.

Організація інкасації грошових коштів державною службою охорони при МВС України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5307
Скачать документ

Реферат на тему:

Організація інкасації грошових коштів державною службою охорони при МВС
України

Діяльність Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів,
що перевозяться, регулюються інструкцією МВС України „Про порядок
інкасації Службою інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів,
що перевозяться, Державної служби охорони при МВС України”, затвердженою
наказом МВС України від 23 вересня 1997 року № 643 „Про створення в
системі Державної служби охорони при МВС України Служби інкасації,
охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, та
затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї Служби” [4];
інструкцією МВС України „Про охорону Службою інкасації, охорони грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при
МВС України грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться
уповноваженими на те особами підприємств, установ та організацій усіх
форм власності”, затвердженою цим же наказом [3]; наказом МВС України
від 28 листопада 1997 року № 798 „Про затвердження організаційних
документів щодо забезпечення роботи Служби інкасації” [1]; наказом
Головного управління Державної служби охорони (ГУДСО) при МВС України
від 28 листопада 1997 року № 272 „Про затвердження типових договорів про
порядок збирання грошових знаків, доставки грошових коштів і цінних
паперів, про охорону грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться
уповноваженою на те особою підприємства, установи та організації усіх
форм власності служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних
паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при МВС України,
матеріальну відповідальність працівників цієї Служби” [2]; наказом ГУДСО
при МВС України від 03 вересня 2002 року № 247 „Про затвердження типових
договорів про охорону Службою інкасації, охорони грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при МВС
України, грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться
уповноваженими на те особами суб’єктів господарювання усіх форм
власності, та про забезпечення безпеки Службою інкасації, охорони
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби
охорони при МВС України, уповноважених осіб суб’єктів господарювання
усіх форм власності під час перевезення ними грошових знаків і цінних
паперів” [8]; інструкцією ГУДСО № 11/2-4-1298/Шп/еп від 17 квітня 1998
року „Про порядок розрахунків підрозділів ДСО за надані послуги по
інкасації та охороні грошових знаків, що перевозяться” [6]; вказівкою
ГУДСО № 11/7-1-85 від 22.02.2000 р. „Про взаємодію з НБУ по передачі
дільниць інкасації підрозділам ДСО” [7]; вказівкою МВС України № 2855/Бч
від 22.05.1998 року „Про використання вогнепальної зброї відомчою
воєнізованою охороною та іншими недержавними структурами” [5].

Аналіз перерахованих відомчих нормативних актів, інструкцій та вказівок
дозволяє зробити висновок, що організація інкасації грошових коштів і
їхній захист здійснюється так.

Збирання і доставка грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей
під час інкасації здійснюється на спеціальних автомобілях, які для
інкасації грошових знаків подаються безпосередньо до вхідних дверей
банку чи місця інкасації. Рух спеціальних автомобілів повинен
здійснюватися без зупинок і відхилень від розробленого та затвердженого,
спеціального маршруту.

У разі необхідності зміни маршруту, виникнення небезпеки або затримки на
маршруті з обставин, незалежних від працівників Служби інкасації,
старший по екіпажу повинен негайно повідомити про це чергового
підрозділу Охорони (пульт централізованої охорони, далі – ПЦО) по
радіостанції.

У разі нападу на спеціальний автомобіль або інкасатора наряд негайно
сповіщає про це по радіостанції чергового підрозділу охорони (ПЦО) чи
територіального органу внутрішніх справ та вживає заходів до відбиття
нападу.

Під час руху спеціального автомобіля, його зупинки чи стоянки, наряд
(старший по екіпажу, водій) веде постійне спостереження за обстановкою
навколо, звертаючи особливу увагу на автотранспорт і пішоходів, які
перебувають поблизу спеціального автомобіля та вхідних дверей пункту
інкасації.

Під час входу в банк або до іншого приміщення інкасатор повинен оцінити
обстановку, звертаючи увагу на сторонніх осіб, які перебувають на шляху
його руху, а при виході з приміщення – без зупинок прямувати до
спеціального автомобіля.

У випадку поломки спеціального автомобіля старший по екіпажу повинен
негайно сповістити про це по радіостанції чергового підрозділу охорони
(ПЦО). У цей час виходити з автомобіля до прибуття іншої автомашини
забороняється. Спеціальний автомобіль, який прибуває для заміни
зламаного, подається якомога ближче до дверей, з яких буде здійснюватися
перевантаження сумок. Водії обох автомобілів забезпечують охорону, а
старший по екіпажу та інкасатор безпосередньо здійснюють перевантаження
сумок з коштами, після чого екіпаж у старому складі на прибулому
спеціальному автомобілі продовжує виконання своїх обов’язків.

