.

Організація обліку та контролю за об\’єктами дозвільної системи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 3734
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Організація обліку та контролю за об’єктами дозвільної системи

З метою забезпечення виконання завдань, що покладаються на органи
внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи, організації
контролю за дотриманням її правил ведеться облік всіх об’єктів, на які
вона поширюється, а також власників окремих предметів. Облік об’єктів,
предметів і матеріалів, а також підприємств і майстерень, на які
поширюється дозвільна система, здійснюється в спеціальній книзі. На
кожен об’єкт дозвільної системи заводиться облікова справа, яка постійно
зберігається у працівників дозвільної системи тих органів внутрішніх
справ, якими видано відповідні дозволи.

Облікова справа складається з двох розділів, в першому з яких
зосереджуються матеріали, які були підставою для видачі дозволу
(ліцензії), а в другому – інші документи {акти перевірок, дані про осіб,
які виконують роботу, пов’язану з виготовленням, ремонтом, зберіганням,
придбанням, обліком, охороною, перевезенням та використанням
підконтрольних предметів і матеріалів тощо).

Окремо ведеться облік громадян-власників вогнепальної, холодної,
пневматичної та газової зброї в книзі обліку власників мисливської
вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї і в книзі
обліку власників газових пістолетів, револьверів. На кожну особу, що
володіє зброєю, заводиться особова справа тим органом внутрішніх справ,
який видав дозвіл на її придбання і зберігання (носіння). В особовій
справі зберігаються всі документи, що стали підставою для видачі
відповідного дозволу, а також матеріали перевірки власника.

В чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який
здійснює дозвільну систему, ведуться картотеки власників мисливської
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також газових пістолетів
і револьверів. Ці картотеки використовуються для перевірки осіб,
затриманих за різні правопорушення, підозрюваних у вчиненні злочинів, а
також для інформування нарядів міліції під час виїздів на затримання,
для вирішення різних конфліктів тощо.

На кожен орган внутрішніх справ, який здійснює дозвільну систему,
управліннями (відділами) адміністративної служби міліції управлінь
(головних управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях
і містах, управліннями внутрішніх справ на транспорті і відділом
спеціальної міліції ведуться контрольно-наглядові справи. В цих справах
містяться відомості про працівників, які здійснюють дозвільну систему,
списки її об’єктів із зазначенням їх відомчої приналежності, звітні
дані, доповідні записки про результати роботи органу в цій сфері,
матеріали перевірок, копії інформацій, подань про виявлені недоліки та
відповіді на них.

Контроль за виконанням правил дозвільної системи органи внутрішніх справ
здійснюють шляхом початкової перевірки об’єктів перед видачею
відповідних дозволів, систематичного обстеження таких об’єктів,
попередньої перевірки осіб, з якими укладаються трудові договори для
роботи на них, а також провадження профілактичних заходів для
попередження і припинення порушень правил дозвільної системи. Контрольна
діяльність органів внутрішніх справ включає як гласні, так і негласні
заходи1.

Початкова перевірка перед видачею дозволу здійснюється з метою виявлення
відповідності всіх умов, за яких його може бути видано, чинному
законодавству. Початкова перевірка складів, сховищ та інших об’єктів
дозвільної системи здійснюється комісією, до складу якої входять,
залежно від виду об’єкта, представники зацікавлених організацій, органів
внутрішніх справ (міліції, пожежного нагляду), санітарного,
архітектурного нагляду і т. ін. За результатами роботи комісія складає
акт, в якому робить висновок про наявність або відсутність відповідних
умов для відкриття об’єкта. Такий акт є однією з підстав для видачі
дозволу.

Перед видачею дозволів на придбання, зберігання (носіння) вогнепальної,
пневматичної, холодної чи газової зброї громадянином перевіряються
відомості, що характеризують особу останнього. Дозволи не можуть бути
видані, якщо громадянин за станом здоров’я не може володіти зброєю; є
відомості про систематичне порушення ним громадського порядку,
зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без
призначення лікаря; йому пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину
або цю особу засуджено до позбавлення волі, виправних робіт чи умовно з
іспитовим терміном; у неї є непогашена або незнята судимість за тяжкий
злочин або злочин, скоєний із застосуванням зброї; щодо такої особи
відстрочено виконання вироку суду; є інші обставини, що можуть призвести
до використання зброї із злочинною метою.

Початкова перевірка дозволяє попередити різні небезпечні ситуації,
шкідливі наслідки, які можуть виникнути внаслідок неналежного
функціонування об’єктів дозвільної системи, а також вчинення злочинів та
інших правопорушень з використанням зброї, вибухових матеріалів та інших
предметів і речовин, на які поширюється ця система.

