.

Методика викриття найбільш характерних злочинів і правопорушень на підприємствах Агропромислового комплексу, які переробляють та реалізують сільського

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2666
Скачать документ

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Методика викриття найбільш характерних злочинів і правопорушень на
підприємствах Агропромислового комплексу, які переробляють та реалізують
сільськогосподарську продукцію

З поглибленням економічної кризи в державі, негативним розвитком
«тіньових» процесів практично в усіх галузях народного господарства,
набули значного розповсюдження порушення податкового законодавства в
агропромисловому комплексі. Значна їх кількість пов’язана з бартерними
операціями, несплатою податків, створенням фіктивних підприємницьких
структур та ін.

Аналіз виявлених правопорушень свідчить, що найбільше коштів до бюджету
не надходить внаслідок не оприбуткування сільгосппродукції, приховування
та заниження оподатковуваного доходу від її реалізації.

50 % прихованих податків приходиться на податок на додану вартість, 25%
– на податок на прибуток, 15 %-на акцизний збір.

Вчиненню зловживань сприяє в певній мірі також те, що товарообмінні
операції продовжують залишатися основною формою розрахунків у сільському
господарстві, чим створюються умови для ухилення від оподаткування.

До скоєння різного роду порушень податкового законодавства призводять
критичний економічний стан та значна заборгованість сільгоспвиробників
перед державою. Так, сільськогосподарські підприємства заборгували
державі вдвічі більше чим промислові підприємства – біля 20 млн.грн.
(вдвічі менше). Таке становище в певній мірі змушує керівників об»єктів
агропрому ставати на шлях приховування отриманих прибутків від сплати до
бюджету.

Ухилення від сплати податків проявляється в діях посадових осіб,
спрямованих на повну чи часткову несплату податків або інших
обов»язкових платежів до державного бюджету. Основними шляхами скоєння
злочинів є приховування або заниження об»єктів оподаткування.

Способи ухилення від сплати податків в агропромисловому комплексі можуть
бути різними і зазнавати динаміки та пристосування посадових осіб, що їх
скоюють, до умов в яких вони діють.

На сьогоднішній день найбільш характерними способами ухилення від сплати
податків в агропромисловому комплексі області є :

• Реалізація без сплати податків, отриманого внаслідок переробки патоки,
спирту сільськогосподарськими підприємствами та організаціями, які не
мають відповідної ліцензії. Головою селянського фермерського
господарства «П» було перероблено на спиртзаводі мелясу, отриманий
спирт-ректифікат в кількості 1080 дал реалізовано комерційним структурам
хоча ліцензії на реалізацію спирту господарство не мало. У
бухгалтерському обліку дана операція відображена не була, про її
здійснення перед податковими органами не прозвітовано, відповідно ПДВ та
акцизний збір в сумі 82 тис.грн. не були сплачені. В ході розслідування
кримінальної справи донараховане до сплати в бюджет 267 тис.грн.

Порушено кримінальну справу за ч. З ст. 148 -2 КК України відносно
голови фермерського господарства «В» , який здав на спиртзавод 60 тонн
патоки, де після її переробки отримав 1110 дал спирту, який реалізував,
однак, розрахунків до ДПІ щодо оподаткування проведених операцій не
подав, ухилившись таким чином від сплати податку на суму 73.7 тис.грн.
Донараховане з штрафними санкціями 241 тис.грн.

\Д_/ • Невідображення в звітності, що подається до податкового органу,
результатів фінансово-господарської діяльності підприємств
(господарств).

Посадові особи КСП, фермерських господарств з метою ухилення від сплати
податків приховують об»єкти оподаткування шляхом невідображення
результатів своєї діяльності в бухгалтерській звітності, або її
фальсифікують, і в подальшому, надають до податкового органу податкові
декларації без нарахування відповідних податків.

Головний бухгалтер КСП К. шляхом не відображення результатів
фінансово-господарської діяльності КСП за рік в бухгалтерській
звітності, не нарахувала податків в податкових деклараціях на загальну
суму ЗО тис.грн. В цілому, по кримінальній справі донараховане до
бюджету 89230 грн.

Можуть мати місце випадки, коли отримані КСП по бартеру транспортні
засоби, будівельні матеріали та інша продукція, не оприбутковуються в
бухобліку і реалізуються іншим суб»єктам підприємницької діяльності без
сплати ПДВ та прибуткового податку. Так, КСП «К» району придбало у
приватної особи автобус в обмін на 10 тонн цукру не відобразивши цю
операцію в бухобліку та не сплативши податків на суму 2 тис.грн.

