.

Органи законодавчої і виконавчої влади (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2197
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Органи законодавчої і виконавчої влади

Зміст

TOC \o “1-3”

1. Верховна Рада України PAGEREF _Toc59270188 \h 3

2. Законодавчий процес в Україні PAGEREF _Toc59270189 \h 11

3. Виконавча влада. Президент України PAGEREF _Toc59270190 \h 13

Література PAGEREF _Toc59270191 \h 17

Верховна Рада України

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада
України. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста
п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на чотири роки.

Вибори в України відбуваються в останню неділю березня четвертого року
повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибори до Верховної Ради
України призначаються Президентом України і проводяться в період
шістдесяти днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення
повноважень Верховної Ради України.

Народні депутати України обираються громадянами України на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. Усього
обирається 450 депутатів. З них 225 обирається в одномандатних виборчих
округах на основі відносної більшості, а 225 – за списками кандидатів у
депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі
пропорційного представництва. Виборчий процес здійснюється на засадах
вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та
відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у
проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів із боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів. Участь громадян України у виборах є
добровільною. Вважається, що виборці, які не брали участі у голосуванні
на виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли
участь у голосуванні на виборах.

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, а
також замість депутатів, які вибули.

Здійснення громадянами України права обирати і бути обраними не залежить
від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак. Обмеження виборчих прав, що не
передбачені Конституцією України , забороняються. Право голосу на
виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів
виповнилося вісімнадцять років. Кожний виборець має в одномандатному та
багатомандатному загальнодержавному виборчих округах по одному голосу.
Не мають права голосу і права бути обраними громадяни, визнані судом
недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за
вироком суду перебувають в місцях позбавлення волі, – на час перебування
в цих місцях. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має
право голосу, на день виборів досяг двадцяти одного року і проживає в
Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраний депутатом
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця
судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних
військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби
безпеки України, інших утворених

Відповідно до законів України військових формувань, крім тих осіб, які
проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу,
особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України,
судді і прокурори, а також державні службовці можуть бути зареєстровані
кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації вони подадуть до
окружної виборчої комісії особисте зобов’язання про припинення виконання
службових повноважень на період виборчої кампанії. Усі особи, які обрані
депутатами, звільняються з роботи чи служби та із займаних посад.

Проведення виборів депутатів організовують виборчі комісії, які
утворюються і діють у порядку, визначеному законами України. Вибори
депутатів є рівними. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних
засадах. Вибори депутатів є прямими. Депутати обираються безпосередньо
виборцями. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням
виборців у будь-якій формі не допускається.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які
мають право голосу. Це право реалізується ними як шляхом самовисування,
так і через політичні партії, виборчі блоки партій, а також збори
громадян і трудові колективи у порядку, визначеному цим Законом.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній
основі. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького
мандата чи бути на державній службі. Вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед
Верховною Радою України таку присягу: “Присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність
України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України,
виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”. Присягу
зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям
першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати
скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. Відмова скласти
присягу має наслідком втрату депутатського мандата. Повноваження
народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах,
за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати
України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до
кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Повноваження
народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням
повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за
межі України;

5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України
приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з
іншими видами діяльності повноваження народного депутата України
припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду. Верховна
Рада України працює сесійно. Верховна Рада України є повноважною за
умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на
тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше
засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний
депутат України. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється
Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого
і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної
Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою
Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу
Президента України. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в
Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без
скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України
під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження
продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради
України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання
проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної
Ради України. Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її
пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях
Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених
розділом ХІІІ цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею
73 Конституції України;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього;
контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення
щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6)затвердження загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку,
охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією
Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України
про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення
миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил
України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти
України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури
(імпічменту), встановленому статтею 111 Конституції України;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності
Кабінету Міністрів України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра
України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України
відповідно до цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових
організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України,
здійснення контролю за їх використанням;

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди
на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією
Конституцією;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів
Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних
доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного
банку України за поданням Президента України;

19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку
України;