Обстеження об’єктів дозвільної системи здійснюється інспекторами
дозвільної системи і дільничними інспекторами міліції щоквартально, а
об’єктів, на яких зберігається велика кількість бойової, спортивної чи
навчальної вогнепальної зброї (20 і більше одиниць), а також базових
складів вибухових матеріалів – щомісячно. В перевірці об’єктів не менше
одного разу на рік повинні брати особисту участь керівники органів
внутрішніх справ. Не менше одного разу на рік ‘ інспектори дозвільної
системи повинні обстежувати об’єкти (залежно від їх виду) разом з
представниками інших організацій – підрозділів охорони об’єктів, органів
Держкомітету України по нагляду за охороною праці, Мінприроди,
відповідних комітетів товариств сприяння обороні України, військових
комісаріатів, органів освіти.

Незалежно від строку раніше проведених обстежень об’єкт дозвільної
системи у кожному випадку перевіряється при оформленні на новий строк
дозволу (ліцензії) та при переоформленні його у зв’язку із зміною місця
зберігання чи використання відповідних предметів та речовин, одиниць
зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на
ім’я якого видано дозвіл. , На підприємствах, в установах, організаціях
і господарських товариствах, де виготовляються, ремонтуються та
використовуються предмети і матеріали, на які поширюється дозвільна
система, під час обстежень обов’язково перевіряються наявність
відповідних дозволів, паспортів, згоди на укладання трудових договорів з
працівниками, дотримання перепусткового режиму, облік підконтрольних
предметів та матеріалів, порядок їх видачі та приймання, правильність
ведення службової документації, придатність приміщень, де зберігаються
зазаначені предмети, стан технічного устаткування, охорони об’єктів,
обладнання та технічний стан транспорту, який здійснює перевезення
небезпечних вантажів, а також організація відомчого контролю за
збереженням предметів та матеріалів, на які поширюється дозвільна
система.

В разі виявлення під час обстеження порушень відповідних правил
складається акт, в якому детально описується сутність недоліків,
зазначається строк їх усунення. Один примірник акта залишається на
об’єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівництву
відповідного органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на
об’єкт. Якщо порушень не виявлено, то складається рапорт на ім’я
начальника органу внутрішніх справ довільної форми, який також
поміщається до особової справи.

У громадян-власників вогнепальної, пневматичної, холодної чи газової
зброї перевіряється виконання правил зберігання зазначених предметів.
Вогнепальна зброя повинна зберігатися в місцях постійного проживання
власника в міцних, з надійними замками дерев’яних шафах або металевих
скринях, спеціально виготовлених для зберігання зброї, в розібраному,
розрядженому стані, зі спущеними курками, окремо від боєприпасів. В
таких же умовах зберігається пневматична та газова зброя. Якщо
громадянин має у власності три і більше одиниць вогнепальної зброї, то
приміщення або сейф (шафа) для її зберігання повинно бути обладнано
охоронною сигналізацією. При цьому спускові гачки мисливської
вогнепальної зброї повинні бути замкнені курковими замками безпеки. У
всіх випадках власник зобов’язаний виключити можливість доступу до зброї
сторонніх осіб, особливо дітей.

Крім регулярних, планових обстежень об’єктів дозвільної системи, органи
внутрішніх справ можуть здійснювати також позапланові, несподівані їх
перевірки. Необхідність в них може виникнути з різних причин:
поширеність певних правопорушень з використанням предметів та
матеріалів, на які поширюється дозвільна система, виявлення фактів
розкрадання зазначених предметів та матеріалів, наявність оперативних
даних про порушення на таких об’єктах . певних правил, завдання вищих
органів тощо. В таких випадках до перевірок можуть залучатися не тільки
працівники дозвільної системи та дільничні інспектори міліції, але й
співробітники інших служб органів внутрішніх справ.

Попередня перевірка осіб, з якими укладаються трудові договори для
виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням,
обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів та матеріалів,
на які поширюється дозвільна система, є важливим засобом попередження
розкрадання цих предметів та матеріалів, а також використання їх не за
призначенням або із протиправною метою. Керівники підприємств, установ і
організацій приймають громадян для виконання зазначених видів робіт
тільки за попередньою згодою органу внутрішніх справ, який дає таку
згоду після всебічної і ретельної перевірки відповідних осіб. Підставою
для перевірки є лист власника підприємства або уповноваженого ним
органу, який подає до органу внутрішніх справ всі необхідні дані (список
осіб із зазначенням їх призвіщ, імен та по батькові, дати та місця
народження і проживання, даних про попередню трудову діяльність,
висновки (довідки) медичної установи про те, що за станом здоров’я вони
можуть виконувати зазначені роботи), сертифікати про проходження
наркологічного огляду і довідки про складання заліків.

