.

Основні напрями діяльності відділу кримінальних розслідувань США (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2595
Скачать документ

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Основні напрями діяльності відділу кримінальних розслідувань СШАПлан

Вступ

Основні напрями діяльності відділу кримінальних розслідувань США

Завдання відділу кримінальних розслідувань

Архіви федеральних податкових органів

Висновок

Вступ

Податкові органи США входять до складу Служби внутрішніх доходів.
Підрозділи Служби внутрішніх доходів створені давно і мають значний
досвід у боротьбі зі злочинними й іншими проявами. Питаннями виявлення
припинення, а також профілактики у вказаній службі займається відділ
кримінальних розслідувань. Основною метою вказаного вище підрозділу є
прагнення до того, щоб громадяни (платники податків) добровільно
сплачували в бюджет відповідні податки і збори, тобто здійснення
превентивних заходів. Відділ кримінальних розслідувань, крім традиційних
податкових правопорушень займається ще й виявленням різноманітного

роду фінансових шахрайств та інших правопорушень, що прямо не
відносяться до податкового законодавства.

У структурі відділу кримінальних розслідувань працює біля трьох тисяч
спеціальних співробітників (агентів), що не є працівниками поліції.
Хоча, при цьому наділені такими ж правами, як співробітники поліції, у
тому числі щодо носіння вогнепальної зброї і використання інших
спеціальних засобів.

При налагодженому механізмі стягування податків, який діє в США,
співробітниками Служби внутрішніх доходів (відділу кримінальних
розслідувань), наприклад, у 1995 році було порушено 5 тис. розслідувань.
За вказаний період, до Міністерства юстиції було передано 3,614 справ
для порушення судового переслідування. При цьому, по 3,386 справах було
пред’явлене звинувачення.

В останній час все більшого значення набуває діяльність відділу
кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів знаходить у
взаємодії з іншими правоохоронними органами. Вказане втілюється в
спільні операції щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків,
відмиванням коштів, організованою злочинністю.

Основні напрями діяльності відділу кримінальних розслідувань США

Основним напрямом діяльності відділу кримінальних розслідувань, як було
відзначено раніше, є проведення розслідування у відношенні злочинів у
сфері оподатковування або валютних злочинів. Вказане, знаходить
безпосередній прояв у боротьбі із шахрайствами у фінансових установах,
незаконними азартними іграми, несплатою акцизного збору на паливо для
автомобілів, а також у програмі перевірки сумнівних випадків компенсації
переплати в податковій декларації (у тому числі поданих в електронному
варіанті). Слід зазначити, що податкові органи США контролюють як
законний, так і нелегальний сектор отримання доходів (незаконний оборот
наркотиків, організована злочинність, шахрайство з фінансовими
ресурсами, рекет, шахрайство в сфері медичного обслуговування і
страхування).

Боротьба з несплатою акцизного податку на паливо для автомобілів
свідчить, що організовані широкомасштабні злочинні угрупування шляхом
шахрайства щорічно позбавляють Федеральний уряд і уряд штатів коштів на
суму понад 1 млрд. доларів. Практика діяльності податкових органів
свідчить про те, що в цьому “напрямі” працюють члени відомих
організованих злочинних угруповань, у тому числі й

російської мафії.

Завданням відділів кримінальних розслідувань у сучасних умовах є
створення потужного “залякуючого чинника внаслідок агресивної
діяльності, що не припиняється” по виявленні ухилень від сплати

акцизного податку.

Програма боротьби з незаконними азартними іграми була основана в 1993
році, оскільки збільшилися випадки шахрайства, корупції, а також

відмивання коштів. Тому вказана програма спрямована на підвищення
ефективності боротьби з порушеннями податкового законодавства,
відмиванням грошей, а також порушень інших положень кримінального
законодавства, що мають відношення до ігорної індустрії.

