.

Нормативно-правове регулювання формування доходів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3083
Скачать документ

Даний реферат виконаний командою сайту

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com” www.ukrreferat.com –
найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами!

Реферат

на тему:

Нормативно-правове регулювання формування доходів

і грошових надходжень підприємств

Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 року
№887-ХП (ВВР 1991 р., №24, ст.272) зі змінами і доповненнями визначає
види і організаційні форми підприємств, правила їх створення,
реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм
здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової
економіки.

Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно
від форм власності на майно та організаційної форми підприємства.

Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, визначає їх
права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює
відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, Радами
народних депутатів, органами державного управління.

На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових
результатів господарської діяльності є прибуток (доход).

Порядок використання прибутку (доходу) визначає власник (власники)
підприємства або уповноважений ним орган згідно з статутом підприємства
та чинним законодавством.

Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання прибутку
(доходу) здійснюється через установлені нормативи, податки, податкові
пільги, а також економічні санкції відповідно до законодавства України.

У випадках, передбачених статутом підприємства, частина чистого прибутку
може передаватися у власність членів або трудового колективу
підприємства. Порядок розподілу і використання цієї частини прибутку
здійснюється радою або зборами (конференцією) трудового колективу.

Власник або уповноважений ним орган встановлює фонд оплати праці на
умовах, визначених колективним договором (угодою).

Регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів,
визначення переліку таких підприємств здійснюються Кабінетом Міністрів
України.

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи
розвитку виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги та
з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку
підприємства, підвищення доходів.

Основу планів становлять державні замовлення та договори, укладені із
споживачами (покупцями) продукції, роботи, послуг і постачальниками
матеріально-технічних ресурсів,

Підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб на
договірній основі в порядку, що визначається законодавчими актами
України.

Підприємство при підготовці планів свого економічного розвитку погоджує
з відповідною Радою народних депутатів заходи, які можуть викликати
екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, що зачіпають
інтереси населення території, і несе матеріальну відповідальність перед
Радами народних депутатів за шкідливі наслідки своєї діяльності.

Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на
основі договорів.

Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань,
будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать
законодавству України.

Відповідальність працівника по фінансових обов’язках підприємства
визначається часткою його участі у фінансових ресурсах підприємства.

Порядок поставки продукції для державних потреб визначається
законодавством України.

Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення
власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих
угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі
організації України, союзних республік та інших держав.

Підприємство здійснює реалізацію своєї продукції, інших матеріальних
цінностей на основі прямих угод (контрактів), державного замовлення,
через товарні біржі, мережу власних торгових підприємств.

Реалізація продукції підприємства, в тому числі на основі бартерних
угод, за межами України здійснюється самостійно або на основі ліцензії
відповідно до законодавства України.

Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що
встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках,
передбачених законодавчими актами України, – за державними цінами і
тарифами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються
контрактні ціни, цю формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

На продукцію підприємств, які займають монопольне становище на ринку
товарів, що визначають масштаб цін в економіці і соціальну захищеність
громадян, допускається державне регулювання цін відповідно до Закону
України “Про ціни і ціноутворення”. При цьому державні ціни повинні
враховувати середньогалузеву собівартість продукції і забезпечувати
мінімальний рівень рентабельності продукції, на яку вони поширюються.
Якщо цей рівень рентабельності не забезпечується державними цінами, то
держава повинна забезпечити його дотацією за умови, що продукція
підприємства е суспільне необхідною.

У разі порушення підприємством державної дисципліни цін на продукцію
надлишкове одержана сума підлягає вилученню. Крім того, з підприємства
стягується штраф у порядку і розмірах, встановлених законодавчими актами
України.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (дохід),
амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів,
пайові внески членів трудового колективу, підприємств, організацій,
громадян та інші надходження.

Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній
основі. Підприємство може надавати банку на договірній основі право
використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх
використання.

Державним підприємствам забороняється виступати гарантами при наданні
суб’єктам підприємницької діяльності банківських кредитів.

Підприємство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки для
зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових,
кредитних та касових операцій за місцем реєстрації підприємства або у
будь-якому банку України, інших союзних республік та держав за їх
згодою.

Підприємства самостійно встановлюють черговість і напрями списання
коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами банків за
дорученням таких підприємств, крім випадків, передбачених законами
України. Розрахунки підприємств за своїми зобов’язаннями провадяться
через установи банків у порядку, встановленому Національним банком
України відповідно до законів України.

Підприємство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати
послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за
користування цим кредитом. Для оформлення таких угод підприємство може
застосовувати в господарському обороті векселі.

Підприємство несе повну відповідальність за додержання кредитних
договорів і розрахункової дисципліни. Підприємство, яке не виконує своїх
зобов’язань по розрахунках, може бути оголошено арбітражним судом
банкрутом у порядку, встановленому Законом України “Про банкрутство”.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є частиною
зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

Порядок використання виручки підприємства в іноземній валюті
визначається валютним законодавством України.

Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних
партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і
використовується ним самостійно. По одержаних підприємством кредитах
держава відповідальності не несе.

Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може
відкривати за межами України свої представництва та виробничі
підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти підприємства.

Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань
економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки
контролюється державними органами.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019