Реферат на тему:

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва
чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, а також надання приміщення з цією метою,—

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою
осіб, або із залученням неповнолітнього,—

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з
конфіскацією майна.

1. Об’єктом злочину є здоров’я населення.

2. Об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 317, утворюють такі
альтернативні діяння: 1) організація місця для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів; 2) утримання такого місця; 3) надання приміщення з цією
метою. Вчинення тих самих дій, але Для вживання одурманюючих засобів,
охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 322.

Місце для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків,
психотропних речовин або їх аналогів (кубло, пригон) характеризується
такими ознаками: а) це житло (будинок, квартира, кімната, дача), а також
інше приміщення, не призначене для проживання (гараж, сарай, склад,
горище, підвал, землянка тощо); б) організатори чи особи, які утримують
таке приміщення, призначили його для багаторазового незаконного
вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів; в) воно систематично відвідується одними й тими
ж або різними споживачами зазначених засобів або речовин.

Організація місця (кубла, притоку) для незаконного вживання, виробництва
чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів полягає в діях однієї чи декількох осіб, що фактично призвели
до його створення (наприклад, підшукуванні, найманні, пристосуванні,
наданні приміщення для тривалого використання різними особами, готуванні
пристроїв для вживання або виготовлення наркотиків чи психотропних
речовин, підшуканні та вербуванні клієнтів або співучасників,
розробленні та готуванні конспіративних заходів).

Дії, пов’язані з організацією незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів поза
певним приміщенням (у лісі, на пляжі), не містять ознак даного злочину.
Не вважається місцем (кублом, пригоном) приміщення, де проживає сім’я,
члени якої вживають наркотичні засоби. Водночас таким місцем можуть
бути, наприклад, каюта члена екіпажу судна, купе провідника потягу.

Організаційна діяльність повинна бути спрямована саме на створення кубла
(притоку). Створення групи, що займається придбанням наркотиків та їх
вживанням, придбання наркотичних засобів або психотропних речовин,
збирання грошей для обладнання приміщення та інша допомога
організаторові пригону, що надається йому після створення останнього,
повинна розглядатися як пособ-ництво в утриманні місця для незаконного
вживання, виробництва чи виготовлення наркогичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів (ч. 5 ст. 27, ст. 317). Якщо буде встановлено,
що приміщення найняли, зайняли, пристосували тощо з метою створення
кубла (пригону), дії винної особи слід розцінювати як організацію місця
та/або його утримання (за умови хоча б разового надання для незаконного
вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків, психотропних речовин
або їх аналогів).

Організація вказаного вище місця вважається закінченою з моменту
створення такого місця (організації кубла), незалежно від того, чи
почало воно фактично діяти.

Утримання місця (кубла) проявляється у систематичному наданні певного
приміщення для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Це система
дій, спрямованих на підтримання його функціонування (матеріальне
забезпечення, обслуговування клієнтів, здійснення заходів конспірації
тощо). Той, хто утримує приток (кубло), може бути володільцем приміщення
чи розпоряджатися ним на інших підставах. Послуги можуть надаватися за
плату чи безоплатно як знайомим, так і незнайомим йому особам. Для
кваліфікації не має значення джерело постачання наркотиків і
психотропних речовин. Цю функцію можуть виконувати особа, що утримує
притон, його відвідувачі, інші особи.

Під наданням приміщення, про яке йдеться у ст. 317, слід розуміти,
забезпечення можливості одній або кільком особам використати хоча б один
раз приміщення для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Відмінність
між цією ознакою й утриманням вказаного вище місця полягає в тому, що у
першому випадку особа не виконує комплексу дій, спрямованих на
функціонування кубла (притоку) наркоманів. На відміну від утримання
місця (притону) надання приміщення з тією ж метою має, як правило,
разовий, епізодичний характер.

Використання будь-якого приміщення, хоча б із злочинною метою (приміром,
для зберігання наркотиків, приховування слідів злочинів, пов’язаних з
наркоманією), але не для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,
не утворює складу злочину, передбаченого ст. 317.

Якщо особа, яка утримує місце (притон), вчиняє дії, що охоплюються
складами інших, суміжних злочинів (викрадення наркотиків, психотропних
речовин або їх аналогів, їх виготовлення чи збут, схиляння до вживання
наркотичних засобів або психотропних речовин тощо), вчинене потребує
кваліфікації за сукупністю злочинів — за ст. 317 і за іншими
відповідними статтями Особливої частини КК. Якщо особа організувала,
утримувала місце для вживання як наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів, так і одурманюючих засобів, то такі діяння
утворюють сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 317 і 322.

