Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення правил
пожежної безпеки

Невід‘ємною складовою інституту адміністративної відповідальності є
адміністративні стягнення. Вони, згідно до принципів, закріплених у
Загальній частині Кодексу України про адміністративні правопорушення
(далі КАП) застосовуються, до суб’єктів правопорушення. Суб’єктом
адміністративного правопорушення згідно до норм Загальної частини КАП
може бути лише фізична особа (громадянин, посадова особа), але аж ніяк
не юридична. Однак сьогоднішньою правовою реалією є те, що принципи
адміністративного права не завжди беруться до уваги при розробці нових
правових актів, які також стають джерелами адміністративного права.

Одним з таких нормативних актів, що вступають у протиріччя з
установленнями Загальної частини КАП є Закон України “Про пожежну
безпеку” від 17 грудня 1993 р. №3745 (далі — Закон). Стаття 35 названого
Закону встановлює адміністративну відповідальність як фізичних так і
юридичних осіб “за порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки” і “невиконання приписів посадових осіб органів державного
пожежного нагляду”. Відповідальність фізичних осіб, що передбачена
частиною першою цієї статті конкретизована у статтях №№120, 175, 188-8
КАП. Там же, у статті 223 законом чітко окреслені повноваження державних
інспекторів з пожежного нагляду, вказані загальний і спеціальний
суб’єкти правопорушення (фізичні особи які порушили вимоги пожежної
безпеки), передбачені граничні розміри штрафів, що з них стягуються.
Відповідальність юридичних осіб встановлена ч.2 ст.35 розглядуваного
Закону Кодексом України про адміністративні правопорушення не
передбачена, отже, не може бути застосована.

Треба сказати, що за роки перебудови було видано багато законодавчих
актів які встановлюють адміністративну відповідальність юридичних осіб.
Але ні один з них не був включений до Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Це сталося тому, що їх норми є
чужорідними інститутові адміністративної відповідальності. До таких
законів часто, на противагу КАП розроблялася своя процедура накладення
передбачених ними стягнень. Причому процесуальні норми встановлювалися
постановами КМУ, а не законами, як того вимагають п.п.12,14,15 і 22
ст.92 Конституції України. Так, наприклад на виконання ст.35 Закону
України “Про пожежну безпеку” штрафи стягувалися згідно до окремого
“Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і
організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів
державного пожежного нагляду” затвердженого постановою КМУ від 14 грудня
1994 р. №840.

?

h

h

h

h

h

h

??

Похожие записи