Для безпечного розвантаження грошових знаків установа банку повинна мати
бокс інкасації. У разі його відсутності розвантаження може здійснюватися
так: першим зі спеціального автомобіля виходить збирач, який оцінює
обстановку навколо та сповіщає працівника охорони банку про прибуття
екіпажу Служби інкасації; повідомивши про прибуття, старший по екіпажу
Служби інкасації і збирач переносять грошові знаки до банку, а водій
контролює обстановку навколо та охороняє грошові знаки, цінні папери,
інші цінності, які ще не перенесені до банку і перебувають в
спеціальному автомобілі [4].

Збирання безпосередньо на підприємствах і в організаціях грошових знаків
проводиться Службою інкасації.

Обслуговування підприємств і організацій Службою інкасації проводиться
на підставі тристоронніх угод між власником, підрозділом Державної
служби охорони та установою банку.

Кожному власнику залежно від обсягу грошових знаків видається необхідна
кількість спеціальних інкасаторських сумок чи мішків (далі – сумок) з
написом на них „Державна служба охорони”. На кожній сумці
проставляється номер, в якому чисельником повинен бути номер власника,
під яким він зареєстрований у журналі, а знаменником – порядковий номер
сумки.

Власник подає установі банку два зразки пломби з чітким відбитком
пломбіратора. На відбитку пломби вказується номер реєстрації та
скорочена назва власника.

Начальник підрозділу Служби інкасації і завідуючий касою установи банку
перевіряють вказані зразки і завіряють їх шляхом накладення пломби на
шпагат, нижче зразка пломби власника. Один примірник завіреного зразка
пломби вручається власнику і пред’являється ним працівнику Служби
інкасації при одержанні ним сумки з грошовими знаками. Другий примірник,
завірений завідуючим касою, передається до каси установи банку для
здійснення контролю під час приймання сумок із грошовими знаками від
працівників Служби інкасації.

Начальник підрозділу Служби інкасації складає схему маршрутів і графіки
(час) заїздів екіпажів до власників для збирання грошових знаків. Час
прибуття до власника встановлюється з урахуванням часу максимального
надходження грошових знаків до каси установи банку та місця знаходження
власника.

Графіки заїздів працівників Служби інкасації до власників для збирання
грошових знаків погоджуються з керівником установи банку, куди
доставляються сумки з грошовими знаками.

Щоденно на кожний маршрут для збирання грошових знаків призначається
екіпаж працівників Служби інкасації. Кількісний склад екіпажу залежить
від умов, у яких здійснюється інкасація, і визначається начальником
підрозділу Служби інкасації. Один із членів екіпажу призначається
старшим по екіпажу, а другий – збирачем. Під час збирання грошових
знаків старший по екіпажу і водій охороняють сумки з грошовими знаками і
спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація здійснюється двома
працівниками, то обов’язки старшого по екіпажу виконує водій.

Матеріальна відповідальність за охорону грошових знаків при їхній
інкасації покладається на членів усього екіпажу, з якими укладається
договір про повну матеріальну відповідальність.

Начальник підрозділу Служби інкасації, а в разі його відсутності –
черговий по підрозділу Охорони, перед виїздом групи для збирання
грошових знаків під розпис у журналі обліку явочних карток, сумок,
печаток і доручень на інкасацію грошових знаків видає: працівнику
(збирачу та охоронникам) – доручення на інкасацію грошових знаків,
явочні картки, печатку Служби інкасації із зазначенням номера маршруту;
старшому по екіпажу – порожні сумки, посвідчення особи і посвідчення на
спеціальний автомобіль; водію – посвідчення особи та маршрутний лист.
Про кількість виданих явочних карток і порожніх сумок він складає і
передає контролеру вечірньої каси установи банку довідку про видачу
працівникам Служби інкасації сумок (мішків), явочних карток [4].

Власник, здаючи грошові знаки екіпажам Служби інкасації, виписує під
копіювальний папір у трьох примірниках супровідну відомість, накладну та
копію супровідної відомості до кожної сумки з грошовими знаками (перший
примірник видається працівнику Служби інкасації при отриманні сумки,
другий вкладається в сумку з грошовими знаками та цінностями, а третій –
залишається у власника, а також супровідну відомість до сумки з
валютними та іншими цінностями [4].

Працівник Служби інкасації, який збирає грошові знаки, перед прийняттям
сумки з грошовими знаками, пред’являє її здавачу своє посвідчення особи,
доручення на інкасацію грошових знаків та явочну картку.

Приймаючи сумку з грошовими знаками, працівник Служби інкасації (збирач)
перевіряє її справність, правильність опломбування (цілісність шпагату,
на якому знаходиться пломба, чіткість відбитка пломбувальника,
тотожність його зразка), відповідність номера сумки, яку приймають,
номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної
відомос-ті; наявність дати, підписів (підпису) службових осіб власника
на накладній; відповідність суми грошових знаків, зазначеної в явочній
картці, записам у накладній і в копії супровідної відомості;
відповідність сум цифр і літер у накладній і в копії супровідної
відомості; наявність підпису касира в явочній картці [4]. Після цього
він передає службовій особі власника порожню сумку, розписується на
копії супровідної відомості, проставляє на ній дату і ставить печатку.