Значної уваги Служба внутрішніх доходів приділяє програмі боротьби із
шахрайством у банківській сфері. Американське законодавство надає
боржникам максимального захисту при оголошенні банкрутства. Проте ріст
числа заяв про банкрутство супроводжується ростом шахрайських проявів.
Служба внутрішніх доходів здійснює контроль за такими процесами,
перевіряє обгрунтованість оголошення банкрутом. Крім вказаного. Служба
внутрішніх доходів виступає в ролі кредитора, оскільки кожний рік
підлягають припиненню зобов’язання по виплаті попередньо нарахованих
податків на суму біля 6 млрд. доларів. Тому Служба внутрішніх доходів
спрямовує свої зусилля на виявлення фактів надання неправдивої
інформації про банкрутство.

Програма боротьби з шахрайствами в сфері медичного обслуговування і
страхування полягає в діяльності Служби внутрішніх доходів по виявленню
випадків надання до страхових компаній фальшивих або завищених рахунків
виплат лікарям та установам, що надають медичні послуги. До такого виду
шахрайств відноситься також організація фіктивних дорожньо-транспортних
подій власниками застрахованих автомобілів, незаконне переадресування
страхових премій співробітниками страхових компаній та ін.

Основними напрямами діяльності відділу кримінальних розслідувань Служби
внутрішніх доходів США на сучасному етапі в сфері медичного
обслуговування і страхування є виявлення таких правопорушень:

• шахрайств;

• банкрутств страхових установ;

• у сфері страхування немедичного характеру;

• у сфері страхування медичного характеру;

• пов’язаних з незаконним переадресуванням премій перестраховки.

Як свідчать дані статистики, щорічні втрати бюджету США від такого роду
шахрайств складають біля 100 млрд. доларів.

Служба внутрішніх доходів докладає своїх зусиль у боротьбі з
організованою злочинністю спільно з іншими правоохоронними органами.
Відомо, що злочини Аль Капоне розслідувалися спеціальною розвідувальною
групою Служби внутрішніх доходів. Обвинувальний вирок Аль Капоне
грунтувався на звинуваченнях, висунутих за ухилення від сплати податків,
а не за інші злочини, у більшому ступені вбивства.

У сучасних умовах Служба внутрішніх доходів спрямовує зусилля, об’єднує
і координує роботу ряду відомств проти тради-ційних видів організованої
злочинності, таких як Ла Коза Ностра і таких нетрадиційних угруповань,
як азіатська та російська мафія.

Співробітники Служби внутрішніх доходів беруть участь у розслідуванні
протиправної діяльності посадових осіб. При цьому вказане має відношення
не тільки до співробітників Служби внутрішніх доходів, а й до всіх
рівнів адміністрування, включаючи місцеві, федеральні, зарубіжні органи.
Вказані справи про корупцію часто містять у собі різноманітні види
шахрайства, а також хабарництво, розтрати, вимагання.

Відділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів виступає як
один із основних підрозділів, що здійснюють боротьбу з незаконним
оборотом наркотиків і відмиванням грошей. Для виконання даної програми
створена спеціальна група, що має доступ до наявної інформації і
переслідує основну мету – виявлення, розслідування діяльності і судове
переслідування осіб, що займаються організацією або управлінням
фінансами або ж іншим чином сприяють функціонуванню підприємств, що
здійснюють незаконний обіг наркотиків, а також операціями, пов’язаними з
відмиванням коштів.

Частиною вказаної програми є операція “Альянс”, яка спрямована на
припинення контрабанди наркотиків, валюти, зброї та інших видів
контрабанди з боку кордону Мексики.

У зв’язку з розглядом питань про зловживання в сфері обороту валюти,
незаконного обігу наркотиків, відмивання грошей, слід зазначити, що
Служба внутрішніх доходів в 1986 році одержала повноваження щодо
здійснення арешту і конфіскації власності, що була придбана в результаті
порушень податкового і валютного законодавства та законів про відмивання
коштів.

Кількість громадян, що не подають податкових декларацій, щорічно
збільшується. Відповідно, вказане потребує розробки стратегії і тактики
діяльності Служби внутрішніх доходів у даному напрямі. Відділ
кримінальних розслідувань спільно з Міністерством юстиції координує свої
зусилля з метою кваліфікації фактів неподання податкових декларацій
особами з високими прибутками як тяжкі злочини і порушення кримінальних
справ у тих випадках, коли це є виправданим.