• Не нарахування належних до сплати сум податків при здійсненні
господарської діяльності.

При відображенні в звітності результатів фінансово-господарської
діяльності, бухгалтерські працівники належних податків не нараховують,
тим самим приховуючи об»єкти оподаткування.

Посадові особи фермерського господарства «Р» відправили на спиртзавод
мелясу на давальницьких умовах, після переробки якої отримали спирт,
однак, в бухгалтерському обліку та податкових деклараціях не вказали
розрахунок акцизного збору, ухилившись таким чином від сплати податку до
бюджету в сумі 52 тис.грн.

Головним бухгалтером КСП «Р» не нараховувався податок на додану вартість
при здійсненні операцій по реалізації продукції власного виробництва та
при наданні послуг населенню. З врахуванням штрафних санкцій до бюджету
донараховане 61 тис.грн.

Іноді посадові особи скоюють злочини при нарахуванні ПДВ під час
розрахунків з їдальнями і під час видачі товарно-матеріальних цінностей
на святкові та ювілейні дні .

Так, головний бухгалтер птахофабрики А. відносила на витрати виробництва
пільгові пенсії, не нараховувала ПДВ при видачі товарно-матеріальних
цінностей на ювілейні і святкові дні та при отриманні продукції власного
виробництва їдальнею. Сума несплачених податків становить 7 тис.грн.,
донараховане з штрафними санкціями 22 тис.грн.

Керівники та бухгалтери колгоспів з метою ухилення від оподаткування
неоприбутковують виручку в касі за продані товари, надані послуги тощо.

Бухгалтер КСП В. не оприбутковувала в касі виручку за послуги млина,
порізку лісу та автопослуги, при цьому не нарахувала та не сплатила ПДВ
в розмірі 7 тис. грн. Всього донараховане 22.5 тис.грн.

\ЛУ • Заниження належних до сплати сум податків при здійсненні
господарської діяльності.

Заниження об»єктів оподаткування – це зменшення бази оподаткування,
тобто неправильне її обчислення, заниження податкової ставки тощо.
Заниження прибутку може виражатись також у частковому або повному
невключенні в суму оподатковуваного прибутку коштів, отриманих від
виконання робіт, надання послуг тощо. Для сплати в меншому розмірі ПДВ
може завищуватись сума податку, яка сплачена чи підлягає сплаті
постачальникам за виконані роботи, придбані матеріальні ресурси, паливо,
вартість яких відноситься на витрати виробництва, або занижується в
обліку сума податку, одержаного від покупців за реалізовані товари
(роботи, послуги) .

Директором ТОВ «З» В. при здійсненні бартерних операцій приховувалися
податки від сплати до бюджету шляхом заниження об»єктів оподаткування.
Отримуючи за готівку паперові мішки на тарному комбінаті, товариство
заключало бартерні угоди з заводом продтоварів, згідно яких мішки
обмінювались на макаронні вироби, які в подальшому також по бартеру
відвантажувались на адресу російських фірм.

При цьому директор підприємства надавала бухгалтерам лише
рахунки-фактури на отримання мішків, товарно-транспортні накладні про
отримання макаронів та накладні на відвантаження мішків. Договори, які
були укладені

між ТОВ «З» та тарним заводом і заводом продтоварів не надавалися, у
зв»язку з чим встановити різницю між вартістю мішків та макаронних
виробів бухгалтери не могли і в звітності показували не фактичну
вартість товарів, а закупівельну. Різниця між вартістю мішків та
макаронів відносилась ними на заборгованість товариства перед заводом
продтоварів, тому ПДВ та податок на прибуток не нараховувалися, так як
по звітності «З» прибутку не отримувало. Крім того, ПДВ по кредиту 68
рахунку нараховувався на всю суму реалізованої продукції, тоді як згідно
Декрету КМ України від 26.12.96 р. «Про ПДВ» об»єктом оподаткування є
різниця між цінами реалізації товарів і цінами, за якими вони проводять
розрахунки з постачальниками.

Таким чином підприємство ухилилося від сплати до бюджету податків на
суму 35.6 тис.грн.

