.

Особливості реалізації функцій управління в органах внутрішніх справ на транспорті (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2082
Скачать документ

Реферат

На тему:

Особливості реалізації функцій управління в органах внутрішніх справ на
транспорті

Відомо, що всі соціальні системи, якими б різними вони не були за
змістом, керуються однотипно з точки зору технології управління. Це,
звичайно, не викликає специфіки праці з керуванням в будь-якій певній
галузі людської діяльності, однак відрізнятися будуть не самі операції з
керування, а їх внутрішній зміст. В УМВСТ найбільшою мірою від
територіальних органів внутрішніх справ така відмінність виявляється при
здійсненні двох функцій інформаційного забезпечення та аналізу.

Галузева інформаційна система органів внутрішніх справ на транспорті у
межах МВС України є відносно самостійною. її процедурні аспекти
аналогічні територіальним, а змістова частина має свою специфіку. База
даних характеризує транспортні системи, що обслуговуються; злочинність
та Інші види правопорушень на транспорті, включаючи осіб, яких було
піддано кримінальним та адміністративним санкціям; результати
використання сил, засобів у боротьбі із злочинністю, охороні
громадського порядку та безпеки; правові, організаційні основи
діяльності апаратів УМВСТ (ВВСТ) та підпорядкованих органів і
підрозділів.

Найбільш специфічною є перша з виділених підсистем. Вона включає в себе
дані про структуру залізниці, управління цивільної авіації,
пароплавства, трести Мінтрансбуду України, їх фінансово-господарську
діяльність, системи постачання і т. ін.). Поряд з цим до інформаційної
бази УМВСТ відносяться дані про найбільш значні параметри навколишнього
середовища, що прилягає до транспортних магістралей та об’єктів.

Первісним документом інформаційного забезпечення апаратів УМВСТ про стан
оперативної обстановки є щодобове зведення, яке складається з
формалізованої таблиці та текстового супроводження до неї. Воно містить
дані про кількість та характер зареєстрованих злочинів, результати
роботи щодо їх розкриття, кількість одержаних комерційних актів на
недостачу вантажів, порушень у зв’язку з цим кримінальних справ і
відмовних матеріалів; про оглянуті поїзди та судна, виявлений при цьому
комерційний брак, відчеплені вагони, зняті контейнери, залишені без
локомотивів та охорони поїзди (вагони) з цінним вантажем; про рух
транспортних засобів особливої категорії, про кількість поїздів, літаків
та суден, які супроводжуються; про підсумки огляду на повітряному
транспорті; про нещасні випадки, аварії, катастрофи та пожежі; про
затримання злочинців, які розшукуються, бродяг та бездоглядних
неповнолітніх; адміністративну практику; про сили міліції та
громадськості; про співробітників, які відзначились, та надзвичайні
пригоди, які мають місце серед особового складу й порушення законності
та дисципліни.

Статистичні дані узагальнюються в аналітичних таблицях станом за добу,
декаду, квартал і порівнюються з аналогічним періодом минулого року.

В ряді УМВСТ використовується система “Експрес-інформація БЗПВ”, яка
складається з трьох відносно самостійних блоків: “А”, “Б”, “В”.

Інформація “А” служить орієнтуванням на кожну виявлену особу (групу
осіб), що здійснили викрадення вантажів на залізниці. ЦІ дані
використовуються під час організації роботи у справах про нерозкриті
крадіжки вантажів і для аналізу контингенту осіб, які розкрадають
вантажі.

Інформація “Б” становить разову інформацію про кожен зареєстрований
нерозкритий злочин у сфері вантажних перевезень на залізницях,
використовується при аналізі оперативної обстановки1, виявленні найбільш
уражених ділянок залізниці, дає напрямки щодо організації роботи в
слідчих та оперативних справах.

Інформація “В” визначає завдання для окремих ВВСТ на проведення
оперативно-розшукових і слідчих заходів по кожному нерозкритому
зареєстрованому злочину в сфері вантажних перевезень на залізниці,
служить для координації та одночасного проведення первісних
оперативно-розшукових заходів і слідчих дій щодо встановлення обставин
прослідування вантажу, можливого здійснення злочину на конкретних
ділянках та його розкриття.

Одержання інформації “В” є розпорядженням до заведення після одержання
копії постанови та довідки від ініціатора, дублікату ОПС і проведення
необхідних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій на ділянці, що
обслуговується.

Цікавою формою одержання інформації, яка становить оперативний інтерес,
є проведення один-два рази на рік опитування пасажирів приміських
поїздів про стан злочинності та охорони громадського порядку на
залізниці. Одержані дані узагальнюються, аналізуються і враховуються під
час проведення операції “Приміський поїзд”.

