.

Нагляд за технічним станом транспортних засобів. Нагляд за технічним станом транспортних засобів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2763
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Нагляд за технічним станом транспортних засобів. Нагляд за технічним
станом транспортних засобів

Реєстрація та облік транспортних засобів

Транспортні засоби (далі – Т3)є джерелом підвищеної загрози. Тому до
участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і
технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил,
нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим
вимогам і пройшли державний огляд.

Транспортні засоби підлягають обов’язковій державній реєстрації.
Реєстрація і облік здійснюється органами ДАІ Міністерства внутрішніх
справ У каїни. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі
автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепи,
напівпричепи та мотоколяски. Усі інші механічні засоби (транспортні)
підлягають відомчій реєстрації та обліку.

Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів визначається Правилами
державної реєстрації і обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин,
сконструйованих па шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і
моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10. 1993 р. Реєстрація
транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника та
документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання або
отримання транспортного засобу, відповідність конструкції транспортного
засобу встановленим вимогам безпеки. Правомірність придбання
транспортних, номерних агрегатів підтверджується документами, які
скріплені печаткою, що видані торговельною організацією, митними
органами та судами, нотаріальними конторами, органами соціального
захисту населення, пІдприємствами-виробниками транспортних засобів,
військовими частинами, підприємствами, підрозділами ДАІ тощо.

Транспортні засоби повинні бути зареєстровані в підрозділах ДАІ протягом
10 діб незалежно від їх технічного стану. На справні ТЗ видаються талони
про проходження технічного огляду. Якщо ТЗ має технічні несправності, з
якими його експлуатація забороняється, то такий талон не видається, а
виданий раніше вилучається. Огляд ТЗ при реєстрації, перереєстрації,
знятті з обліку проводиться працівниками РЕП ДАІ. Якщо власник ТЗ з
поважних причин не може представити його в РЕП, то огляд може
проводитись державтоінспектором органу внутрішніх справ за місцем
знаходження ТЗ, при цьому видається акт технічного огляду, завірений
його розбірливим підписом і особистою печаткою (штампом). Таким же чином
оформляється акт, виданий РЕП ДАІ, для подання в інші РЕП. Під час
реєстрації (перереєстрації) переобладнаних ТЗ огляд проводиться
працівниками РЕП ДАТ з оформленням акта технічного огляду. Перед
реєстрацією ТЗ перевіряється через базу даних викраденого в Україні
транспорту, яка повинна бути в ЕОМ.

Державні номерні знаки на військовий автомобільний транспорт видаються
тільки за листами Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо на мототранспорт втрачені документи, що стверджують факт їх
придбання, і одержати їх дублікати неможливо, такий мототранспорт
реєструється за висновками, затвердженими керівниками управлінь
(відділів) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, Києві та
Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі.

Реєстрація ТЗ, сконструйованих самостійно, здійснюється на підставі
документів, що стверджують правомірність придбання номерних вузлів і
агрегатів, які вказані в п.8 Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1993 р. На інші запасні частини такими документами
можуть бути – товарні чеки, накладні на відпуск матеріальних цінностей і
корінці до прибуткових касових ордерів, а також інші документи, що
підтверджують законність їх придбання. Якщо вони придбані на ринку або в
приватного власника, від заявника відбирається докладне пояснення.

ТЗ, конфісковані митними органами чи за рішенням суду, можуть
реєструватись без свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), якщо
про це є запис в документах про вилучення ТЗ. Реалізація конфіскованих
ТЗ проводиться на аукціонах або через торговельні організації з видачею
довідок-рахунків.

На ТЗ, зареєстровані за закритими підприємствами, оперативними службами,
працівниками органів внутрішніх справ і членами їх сімей заводиться
окрема картотека. Документи, які стали підставою для їх реєстрації,
перереєстрації, а також відомості про видачу реєстраційних документів на
оперативний автомототранспорт, зшиваються і зберігаються окремо. Доступ
до такої картотеки повинен мати начальник реєстраційного підрозділу або
особа, що його заміщає. Відомості про ці ТЗ надаються тільки з
письмового дозволу начальника МРВВС чи ДАІ ГУМВС-УМВС. При необхідності
номерні знаки на автомобілях працівників органів внутрішніх справ і
членів їх сімей замінюються без оплати.

ТЗ, завезені в Україну юридичними і фізичними особами під зобов’язання
про зворотнє вивезення, знімаються з обліку для остаточного вивезення
після їх огляду працівниками РЕП ДАІ. ТЗ, який тимчасово виїжджає за
кордон в період дії зобов’язання, додаткового оформлення в РЕП ДАІ не
потребує. Перереєстрація ТЗ як моторного, так і не моторного, ввезених
під зобов’язання про зворотнє вивезення, у зв’язку з відчуженням
(даруванням, купівлею-продажею, міною), проводиться з дозволу митних
органів.

При реєстрації транспортних засобів видається свідоцтво про реєстрацію
(технічні паспорти, реєстраційні талони), а також державні номерні
знаки, що відповідають державному стандарту України. Автомобілі
реєструються на осіб, які досягли 18-річного віку, а мототранспортні
засоби – на осіб, які досягли 16-річного віку. Транспортні засоби
реєструються за місцем постійного або тимчасового проживання громадян.
Перереєстрація транспортних засобів проводиться у випадках зміни місця
стоянки, адреси підприємства (його назви), власника транспортного
засобу, місця його проживання, прізвища, ім’я та по батькові, а також
кольору, типу чи моделей транспортного засобу в результаті
переобладнання або заміни двигуна, кузова, інших деталей та в інших
випадках, передбачених вказаними правилами.

Нагляд за технічним станом транспортних засобів

Державтоінспекція здійснює нагляд за технічним станом транспортних
засобів. Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в
експлуатації у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища має відповідати правилам, нормативам і
стандартам, затвердженим у встановленому порядку. Обов’язок щодо
забезпечення належного технічного стану транспортних засобів
покладається на їх власників або інших осіб, які їх експлуатують.

Основною формою нагляду щодо справності транспортних засобів, що
знаходиться в експлуатації, є державний технічний огляд. . У зв’язку з
цим механічні транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а
також причепи та напівпричепи до них, підлягають обов’язковому
державному технічному огляду в порядку, встановленому Правилами
проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів,
мототранспоту та причепів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.02.1993 р. Ці правила є обов’язковими для міністерств,
відомств, об’єднань, підприємств, організацій незалежно від форм
власності і громадянства. Під час проведення технічного огляду одночасно
здійснюється контроль щодо своєчасного медичного огляду водіїв та сплати
податку власниками транспортних засобів.

Технічному огляду підлягають легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли,
моторолери, причепи, напівпричепи організацій, а також громадян – один
раз на рік, якщо вони не використовуються в комерційних цілях; легкові
та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи та напівпричепи
індивідуальних власників у разі використання їх для власних потреб –
один раз на два роки. Механічні транспортні засоби, що не пройшли
обов’язковий черговий технічний огляд, до подальшої експлуатації не
допускаються. Особи, що експлуатують транспортні засоби, які не пройшли
технічного огляду у встановлений , строк, підлягають адміністративній
відповідальності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020