Сумки з грошовими знаками, доставлені до установи банку, працівники
Служби інкасації здають до каси в такому порядку.

Приймання касиром вечірньої каси сумок із грошовими знаками від старшого
по екіпажу Служби інкасації проводиться в присутності всіх членів
екіпажу. Водій автомашини, на якій проводилося збирання грошових знаків,
повинен перебувати у приміщенні установи банку або в автомашині до
закінчення приймання сумок із цінностями. Під час здачі сумок із
грошовими знаками працівники Служби інкасації пред’являють касиру
вечірньої каси накладні до них, а в разі здачі сумок з валютними
цінностями – супровідну відомість до них та явочні картки
бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, який перевіряє відповідність
записів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках, а також
реєструє належні до приймання від працівників Служби інкасації сумки в
журналі обліку прийнятих сумок із грошовими знаками і порожніх сумок у
двох примірниках і у міру реєстрації передає накладні (супровідні
відомості) касирові. У журналі в графі „Примітка” необхідно зазначати
виявлені при прийманні сумок з грошовими знаками виправлення в явочних
картках, розбіжності записів в явочних картках із накладними
(супровідними відомостями) тощо. Кількість і номери порожніх сумок, що
належить здати до каси, бухгалтер-контролер встановлює за даними записів
в явочних картках і за фактичною наявністю порожніх сумок.

Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність кількості сумок,
які здають працівники Служби інкасації до каси, даним довідки про видачу
працівникам Служби інкасації сумок, мішків, явочних карток, після чого
явочні картки повертаються працівникам Служби інкасації [4].

Організаційні заходи щодо здійснення охорони проводяться і у випадках
перевезення грошових знаків касирами підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності. Порядок їхнього проведення такий.

Організація роботи та контроль за екіпажами Служби інкасації
здійснюється начальниками підрозділів охорони, Служби інкасації, їхніми
заступниками, відповідальними черговими по підрозділу охорони та
працівниками керівного складу, спеціально призначеним для цього
начальником підрозділу охорони.

На підставі заявок, що надходять до охорони, начальником підрозділу
Служби інкасації на кожен день розробляється маршрутний лист у двох
примірниках. При визначенні маршруту враховується черговість отримання
готівки касирами в банку, розміри грошових сум, що перевозяться,
розташування підприємств тощо. Перший примірник маршрутного листа
видається старшому по екіпажу, а другий – перебуває в підрозділі
охорони.

Для кожного власника, що користується послугами Служби інкасації,
розробляється картка зі схемою розташування підприємства на місцевості
та позначенням під’їзних шляхів, зазначенням наявності постів охорони
(якщо такі є), а також із зазначенням (на зворотному боці) розташування
внутрішніх приміщень будівлі, де перебуває каса, і маршруту руху касира
від спецавтомобіля до приміщення каси. На картці також зазначаються
номери телефонів охорони, органу внутрішніх справ, власника та каси.
Картка зберігається в охороні, а за необхідності видається старшому по
екіпажу Служби інкасації при виїзді на маршрут, який повертає її після
виконання завдання.

Перед заступанням екіпажу Служби інкасації до виконання службових
обов’язків начальник цього підрозділу та керівник охорони (його
заступники, відповідальний черговий) проводять інструктаж і перевіряють
його готовність.

Особовому складу екіпажу Служби інкасації видається припис на охорону
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться касирами.

Члени екіпажу повинні чітко знати розташування банку або підприємства,
установи чи організації, звідки забираються (привозяться) грошові знаки
і цінні папери, а також небезпечні місця ймовірного нападу
правопорушників.

Після прибуття до установи банку старший по екіпажу разом із постовим
міліціонером по охороні банку перевіряє в касирів посвідчення на право
користування послугами Служби інкасації згідно з договором, що видається
власнику під час укладення договору, пред’являє їм своє посвідчення та
забезпечує їхню посадку в спецавтомобіль.

Під час виходу касирів з установи банку або іншого приміщення старший по
екіпажу іде першим для оцінювання обстановки та супроводження касирів до
спецавтомобіля. У спецавтомобіль першими заходять касири, екіпаж охорони
стежить за оточенням і сідає останнім. Після цього усі двері
спецавтомобіля блокуються і додатково зачиняються на механічний засув
зсередини.