Слід зазначити, що співробітники Служби внутрішніх доходів одержують
інформацію з використання оперативних джерел, а також використовують
добровільну допомогу банківських службовців і інших громадян про
протиправну фінансову діяльність.

Завдання відділу кримінальних розслідувань

У США перед відділом кримінальних розслідувань поставлено три таких
основних завдання:

1. Сприяти зміцненню добровільного дотримання податкових законів.

Працівники відділу кримінальних розслідувань повинні працювати з
платниками податків, щоб вони своєчасно і добровільно заповнювали і
подавали декларації, оскільки, коли платники податків самі добровільно
виконують ці вимоги, то державі це обходиться дешевше. 30-40 років тому
був прийнятий закон, яким передбачалося, що роботодавець сам сплачує
податки із фонду заробітної плати своїх працівників; і таким чином був
піднятий добровільний рівень дотримання податкового законодавства до 80
відсотків. Така система називається «добровільне заповнення декларацій і
добровільна сплата податків». Багато платників податків не вважають цю
систему добровільною.

2. Намагатися максимально задовольнити інтереси платників податків та
зменшувати адміністративне навантаження на них.

3. Забезпечити більш ефективну роботу податкової служби за рахунок
вдосконалення податкової системи та підвищення кваліфікації персоналу,
тобто забезпечення ефективності роботи служби за рахунок якості її
виконання і високого рівня кваліфікації службовців. Яким чином це
досягається? На сьогодні у США дозволяється подавати податковій службі
декларації в електронному вигляді. Крім того, розроблені спрощені форми
декларацій. Взагалі, якість роботи податкової служби залежить від
ступеня комп’ютеризації, що, у свою чергу, збільшує ступінь
добровільного дотримання податкового законодавства.

По-перше, розробляються легкі і зрозумілі форми податкових декларацій,
прості процедури їх заповнення, а також іде пошук альтернативних шляхів,
щоб платники податків добровільно додержувалися норм податкового
законодавства. По-друге, платники податку можуть зв’язатися із
податковою службою по телефону в будь-який час, який влаштовує їх, для
того щоб отримати відповіді на питання, які стосуються податків. До
речі, в усіх 50 штатах є безкоштовні телефонні номери, і таким чином
можна зв’язатися із центром по роботі з платниками податків і отримати
необхідну інформацію. Протягом року платниками податків здійснюється
близько 70 млн. таких дзвінків. Це, переважно, прохання вислати поштою
форму податкової декларації для заповнення, пояснити, яким чином вносити
дані про придбану власність (нерухомість) тощо.

Окрім того що існує безкоштовний зв’язок зі спеціалістами податкової
служби, також проводиться робота в системі телефакс. У цій системі
набраний ряд питань і відповіді до них, які записані на стрічку, і
кожний бажаючий може набрати номер і отримати відповіді на питання, які
виникають у нього. Така послуга надається 24 години на добу. Наприклад,
платник податку хоче дізнатися, як заповнювати декларацію; в такому разі
він набирає відповідний номер і йому відповідає запрограмований голос.
Такі записані відповіді дають часткову відповідь на питання. Коли
платники податку звертаються безпосередньо до спеціалістів податкової
служби, то вони вже мають основну базу знань і їм потрібно не так багато
часу, щоб одержати відповідь.

Одним із завдань податкової служби є вирішення проблем платників
податків: коли платник податків прийшов до податкової служби, то він
повинен одержати вичерпні роз’яснення з усіх питань.

Ще одне із завдань, яке стоїть перед податковою службою США, — це
конфіденційність даних податкової декларації. Платникам податківці
обіцяють, що ця інформація не буде розголошена.

Одна з послуг, що надається податковою адміністрацією — послуга
платникам, які не володіють англійською мовою (сюди також включаються
платники, які мають проблеми із зором і слухом). Для тих, хто може
слухати, існують телефонні номери, набравши які, платники одержують
необхідну інформацію на різних мовах.

