.

Коментар до статті 203 Кримінального кодексу України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2489
Скачать документ

Реферат на тему:

Коментар до статті 203 Кримінального кодексу України

Стаття 203?

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків
для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини
для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків
для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини
для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах, – карається
обмеженням волі на строк до п’яти років.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для
лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва,
що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.

Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності
суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування” від 17 січня 2002 р. №
2953-ІІІ[1] (далі – Закон від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ) Кримінальний
кодекс України (далі – КК) 2001 р. доповнений новою статтею 203?, яка
передбачає відповідальність за порушення законодавства, що регулює
виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування,
експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії
вчинено у великих розмірах (див. примітку 1).

Згідно з приміткою до ст. 203?, під великим розміром слід розуміти
вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини
для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

1. Предмет альтернативно визначений у диспозиції ст. 203?: 1) диски для
лазерних систем зчитування; 2) обладнання для виробництва дисків для
лазерних систем зчитування; 3) сировини для виробництва дисків для
лазерних систем зчитування.

Диск для лазерних систем зчитування – будь-який оптичний диск для
лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому
інформації, що відображає об’єкти авторського права чи суміжних прав,
або без запису такої інформації (див. абз. 3 ст. 1 Закону від 17 січня
2002 р. № 2953-ІІІ).

Обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування – це
основні вузли для спеціалізованого обладнання по виробництву дисків для
лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабінетом
Міністрів України (див. п. “б” ч. 1 ст. 5 Закону від 17 січня 2002 р. №
2953-ІІІ). Сировина для виробництва дисків для лазерних систем
зчитування – оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних
систем зчитування (див. п. “б” ч. 1 ст. 5 Закону від 17 січня 2002 р. №
2953-ІІІ) (див. примітку 2).

2. Із об’єктивної сторони злочин характеризується вчиненням будь-якого
із діянь, альтернативно зазначених у диспозиції ст. 203?:

· порушення законодавства, що регулює: а) виробництво; б) експорт; в)
імпорт дисків для лазерних систем зчитування;

· порушення законодавства, що регулює: а) експорт; б) імпорт
обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування;

· порушення законодавства, що регулює: а) експорт; б) імпорт сировини
для виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

Під виробництвом дисків розуміється діяльність, пов’язана з
застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні
носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час
якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього
інформації, яка є об’єктом авторського права та/або суміжних прав, або
без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва (див. абз. 2
ст. 1 названого Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ). Виробництво
дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб’єктами
господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої
діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов.

Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність
по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування,
експорту, імпорту обладнання чи сировини для їх виробництва, особисто
або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії. У заяві про видачу
ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб’єкта господарювання – заявника:

· найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційний код – для юридичної особи;

· прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної
особи – платника податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної
особи;

2) вид господарської діяльності вказаний згідно з ст. 9 Закону України
“Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня
2000 р. № 1775-ІІІ[2] (повністю або частково), на провадження якого
заявник має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які
провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у
заяві зазначається їх місцезнаходження. До заяви про видачу ліцензії
додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена
нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Органу
ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання інші
документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених
частиною п’ятою цієї статті. Заява про видачу ліцензії та документи, що
додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику
з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: а) заява
подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; б) документи
оформленні з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви
про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі
ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку,
встановленому цим Законом (див. ст. 10 Закону України “Про ліцензування
певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ).

Ч. 3 ст. 3 Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ передбачається низка
додаткових умов для отримання ліцензії на виробництво дисків для
лазерних систем зчитування, зокрема, надання органу ліцензування
документально підтверджених даних про: 1) власне або орендоване
виробниче обладнання (найменування та кількість ліній); 2) власні або
орендовані виробничі та складські приміщення. Ліцензія на виробництво
дисків для лазерних систем зчитування видається на строк три роки.

Вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем
зчитування (ліцензійні умови) зазначаються в ч. 4 Закону від 17 січня
2002 р. № 2953-ІІІ. Відповідно з ними, виробник, що отримав ліцензію на
виробництво дисків для лазерних систем зчитування, зобов’язаний: а)
виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих
приміщеннях; б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних
систем зчитування із записом інформації – спеціальний ідентифікаційний
код, а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування без
запису інформації – код матриці, з якої його було виготовлено; в)
технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем
зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням;
г) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися
відносно відомостей, зазначених у ліцензії та в додатку до ліцензії,
протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін; д) виробляти
диски для лазерних систем зчитування, які містять об’єкти авторського
права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким
належить авторське право чи суміжні права; е) вести облік обсягів
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а також придбання,
зберігання, використання сировини для їх виробництва; є) зберігати
облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування
протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два
обов’язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних
систем зчитування із записом на них інформації спеціально уповноваженому
органу з питань ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років
відповідно до вимог Закону України “Про обов’язковий примірник
документів” від 9 квітня 1999 р. № 595-XIV[3]; ж) надавати посадовим
особам органу ліцензування при проведенні перевірок в присутності
керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи,
що стосуються предмета перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та
забезпечувати умови для їх проведення.

Експорт (експорт товарів) – це продаж товарів українськими суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської
діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або
без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи
реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів)
означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення
за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України
(див. абз. 5 ст. 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
від 16 квітня 1991 р. № 959-XII[4]). Відповідно до абз. 14 ст. 1 Закону
України “Про зовнішньоекономічну діяльність імпорт (імпорт товарів) –
купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів
господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих
товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для
власного споживання установами та організаціями України, розташованими
за її межами.

Експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та
сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється (див. ч. 2 ст. 5
згадуваного Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ).

Чинним законодавством передбачається, що ліцензія на експорт, імпорт
обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається за таких
умов:

1) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних
систем зчитування може бути видана суб’єкту господарювання, який виконав
вимоги ст. 10 Закону “Про ліцензування певних видів господарської
діяльності” та надав органу ліцензування документально підтверджені дані
про: а) власні або орендовані складські приміщення; б) власні або
орендовані приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна
торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт
дисків);

2) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних
систем зчитування видається на строк три роки;

3) орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у
видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених ст. 11 Закону “Про
ліцензування певних видів господарської діяльності”;

4) суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт
обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, зобов’язаний
інформувати орган ліцензування за встановленим цим органом порядком про
кожну партію дисків для лазерних систем зчитування та/або про перелік
обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або
імпортуватися (див.: ч. 3 ст. 5 зазначеного Закону від 17 січня 2002 р.
№ 2953-ІІІ). Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування
здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних
кодів. Ліцензія та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту ,
імпорту дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання для їх
виробництва зберігаються протягом трьох років (див.: ч. 5, 6 ст. 5
Закону від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ).

3. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, які порушують
законодавство, що регулює: 1) виробництво дисків для лазерних систем
зчитування; 2) їх експорт; 3) їх імпорт; 4) експорт обладнання або
сировини для виробництва таких дисків; 5) імпорт обладнання або сировини
для виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

4. Із суб’єктивної сторони злочин характеризується умисною виною, вид
умислу прямий: винна особа усвідомлює, що порушує законодавство, яке
регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва,
та бажає вчинити саме такі дії.

5. Ознаки суб’єкта злочину безпосередньо в диспозиції ст. 203? не
описуються. Аналіз об’єктивних ознак злочину та нормативно-правової
бази, яка регламентує діяльність суб’єктів господарювання, пов’язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування,
обладнання та сировини для їх виробництва (згаданий Закон від 17 січня
2002 р. № 2953-ІІІ, а також “Порядок обігу дисків для лазерних систем
зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності
Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності
суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування”, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України № 600 від 29 квітня 2002 р.[5]), дозволяє зробити
висновок, що суб’єктами злочину можуть бути:

· фізичні особи (громадяни України, особи без громадянства, іноземці),
які є засновниками суб’єкта господарювання – юридичної особи, що
здійснює діяльність, пов’язану з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування, експортом, імпортом обладнання та
сировини для їх виробництва;

· службові особи суб’єкта господарювання – юридичної особи, які
повністю або частково здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для
лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для
їх виробництва;

· фізичні особи – суб’єкти господарювання, які повністю або частково
здійснюють вищезазначену діяльність.

Примітка 1

Аналіз ст. 203? дозволяє дійти висновку про певне дублювання назвою цієї
статті її змісту. Як слушно зазначає П.П.Андрушко, показником
досконалості закону, який істотно впливає на його тлумачення і практичне
застосування, є відповідність назв його структурних частин, зокрема
розділів і статей його Особливої частини, змісту статей, поміщених у
розділі, та змісту самих статей. Назви розділів і статей мають бути, з
одного боку, вичерпними, а з іншого – стислими і лаконічними. Зокрема,
назви статей не повинні дублювати їх зміст[6].

Примітка 2

Раніше нами була висловлена власна позиція щодо визначення обладнання та
сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування.
Розглядаючи обладнання для їх виробництва, ми робили висновок, що під
ним слід розуміти технічні засоби, що взаємодіють з засобами виробництва
та пов’язані з технологічним процесом по переробці сировини в оптичні
носії інформації у формі лазерних дисків, під час якого одночасно з
виготовленням такого диску здійснюється запис на нього інформації, яка є
об’єктом авторського права та/або суміжних прав, або без такого запису.
Сировину для виробництва дисків для лазерних систем зчитування ми
визначали як предмети та природні компоненти (наприклад, оптичний
полікарбонат), які необхідні для подальшої переробки з метою
виготовлення таких дисків з записом певної інформації (або з можливістю
здійснити такий запис)[7].

Список використаної літератури:

[1] Урядовий кур’єр. – 2002. – 20 лютого.

[2] ВВР України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

[3] ВВР України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 199.

[4] ВВР України. – 1992. – № 20. – Ст. 276; 1994. – № 20. – Ст. 120;
1995. – № 11. – Ст. 66; 1995. – № 13. – Ст. 85; 1995. – № 14. – Ст. 90;
1995. – № 14. – Ст. 93; 1999. – № 7. – Ст. 49; 1999. – № 51. – Ст. 447;
2000. – № 24. – Ст. 186; 2000. – № 38. – Ст. 318; Урядовий кур’єр. –
2002. – 20 лютого; Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – Ст. 456.

[5] Урядовий кур’єр. – 2002. – 14 травня.

[6] Андрушко П.П. Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001
року та її вплив на тлумачення його норм // Новий Кримінальний кодекс
України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ.
конф. (Харків) 25-26 жовт. 2001 р. – Київ-Харків: “Юрінком Інтер”, 2002.
– С. 26.

[7] Берзин П. Комментируя законодательство об уголовной ответственности
за незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания,
оборудования и сырья для их производства // Юридическая практика. – 2002
(15 мая). – № 20. – С. 10.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019