.

Наука кримінального права, її зміст та завдання. Загальні та спеціальні принципи кримінального права (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1501
Скачать документ

§ 3. Наука кримінального права, її зміст та завдання.

Кримінально-правова наука

– це певна система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо самого
кримінального закону, практики його застосування та перспектив розвитку,
історії національного кримінального права та права зарубіжних країн.
Отже, предметом науки кримінального права є дослідження чинного
кримінального права (de lege lata), я також положень майбутнього
кримінального закону (de lege ferenda). Наука кримінального права вивчає
діяльність правоохоронних органів та суду щодо застосування ними
кримінального закону. Вона вивчає та узагальнює практику судів по
застосуванню ними законодавства щодо окремих видів злочинів і дає
відповідні рекомендації для подальшого удосконалення такої практики.
Наука кримінального права досліджує правосвідомість громадян.
Узагальнення цих досліджень знаходять своє відображення у кримінальному
законі. Наприклад, тяжкість покарання повинна відповідати (в межах
закону) тій мірі, котру пануюча в суспільстві правосвідомість визнає
справедливою. Правосвідомість суспільства певним чином враховується
законодавцем, наприклад, при встановленні більш суворого покарання за
грабіж, ніж за крадіжку. Водночас правосвідомість судді є одним із
законодавчих критеріїв загальних начал призначення покарання (ст.39 КК).
Наука кримінального права вивчає кримінальне законодавство і результати
досліджень у цій сфері науковців зарубіжних країн, узагальнює найбільш
важливі і нові положення, робить відповідні висновки, які
використовуються у законотворчому процесі в Україні.

§ 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права.

Принципи кримінального права – це вихідні основоположні ідеї, які
випливають зі змісту правових норм, закріплених у кримінальному
законодавстві. Прийнято розрізняти два види принципів: 1)
загальноправові, притаманні всім галузям права, 2) спеціальні
(галузеві), характерні лише для окремих галузей права. Загальноправові
(закріплені в Конституції): 1) принцип суверенітету і незалежності
України, цілісності та недоторканності її території (ст.1, 2); 2)
принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу, судову (ст.6);
3) принцип верховенства права (ст.8); 4) принцип рівності громадян перед
законом (ст.24); 5) принцип законності (ст.29, 61, 62, 124). До
загальних принципів усіх галузей права також відносять принцип гуманізму
та принцип справедливості права. Деякі з цих принципів мають своє
спеціальне призначення і конкретний зміст у тій чи іншій галузі права,
зокрема принцип законності і справедливості.

До спеціальних принципів кримінального права треба віднести принципи 1)
законності (немає покарання без вказівки на те у законі – nullum crimene
nulla pona sine lege, ч.2 ст.58 КУ, ст.6 КК) та 2) гуманізму (піклування
держави про безпеку людини, людяність, повага до людської гідності) (в
їх конкретному кримінально-правовому змісті), а також принцип 3)
особистої відповідальності за наявності вини (“юридична відповідальність
особи має індивідуальний характер” ч.2 ст.61 КУ, ст.8, 9 КК), 4) принцип
невідворотності кримінальної відповідальності (1 – кожна особа, в
протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну
відповідальність, 2 – така особа не може бути покарана за один і той
самий злочин двічі), 5) принцип справедливості (індивідуалізації)
відповідальності (покарання, яке застосовується судом до особи злочинця,
повинно бути, у межах закону, конкретним та індивідуальним із
урахуванням тяжкості вчиненого злочину) та 6) принцип економії
кримінальної репресії (законодавець із загальної маси протиправних діянь
до сфери кримінально карних відносить лише ті з них, котрі мають високу
ступінь суспільної небезпеки, грубо порушують публічні або приватні
права та інтереси, спричиняють таким правам та інтересам істотну шкоду
або створюють реальну можливість заподіяння такої шкоди, напр. ст.7-1
тяжкі злочини, ст.24, 25 особливо тяжкі злочини, залежно від тяжкості
злочинів визначається міра покарання у санкції кримінально-правової
норми).

Водночас в основу застосування кримінального закону як такого покладена
однакова загальна міра відповідальності. Це означає, що єдиною підставою
відповідальності для всіх, хто вчинив злочин, є наявність у такому
діянні складу конкретного злочину, описаного в законі.

§ 5. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси.

Кримінальний закон в найбільш широкому розумінні – це система
законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних
договорів, що містять норми кримінального права. Кримінальний закон у
більш вузькому розумінні – це законодавчий акт ВР України, який містить
одну, кілька або систему взаємопов‘язаних і взаємоузгоджених
кримінально-правових норм. З урахуванням змісту та обсягу правової
регламентації і джерела походження кримінально-правової норми
кримінальний закон має чотири аспекти. По-перше, кримінальний закон – це
КК – єдиний кодифікований законодавчий акт, який містить переважну
більшість кримінально-правових норм. Він є основним кримінальним
законом. На сьогодні в нашій державі чинним є КК України 1960р.
(прийнятий Законом УРСР як КК УРСР від 28.12.1960), який відтоді зазнав
значних змін і доповнень, але принципові було внесено до нього лише
після набуття Україною суверенітету та держаної незалежності, коли
з‘явилася об‘єктивна можливість узгодити національне законодавство
України із загальносвітовими правовими стандартами. По-друге,
кримінальний закон – це і окрема стаття КК або її частина, що передбачає
відповідальність за злочин певного виду. Наприклад, ч.2 ст.140 КК
передбачає відповідальність за крадіжку індивідуального майна, вчинену
повторно. По-третє, кримінальний закон – це окремий законодавчий акт, що
містить лише одну правову норму, яка стосується загальних положень
кримінального права або регулює відповідальність за злочин певного виду.
Наприклад, Указ Президії ВР України “Про відповідальність за
виготовлення з метою збуту підроблених купонів багаторазового
використання” від 21.01.1992р. По-четверте, кримінальний закон – це і
передбачені ст.9 КУ відповідні положення міжнародних договорів,
імплементовані у кримінальне законодавство України на загальногалузевому
рівні Законом України “Про дію міжнародних договорів на території
України” від 10.12.1991, згідно якого укладені та належним чином
ратифіковані україною міжнародні договори становлять невід‘ємну частину
національного законодавства України і застосовуються у порядку,
передбаченому для норм національного законодавства. Отже, кримінальний
закон України – це сукупність систематизованих та окремих законодавчих
актів ВР України, що визначають загальні положення, підстави і межі
кримінальної відповідальності, види злочинних діянь і передбачених за
них покарань, підстави призначення покарання, звільнення від покарання
чи відповідальності; а також це – сукупність положень міжнародних
договорів, імплементованих у кримінальне законодавство України як його
невід‘ємна частина.

Значення кримінального закону:

Кримінальний закон є одним із важливих засобів охорони життя, здоров‘я,
честі, гідності, недоторканності і безпеки людини як найвищої цінності,
суспільного ладу України, її політичної та економічної систем, власності
й усього правопорядку від злочинних посягань і засобом боротьби з ними.

Лише кримінальний закон містить кримінально-правові норми, які
визначають загальні положення кримінального права, злочинність та
караність діянь, види цих діянь та покарань за їх вчинення, підстави,
обсяг та межі кримінальної відповідальності, підстави звільнення від
кримінальної відповідальності чи покарання.

Кримінальний закон є певним засобом виховного та превентивного впливу на
осіб, засуджених за вчинення злочину, а також на інших громадян.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020