Мають місце також факти несплати прибуткового податку з громадян під час
розрахунків колгоспів по угодах цивільно-правового характеру.

Порушено кримінальну справу за ст.148-2 КК України відносно головного
бухгалтера КСП «П» К. , яка за результатами виконаних приватними особами
робіт для КСП, по частині договорів з ними не нараховувала прибутковий
податок з громадян, внаслідок чого не було сплачено до бюджету 2 тис.
грн. податку. Всього по справі донараховане 5 тис. грн.

\у* • Імпорт продукції як для власних потреб, без сплати ПДВ з наступною
їх реалізацією.

Такий вид порушень поширений при здійсненні імпортних операцій із
сільгосптехнікою та автомобілями. Відповідно до п. 1 Указу Президента
України від 30.06.95 р. «Про справляння ПДВ з імпортних товарів», при
придбанні комплектуючих виробів, сировини, устаткування, матеріалів,
техніки та інших товарів, які при ввезені були задекларовані як придбані
для виробничих потреб, податок на додану вартість не сплачується.
Посадові особи при укладенні угод на поставку продукції із-за кордону з
метою несплати ПДВ надають недостовірну інформацію, що ніби то вона
призначена для власного використання, а фактично в подальшому реалізують
її.

Так, порушено кримінальну справу за ч.З ст. 148-2 КК України у
відношенні посадових осіб КСП «Р» , які уклали бартерні угоди з фірмами
«А», «В» (Республіка Білорусь) щодо постачання цукру в обмін на трактори
та запасні частини до них. Користуючись пільгами, передбаченими Указом
Президента, підприємство не сплатило ПДВ мотивуючи, що трактори придбані
для власних потреб, хоча насправді в подальшому вони були реалізовані.
Донараховане разом зі штрафними санкціями податку на додану вартість в
сумі 162 тис.грн.

Згідно укладеної угоди акціонерне товариство (смт. Іллінці) закупило в
австрійської фірми «Я» ЗО тис.

літрів гербіцидів задекларувавши їх як для власних потреб, а фактично
реалізувало комерційним структурам. По порушеній кримінальній справі
донараховане до бюджету 298.4 тис.грн.

Між ВАТ «О» та фірмою «X» {Німеччина) протягом року здійснювались
бартерні операції в ході яких було отримано 34 комбайни виробництва
Німеччини на загальну суму понад 10 млн.грн. в обмін на цукор та спирт.
При оформленні «О» вантажно-митних декларацій 18 комбайнів було
віднесено, як для власних виробничих потреб, а 16 -для реалізації, проте
всі 34 комбайни були реалізовані КСП та райагрохімам області без сплати
ПДВ на суму 2 млн. грн.

По даному факту порушено кримінальну справу за ч.З ст. 148-2 КК України.
За результатами перевірки донараховане 8.8 млн грн.

В цілому по області кожний 4 випадок несплати ПДВ приходиться на
зовнішньоекономічні (бартерні) операції. \\/ / ‘ Заключення угод з
неіснуючими фіктивними фірмами.

Внаслідок заборгованості багатьох сільськогосподарських підприємств за
йадання їм на протязі попереднього періоду паливно- мастильних
матеріалів, електроенергії, сільгосптехніки, запчастин, мінеральних
добрив тощо, склалась практика, коли частина врожаю направляється на
розрахунки під зазначені борги.

Трапляються випадки, коли сільгосппідприємства відвантажують власну
продукцію через посередників на адресу неіснуючих, фіктивних фірм, які
можуть бути зареєстровані в інших регіонах. При проведенні перевірок
законності їх діяльності встановлюється, що вони певний час не звітують
перед податковими органами про отриманий прибуток, або подають звітність
про відсутність фінансово-господарської діяльності. Можуть мати місце
випадки, коли фірма взагалі ліквідована, або загублено її печатки,
бланки тощо.

Так, при перевірці оперативної інформації про несплату податків
приватним малим підприємством “Л” встановлено, що останнім часом, від
його імені, по викрадених документах господарською діяльністю займався
брат засновника фірми К.

В ході рослідування кримінальної справи, порушеної проти К. за ознаками
злочину передбаченого ч. З ст.148 КК України встановлено, що на протязі
4 кварталу минулого року та 1-го кварталу поточного – ним було укладено
угоди та проведено ряд бартерних операцій з КСП на поставку
паливно-мастильних матеріалів взамін зерна.

