.

Національне і центральне бюро Інтерполу в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2556
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ.

Історія розвитку Інтерполу.

Структура та повноваження Національного центрального бюро Інтерполу в
Україні.

1. Всесвітній конгрес поліції, який відбувся в Австрії, 7 вересня 1923
року затвердив постійно діючу організацію – Міжнародну комісію
кримінальної поліції – і прийняв її статут. Її резиденцією став Відень.
Спочатку в комісії було 28 членів, в 1925 р. – 37 офіційних членів від
20 держав. В 1938 р. в складі комісії було вже 34 країни.

Міжнародне співробітництво поліції різних країн будувалося за такою
схемою: місцеві органи поліції – національний поліцейський центр –
міжнародне поліцейське бюро, яке діяло на подобі поліцейських центрів в
країнах, але тільки в міжнародному масштабі.

В 20-30 роках проходило формування організаційної структури Міжнародної
комісії кримінальної поліції і визначалися напрямки і форми
співробітництва поліції різних країн в її межах.

В 1954 р. учасниками 24-ї щорічної сесії комісії (Стамбул) прийняли
рішення розробити новий статут і доручили його підготовку спеціальному
комітету експертів. Статут був прийнятий на 25 сесії у Відні в 1956
році.

Новий статут закріпив нову назву організації – Міжнародна організація
кримінальної поліції (Інтерпол). Місцем перебування організації є
Франція. Відповідно до статуту, метою Інтерполу є: забезпечувати і
розвивати широке взаємне співробітництво всіх органів (установ)
кримінальної поліції в межах існуючого законодавства країн і в дусі
Загальної декларації прав людини; створювати і розвивати установи, які
можуть успішно сприяти попередженню і боротьбі із загальною кримінальною
злочинністю.

Інтерпол включає: Генеральну Асамблею, Виконавчий комітет, Генеральний
секретаріат, Національне центральне бюро, Радників.

Генеральна Асамблея є вищим органом Організації. Кожен член організації
може бути представлений в ній одним або декількома делегатами. Але
делегація кожної країни повинна мати тільки одного керівника, який
призначається компетентним керівним органом цієї країни. До функцій
Генеральної Асамблеї належать:

виконувати зобов’язання, передбачені Статутом;

визначати принципи діяльності і загальні заходи, які повинні сприяти
виконанню цілей організації;

розглядати і затверджувати загальний план роботи, який подається
Генеральним секретарем на наступний рік;

встановлювати інші необхідні правила;

вибирати осіб для виконання функцій, передбачених Статутом;

приймати рішення і давати рекомендації Членам організації з питань, які
входять в її компетенцію;

визначати фінансову політику організації;

розглядати і схвалювати угоди з іншими організаціями.

Право голосу має тільки один делегат від кожної країни. Рішення
приймаються простою більшістю голосів, за винятком тих, для прийняття
яких Статутом передбачено більшість в 2/3 голосів.

Виконавчий комітет складається з Президента Організації, трьох
Віце-Президентів і 9 делегатів.

Генеральна Асамблея вибирає з числа своїх делегатів Президента (на 4
роки) і трьох Віце-Президентів (на 3 роки).

Президент Організації:

головує на сесіях Генеральної Асамблеї і Виконавчого комітету і керує
дебатами;

здійснює контроль за тим, щоб діяльність Організації відповідала
рішенням Генеральної Асамблеї і Виконавчого комітету;

підтримує постійний зв’язок з Генеральним секретарем Організації.

Виконавчий комітет:

здійснює контроль за виконанням рішень Генеральної Асамблеї;

готує повістку для сесій Генеральної Асамблеї;

представляє Генеральній Асамблеї план роботи і пропозиції, які вважає
доцільними;

здійснює контроль за діяльністю Генерального секретаря;

користується всіма повноваженнями, які делегує йому Асамблея.

Постійно діючі служби Організації складають її Генеральний секретаріат.
Генеральний секретаріат:

проводить в життя рішення Генеральної Асамблеї і Виконавчого комітету;

діє як міжнародний центр по боротьбі з загальною злочинністю;

забезпечує ефективне адміністративне керівництво діяльністю Організації;

підтримує зв’язки з національними та міжнародними органами;

готує необхідні публікації та ін.

Генеральний секретаріат складається з Генерального секретаря,
спеціалістів та адміністративного персоналу. Кандидатура Генерального
секретаря пропонується Виконавчим комітетом і затверджується Генеральною
Асамблеєю строком на 5 років.

З наукових питань Організація може консультуватися з Радниками. Радники
призначаються Виконавчим комітетом строком на 3 роки з числа відомих на
міжнародному рівні осіб у тій сфері діяльності, яка цікавить
Організацію.

В 1990 році в складі Інтерполу перебувала 151 країна.

2. Національне центральне бюро Інтерполу (Укрбюро Інтерполу) представляє
Україну в Інтерполі та є центром координації взаємодії правоохоронних
органів країни з компетентними органами зарубіжних країн щодо ведення
боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить
за межі країни.

Повноваження Укрбюро Інтерполу покладаються на МВС, в рамках якого
створюється робочий апарат Бюро.

Основними завданнями Укрбюро Інтерполу є:

координація діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі зі
злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі
країни;

забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом та відповідними
органами держав – членів Інтерполу в боротьбі зі злочинністю;

оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний
характер, і загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном.

Для визначення науково обґрунтованої державної проти злочинної політики
та розроблення рекомендацій і пропозицій щодо боротьби із злочинністю,
що має транснаціональний характер або виходить за межі країни, Укрбюро
Інтерполу може звертатись до радників, які виконують виключно
консультаційні функції на договірних засадах.

Склад радників визначається МВС за погодженням з Мінюстом і Службою
безпеки.

Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є самостійним структурним підрозділом
центрального апарату МВС, його очолює керівник, який призначається
наказом МВС. Структура і штати робочого апарату затверджуються Міністром
внутрішніх справ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

З якого часу почалася історія розвитку Інтерполу?

Коли був прийнятий діючий Статут Інтерполу?

Що є метою Інтерполу?

Яка структура Інтерполу?

Як приймаються рішення Генеральної Асамблеї Інтерполу?

Хто входить до Виконавчого комітету Інтерполу?

На який державний орган покладаються повноваження Укрбюро Інтерполу?

Хто затверджує структуру і штати Укрбюро Інтерполу?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020