.

Мале підприємництво: поняття, суб\’єкти (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1811
Скачать документ

Мале підприємництво: поняття, суб’єкти.

19 жовтня 2000 року був прийнятий Закон України «Про державну підтримку
малого підприємництва», який визначає правові засади державної підтримки
суб’єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою
якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для
розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

Дія цього Закону поширюється на суб’єктів малого підприємництва
незалежно від форми власності, у тому числі тих, що здійснюють
діяльність у галузі сільського господарства.

Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові
компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські
фінансові установи, суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять
діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти,
які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб’єктів
підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що
належить юридичним особам – засновникам та учасникам цих суб’єктів, які
не є суб’єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.

За даним законом суб’єктами малого підприємництва є:

• фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як
суб’єкти підприємницької діяльності;

• юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова
чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не
перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000
євро.

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх
працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за
сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та
інших відокремлених підрозділів.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до Закону
України “Про підприємництво”. Державна реєстрація підприємств є
обов’язковою юридичною дією при їх створенні. Підприємство вважається
створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної
реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється в порядку,
визначеному ст.8 Закону України «Про підприємництво» та Положенням про
державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 740 із суб’єктів
підприємницької використовуються повні або державної влади, органів
змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету міністрів станом
на 27.12.2001.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, крім об’єднань
юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод
про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської,
районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя
державній адміністрації (далі – органи державної реєстрації) за
місцезнаходженням або місцем проживання даного суб’єкта, якщо інше не
передбачено законом.

Забороняється реєстрація діяльності, у найменуваннях яких скорочені
найменування органів місцевого самоврядування та похідні від цих
найменувань, а також найменування, тотожні найменуванням інших суб’єктів
підприємницької діяльності – юридичних осіб чи об’єднань громадян,
внесених до відповідних реєстрів.

Орган державної реєстрації дає змогу попередньо здійснити перевірку
заявленого найменування суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної
особи на тотожність найменуванню вже зареєстрованого суб’єкта, внесеного
до відповідних реєстрів.

Орган державної реєстрації може зарезервувати терміном на 1 місяць (для
відкритих акціонерних товариств – на 9 місяців) найменування суб’єкта
підприємницької діяльності, яке включається в окремий перелік
зарезервованих найменувань та враховується під час перевірки на
тотожність поряд з найменуванням вже зареєстрованих суб’єктів. Перелік
зарезервованих найменувань є складовою частиною Реєстру суб’єктів
підприємницької діяльності.

Відомості про зареєстровані діяльності вносяться до Реєстру діяльності.

Для державної реєстрації діяльності – юридичної особи подаються
такі документи:

• рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними)
органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства).
Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким
рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів
(конференції) у випадках, передбачених законом;

• суб’єкти суб’єктів підприємницької підприємницької суб’єкта
підприємницької;

• статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми
підприємництва;

• реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про
державну реєстрацію;

• документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до
статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі,
передбаченому законом;

• документ, що засвідчує внесення плати за державну
реєстрацію.

При створенні відкритих акціонерних товариств (крім відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та/або
корпоратизації) подається засвідчений Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції.

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи, подають:

• реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про
державну реєстрацію,

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи
– платника податків та інших обов’язкових платежів

• документ, що засвідчує внесення плати за державну
реєстрацію.

В реєстраційній картці вказується місцезнаходження суб’єкта
підприємницької діяльності.

Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності юридичної особи на
дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання)
одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка
підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність
або користування приміщення, частини приміщення (договір
купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного
користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться за
наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не
більше п’яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов’язані
протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру
суб’єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну
реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом
(для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації
органами державної статистики, або ідентифікаційним номером фізичної
особи – платника податків та інших обов’язкових платежів.

У п’ятиденний термін з дати реєстрації органи державної реєстрації
направляють примірник реєстраційної картки з відміткою про державну
реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної
статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і
Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та
копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному
податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких
банках України та інших держав за вибором суб’єкта підприємницької
діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється
Національним банком України.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб’єкт
підприємницької діяльності зобов’язаний направити державному податковому
органу, в якому він обліковується як платник податків і зборів
(обов’язкових платежів). Таке повідомлення протягом трьох робочих днів з
дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або
закриття) подається особисто або направляється на адресу відповідного
державного податкового органу з повідомленням про вручення. Форма і
зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках
встановлюється центральним податковим органом України.

У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб’єкта
підприємницької діяльності, а також форми власності суб’єкти
підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання
зазначених змін зобов’язані подати документи для перереєстрації.

Перереєстрація суб’єкта підприємницької діяльності проводиться в
порядку, встановленому для його реєстрації.

У разі перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, що
визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний
майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на
зазначений об’єкт.

Суб’єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії
(відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття
зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб’єкт
підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення),
представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової
інформації в свою реєстраційну картку.

Відповідальність за відповідність чинному законодавству установчих
документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник
(власники) або уповноважені ним органи, які подають документи для
реєстрації суб’єкта підприємництва.

Відмову в державній реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької
діяльності (реєстраційний збір): для громадян-підприємців – 1,5, для
юридичних осіб – 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

За прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію)
суб’єктів підприємницької діяльності – потрійний розмір відповідного
реєстраційного збору;

За державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів
суб’єктів підприємницької діяльності – 30 відсотків реєстраційного
збору;

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку із зміною
законодавства проводиться безоплатно, якщо Інше не передбачено законом

У разі зміни свого місцезнаходження суб’єкт підприємницької діяльності в
семиденний термін повинен повідомити про це орган державної реєстрації.

Невиконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації
звернутися до суду (господарського суду) з позовом про скасування
державної реєстрації.

Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власника
(власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за особистою заявою
підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (господарського
суду) в разі:

• визнання недійсними або такими, що суперечать
законодавству, установчих документів;

• здійснення діяльності, що суперечить установчим
документам та законодавству України;

• несвоєчасного повідомлення суб’єктом підприємницької діяльності
про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та
місцезнаходження;

• визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом (у о випадках,
передбачених законодавством);

• неподання протягом року до органів державної податкової служби
податкових декларацій, документів фінансової звітності; згідно з
законодавством.

Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності
здійснюється органом державної реєстрації за наявності ліквідаційного
балансу, складеного і затвердженого згідно з законодавством, та інших
документів, що підтверджують проведення заходів щодо ліквідації суб’єкта
підприємницької діяльності як юридичної особи, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, шляхом виключення його з Реєстру суб’єктів
підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє відповідні
державні податкові органи та органи державної статистики про скасування
державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб’єкта підприємницької
діяльності статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з
Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Законами України можуть бути встановлені спеціальні правила державної
реєстрації певних видів суб’єктів підприємницької діяльності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020