Отриманих від КСП 900 тон зерна К. в подальшому переробив на комбінаті
хлібопродуктів на борошно, яке реалізував підприємствам споживчої
кооперації. Здійснені операції по бухгалтерії не проведені, в податкові
органи звіти не подані. Сума несплачених податків по справі становить 33
тис. грн.

• Надання посадовими особами сільгосппідприємств завідомо неправдивої
інформації з метою одержання кредиту.

Останнім часом в області мають місце випадки порушень податкового
законодавства при здійсненні кредитних операцій із застосуванням
застави,, як способу забезпечення виконання кредитних зобов»язань. Іноді
отримання кредитів відбувається під гарантію «повітря».

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено, що
хлібоприймальне підприємство отримало кредит в сумі 80 тис. грн. під
договір застави 229 тонн насіння соняшника, якого в наявності не було.
Порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 148-5 КК України,
проводиться розслідування.

Й Порушення законодавства при сплаті внесків до

Пенсійного фонду.

Дані порушення набули широкого розмаху серед підприємств
агропромислового комплексу. Найбільш поширеними способами ухилення від
сплати обов»язкових платежів в системі агропрому є:

1. Підприємство за виконані роботи (послуги) чи реалізований товар
отримує кошти готівкою, із яких видається заробітна плата. Одночасно до
банку відвозиться платіжне доручення на перерахування коштів до
Пенсійного фонду. Але у разі відсутності грошей на розрахунковому
рахунку підприємства, платіжне доручення потрапляє до картотеки, і кошти
до фонду не надходять. Погашення заборгованості перед Пенсійним фондом у
такому випадку здійснюється по мірі погашення платіжних доручень з
картотеки.

2. Підприємство отримує за здійснену роботу (послуги) від інших
підприємств товар, яким гасить заборгованість перед робітниками по
зарплаті, тобто розраховується з ними натуроплатою.

• Самостійне виділення в податкових накладних ПДВ, який не сплачується,
або незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету.

До кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ст.
148 -2 КК України, притягується бухгалтер рибного підприємства району
Б., яка шляхом віднесення результатів фінансово-господарської діяльності
підприємства на дебет рах. 68 не нарахувала ПДВ належного до сплати в
сумі 9300 грн.

Порушено кримінальну справу за ст. 148-2 КК України у відношенні
головного бухгалтера ВАТ «цукрозавод» К., який при оформленні бартерної
угоди на поставку запчастин до тракторів, умисно виділив суму ПДВ в
накладній і відніс її в дебет рах. 68, внаслідок чого, підприємство
незаконно отримало бюджетне відшкодування в сумі 3 тис. грн.

Окремо слід відмітити, що зменшення надходжень ПДВ до бюджету зумовлено
не тільки незаконним бюджетним відшкодуванням, але й несплатою в повній
мірі податкових зобов»язань. ПДВ в бюджет не надходить, а в окремих
випадках ці суми відшкодовуються з бюджету підприємствам-покупцям.

Порушено кримінальні справи за ст.148-2 відносно директора МП “О” К.,
який при реалізації борошна та гречаної крупи МП «А» (м. Львів) на суму
5.830 тис.грн. нарахував та відобразив в накладних на їх відпуск 3 411
грн. ПДВ, але в подальшому дана сума до бюджету не була сплачена.
Аналогічний злочин скоїв голова КСП “Д” та керівника КСП «Р», який також
виділив в податкових накладних 2 151 грн. ПДВ та не сплатив його до
бюджету.

\ У/ Методи виявлення злочинів в сфері агропромислового комплексу.

По наявній оперативній інформації щодо зловживань з

боку

посадових осіб сільськогосподарських підприємств необхідно:

1. Забезпечити оперативне супроводження здійснюваних операцій,
документування злочинної діяльності фігурантів за допомогою відділу
кримінального пошуку та оперативно- технічних засобів УПМ. .

2. Вивчити спосіб життя підозрюваних осіб, наявність значних

матеріальних коштів, автомобілів, дач, встановити їх особисті ділові
зв»язки з посадовими особами тощо.

3. Провести комплекс заходів по виявленню місць закупівлі, переробки,
зберігання та реалізації продукції сільського господарства, фіксації
фактів транспортування продукції на стаціонарних постах ДАТ, митницях
(зняття копій товарно-транспортних накладних, вантажно-митних
декларацій, інших документів).

