенту.

Оскільки питання читачів стосується операцій із продажу товарів та
надання послуг, то надалі ми розглядаємо патентування саме цих видів
діяльності.

Отже, якщо підприємство здійснює торговельну діяльність, то для нього
виконується перша умова щодо придбання торгового патенту. Другою
необхідною умовою є готівкова форма розрахунків за реалізовані товари.
До цієї форми розрахунків Законом про патентування віднесено розрахунки
готівковими коштами, іншими готівковими платіжними засобами та
кредитними картками.

Таким чином, тільки при одночасній наявності цих двох умов суб’єктам
підприємницької діяльності необхідно придбавати торговий патент.
Проілюструємо це твердження на прикладі.

Приклад 1. Підприємство здійснює торговельну діяльність з оплатою за
безготівковим розрахунком. У цьому випадку виконується лише перша умова
— вид діяльності, а друга – готівкова форма розрахунків не виконується.
Тому патент придбавати не потрібно.

Тепер розглянемо побутові послуги, що підлягають патентуванню. Умовою
для придбання торгового патенту є наявність даного виду послугу
Переліку. Якщо послуги, що надаються підприємством, у ньому не
зазначені, то патент не придбавається.

Приклад 2. Підприємство надає туристичні послуги населенню за готівкові
кошти та з використанням кредитних карток. У цьому випадку перша умова
не виконується – туристичні послуги не входять до Переліку побутових
послуг, що затверджений Кабміном. Тому патент не придбавається.

А ось друга умова – форма розрахунків за такі послуги – виписана в
Законі “трішечки” інакше, ніж для торговельної діяльності: під
побутовими послугами розуміються послуги, що задовольняють особисті
потреби замовника “за готівкові кошти, а також з використанням інших
форм розрахунків, включаючи кредитні картки”. Зверніть увагу — не “інші
готівкові платіжні засоби”, а “інші форми розрахунків”. Це дало
можливість податківцям стверджувати, що побутові послуги за
безготівковим розрахунком також підлягають патентуванню. На нашу думку,
у Законі просто допущена неточність, але виправити ситуацію можна тільки
внесенням змін у законодавчому порядку. Тому рекомендуємо підприємствам,
що надають вищезазначені побутові послуги за безготівковим розрахунком
або за бартером, придбати торговий патент.

Крім того, необхідно зазначити ще декілька важливих моментів щодо
необхідності придбання торгового патенту. Дія Закону поширюється тільки
на суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб,
причому деякі з них при здійсненні окремих видів діяльності торговий
патент можуть не придбавати (див. перелік у п. 3 ст. 1 Закону). Також
без придбання патенту може здійснюватись торговельна діяльність із
продажу окремих товарів вітчизняного виробництва (перелік цих товарів
наведений у п.6 ст. З Закону) та деякі інші види діяльності, окремо
зазначені у ст. З Закону.

Щодо процедури придбання звичайного торгового патенту. Є два варіанти.

1. Згідно з постановою КМУ “Про затвердження Положення про виготовлення,
зберігання і реалізацію торгових патентів” від 13.07.98 № 1077 (далі –
постанова № 1077), якщо торговий патент придбавається до 15 числа
місяця, то спочатку оплачується його вартість за частину місяця, що
залишилась, і вноситься одноразова плата, яка дорівнює вартості такого
патенту за місяць. Ця плата зараховується до оплати вартості торгового
патенту за останній місяць його ді і. Розглянемо цей варіант на
прикладі. Припустимо, що патент придбавається 5 червня. Вартість патенту
– 200 грн. Спочатку розраховується вартість патенту за частину місяця,
що залишилась. Для цього визначаємо вартість патенту за 1 день. У червні
30 днів, отже: 200 / ЗО = 6.67 грн. Патент починає діяти 8 червня. До
кінця місяця залишилось 23 дні (включаючи 8 червня). Вартість торгового
патенту на 23 дні: 6.67 грн. х 23 = 153,41 грн. Це і є сума. яка повинна
бути сплачена в поточному місяці. Також спочатку повинно бути сплачено
200 грн. (вартість патенту за останній місяць). Разом початковий платіж
складе 353.41 грн. На підставі придбаного, патенту можна здійснювати
торгівлю протягом частини червня, що залишилась, і весь липень.

