.

Обмеження і заборони повязані з переміщенням товарів фізичними особами через митний кордон України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3320
Скачать документ

Реферат на тему:

Обмеження і заборони повязані з переміщенням товарів фізичними особами
через митний кордон України

Згідно глави 13 Митного кодексу України в статті 96. про заборону щодо
переміщення окремих товарів через митний кордон України зазначено:

Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію
товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

1) заборонені до ввезення в Україну;

2) заборонені до вивезення з України;

3) заборонені до транзиту через митну територію України;

4) щодо яких не було здійснено митне оформлення;

5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог
цього Кодексу та інших законів України.

До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових
відправленнях забороняються культурні цінності.

Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через
митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено до суду.

Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний
кордон України

У випадках, передбачених законом, на окремі товари можуть
запроваджуватися обмеження у разі їх переміщення через митний кордон
України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється
на підставі дозволів уповноважених органів державної влади, що виконують
відповідні контрольні функції.

Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України
здійснюється на підставі дозволів органів державної влади, а також
порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Органи державної влади, уповноважені видавати такі дозволи,
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок переміщення через митний кордон України валютних цінностей
встановлюється Національним банком України.

Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний
кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення
громадянами через митний кордон України товарів, які не підлягають
обов’язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії
товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено
заборони чи обмеження. Застосовують спрощений митний контроль ті митні
органи, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Це
положення МКУ в цілому відповідає положенням Міжнародної Конвенції щодо
спрощення та гармонізації (узгодження) митних процедур, прийнятої у м.
Кіото 1 січня 1973 р. (далі – Конвенція Кіото). Остання передбачає право
подорожуючих громадян усно декларувати речі (предмети), які переміщують
через митний кордон певної країни. Проте митні органи можуть вимагати
від особи письмового декларування зазначених предметів, якщо вони за
вартістю чи кількістю перевищують обсяги, встановлені національним
законодавством.

Для прискорення митного контролю предметів, товарів та речей,
переміщуваних громадянами через митний кордон повітряним або водним
видами транспорту, Конвенція Кіото передбачає встановлення в аеропортах
та морських (річкових) вокзалах двоканальних систем контролю з
«червоним» та «зеленим» коридорами.

Двоканальна система з «червоним» та «зеленим» коридорами є спрощеною
процедурою контролю. Вона сприяє прискоренню пасажиропотоку та дозволяє
ефективно захищати державні інтереси без зниження якості митного
контролю та збільшення кількості співробітників митних органів.

До речі, двоканальна система митного контролю була запроваджена в
Україні наказом Державної митної служби України «Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що
переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням
двоканальної системи («зелений» та «червоний» коридори)» від 16 серпня
2001 р. № 561.

Згідно з роз’ясненнями, наданими Державною митною службою України (далі
– ДМСУ) у листі «Про митний контроль літаків» від 4 березня 2002 р.
№11/4f09–1992fЕП, товари та інші предмети, які громадяни ввозять на
літаках, підлягають митному контролю та оформленню в авіаційних пунктах
пропуску через кордон у першому місці посадки при прибутті в Україну,
незалежно від кількості українських аеропортів за маршрутом польоту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік
відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі
переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів»
від 15 липня 1997 р. № 748, громадяни, які в’їжджають (виїжджають) в
Україну, декларують переміщувані через митний кордон України предмети в
усній формі. Винятками є випадки переміщення предметів, які декларуються
в обов’язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають
оподаткуванню.

2. Характеристика митного режиму переробки товарів

на митній території

Митний режим – це сукупність норм, що встановлені законами з питань
митної справи й залежно від заявленої мети переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок
такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

Декларант самостійно обирає митний режим, у який розміщуються товари,
відповідно до мети їх переміщення через митний кордон України, і на
підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного
контролю й митного оформлення (стаття 186 Митного кодексу України).
Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних
процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо
тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних
документів, що підтверджують заявлений режим.

Учасникам зовнішньоекономічної діяльності та громадянам необхідно
знати, що новий МКУ запроваджує та регламентує 13 видів митних режимів,
які застосовуються при переміщенні товарів через митний кордон України,
а саме:

імпорт;

реімпорт;

експорт;

реекспорт;

транзит;

тимчасове ввезення (вивезення);

митний склад;

спеціальна митна зона;

магазин безмитної торгівлі;

переробка на митній території України;

переробка за межами митної території України;

знищення або руйнування;

відмова на користь держави.

Механізми регулювання більшості з наведених вище режимів на сьогодні
розроблені та використовуються при митному оформленні. Однак деякі з
режимів, зокрема, митний контроль реімпорту та реекспорту, потребують
подальшого нормативного врегулювання.

Реімпорт – митний режим, відповідно до якого товари, що походять з
України та вивезені за межі митної території України згідно з митним
режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк
увозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території
(стаття 190 Митного кодексу України).

Товари можуть переміщуватися через митний кордон України в митному
режимі реімпорту, якщо вони:

• походять з митної території України;

• увозяться на митну територію України не пізніше ніж через 1 рік після
їх вивезення (експорту) за межі митної території України;

• не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

• увозяться у тому ж стані, у якому вони перебували на момент вивезення
(експорту), крім змін унаслідок природного зношення або втрат за
нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків,
що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Оформлення митним органом товарів у митному режимі реімпорту можливе
лише за умови, що товари, заявлені в митний режим реімпорту, можуть бути
ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами. У разі
реімпорту товарів протягом одного року стаття 193 Митного кодексу
України передбачає повернення власникам товарів або вповноваженим ними
особам сум вивізного мита, сплачених при експорті товарів, за їх заявою.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1881 “Про
переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту”
установлено, що митний режим реімпорту може застосовуватися до товарів:

• стан яких змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної
сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної
сили в установленому Держмитслужбою України порядку;

• щодо яких проводилися операції з передпродажної підготовки (захист від
корозії, боротьби зі шкідниками, сортування, пакування, маркування,
тестування) чи які були піддані дрібному ремонту, за умови, що такі дії
не змінили їх вартості, визначеної на момент вивезення (експорту), та
кодів згідно з УКТЗЕД.

Порядком застосування митного режиму реімпорту до товарів, що
переміщуються через митний кордон України (затверджено наказом
Держмитслужби України від 07.10.2003 № 662), установлено, що митний
режим реімпорту може бути застосований до товарів, що були після
ввезення на митну територію України розміщені в інший митний режим, якщо
забезпечується дотримання умов переміщення товарів у митному режимі
реімпорту.

Товари, що реімпортуються, підлягають санітарно-епідеміологічному,
ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю,
контролю за переміщенням культурних цінностей тощо. Заходи нетарифного
регулювання імпорту до товарів, що реімпортуються, не застосовуються,
якщо інше не передбачено законодавством.

Використана література:

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

2. Закон № 168/97-ВР – Закон України “Про податок на додану вартість”
від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.

3. Закон № 2097 – Закон України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.1992
р. № 2097.

4. Закон № 2371 – Закон України “Про митний тариф України” від
05.04.2001р. № 2371-ІІІ.

6. Декрет КМУ № 18-92 – Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26.12.1992 р.
№ 18-92.

7. Наказ Держмитслужби № 609 – Наказ Державної митної служби від
13.09.2003 р. № 609.

8. Яременко В.С. Митне право України. – К., 2002.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019