4. Забезпечити збереження первинних документів, що свідчать про рух
коштів, продукції.

5. Вжити заходів щодо забезпечення стягнення коштів та майна
підприємств, відшкодування нанесених державі збитків (вирішити питання
про порушення кримінальної справи, накладення арешту на майно,
банківські рахунки підприємств та осіб, вилучення документів, печаток,
бланків, товарно-матеріальних цінностей).

6. Вивчити наступні основні документи, в яких відображуються рехультати
фінансово-господарської діяльності:

а) бухгалтерські звіти;

б) угоди, договори, контракти, інші документи, які підтверджують факти
виробничо-господарської діяльності, обмін товарами;

8

в; товарно-транспортні накладні на продукцію, що завозилась або
вивозилась підприємством;

г) головна касова книга, касова книга, журнали-ордери;

д) довідка банку про рух коштів на розрахунковому рахунку;

е) документи, які свідчать про наявність товарів (продукції) на
підприємстві (складські картки обліку, прибуткові накладні);

є) вантажно-митні декларації на продукцію, що ввозилась (вивозилась) ;

ж) ліцензії на право виробничої, діяльності.

Вивчення цих документів дасть можливість встановити:

– які види операцій проводило підприємство;

– його партнерів, види розрахунків з ними (готівкові чи безготівкові,
обмін товарами,послугами);

– та провести зустрічні перевірки окремих операцій і розрахунків;

– джерела придбання матеріалів, сировини, техніки, місця зберігання та
способи реалізації продукції, вартісну її оцінку;

-визначити виробників та постачальників продукції;

-способи розрахунків за неї;

-з якою метою були придбані товари;

– хто безпосередньо цим займався та ін.

Є їаді]р їіїередження і виявлення порушень податкового законодавства в
агропромисловому комплексі необхідно:

Визначити основні місця збору і заготівлі сільськогосподарської
продукції (елеватори, хлібоприймальні пункти, плодоовочеві бази, склади
і т.п.) і за допомогою АРМу «КРІТ» організувати щотижневий збір
інформації про найбільш значимі обсяги її реалізації.

Встановити фактичну наявність підприємств, які отримали або отримають
сільськогосподарську продукцію. Провести їх перевірки на предмет
повноти, правильності та своєчасності оприбуткування продукції та
подальшої її реалізації.

Проводити звірки з МРЕО ДАТ УМВС на предмет перереєстрації транспортних
засобів та відображення даних операцій в бухгалтерському обліку.

Проводити зустрічні перевірки на підприємствах-отримувачах
сільгосппродукції на предмет виявлення фальсифікованих податкових
накладних та перевірки сплати ПДВ цими підприємствами в повному обсязі.

Оперативно відпрацьовувати фірми, які в засобах масової інформації
подають рекламу про значні закупки сільсьгосподарської продукції або її
реалізацію.

Для врегулювання бартерних операцій з сільгосппродукцією у сфері
зовнішньоекономічної діяльності доцільно було б в законодавчому порядку
розробити відповідну Інструкцію з включенням наступних питань:

а) ввести обов»язкову цінову експертизу доцільності та ефективності
проведення бартерних угод. При проведенні експертизи оцінювати
конкурентноспроможність експортованої продукції на зовнішньому ринку за
ціною та якістю;

б) встановити єдину валюту, яка використовується при заключенні
бартерних контрактів. Передбачити недопущення використання митними
органами інших валют при оформленні вантажно-митних декларацій по
експортно-імпортних операціях. У разі наявності фактів, коли експорт
(імпорт) продукції виражений в різних валютах встановити механізм
перерахунку митної вартості до єдиної валюти;

в) запровадити економічно обгрунтовану систему обмежень товарообмінних
операцій, як у зовнішньоекономічній діяльності, так і в розрахунках між
суб»єктами господарювання держави;

г) встановити обов»язковість подання суб»єктами підприємницької
діяльності в податкові органи, відомостей про внутрішні (на території
України) товарообмінні операції, створити інформаційно-аналітичну базу,
яка б використовувалась при проведенні зустрічних перевірок.

З метою піднесення сільськогосподарського виробництва, виходу з
кризового стану агропромислового комплексу в цілому, тимчасово
встановити пільгове оподаткування для діяльності по вирощуванню
сільськогосподарської продукції та її переробці на власних виробничих
потужностях.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020