.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля та ядерної безпеки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 832
Скачать документ

Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля та ядерної безпеки

ПЛАН

1. Багатостороннє співробітництво та міжнародна діяльність.

2. Міжнародне співробітництво: програми та проекти.

Багатостороннє співробітництво та міжнародна діяльність

На виконання зобов’язань України як члена Ради Європи підготовлені
відповідні законопроекти та виконані всі погоджувальні процедури щодо
ратифікації Верховною Радою України Конвенції про охорону дикої фауни,
флори та природного середовища Їх перебування в Європі (Бернська
Конвенція). Закон про приєднання до Бернської Конвенції був прийнятий
Верховною Радою 29 жовтня 1996р.

У 1997 р. набула чинності для України Рамкова Конвенція 00Н про зміну
клімату. На 3-й Конференції Сторін Конвенції (Кіото) делегація України
брала участь як делегація повноправної Сторони Конвенції, що дало
можливість представити інтереси України й забезпечити ухвалення
винятково позитивних для України рішень (таких як торгівля квотами на
викиди парникових газів, стабілізація Обсягів викидів парникових газів
на рівні 1990 р.).

У 1997 р. також набула чинності для України Конвенція про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 р.).

На сьогодні Україна є Стороною 18 природоохоронних конвенцій глобального
та регіонального характеру та 4 протоколів до них.

У галузі ядерної та радіаційної безпеки основна увага приділялась
проблемам подолання наслідків аварії на ЧАЕС, закриття станції та
підвищення рівня безпеки на ядерних об’єктах. Проведено кілька раундів
переговорів з лідерами країн «Великої Сімки» та Комісії Європейських
Співтовариств щодо виконання зобов’язань у рамках Меморандуму
порозуміння між Урядом України та Урядами «Великої Сімки» щодо закриття
ЧАЕС та щодо надання підтримки для реалізації політичного рішення Уряду
України стосовно закриття ЧАЕС до 2000 р. Переговори щодо фінансових
умов закриття ЧАЕС тривали. Зокрема, в листопаді 1997 р. відбулася
Міжнародна Конференція з проблем закриття Чорнобильської АЕС, в якій
взяла участь делегація України на чолі з Президентом України Л. Кучмою.
Під час Конференції було досягнуто домовленості щодо залучення коштів в
обсязі 387,3 млн. доларів США на реалізацію проекту «Укриття» та інших
проектів, пов’язаних із закриттям ЧАЕС.

Україна підписала:

Конвенцію про радіоактивні відходи (підписано 01.10.97р.)

Конвенцію про поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим
ядерним паливом (29.09.97 р.)

Конвенцію про додаткову компенсацію за ядерну шкоду (29.09.97 р.) та
ратифікувала Конвенцію про ядерну безпеку (17.12.97р.)

Верховна Рада України ухвалила зміни до національного законодавства в
зв’язку з приєднанням до Конвенції про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду; Конвенції ЄЕК 00Н про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті; Конвенції про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення.

Тривав процес реалізації проекту створення нових регіональних
екологічних центрів (НРЕЦ) в нових незалежних державах (ННД). Проект
фінансувався Урядом США та підтримувався західними донорами, зокрема
програмою ТАСІS. Проведено низку консультативних зустрічей та робочих
нарад Міжнародної Наглядової Ради проекту (Москва, Київ, Кишинів).
Відкрито -координаційний офіс НРЕЦ в Україні та проведено необхідну
роботу по забезпеченню його юридичного статусу.

Розвивалося співробітництво з Європейським Союзом, зокрема в рамках
Програми ТАСІ5.

Україна є одним з засновників Міжнародного Агентства з атомної енергії
(МАГАТЕ). 29 вересня – 3 жовтня 1997 р. відбулася 41 сесія Генеральної
Конференції МАГАТЕ, в якій взяла участь делегація України, яка провела
плідні переговори з делегаціями інших країн та з керівництвом
Департаменту гарантій Агентства, в ході яких обговорювалися проблеми
реалізації Угоди про гарантії між Україною та МАГАТЕ. Наша країна брала
участь у 24 регіональних проектах МАГАТЕ. Важливою є також діяльність
Агентства по підвищенню кваліфікації кадрового потенціалу. Українські
фахівці з науково-дослідних установ та структур системи Адміністрації
ядерного регулювання пройшли навчання з різних питань ядерної безпеки та
організації технічної підтримки, а також брали участь у роботі технічних
комітетів МАГАТЕ, діяльність яких спрямована на підвищення безпеки
ядерних та радіаційних установок.