Організація чи утримання місця (надання приміщення) для незаконного
вживання чи виробництва або виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів та створення або утримання місць
розпусти і звідництво слід кваліфікувати за сукупністю злочинів,
передбачених ст. ст. 317 і 302.

3. Суб’єкт злочину загальний. Якщо до вчинення цього злочину залучається
неповнолітній (ч. 2 ст. 317), то його суб’єктом може бути лише особа,
яка на момент вчинення злочину досягла 18-річного віку.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Метою злочину є
незаконне вживання, виробництво чи виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів.

Вчинення злочину з корисливих мотивів утворює кваліфікований його вид
(ч. 2 ст. 317).

5. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) з
корисливих мотивів; 3) групою осіб; 4) із залученням неповнолітнього.

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї. Повторність при
йчиненні цього злочину можуть, зокрема, утворювати дії, які полягають в
організації одного місця і в утриманні іншого, або коли поряд з цими
діями вчиняється самостійний злочин — надається ще якесь приміщення, яке
ізольоване від кубла, (притону) і не має його ознак.

Залучення неповнолітнього до організації або утримання місця, а так само
до надання приміщення для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів —
це своєрідне втягнення такої особи у злочинну діяльність. При цьому
використовуються послуги, можливості неповнолітнього (пошук ним
приміщення, підшукання споживачів наркотиків, виконання інших доручень
дорослого учасника злочину). У цьому разі неповнолітній, який досяг
16-річного віку, також є суб’єктом злочину. Залучення неповнолітнього до
вчинення вказаних дій повністю охоплюється ч. 2 ст. 317 і додаткової
кваліфікації за ст. 304 не потребує.

Про поняття групи осіб див. ст. 28 і коментар до неї, а про поняття
корисливого мотиву — коментар до ст. 115.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених
документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут
підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на
отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів,
призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин,—

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,
або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
306-317 цього Кодексу,—

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

1. Об’єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров’я населення
порядок видачі та використання документів на отримання наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

2. Предмет злочину — документи, які дають право на отримання наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Тобто маються на увазі
тільки документи, які безпосередньо засвідчують таке право (ліцензія,
рецепт, довіреність, товарно-транспортна накладна). Що стосується
офіційних документів, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення), то
вони можуть опосередковано використовуватися для незаконного отримання
зазначених засобів або речовин. І якщо останні з названих документів
підроблені, то відповідальність за такі дії, за наявності підстав,
настає ще й за ст. ст. 366 або 358.

Предметом цього злочину є три види документів: 1) незаконно виготовлені;
2) підроблені; 3) незаконно отримані.

До незаконно виготовлених документів можна віднести, зокрема,
сертифікати на право ввезення наркотичних та психотропних медпрепаратів,
які видаються відповідним органом фармакологічним та іншим установам.

Під підробленим документом слід розуміти: а) повністю фальшивий
(недійсний) документ; б) справжній документ, до якого внесено неправдиві
відомості; в) справжній документ, у текст якого внесено певні зміни, які
викривляють зміст фактів, що мають юридичну силу і посвідчуються цим
документом. До підроблених належатиме також документ з підробленими
відбитками печаток і штампів, оскільки ці відбитки є складовою частиною
документів.

Незаконно одержаним є документ, що має всі дійсні реквізити, але
отриманий неправомірним способом. Наприклад, особа незаконно отримує
документи, виписані іншому адресатові, чи робить це за відсутності
ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, пов’язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

3. Об’єктивна сторона злочину може проявлятися у: 1) незаконному
виготовленні; 2) підробленні; 3) використанні; 4) збуті підроблених чи
незаконно одержаних зазначених вище документів.

Про поняття підроблення та використання документів див. коментар до ст.
358.

Збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на
отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів,
призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, — це
будь-яка форма їх відчуження (продаж, обмін, сплата боргу тощо) особою,
що підробила такі документи, а так само іншою особою, яка усвідомлює
фальшивість останніх чи незаконний характер їх отримання.

Отримання таких засобів або речовин має розглядатися як незаконне їх
придбання і додатково кваліфікуватися (залежно від мети) за ст. ст. 307,
309 чи 311. Підроблення або використання зазначених у ч. 1 ст. 318
документів додаткової кваліфікації за ст. 358 не потребує.

Злочин у формі незаконного виготовлення чи підроблення вказаних
документів вважається закінченим з моменту вчинення зазначених дій, у
формі використання вказаних документів — з моменту їх подання або
пред’явлення, незалежно від того, чи змогла особа отримати наркотичні
засоби, психотропні речовини або прекурсори, а у формі збуту — з моменту
фактичного їх відчуження у будь-якій формі.

4. Суб’єкт злочину загальний.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за
попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених ст. ст. 306 — 317.

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття
вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб — ст. 28 і коментар
до неї.

Похожие записи