20) призначення половини складу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної
виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій
Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх
справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам,
про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про
допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад
Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови
Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України;

25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду
Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному
прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;

26) призначення третини складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про
порушення нею Конституції України або законів України; призначення
позачергових виборів до Верховної Ради Автономно Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і
міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого
самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента
України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні
або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про
оголошення окремих місцевостей зонами на звичайної екологічної ситуації;

32) надання у встановлений законом строк згоди на обов’язковість
міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів
України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією
Конституцією;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на
вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету
Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною
від конституційного складу Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату
Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та
структури її апарату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об’єктів
права приватної власності.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до
Конституції України віднесені до її відання.

Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України
звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету
Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств,
установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від
їх підпорядкування і форм власності.

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій зобов’язані повідомити народного
депутата України про результати розгляду його запиту. Верховна Рада
України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів
України від її конституційного складу може розглянути питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію
недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного
складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може
розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї
чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України.

Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради
України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України
та відкликає їх.

Голова Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради України;

2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної
Ради України;

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами
державної влади України та органами влади інших держав;

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України. Голова Верховної
Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у
порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.

Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради
України, обирає голів цих комітетів. Комітети Верховної Ради України
здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають
питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Верховна Рада
України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні
комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. Верховна Рада
України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний
інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не
менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для
слідства і суду. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної
Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій
встановлюються законом.

Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Президент
України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України,
якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися. Повноваження Верховної Ради України, що обрана на
позачергових виборах, проведених після дострокового припинення
Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього
скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її
обрання. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково
припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю
від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією
Конституцією.

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини.

Законодавчий процес в Україні

Конституція України закріплює основні засади законодавчого процесу,
тобто діяльності, спрямованої на створення нових, а також на зміну чи
скасування чинних законів. Вона визначила коло суб’єктів, яким надається
право законодавчої ініціативи, тобто право офіційно вносити у
законодавчій орган законопроекти (попередні тексти законів), які
Верховна Рада зобов’язана розглянути по суті.

Це право надано Президентові України, народним депутатам України,
Кабінету Міністрів України і Національного банку України. Інші суб’єкти
також можуть звертатися до Верховної Ради з відповідними пропозиціями,
але вони не будуть обов’язковими для розгляду в парламенті. При розгляді
законопроектів у Верховній Раді існує певна послідовність, яка
визначається планами законодавчих робіт.

Розгляд законопроектів Верховною Радою України здійснюється у трьох
читаннях. Під час першого читання на пленарному засіданні Верховної Ради
України обговорюються основні положення законопроекту. Обговорення
розпочинається з доповіді ініціатора проекту, потім заслуховуються
співдоповіді, ведуться дебати. Після цього у разі позитивної оцінки
законопроекту Верховна Рада передає його у відповідний комітет для
доопрацювання. Згодом коли комітет знову подасть доопрацьований
законопроект, що вже враховує всі зауваження і пропозиції після першого
читання, здійснюється друге читання. Головною метою цього читання є
постатейне детальне обговорення законопроекту. Заключною стадією є третє
читання законопроекту, під час якого відбувається прийняття закону в
цілому.

Прийнятий Верховною Радою України закон підписує Голова Верховної Ради
України і невідкладно відправляє його Президентові України, який
протягом 15 днів повинен ознайомитися з ним і прийняти одне з двох
можливих рішень:

схвалити і підписати закон – тим самим прийняти до виконання і офіційно
оприлюднити його текст;

накласти на закон вето, тобто відхилити й не підписувати його, а зі
своїми вмотивованими і чітко сформульованими пропозиціями повернути до
Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо, Президент України протягом встановленого строку не повернув
закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом
України і має бути підписаний і офіційно оприлюднений. Якщо під час
повторного розгляду закон буде прийнятий Верховною Радою України не
менше як двома третинами від її конституційного складу, вето вважається
подоланим. У цьому разі Президент України зобов’язаний підписати закон і
офіційно оприлюднити його протягом десяти днів.