Це головні задачі, які поставила перед собою податкова служба США. Сюди
також входить збільшення ступеня добровільного виконання норм
податкового законодавства. Мета податкової служби США— до 2001 року
зібрати 90 відсотків податкової заборгованості. На сьогодні 85 відсотків
податків сплачується добровільно.

Планується покращити процес обробки даних, збільшити кількість
декларацій, які можна подавати за допомогою електронного зв’язку, до 80
відсотків, а також зменшити кількість декларацій, які надходять у
письмовому вигляді по пошті, до 50 відсотків.

Архіви федеральних податкових органів

Федеральний уряд вимагає організації архівного збереження податкових
декларацій, а також будь-яких інших документів, подання яких необхідне у
зв’язку з податками. Ці архіви є цінним та комплексним джерелом
інформації. Важливість вихідних податкових декларацій полягає у тому, що
вони містять оригінальні викладки відповідної особи, повну інформацію
відносно її доходів та витрат, а також особистий підпис цієї особи. У
Сполучених Штатах вимагається, щоб податкові декларації були підписані
особисто, а невиконання цієї вимоги прирівнюється до неправдивого
свідчення. Податковий бухгалтер, який готує податкову декларацію для
конкретної особи, також зобов’язаний розписатися і вказати своє прізвище
у декларації, що складається спільно.

У Сполучених Штатах уся інформація, що зазначається у податковій
декларації, вводиться в комп’ютерну систему. Це дає можливість
оперативним працівникам податкової поліції (у США вони називаються
агентами) дослідити звітність підозрюваної особи для визначення:

– наданих нею податкових декларацій;

– часу надання декларацій;

– доходів, які повинні обкладатися податком;

– сплачених податків;

– виплат, які було зроблено при поданні декларації;

– зворотних виплат, що призначаються особам;

– усіх джерел доходів, що оподатковуються;

– кримінальних діянь особи.

Якщо проти особи порушено кримінальну справу, в її податкову справу в
комп’ютерній системі вводиться так званий “заморожуючий код”, який
звертає увагу агентів на факт розслідування, а також виключає висунення
претензій до даної особи по лі-0ІЇ цивільного права на період розгляду
кримінальної справи. Це побиться тому, що у США цивільний позов може
суттєво ускладнити кримінальне розслідування. Таким чином, “заморожуючий
код” забороняє пред’явлення цивільного позову.

Дослідження проводиться з термінального робочого місця, підключеного до
центральної комп’ютерної системи, для забезпечення можливості місцевого
доступу. З терміналу можливо одержати роздрукований варіант справи
підозрюваної особи, а також вибрати конкретні дані із загального обсягу
інформації за податковими деклараціями (без необхідності запиту
оригіналу декларації).

У США обов’язковим є подання (на додаток до персональних податкових
декларацій) багатьох інших звітних документів, у яких міститься різного
роду фінансова інформація. До таких звітних податкових документів
належать:

– довідки про зарплату та інші доходи;

– довідки про операції з готівкою;

– довідки про цінні папери;

– довідки про рахунки в зарубіжних банках;

– довідки про ділових партнерів.

Висновок

Податкова служба США намагається таким чином організувати свою роботу,
щоб платник податку, який знаходиться у себе дома, із свого
персонального комп’ютера мав змогу за допомогою електронних засобів
подавати до податкового органу податкову декларацію. Однак на сьогодні
проблема полягає в тому, що не всі платники податків ще мають вдома
персональний комп’ютер. Якщо б їх мали всі, то така система вже сьогодні
могла бути втілена в життя.

Інша система подання декларацій — це система подання декларацій за
допомогою телефаксу.

У майбутньому планується можливість подання податкових декларацій через
кабельне телебачення і відеотелефон.

Цими розробками займається управління по стратегічному розвитку
податкової служби разом з управлінням по інформації. Вони стежать за
технічними нововведеннями з тим, щоб визначитися, яким чином вони можуть
бути застосовані в роботі органів податкової служби, та поліпшити
відносини між платниками податків і органами податкової служби.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020