.

Криміногенна ситуація в нафтогазовому комплексі України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1546
Скачать документ

Реферат

на тему:

Криміногенна ситуація в нафтогазовому комплексі України

Злочинність в Україні є одним з найнебезпечніших соціальних явищ, яке в
умовах соціальної трансформації швидко заповнює всі сфери
життєдіяльності, стає дедалі більш організованим і професійним.
Криміногенна ситуація в нашій державі протягом 2004–2005 рр. залишається
складною. Характерним для сучасного стану злочинності в Україні є
поступове набуття нею латентних форм. До того ж цей процес ускладнюється
через процеси подальшої консолідації злочинних угруповань та окремих
груп, зміцнення їх корупційних зв’язків як в Україні, так і за її
межами, концентрацію “тіньового” капіталу [1, с. 3].

Набуття економічною злочинністю організованих форм стає одним із
найнебезпечніших чинників, що ускладнюють протягом декількох років
оперативну обстановку в нашій державі. Кількість злочинів, вчинених
організованими групами, що лише зареєстровані в сфері економічної
діяльності, за останні десять років зросла майже на 80 %, насамперед у
стратегічно важливих, високоприбуткових галузях економіки – у
кредитно-фінансовій системі (питома вага 76,7 %), у сфері приватизації
(80 %), зовнішньоекономічної діяльності (81,3 %), у
паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах [2, с. 11].

В умовах дестабілізації соціально-політичної обстановки, наростання
кризового стану народного господарства поширення набули злочини у сфері
економіки. Розкрадання, хабарництво, корупція, ухилення від сплати
податків, фінансове шахрайство та інші кримінально карані діяння охопили
практично всі галузі господарювання. Під вплив вищезазначених
протиправних дій потрапив і нафтогазовий комплекс України.

Становлення України як правової демократичної держави з ринковою
економікою, на жаль супроводжується цілою низкою негативних явищ і
процесів, серед яких: тінізація і часткова криміналізація економіки,
зокрема, такої важливої її галузі як паливна енергетика. Це обумовлює
необхідність вивчення на теоретичному рівні злочинності в нафтогазовому
комплексі та розкритя специфіки практичної діяльності правоохоронних
органів щодо протидії злочинам у цій сфері.

Акціонерні товариства, об’єднання, виробництва, організації та інститути
формують в України нафтогазові та газопереробні заводи, підприємства
магістральних газопроводів та нафтопродуктозабезпечення. Реалізацію
державної політики комплексно здійснює Міністерство палива та енергетики
України, підрозділом якого є Державний департамент нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості.

Нафтогазовий комплекс як серцевина всієї економіки України на сьогодні
переживає складні процеси формування, становлення і стабілізації
ринкових відносин. Недосконалість фінансово-економічних важелів в роботі
нафтогазового комплексу, зокрема бартерні операції, взаємозаліки,
дотації та субвенції, сприяють розкраданню, ухиленню від сплати
податків, “відмиванню” грошових коштів і створенню умов для корупції та
службових зловживань.

Подальше злиття кримінального бізнесу та законного підприємництва дає
підстави вже вести розмову про “кримінальне підприємництво” як спосіб і
специфічну форму ведення бізнесу [3, с. 28].

Так, в 2004 році на об’єктах ПЕК викрито 4402 корисливі злочини, за
аналогічний період 2003 року – 3927 злочинів, що на 11 % більше, у т.ч.
3886 тяжких та особливо тяжких (у 2003 році – 24396), або на 36 %
більше.

Як свідчать офіційні статистичні дані, за останні вісім років у
нафтогазовому комплексі Україні щорічно реєструється від 300 до 1700
злочинів. Так, тільки в 2004 році виявлено 1208 злочинів, проти 969 за
аналогічний період 2003 року, з яких – 1008 особливо тяжких та тяжких (у
2003 році – 781) та 513 розкрадань (у 2003 році – 362), з яких 262 – у
великих розмірах (у 2003 році – 126). У сфері службової діяльності
виявлено 525 злочинів (у 2003 році – 380), у тому числі 99 фактів
хабарництва (у 2003 році –59). Закінчено розслідування кримінальних
справ по 931 злочину.

Виявлено 2316 осіб, які вчинила злочини, із них 107 – керівників
підприємств. Встановлена сума матеріальних збитків по закінчених
кримінальних справах понад 29 млн грн, забезпечено відшкодування майже
24 млн грн [4].

