.

Особливості застосування категорії "державне управління” в сучасній юридичній науці та законодавстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 944
Скачать документ

Особливості застосування категорії “державне управління” в сучасній
юридичній науці та законодавстві

Категорія “державне управління” є базовою категорією в ряді юридичних
(адміністративне право, теорія управління) та неюридичних (теорія
державного управління) наук, а тому визначення її обсягу і змісту має
важливе значення для формулювання предметів та подальшого розвитку цих
наук.

За сучасних умов, коли ми маємо конституційно закріплену систему поділу
влад і не маємо конституційно закріпленого терміну “державне управління”
(який, тим не менш, продовжує застосовуватись в законодавстві для
позначення виконавчо-розпорядчої діяльності), питання про зміст (широкий
чи вузький) та доцільність застосування категорії “державне управління”
постало з найбільшою гостротою.

Конституція України та більшість нових конституцій колишніх союзних
республік (на відміну від старих радянських) не містять терміну
“державне управління”. Цей факт деякі дослідники розуміють як підставу
для виключення категорії “державне управління” із понятійного апарату
юриспруденції, або, у кращому випадку, визнають її суто науковою, яка не
має практичного застосування в законодавстві. Такі автори (аналізуючи
вузький зміст державного управління) вважають термін “державне
управління” успадкованим від радянської юридичної науки та практики, від
якого новітній юриспруденції необхідно позбавитись якомога швидше. Так,
В.С.Рижов пропонує замінити термін “державне управління” на “виконавчу
владу”1, але, як відомо, категорії “державне управління” та “виконавча
влада” хоча і можуть бути відображенням одного явища –
виконавчо-розпорядчої діяльності, однак мають дещо різний зміст.
Категорія “державне управління”, навіть якщо брати її у вузькому
розумінні, відображає певний рівень організації системи управління і
держави в цілому, а категорія “виконавча влада” відображає специфіку
лише одного з видів державної діяльності, обумовленого існуванням
системи поділу влад. Отже, категорія “державне управління” є значно
ширшою за категорію “виконавча влада”.

Автори праці “Становлення нового адміністративного права України”2
пропонують інший шлях вилучення з юридичної науки і практики терміну
“державне управління”. Замість нього пропонується ввести термін
“державна адміністрація” або “адміністрування”.

Мотивується це тим, що управління, по-перше, не достатньо вказує на
існування в державі поділу влад, по-друге, в зарубіжній (зокрема, у
французькій) літературі слова управління та адміністрування мають різне
значення. Такий підхід вдається не дуже доцільним, оскільки в
українській мові слова “управління” та “адміністрування” вважаються
синонімами; крім того, така новація може викликати нову термінологічну
плутанину, оскільки термін “державна адміністрація” вже застосовується
для позначення місцевих органів виконавчої влади.

Не можна також погодитися з думкою, що категорія державного управління є
суто науковою, а категорія виконавчої влади – правовою, яка закріплена в
чинному законодавстві і Конституції3.

oe

o

?

?

*і державного управління.

Нормативні акти, в яких застосовується термін “державне управління” не
вичерпуються вищевказаними: в українському законодавстві можна знайти не
один десяток, а то й сотню таких нормативних актів, які були прийняті
вже після вступу в дію Конституції 28 червня 1996 року. Отже, можна із
упевненістю казати, що термін “державне управління” не тільки не зник із
прийняттям нової конституції, а продовжує активно застосовуватися в
законодавстві, але тільки у вузькому розумінні, тобто для позначення
виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів.

Широке розуміння категорії “державне управління”, дійсно, в
законодавстві не застосовується, а використовується лише в науковій
літературі. Але чи є це підставою не визнавати його правовою категорією?
На нашу думку, така позиція є невірною, оскільки ще AM. Васильєв
наголошував на необхідності розрізнення термінів “правова категорія” та
“категорія права”. Різне поєднання цих двох слів має певний понятійний
зміст. Правові категорії – це наукові поняття, які виступають як елемент
наукового мислення і слугують для відображення об’єктивної сутності
правових явищ. Категорії права – компоненти правової нормативної
структури, інструмент правового регулювання. Таким чином, категорія
“державне управління” у вузькому розумінні може бути і категорією права,
і правовою категорією, а категорія “державне управління” в широкому
розумінні – лише правовою категорією.

Таким чином, можна виділити наступні закономірності сутності і
співвідношення вузького та широкого змістів категорії “державне
управління”, які, на нашу думку, мають важливе значення для наук, які їх
використовують. Якщо державне управління використовується як категорія
права, то воно повинно застосовуватися лише в тому юридичному значенні,
яке йому було надане законодавцем. Зміст, вкладений в той чи інший
законодавчий термін, який оформлює правову категорію, для пізнання є
єдиним і обов’язковим (в нашому випадку таким єдиним і обов’язковим
змістом категорії “державне управління” є виконавчо-розпорядча
діяльність державних органів, який визначив сам законодавець).

Якщо ми оперуємо терміном “державне управління” для оформлення
відповідної правової категорії, то нам не обов’язково слідувати вже
визначеному в законодавстві чи літературі його змісту. В такому випадку
дослідник вправі сам його конструювати або вибрати із вже існуючих в
науці понять те, яке найбільш узгоджується з його теоретичними
поглядами.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – №30.

2. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон
України від 8.02.95р. //Голос України. – 1995. – 13 квітня

3. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Житомирській області: Закон України від
3.12.1999р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №2.

4. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента
України від 15.12.99р // ОВУ – 1999. – №50.

5. Васильєв A.M. Правовые категории: Методологические аспекты разработки
системы категорий права. – М.: Юридическая литература, 1976.

6. КампоВ.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.Л. Становлення нового
адміністративного права України. – К.: Юридична книга, 2000.

7. Кубко Є. Про предмет адміністративного права. //Право України. –
2000. – №5. – С.3-7.

8. Рыжов B.C. К судьбе государственного управления. //Государство и
право. – 1999. – №2. – С.14-22

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020