Ефективна діяльність ВВСТ сьогодні не уявляється без добре налагодженої
системи централізованого обліку. Щоденно в підрозділах ВВСТ перебувають
сотні громадян, яких затримують для перевірки, бо їхня поведінка з тих
чи інших причин викликала підозру. Одних тільки бездоглядних підлітків
щорічно затримується близько 20 тис. Значна також кількість
безгосподарських і вилучених речей, які вимагають перевірки.

Особливу проблему для підрозділів транспортної міліції становить
організація збору інформації про злочинців-гастролерів, шахраїв та інші
категорії осіб, які схильні до правопорушень на транспорті. Важливим
кроком у вирішенні цієї проблеми є налагоджування системи інформаційного
забезпечення оперативних апаратів щодо діяльності на транспорті
злочинців, що гастролюють, зокрема введення в дію ППС “Гастролер”.
Система “Гастролер” призначена для обліку осіб, які здійснюють крадіжки
та шахрайські дії в поїздах, на вокзалах, в портах, для збору та пошуку
необхідних даних про цих осіб, а також для видачі органами міліції
інформації про можливості появи злочинців-гастролерів на об’єктах.

Важливу роль в розкритті злочинних посягань на вантажі відіграє
автоматизована інформаційно-пошукова система “вантажі -ТМ”. АІПС
“вантажі – ТМ” призначена для збирання, обробки, аналізу, зберігання та
видачі інформації про факти злочинних посягань у сфері вантажних
перевезень. її використання дозволяє підвищити ефективність діяльності
оперативних апаратів ВВСТ щодо запобігання та розкриття злочинних
посягань на вантажі шляхом визначення найбільш вірогідного часу та місця
скоєння злочину, виходячи з аналізу співпадаючих ділянок маршруту
прослідування вантажів, способів здійснення змін, які мають відношення
до обробки вантажних поїздів і вантажів; визначення при належності речей
і предметів, вилучених у затриманих за здійснення крадіжок; виявлення на
основі аналізу комерційних актів замаскованих крадіжок і встановлення
можливих місць їх здійснення; аналізу скоєння злочинів по широкому колу
питань, визначення загальних та особливих заходів щодо покращення
оперативної обстановки на транспорті; скорочення працевитрат
оперативного складу ВВСТ щодо виконання запитів оперативно-розшукового
та статистичного характеру.

Значну допомогу у виявленні та затриманні злочинців, які розшукуються,
та осіб, котрі користуються вкраденими або загубленими паспортами, надає
АІПС “Аеропорт”, яка є підсистемою АІПС . “Паспорт”.

Здійснення аналітичної функції ВВСТ пов’язане з такими особливостями:
розробка будь-яких аналітичних документів неможлива без попереднього
глибокого аналізу транспортної системи, яка обслуговується в цілому;
наявністю “мовного бар’єру” в аналітичній роботі, тому що всі служби
транспорту в документах Міністерства транспорту України позначаються
спеціальним шифром, який включає близько 50 умовних найменувань;
множинністю рівнів і служб, які складають економічну характеристику
господарської діяльності та процесу перевезень; наявністю “мертвих зон”
на шляхах та інших об’єктах транспортної системи (річкові та морські
акваторії), які не обслуговуються ані територіальними органами, ані
ВМВСТ, що обумовлює відсутність відповідної інформації, необхідністю
охоплення інформації державного масштабу при аналізі крадіжок вантажів;
необхідністю охоплення інформації, яка стосується діяльності
територіальних органів внутрішніх справ (про під’їзді шляхи, які не
входять до системи Міністерства транспорту; про осіб, яких раніше було
засуджено; про неповнолітніх, що відвідують об’єкти транспорту; про
осіб, які розшукуються; про місця збуту викраденого і т. ін.; вилученням
з об’єкта аналізу рівня злочинності, тому що на об’єктах транспорту або
немає житлового сектору, або він дуже незначний, тому в аналітичній
роботі до уваги братися не повинен).

Навіть короткий перелік основних особливостей свідчить про те, що для
здійснення аналітичної функції в УМВСТ (ВМВСТ) поряд із звичайними
вимогами потрібна спеціалізована підготовка, довготривалий специфічний
досвід роботи, обов’язкове використання можливостей
електронно-обчислювальної техніки у зв’язку із значними обсягами даних,
що аналізуються.

Що стосується реалізації інших функцій управління УМВСТ (ВМВСГ), то вона
не носить істотних відмінностей від однойменних функцій виконання
територіальними органами внутрішніх справ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020