Орган внутрішніх справ не має права давати згоду на укладання трудового
договору з громадянами у разі наявності ряду обставин. Ці обставини
Ідентичні з тими, за яких громадянам не може бути

видано дозвіл на придбання і зберігання (носіння) зброї (стан здоров’я,
систематичні порушення громадського порядку, судимість тощо). Якщо під
час перевірки органом внутрішніх справ буде виявлено будь-яку із
згаданих обставин, то він в письмовій формі у місячний строк сповіщає
про це відповідних керівників та громадян.

Зміст профілактичної роботи визначається на основі аналізу обстановки на
об’єктах, що характеризує стан дотримання правил дозвільної системи. З
метою попередження порушень цих правил керівні працівники органів
внутрішніх справ запрошують до себе представників адміністрації
підприємств, установ і організацій, на об’єктах яких виявлено суттєві
недоліки, і проводять з ними, а також з особами, безпосередньо
відповідальними за порядок зберігання, обліку, використання і
перевезення предметів та матеріалів, на які встановлено дозвільну
систему, наради, бесіди, заняття. Успішному проведенню профілактичних
заходів значною мірою сприяє тісна взаємодія з органами освіти,
військовими комісаріатами, комітетами товариств сприяння обороні
України, громадськістю.

Значна роль в профілактиці порушень правил дозвільної системи належить
узгодженим діям працівників дозвільної системи з іншими службами органів
внутрішніх справ. Взаємодія з апаратами карного розшуку, ДСБЕЗ, боротьби
з організованою злочинністю може здійснюватись шляхом використання їх
оперативних можливостей для виявлення порушень. Слідчі можуть виявляти
громадян, які незаконно зберігають предмети та матеріали, на які
встановлено дозвільну систему. Працівники ДАІ, перевіряючи автотранспорт
на шляхах, виявляють випадки порушень правил перевезення цих предметів
та матеріалів, а працівники органів внутрішніх справ на транспорті –
порушення правил їх перевезення залізничним, водним та повітряним
транспортом.

Здійснюючи профілактичні заходи, працівники органів внутрішніх справ
виявляють і вилучають у населення зброю, боєприпаси, вибухові матеріали,
сильнодіючі отруйні, наркотичні та радіоактивні речовини, печатки і
штампи, що зберігаються незаконно. Для виявлення таких предметів та
речовин, а також добиваючись їх добровільної здачі, співробітники
органів внутрішніх справ використовують допомогу позаштатних
працівників, громадськості. Організація цієї роботи вимагає здійснення
різнобічних і умілих дій, наприклад, виступів перед населенням, в
засобах масової інформації, проведення роз’яснювальної роботи з різними
категоріями громадян тощо.

Важливе значення в профілактиці порушень правил дозвільної системи має
виявлення і усунення (нейтралізація) причин та умов, які їм сприяють.
Органи внутрішніх справ можуть вимагати від керівників підприємств,
установ та організацій, де є об’єкти дозвільної системи, вжиття
конкретних заходів для усунення порушень її-правил, а також їх причин та
умов.

В разі виявлення порушень правил дозвільної системи відповідно до Закону
України “Про міліцію” та інших нормативних актів органам внутрішніх
справ надано право:

анулювати виданий підприємству, установі та організації дозвіл на
придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і матеріалів, інших предметів у випадку невиконання встановлених
правил користування і поводження з ними або недоцільності їх подальшого
зберігання, вилучати в разі необхідності зазначені предмети;

опечатувати склади, бази і сховища, закривати стрілецькі тири і стенди,
зброємайетерні та піротехнічні підприємства, магазини, що торгують
зброєю і боєприпасами;

анулювати або зупиняти дію ліцензій на зайняття підприємницькою
діяльністю, виданих органами внутрішніх справ;

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та
боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями,
вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі
засоби, хворіють на психічні захворювання та в інших випадках,
передбачених законодавством;

давати керівникам підприємств, установ, організацій, господарських
товариств обов’язкові для них письмові вказівки щодо усунення порушень
правил виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони,
перевезення і використання спеціально визначених предметів і матеріалів,
відкриття та функціонування підприємств і майстерень, на які поширюється
дозвільна система;

вимагати звільнення з роботи осіб, які порушують встановлені правила
дозвільної системи.

З метою попередження та припинення порушень правил дозвільної системи
органам внутрішніх справ надано право застосовувати і такі заходи, як
відмову у видачі дозволу, недопущення до роботи На об’єктах окремих осіб
тощо. У випадках, коли порушення правил дозвільної системи містить склад
того чи іншого правопорушення, винні притягуються до передбаченої
законом відповідальності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020