Міжнародне співробітництво:програми та проекти

Міністерство екології та природних ресурсів України координує
природоохоронне співробітництво в рамках 44 двосторонніх міжнародних
угод та договорів. В останні роки завершено переговори щодо
співробітництва та підписано:

• План співробітництва на 1997-2000 рр. між Мінекобезпеки України та
Федеральним Міністерством навког лишнього середовища, молоді та сім’ї
Республіки Австрія (в рамках Меморандуму порозуміння між Мінекобезпеки
України та федеральним Міністерством навколишнього середовища
Австрійської Республіки щодо співробітництва в галузі охорони
навколишнього середовища);

?формацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного
захисту;

• Угоду між Міністерством Енергетики США та Мінекобезпеки України про
співробітництво в галузі підвищення безпеки українських об’єктів
паливного циклу та дослідних реакторів;

•Угоду про співробітництво з Радою з ядерної безпеки Іспанії;

• Угоду між Мінекобезпеки України та Адміністрацією з питань охорони
здоров’я і техніки безпеки Вели-кобританіїпро обмін інформацією;

• Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Фінляндії про
оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та
співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту;

• Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів;

• Угоду між Урядом України та Урядом Австрії про оперативне сповіщення
про ядерні аварії, обмін : інформацією та співробітництво в галузі
ядерної безпеки та радіаційного захисту.

•Угоду про співробітництво між Федеральним наглядом Росії за ядерною та
радіаційною безпекою та Міністерством охорони навколишнього природного
середовища і ядерної безпеки України.

Підготовлено до підписання Угоду між Урядом України та Урядом Словаччини
про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та
співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту.

Окрім цього, підготовлено низку проектів міжнародних угод та договорів
про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища (зокрема,
з Туреччиною, Грецією, Румунією, Болгарією). Розпочато розробку проекту
Угоди про співробітництво в галузі ядерної безпеки з регулюючим органом
Італії.

У рамках Програми надання підтримки для реалізації природоохоронних
проектів Департаментом охорони довкілля Великобританії (через Ноу-Хау
Фонд) проведено переговори та погоджено кілька проектів, зокрема по
моніторингу повітря Бердянську, по екологічній освіті в Донецьку та ін.

У зв’язку з заявою Уряду Японії про готовність надати Україні кредитну
підтримку для реалізації соціальне значимих проектів в рамках програми
ОДР (Офіційна допомога для розвитку) відбулися чисельні переговори
урядових делегацій та експертів, результатом чого стало рішення про
розробку пакету проектів. Принаймні два з них мають екологічний характер
і спрямовані на реконструкцію каналізаційних мереж у Кривому Розі та
Дніпродзержинську.

На кінець цього тисячоліття виконувалися та перебували в стані розробки
понад 37 міжнародних довго- та короткотермінових програм та проектів у
галузі екологічної безпеки на загальну суму понад 28 млн. дол. США.

Як найбільш вагому можна виділити таку допомогу, одержану Україною в
рамках проектів, що виконуються:

• в рамках підготовки Південно-українського екологічного проекту (цей
проект був розділений на два окремих проекти для Донецької області та
Криму) за фінансової підтримки Агентства охорони довкілля Данії придбано
ремонтне обладнання для систем водопостачання та каналізації міст Ялти
та Севастополя.

В рамках співробітництва з МАГАТЕ, Комісією з ядерного регулювання США,
Європейським Союзом (програма ТАСІS), регулюючими органами Німеччини,
Франції та інших країн виконувалося понад 20 проектів у галузі ядерної
та радіаційної безпеки.

Головними результатами міжнародного природоохоронного співробітництва
України є:

• відображення національних інтересів та позиції України в директивних
документах та рішеннях форумів міжнародних міжурядових організацій;

• розширення сфери міжнародного співробітництва за рахунок укладання
нових угод, договорів та програм, приєднання до діючих багатосторонніх
угод у галузі охорони довкілля, ядерної та радіаційної безпеки, що
посилює політичний авторитет України та зміцнює національну правову
базу;

• отримання технічної допомоги у вигляді спільних проектів, грантів,
робочих програм;

Підвищення кваліфікації українських спеціалістів та управлінців,
освоєння нової природоохоронної методології управління, техніки та
технологій, що сприяє покращанню екологічної ситуації в Україні.

Література

Андрейцев В. 1. Екологічне право (Загальна частина).- К., 1996.

Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова
відповідальність.-1991.

Андрейцев В. /.. Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна
експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.

Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зксперти-зьі
проектов.- К.: Будівельник, 1990.

Водний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1995 .-№24.
Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей средьі •Украиньі.
Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков, 1994.

Гетьман А. П. Процессуальньіе нормьі й отношения в зколо-гическом
праве.-Харьков: Основа, 1994.

Государственное управление охраной окружающей средьі в союзной
республике.- Под ред. Ю. С. Шемшученко.- К.: Наукова думка,1990.

Дмитренко I; А. Екологічне право України: Навч. посіб- К.,1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020