Офіційним оприлюдненням вважається публікація закону в “Відомості
Верховної Ради України”, “Офіційному віснику України” або в газеті
“Голос України”. Опублікування тексту закону в інших виданнях має
виключити інформативне значення і не спричиняє ніяких юридичних
наслідків.

За загальним правилом закон набуває чинності через 10 днів з дня його
офіційного оприлюднення. Але якщо в самому законі встановлено інший
варіант набуття ним чинності, наприклад указано якусь конкретну дату, то
саме він визначає дату набрання чинності закону. Але в жодному разі
закон не може набути чинності раніше від дня його офіційного
опублікування.

Виконавча влада. Президент України

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої
влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом
України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах,
передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. Кабінет Міністрів
України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
актами Президента України. До складу Кабінету Міністрів України входять
Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три
віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністр України призначається
Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного
складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів
України призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра
України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,
спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, схваленої Верховною Радою України. Прем’єр-міністр України
входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію
та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в
межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих
органів.

Таким чином, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі
виконавчої влади, але це не виключає наявності у Президента України як
глави держави певних владних повноважень стосовно органів виконавчої
влади.

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент
України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і
громадянина.

Президент України обирається громадянами України на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на
п’ять років.

Виборчий процес здійснюється на засадах: багатопартійності, вільного і
рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і
відкритості, свободи агітації; рівності можливостей всіх кандидатів у
проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів. Участь громадян України у виборах Президента
України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи
неучасті у виборах.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг
тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом
десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два
строки підряд. Президент України не може мати іншого представницького
мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях
громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою
діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради
підприємства, що має на меті одержання прибутку. Чергові вибори
Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року
повноважень Президента України. У разі дострокового припинення
повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в
період дев’яноста днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення
виборів Президента України встановлюється законом.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через
тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, із
моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної
Ради України. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова
Конституційного Суду України. Президент України складає присягу.
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у
п’ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
Президент України користується правом недоторканності на час виконання
повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні
особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Звання
Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно,
якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку
імпічменту.

Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку й
правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими
посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище
України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає
міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в
інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні
грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України
відповідно до статті 156 Конституції України, проголошує всеукраїнський
референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки,
встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти
днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України;
припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про
його відставку;

10) призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету
Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої
влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні
повноваження на цих посадах;

11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального
прокурора України та звільняє його з посади;

12) призначає половину складу Ради Національного банку України;

13) призначає половину складу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення;

14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради
України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду
державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і
радіомовлення України;

15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра
України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в
межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на
посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших
військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки
та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни
та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної
агресії проти України;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову
мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в
окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі
необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної
ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає третину складу Конституційного Суду України;

23) утворює суди у визначеному законом порядку;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі
спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки
та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення
громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України,
для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із
наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або
органам.

Президент України на основі Конституції і законів України видає укази і
розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

Деякі акти Президента України, видані в межах повноважень скріплюються
підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та
його виконання.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост
новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним
особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом
здоров’я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і
підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу
на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням
Верховної Ради України, і медичного висновку.

Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в
порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого
злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну
тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний
прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої
комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. За наявності
підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її
конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента
України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її
конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом
України і отримання його висновку щодо додержання конституційної
процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання
висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких
звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або
іншого злочину.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно
до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України виконання обов’язків
Президента України на період до обрання і вступу на пост нового
Президента України покладається на Прем’єр-міністра України.
Прем’єр-міністр України в період виконання ним обов’язків Президента
України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.

Література

Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.:
Наукова думка, 2000. – 734с.

Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року. Київ, 1996 р. – 56с.

Правознавство: Навч. посібник / В.І. Бобер, С.Е. Демський, А.М. Колодій
та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.:
Юрінком Інтер, 1999. – 704с.

Основи правознавства: Проб. Підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт.
шк. / За ред. І.Б. Усенка. – К.: Ірпінь, 1997. – 416с.

Закон України “Про вибори народних депутатів України”. – К., 1998 р.

Закон України “Про вибори Президента України”. – К., 1999 р.

PAGE 1

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020