.

Органи внутрішніх справ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2872
Скачать документ

ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.

План.

Загальне поняття про органи внутрішніх справ.

Система органів внутрішніх справ.

Завдання МВС України.

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні.

1. Органи внутрішніх справ є правоохоронними органами виконавчої влади.
Діяльність цих органів спрямовує Міністерство внутрішніх справ України.
МВС України є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади з питань формування і реалізації державної
політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів
суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби
із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської
безпеки, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, охорони та
оборони особливо важливих державних об’єктів.

Органи внутрішніх справ здійснюють такі завдання:

захист прав і свобод громадян, інтересів держави від протиправних
посягань;

забезпечення охорони громадського порядку;

попередження і ліквідовувати злочинність та інші правопорушення;

здійснення оперативно-розшукової діяльності;

виправлення і перевиховання осіб, засуджених за вчинення злочинів;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

забезпечення пожежної безпеки;

сприяння усуненню причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;

участь в розробці державної політики по боротьбі із злочинністю.

2. До органів внутрішніх справ належать: міліція, внутрішні війська,
органи державного пожежного нагляду. Їх повноваження визначають такі
нормативно-правові акти: Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990
р., Про внутрішні війська МВС України: Закон України від 26 березня 1996
року, Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 року,
Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затверджене 17
жовтня 2000 року Указом Президента України.

При виконанні своїх функцій вони взаємодіють з державними органами,
громадськими організаціями, громадянами.

Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади,
який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність,
природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних
посягань.

Основними завданнями міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод,
законних інтересів;

запобігання правопорушенням та їх припинення;

охорона і забезпечення громадського порядку;

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

захист власності від злочинних посягань;

виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння
у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам,
установам і організаціям у виконанні покладених на них законом
обов’язків.

Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України входять до
системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для
охорони та оборони важливих державних об’єктів, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України, охорони виправно-трудових і
лікувально-трудових установ, а також для участі в охороні
громадського порядку та боротьбі із злочинністю.

Основними завданнями внутрішніх військ є:

охорона та оборона важливих державних об’єктів,
виправно-трудових і лікувально-трудових установ, об’єктів
матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України;

супроводження спеціальних вантажів;

здійснення пропускного режиму на об’єктах, що охороняються;

конвоювання заарештованих і засуджених;

охорона підсудних під час судового процесу;

переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли
з-під варти;

виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього
порядку;

участь в охороні громадського порядку та боротьбі із
злочинністю;

участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах,
що охороняються.

Забороняється використання внутрішніх військ для виконання завдань,
не передбачених законом.

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них
завдань здійснюють такі повноваження:

розробляють і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки,
які є обов’язковими для всіх підприємств, установ, організацій та
громадян;

встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій
та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на
підприємстві, в установі та організації;

здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань
пожежної безпеки;

проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за
повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та
порушеннями правил пожежної безпеки.

3. МВС України у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, а також Положенням про Міністерство внутрішніх справ України.
У межах своїх повноважень МВС України організовує виконання актів
законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією. МВС України
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства
і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями МВС України є:

організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо
захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від
протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення
громадської безпеки;

участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби
із злочинністю;

забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і
розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих
державних об’єктів;

забезпечення реалізації державної політики з питань
громадянства;

забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та
міграційної роботи;

організація роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки дорожнього
руху та пожежної безпеки;

здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності;

визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх
справ, надання їм організаційно-методичної та практичної
допомоги;

забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, працівників і
військовослужбовців системи Міністерства;

підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для інтеграції
України до Європейського Союзу.

МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з
посади Президент України. Міністр несе персональну відповідальність
перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на МВС України завдань і здійснення ним своїх функцій.

4. Національне центральне бюро Інтерполу (Укрбюро Інтерполу) представляє
Україну в Інтерполі та є центром координації взаємодії правоохоронних
органів країни з компетентними органами зарубіжних країн щодо ведення
боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить
за межі країни.

Повноваження Укрбюро Інтерполу покладаються на МВС, в рамках якого
створюється робочий апарат Бюро.

Основними завданнями Укрбюро Інтерполу є:

координація діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі зі
злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі
країни;

забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом та відповідними
органами держав – членів Інтерполу в боротьбі зі злочинністю;

оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний
характер, і загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном.

Для визначення науково обґрунтованої державної проти злочинної політики
та розроблення рекомендацій і пропозицій щодо боротьби із злочинністю,
що має транснаціональний характер або виходить за межі країни, Укрбюро
Інтерполу може звертатись до радників, які виконують виключно
консультаційні функції на договірних засадах.

Склад радників визначається МВС за погодженням з Мінюстом і Службою
безпеки.

Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є самостійним структурним підрозділом
центрального апарату МВС, його очолює керівник, який призначається
наказом МВС. Структура і штати робочого апарату затверджуються Міністром
внутрішніх справ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Які завдання органів внутрішніх справ?

Які державні органи належать до органів внутрішніх справ?

Хто очолює систему органів внутрішніх справ?

Що таке міліція?

Які завдання внутрішніх військ?

Які завдання міліції?

Які функції здійснюють органи державного пожежного нагляду?

Які завдання має Міністерство внутрішніх справ?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019