З метою протидії злочинності у нафтогазовій галузі, зокрема крадіжок
нафти і газового конденсату, в травні-червні 2004 року проведено
оперативно-профілактичні заходи “Октан”, а у липні-червні – цільове
відпрацювання суб’єктів ринку нафтопродуктів у Полтавській, Сумській, та
Харківській областях, під час яких виявлено понад 400 злочинів, у т.ч. –
86, пов’язаних із розкраданням нафти і газу, ліквідовано 22 мініцехи з
переробки викраденого пального. Припинено діяльність 8 організованих
злочинних груп і злочинних організацій. Виявлено та ліквідовано 68
несанкціонованих врізок на дільницях нафтопроводів [4].

Для протидії злочинності в Україні створена значна кількість
контролюючих органів різного спрямування, проте їх кількість, на жаль,
не вирішує належним чином проблему забезпечення ефективного контролю у
сфері економічних відносин. На наш погляд, необхідно вести
взаємопов’язану боротьбу з організованою злочинністю і корупцією за
допомогою та з використанням різноманітних забезпечуючих заходів,
насамперед, заходів первинного фінансового контролю, в тому числі – у
нафтогазовій промисловості.

Корисливі злочини, що вчинюються в нафтогазовому комплексі, нерідко
характеризуються порушенням визначеного законодавчими і нормативними
актами порядку, умов та правил підприємницької діяльності на ринку
енергоносіїв, а також порядку проведення розрахунків в тій або іншій
формі між суб’єктами підприємництва і бюджетними установами.

На сьогодні розповсюдженими способами вчинення злочинів в нафтогазовому
комплексі України є такі:

1. Надання окремим особам та керівникам підприємств пільгових умов
підприємницької діяльності шляхом:

– проведення тендерів на поставку обладнання та виконання робіт за
державні та бюджетні кошти на користь попереднього визначеного переможця
за участю зацікавлених суб’єктів господарювання в його проведенні;

– поставок сировини по завищених цінах та реалізації готової продукції
по занижених цінах;

– грошового і товарного кредитування, у тому числі – шляхом попередньої
оплати за не поставлені матеріальні цінності та відпущені енергоносії
без оплати, та ухилення від претензійної роботи до стягнення боргів,

– визначених оптових постачальників енергоносіїв та закріплення за ними
найбільш платоспроможних споживачів;

2. Порушення встановлених законодавчими та нормативними актами умов і
правил підприємницької діяльності у сфері видобування, постачання,
транспортування та споживання енергоносіїв, у тому числі – порядку
використання бюджетних та державних коштів шляхом:

– здійснення безліцензійної діяльності та порушення ліцензійних умов
діяльності;

– порушення порядку нарахування необхідного обсягу споживання
енергоносіїв, завищення цих обсягів і вартості, а також – фальсифікації
кількості осіб, які користуються пільгами, з метою незаконного отримання
бюджетних коштів.

Так, у Чернігівській області порушено кримінальну справу відносно групи
посадових осіб у складі головного бухгалтера газового господарства ВАТ
“Чернігівоблгаз” та контролерів, які протягом 1998–2000 рр., навмисно
завищували фактичну кількість спожитого газу пільговиками, внаслідок
чого з Держбюджету у вигляді субвенції протягом 1999–2000 рр. було
незаконно отримано 255 тис. гривень [5, с. 4];

– використання бюджетних та державних коштів на оплату робіт та
придбання матеріальних цінностей без проведення тендерів;

– безпідставного виділення коштів на фінансування окремих підприємств
під окремі програми, а також – органів влади та управління, які не
узгоджуються з бюджетами;

– порушення порядку проведення взаємозаліків у розрахунках за газ (без
наявності кредиторської заборгованості, чи понад суми заборгованості) з
метою розкрадання коштів;

– порушення порядку вексельних взаємозаліків та розрахунків (випуск
векселів без наявної кредиторської заборгованості на ім’я або від імені
фальшивого кредитора і т. ін.);

– порушення порядку розрахунків через переуступки права вимоги боргу
(здійснення перерозподілу частини прибутків від виробників до
посередницьких структур та списання збитків на затрати виробника);

– списання заборгованості та затрат на собівартість виробництва за всіма
видами безгрошових форм розрахунків та взаємозаліків, яка утворилася
внаслідок порушення порядку їх здійснення;

3. Протиправне відчуження майна та заволодіння ним і коштами на свою
користь та користь інших осіб:

– несанкціонований відпуск та споживання енергоносіїв всіма категоріями
споживачів;

– заниження вартості оцінки об’єктів та порядку відчуження;

– неналежне управління ввіреним державним майном, передача в
експлуатацію комерційним структурам;

– низький контроль за управлінням державним майном, чи наданням в оренду
і реалізації приміщень, майнових об’єктів, матеріальних цінностей по
заниженій вартості;

4. У сфері експлуатації родовищ нафти і газу встановлено характерні
зловживання, пов’язані з:

– порушенням порядку і умов діяльності, здійсненням діяльності без
ліцензій та відповідних дозволів;