Прийнявши під охорону грошові знаки і цінні папери, що перевозяться
касирами, старший по екіпажу доповідає про це по радіо або телефонному
зв’язку начальнику підрозділу Служби інкасації (у чергову частину
охорони або на ПЦО) і сповіщає касирів про маршрут руху. Під час посадки
касирів у спецавтомобіль та під час руху особовий склад екіпажу вживає
необхідних заходів для забезпечення надійної охорони грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться касирами, і своєчасної їхньої доставки
до кас власників.

Під час руху спецавтомобіля або його стоянки екіпаж (старший по екіпажу)
веде постійне спостереження за навколишньою обстановкою, звертаючи увагу
на автотранспорт і пішоходів, які перебувають поблизу спецавтомобіля.

У разі ускладнення обстановки на маршруті старший по екіпажу негайно по
радіостанції сповіщає про це начальника підрозділу Служби інкасації,
чергову частину охорони або ПЦО.

При нападі на спецавтомобіль, екіпаж або касирів екіпаж по радіостанції
негайно повідомляє про це чергового підрозділу охорони чи
територіального органу внутрішніх справ і вживає заходів для відбиття
нападу.

У випадку зупинки спецавтомобіля першим з нього виходить член екіпажу,
який оцінює обстановку, а після нього касир.

Після прибуття до вхідних дверей адміністративного приміщення власника,
в якому розташована каса, охоронник (охоронники) екіпажу, крім водія та
старшого, які повинні постійно перебувати в спецавтомобілі, здійснюють
супроводження касира до каси. При супроводженні касира від
спецавтомобіля до каси власника працівник охорони рухається позаду
касира.

У приміщенні каси касир розписується в маршрутному листі і проставляє
час доставки.

Член екіпажу, який супроводжував касира до каси, по телефону доповідає
начальнику підрозділу Служби інкасації або в чергову частину охорони чи
на ПЦО про доставку грошових знаків і цінних паперів до каси.

Інші касири та члени екіпажу у цей час перебувають у спецавтомобілі,
двері якого повинні бути зачиненими та заблокованими.

Робота екіпажу Служби інкасації вважається закінченою після доставки до
визначених місць усіх грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться.

Після завершення доставки грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться касирами, екіпаж у повному складі повертається до
підрозділу охорони для здавання вогнепальної зброї та спеціальних
засобів індивідуального захисту та активної оборони. Старший по екіпажу
доповідає начальнику підрозділу Служби інкасації про виконання завдання,
зауваження та будь-які події, якщо такі мали місце, здає маршрутний лист
і припис. Після цього начальник підрозділу Служби інкасації в усній
формі доповідає про все це керівництву підрозділу охорони [3].

Література:

1. Про затвердження організаційних документів щодо забезпечення роботи
Служби інкасації: Наказ МВС України від 28 листопада 1997 року № 798.

2. Про затвердження типових договорів про порядок збирання грошових
знаків, доставки грошових коштів і цінних паперів, про охорону грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться уповноваженою на те особою
підприємства, установи та організації усіх форм власності Служби
інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться,
Державної служби охорони при МВС України, матеріальну відповідальність
працівників цієї Служби: Наказ ГУДСО при МВС України від 28 листопада
1997 року № 272.

3. Інструкція МВС України „Про охорону Службою інкасації, охорони
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби
охорони при МВС України грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться уповноваженими на те особами підприємств, установ та
організацій усіх форм власності”, затверджена наказом МВС України від 23
вересня 1997 року № 643 „Про створення в системі Державної служби
охорони при МВС України Служби інкасації, охорони грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з
питань діяльності цієї Служби”.

4. Інструкція МВС України „Про порядок інкасації Службою інкасації,
охорони грошо-вих знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної
служби охорони при МВС України”, затверджена наказом МВС України від 23
вересня 1997 року № 643 „Про створення в системі Державної служби
охорони при МВС України Служби інкасації, охорони грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з
питань діяльності цієї Служби”.

5. Про використання вогнепальної зброї відомчою воєнізованою охороною та
іншими недержавними структурами: Вказівка МВС України від 22.05.1998
року № 2855/Бч.

6. Про порядок розрахунків підрозділів ДСО за надані послуги по
інкасації та охороні грошових знаків, що перевозяться: Інструкція ГУДСО
від 17 квітня 1998 року № 11/2-4-1298/Шп/еп.

7. Про взаємодію з НБУ по передачі дільниць інкасації підрозділам ДСО:
Вказівка ГУДСО від 22.02.2000 р. № 11/7-1-85.

8. Про затвердження типових договорів про охорону Службою інкасації,
охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної
служби охорони при МВС України, грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться, уповноваженими на те особами суб’єктів господарювання усіх
форм власності, та про забезпечення безпеки Службою інкасації, охорони
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби
охорони при МВС України, уповноважених осіб суб’єктів господарювання
усіх форм власності під час перевезення ними грошових знаків і цінних
паперів: Наказ ГУДСО при МВС України від 03 вересня 2002 року № 247.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019