У разі. якщо підприємство не планує здійснення торговельної діяльності в
липні і наступних місяцях і хоче здати торговий патент, то до 15 червня
необхідно письмово повідомити податкову, яка видала патент, про
припинення діяльності з 1 липня (включно). Після цього вартість патенту
за липень буде повернена підприємству. Якщо ж торгівля здійснюватиметься
також і в липні (і все!), то початкове сплачена сума 200 грн. буде
зарахована до оплати патенту за липень. У ситуації, коли підприємство
бажає здійснювати торгівлю в серпні (і е наступних місяцях), йому
необхідно до 15 червня внести плату за липень.

2. Якщо торговий патент придбавається після 15 числа місяця, то згідно з
постановою № 1077 сплачуються такі суми:

– вартість патенту за частину місяця, що залишилась;

– вартість торгового патенту за наступний місяць;

– одноразова плата, що дорівнює вартості торгового патенту за місяць.

Розглянемо приклад. Патент придбавається 17 червня. Вартість патенту на
місяць – 200 грн. Отже вартість патенту за частину місяця, що
залишилась, складає: 6,67 х х 13 = 86,71 грн. (методику розрахунку див,
вище).

Вартість патенту .за липень – 200 грн. Одноразова плата – 200 грн.
Разом: 486,71 грн. початкового платежу. Причому вартість патенту за
липень підприємство повернути вже не зможе, оскільки поінформувати
податкову про припинення діяльності необхідно до 15 числа місяця, що
передує звітному (у даному випадку – 15 червня). А ось авансовий платіж
повернути можна, письмово повідомивши податкову, яка видала патент, про
припинення торгівлі починаючи з 1 серпня.

Нагадуємо, що після припинення торговельної діяльності патент необхідно
здати до податкової, яка його видала.

Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:

— найменування суб’єкта підприємницької діяльності;

— витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб’єкта
підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для
структурного (відокремленого) підрозділу, — довідка органу, який погодив
місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із
зазначенням цього місця;

— вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання
торгового патенту;

— найменування документа про повну або часткову оплату вартості
торгового патенту.

2.1. На здійснення торгівельної діяльності

Порядок придбання торгового патенту не здійснення торговельної
діяльності Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється
суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними
(відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

Під торговельною діяльністю у цьому Законі слід розуміти роздрібну та
оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське
харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та
з використанням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів у цьому Законі слід розуміти:

— магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях,
будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або
використовують для торгівлі його частину;

– кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі
приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

— автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

— лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для
торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в
оренду суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним особам та
знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі — ринків
усіх форм власності;

— стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні
пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

— фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе,
закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші
пункти громадського харчування;

— оптові бази, склади-магазини або інші приміщення які використовуються
для здійснення оптової торгівлі заготівкові кошти, інші готівкові
платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні
(відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для
кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової точки).

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності
встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від
місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку
товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється у межах
таких граничних рівнів:

— на території міста Києва, обласних центрів — від 60 до 320 гривень;

— на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім
обласних центрів) і районних центрів — від 30 до 160 гривень;

— на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

У разі коли пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях
або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через
митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких
спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення щодо
збільшення плати за торговий патент, але не більше 320 гривень за
календарний місяць. Додаткові доходи, отримувані внаслідок прийняття
зазначених рішень, повністю спрямовуються до відповідних місцевих
бюджетів.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності
становить 12 календарних місяців.

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення
торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів.

Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної
діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 гривень.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності
провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному, а
оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не
пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної
діяльності суб’єкт підприємницької діяльності носить одноразову плату в
розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під
час придбання Торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий
патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Під час придбання спеціального торгового патенту Об’єкт підприємницької
діяльності не вносить одноразову плату.

Суб’єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оплату
вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за весь
термін його дії. Суб’єкт підприємницької діяльності має право придбати
торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні ?
поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість
цих патентів під час їх одержання. При цьому суб’єкт підприємницької
діяльності звільняється від зв’язків до внесення вартості торгового
патенту у разі, якщо прийнятими після сплати повної вартості торгових
патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена
вартість торгового патенту.