– розкраданнями нафти та газоліну з місць видобутку, транспортування,
зберігання та переробки шляхом перекачки зі свердловин, здійснення
врізок;

– розкраданням бюджетних коштів, виділених на освоєння та експлуатацію
родовищ;

– ухиленням суб’єктами господарювання від обліку видобутих корисних
копалин, розрахунками з бюджетом та завищенням обсягів виконаних робіт з
метою розкрадання коштів;

– розкраданням нафти, несанкціонованою врізкою в нафтотрубопроводи та
створення міні-заводів з її переробки;

– крадіжкою нафти, газоконденсату із продуктопроводів та свердловин;

– створенням та діяльністю підпільних міні-заводів виробництва
підакцизних товарів бензину різних марок.

Так, у Полтавській області задокументовано злочинну діяльність службових
осіб ТОВ “Кватро”, які упродовж 2003–2004 рр. у с. Рокитне
Кременчуцького району організували діяльність підпільного міні-заводу з
масового виробництва підакцизних товарів – бензину (А-76, А-92).
Накладено арешт на 11 залізничних цистерн, пристосованих для
виготовлення фальсифікованого бензину, а також – на 28 тис. л
високооктанової присадки КМТАЮ, 1 тис. 500 л газового конденсату, 150 л
бензину, 2 насоси, електрообладнання, труби та інше обладнання для
виготовлення бензину, за даним фактом порушено кримінальну справу [5, с.
4];

– протиправним видобуванням природного газу та конденсату.

Так, у Чернігівській області припинено злочинну діяльність групи з
ознаками організованості у складі службових осіб державного підприємства
“Чернігівнафтогазеологія” НАК “Надра України” та зареєстрованої в
офшорній зоні приватної компанії “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед”,
які упродовж липня-серпня 2004 року протиправно видобули природний газ
та конденсат на суму близько 5 млн грн [5, с. 4];

– внесенням у документи бухгалтерської звітності неправдивої інформації,
що відображає фінансово-господарську діяльність підприємства з метою
недоврахування коштів у держбюджет або їх розкрадання.

Вивченням криміногенної ситуації на ринку нафтопродуктів встановлено
такі зловживання та злочинні схеми:

– продаж українським підприємствам, у тому числі державним,
пально-мастильних матеріалів і газу через офшорні компанії за цінами,
які на 50–100 % перевищують ціни їх придбання за кордоном (прибутки від
операцій осідають в закордонних банках і в подальшому “відмиваються”);

– поставка пально-мастильних матеріалів і газу як давальницької сировини
з наступним протиправним продажем продуктів переробки на території
України (уникнення сплати обов’язкових митних платежів, прибутки від
операцій відмиваються через фіктивні підприємства);

– використання для розрахунків векселів, за допомогою яких (шляхом
варіацій зі строками погашення) прибутки з підприємств, у тому числі
державних, через корумповані зв’язки в ДПА вирішуються питання
першочергового повернення експортного ПДВ, в той час, як більшості
експортерів суми податку не повертаються;

– поставка пально-мастильних матеріалів і газу через фіктивні
підприємства з метою розкрадання коштів, ухилення від оподаткування і
сплати митних платежів;

– переробка на вітчизняних НПЗ необлікованої нафти з наступним продажем
необлікованих пально-мастильних матеріалів.

Потребують також всебічного аналізу та розробки заходи щодо
удосконалення нормативно-правого регулювання правовідносин в
нафтогазовому комплексі України та удосконалення
організаційно-управлінських і технічних заходів протидії, покращення
стану фінансової дисципліни суб’єктів господарювання та забезпечення
максимальної прозорості процесів приватизації об’єктів.

 

Список використаних джерел

1. Кондратьєв Я.Ю. Протидія організованій економічній злочиності в
Україні: стан, тенденції, перспективи // Наук. вісник Національної
академії внутрішніх справ України. – К., 2004. – № 5. – С.3–11.

2 Корж В.П. Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних
організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності:
Автореф. дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний
ун-тет ім. Т. Шевченка. – К., 2003.

3. Гапоненко В.Ф., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д. Финансово-правовые
особенности криминализации холдинговых корпораций: Монография. – М.,
2003.

4. Довідка про результати та завдання щодо викриття правопорушень на
об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: Департамент ДСБЕЗ МВС
України. – Вих. № 115 від 18.01.2005 р.

5. Експрес-інформація щодо стану злочинності УОІ МВС України за 12
місяців 2004 р.: ДДСБЕЗ МВС України. – К., 2004. – 4 с.

Ю.О. Левченко. Криміногенна ситуація в нафтогазовому комплексі України.
Журнал “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і
практика)” 11’2005

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019