.

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4585
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб

Конвойна служба міліції організується в Автономній Республіці Крим,
областях, містах, районах, на залізничному, повітряному й водному
транспорті відповідними ГУМВС, УМВС України й управліннями МВС України
на транспорті (УМВСТ).

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб за межі України
здійснюється в установленому порядку з дозволу МВС України, за межі
Автономної Республіки Крим, області, залізниці, повітряного чи водного
басейну – з дозволу відповідних ГУМВС, УМВС, УМВСТ, за винятком
випадків, коли конвоювання здійснюється на підставі санкціонованої
прокурором постанови або ухвали (постанови) суду про відправлення
етапом.

Для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб у складі органів
внутрішніх справ, а також безпосередньо в ГУМВС, УМВС, УМВСТ створюються
конвойні підрозділи міліції.

З урахуванням місцевих умов можуть бути сформовані міжрайонні конвойні
підрозділи, чисельність яких визначається із розрахунку не меньше
чотирьох працівників міліції на кожний конвойний наряд.

В органах внутрішніх справ, де конвойних підрозділів немає, для
конвоювання затриманих і взятих під варту осіб виділяються спеціально
скомплектовані наряди міліції. У таких випадках обов’язки з організації
служби покладаються на начальника органу. Конвоювання затриманих і
взятих під варту осіб здійснюється за обумовленими маршрутами (основні,
запасні), які розробляються в управліннях, відділах охорони громадського
порядку, МВС, ГУМВС, УМВСТ.

Якщо об’єкти обслуговування розташовані компактно і є автомобільні
шляхи, то можливе кільцеве конвоювання між ІТТ, слідчими ізоляторами,
обмінними пунктами й судами.

Конвоювання підсудних (взятих під варту осіб) у суди й охорона їх під
час судових засідань здійснюється на підставі встановлених документів
про прийняття цих установ на обслуговування і відповідних вказівок
начальників управлінь внутрішніх справ.

Доставлення затриманих і взятих під варту осіб до місця призначення
здійснюється, як правило, спеціально обладнаними автомобілями. В окремих
випадках допускається перевезення затриманих і взятих під варту осіб
легковими й вантажними автомобілями, літаками, річковими або морськими
суднами, у вагонах пасажирських потягів, гужовим транспортом, а також
конвоювання пішки.

Затримані І взяті під варту особи конвоюються літаками з дозволу
начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та
Київської області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на транспорті
у разі особливої терміновості за заявками і в строк, узгоджений на
місцях з підприємствами цивільної авіації.

Перевезення затриманих і взятих під варту осіб річковими або морськими
суднами, у вагонах пасажирських потягів може здійснюватися лише у
зв’язку з відсутністю на цих шляхах сполучення планових маршрутів
конвоювання або у зв’язку з неможливістю доставки конвойованих осіб до
місця призначення іншим способом і кожного разу тільки з дозволу
начальників ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та
Київській області, УМВС України в областях, М.Севастополі, на
транспорті.

Конвоювання затриманих І взятих під варту осіб пішки й гужовим
транспортом між населеними пунктами допускається, якщо це неможливо
забезпечити механічним транспортом.

З метою підвищення оперативності в роботі конвоїв міліції, забезпечення
безпеки руху й надійної охорони конвойованих осіб спеціальні автомобілі,
на яких вони перевозяться, обладнуються радіостанціями, проблисковими
маяками та пристроями для розмови між кабіною й кузовом.

Для охорони конвойованих під час їх посадки-висадки використовуються
тимчасові металеві коридори, що складаються. Для охорони підсудних у
залах судових засідань і камерах для їх тримання в судах застосовуються
відгороджуючі бар’єри.

Зв’язки з конвоєм здійснюється за встановленими каналами радіо і
проводного зв’язку.

У разі потреби для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, крім
працівників ІТТ і конвойних підрозділів, можуть залучатися й інші
належним станом підготовлені працівники міліції, які працюють в органах
внутрішніх справ не менше одного року і склали заліки на знання
нормативних документів, що регламентують питання охорони затриманих і
взятих під варту осіб. Перелік таких працівників затверджується наказом
начальника органу внутрішніх справ.

Увесь склад конвою повинен бути в установленій формі одягу, мати справну
і приведену в бойову готовність зброю. Вид зброї конвоїрів, у залежності
від умов і порядку конвоювання затриманих і взятих під варту осіб,
визначає командир підрозділу (начальник органу), який призначив конвой.

Підстави для конвоювання

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих
дій або розгляду справи в суді здійснюється на підставі письмових заявок
слідчих, дізнавачів, суддів і заявок начальників ІТТ І слідчих
ізоляторів.

У заявці слідчих, дізнавачів і суддів зазначаються: прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження затриманої або взятої під варту особи
(найменування ІТТ, слідчого ізолятора), місце розгляду справи в суді чи
проведення слідчої дії, строк доставки затриманої або взятої під варту
особи (дата, час); вимоги щодо режиму тримання (ізоляції) затриманих або
взятих під варту осіб на весь час їх конвоювання. Заявки на конвоювання,
підписані головами судів, їх заступниками або головуючими в судових
засіданнях, скріплюються гербовою печаткою.

Крім заявок, підставою для конвоювання затриманих І взятих під варту
осіб є:

санкціонована відповідним прокурором постанова слідчого або органу
дізнання, постанова судді чи ухвала суду про відправлення етапом;

постанова прокурора, слідчого чи дізнавача або ухвала суду про
проведення окремих слідчих дій, наприклад стаціонарної
судово-психіатричної експертизи;

закінчення строку перебування в ІТТ осіб при наявності санкціонованої
прокурором постанови або ухвали суду про взяття під варту, а також
вироку про засудження до позбавлення волі (конвоюються в слідчий
ізолятор);

розпорядження начальника ІТТ про направління затриманих або взятих під
варту осіб у лікувальні установи, у санпропускник (лазню) загального
користування і на обмінний пункт на плановому маршруті конвоювання.

Підстави і порядок застосування заходів безпеки при охороні та
конвоюванні затриманих і взятих під варту осіб.

Наряд міліції під час охорони й конвоювання затриманих і взятих під
варту осіб має право застосувати фізичну силу, спеціальні засоби та
вогнепальну зброю тільки у випадках і в порядку, передбачених Законом
України “Про міліцію”, а також Правилами застосування спеціальних
засобів при охороні громадського порядку в Україні, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 27. 02.1996 р.

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно
передувати, якщо дозволяють обставини, попередження про намір їх
використання. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби й
вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня
загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й
вогнепальну зброю:

до жінок з явними ознаками вагітності;

до осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та
малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, який загрожує
життю і здоров’ю людей, працівників міліції, або вчиненню збройного
нападу чи збройного опору.

Міліцейський конвой повинен бути весь час готовим до несення служби в
екстремальних умовах, які різко змінюють обставини конвоювання і
вимагають вжиття рішучих заходів для доставлення конвойованих, за
призначенням. Такі умови можуть настати в результаті втечі конвойованих,
нападу на конвой, аварії з транспортом, на якому слідують конвойовані,
пожежа в приміщенні, де перебувають конвойовані тощо.

При таких обставинах начальник і особовий склад конвою діють з
урахуванням обстановки, вживаючи заходів до виконання основного завдання
– доставлення конвойованих за місцем призначення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020