Без придбання торгового патенту суб’єкти підприємницької діяльності або
їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну
діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного
виробництва:

— хліб і хлібобулочні вироби;

— борошно пшеничне та житнє;

— сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

— молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками
і без них;

— продукти дитячого харчування;

— безалкогольні напої;

— морозиво;

— яловичина та свинина;

— домашня птиця;

— яйця;

— риба;

— ягоди і фрукти;

— картопля і плодоовочева продукція;

— комбікорми для продажу населенню.

Пільговий торговий патент видається суб’єктам підприємницької діяльності
або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють
торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів
вітчизняного виробництва:

— поштові марки, листівки, вітальні листівки та конверти непогашені,
ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, паперу та картону,
що використовується для поштових відправлень підприємствами Державного
комітету зв’язку України, і фурнітура до них;

— періодичні видання друкованих засобів масової інформації (незалежно
від країни їх походження);

— проїзні квитки;

— товари народних промислів (крім антикварних та тих, що становлять
культурну цінність згідно з переліком, що встановлюється Міністерством
культури України);

— готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти,
предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та
вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні
паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші
види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників,
термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх
походження);

— вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і
газ скраплений, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для
продажу населенню;

— мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх
походження);

— насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів
та картоплі (незалежно від країни його походження).

У пільговому торговому патенті обов’язково наводиться повний перелік
товарів, що передбачаються для реалізації.

Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної
діяльності товарами, які не зазначені у цій статті.

у. Суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалідам товари
повсякденного вжитку та продукти харчування через торговельні установи,
створені для цієї мети громадськими організаціями інвалідів, одержують
пільговий торговий патент (крім суб’єктів підприємницької діяльності,
зазначених у пункті 3 частини третьої статті 1).

Суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються продажем періодичних
видань друкованих засобів масової інформації, одержують пільговий
торговий патент на торгівлю супутньою продукцією за таким переліком:

— друковані книги в твердій або м’якій обкладинці вітчизняних
видавництв;

— книги для розмальовування, ноти, карти географічні або гідрографічні,
включаючи атласи, глобуси та топографічні плани, листівки поштові,
вітальні листівки, конверти, картинки перебивні, зошити, книжки для
записів, блокноти, папір друкарський, для малювання та копіювання,
бланки, журнали реєстраційні, календарі, інші канцелярські товари з
паперу або картону (незалежно від країни їх походження);

— ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни,
мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та
живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин,
швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім
виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів (незалежно від
країни їх походження).

Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну
діяльність на території військових частин і військових навчальних
закладів виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку
для військовослужбовців, одержують пільговий торговий патент.

Не потребує патентування реалізація суб’єктом підприємницької діяльності
продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у
трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі
або адміністративні приміщення цього суб’єкта.

Не потребує патентування діяльність суб’єктів підприємницької діяльності
з закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо
подальша реалізація такої продукції відбувається по розрахунках у
безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів
паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки).

Не потребує патентування діяльність у торговельно-виробничій сфері
(громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаціях, у
тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно працівників
цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних
закладах.

У разі придбання пільгового торгового патенту, передбаченого частинами
шостою-дев’ятою цієї статті, суб’єкт підприємницької діяльності вносить
одноразову плату у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

2.2. На здійснення діяльності з надання побутових послуг

Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка
здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними
(відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх
частинах, так і за їх межами.

Під побутовими послугами у цьому Законі слід розуміти діяльність,
пов’язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб
замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм
розрахунків включаючи кредитні картки.

Перелік послуг, які відносяться до побутових, визначається Кабінетом
Міністрів України і не може змінюватися протягом бюджетного року.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні
(відокремлені) підрозділи, торговий патент на здійснення діяльності з
надання побутових послуг придбається окремо для кожного структурного
(відокремленого) підрозділу.

Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових
послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від
місцезнаходження об’єкта з надання побутових послуг та виду побутових
послуг.

Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових
послуг за календарний місяць встановлюється в межах таких граничних
рівнів:

— на території міста Києва, обласних центрів — від 60 до 320 гривень;

— на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім
обласних центрів) і районних центрів — від 30 до 160 гривень;

— на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з надання
побутових послуг становить 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійсненні діяльності з надання
побутових послуг провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує
звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання
побутових послуг суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову
плату і розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму,
сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати
за торговий патент, який підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оплату
вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових
послуг за весь термін його дії. Суб’єкт підприємницької діяльності має
право придбавати торгові патенти на надання побутових послуг на наступні
за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну
вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб’єкт
підприємницької діяльності звільняється від обов’язку до внесення плати
за торговки патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг,
якщо прийнятими після сплати повної вартості торгових патентів на
наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість
торгового патенту.

2.3. На здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними
цінностями, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності або
їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної
валюти.

(Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 499 /
97 – ВР бід 18.07.97).

Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід
розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних
засобів, виражених в іноземній валюті (у тому числі дорожніх,
банківських та персональних чеків), а також операції з дебетування
кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових
платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу
іноземну валюту.

Під пунктами обміну іноземної валюти у цьому Законі слід розуміти:

— обмінні пункти уповноважених банків;

(Частину третю статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом №
499/97-ВР від 18.07.97)

— обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза їх
операційними залами;

— обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали
ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі
іноземною валютою;

— обмінні пункти суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на
підставі агентських угод з уповноваженими банками.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні
(відокремлені) підрозділи торговий патент придбавається окремо для
кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними
цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 320 гривень за
календарний місяць.

(Абзац перший частини четвертої статті 4 6 редакції Закону № 102 / 98 –
ВР від 10.02.98).

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними
цінностями становить 36 календарних місяців. (Частина четверта статті 4
із змінами, внесеними згідно із Законом № 499 / 97 – ВР від 18.07.97).

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі
валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який
передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі
валютними цінностями суб’єкт підприємницької діяльності вносить
одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На
цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає
внесенню в останній квартал його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату
вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними
цінностями за весь термін його дії. При цьому суб’єкт Підприємницької
діяльності звільняється від додаткового внесення плати за торговий
патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у разі,
якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його
вартість.

2.4. На здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері грального
бізнесу, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності або їх
структурними (відокремленими) підрозділами.

Під гральним бізнесом у цьому Законі слід розуміти діяльність, пов’язану
з влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів
з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних)
та розиграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій
формі.

(Абзац перший частини другої статті 5 в редакції Закону № 102 / 98 – ВР
від 10.02.98).

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати окремі приміщення або
будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів
та більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці
цілі приміщень або будівель, а також у приміщеннях, що не мають
грального залу для відвідувачів, не дозволяється.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні
(відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для
кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального місця).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у
сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік):

— для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем —
1400 гривень;

(Абзац другий частини третьої статті 5 6 редакції Закону № 1160 – ХІV
від 19.10.99)

— для використання грального столу з кільцем рулетки — 64000 гривень;
(Абзац третій частини третьої статті 5 в редакції Закону № 1160 – ХІV
від 19.10.99)

— для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино,
крім столів для більярду) — 48000 гривень за кожний стіл;

(Абзац четвертий частини третьої статті 5 в редакції Закону № 1160 – ХІV
від 19.10.99)

— для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона,
монети або без них, — 2000 гривень за кожний гральний жолоб (доріжку);

— для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою
жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що
використовуються для спортивних аматорських змагань, — 600 гривень за
кожний стіл для більярду;

— для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розиграші з
видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи
або у майновій формі на місці, — 2400 гривень за кожний окремий вид
(місце) грального бізнесу.

(Частина третя статті 5 в редакції Закону № 102 / 98 – ВР від 10.02.98).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері
грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце
(гральний автомат, гральний стіл).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері
грального бізнесу не дає права на здійснення грального бізнесу, не
зазначеного у такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у
сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа
місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу суб’єкт підприємницької діяльності
вносить одноразову плату і

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020