.

Керівні органи та їх повноваження (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1344
Скачать документ

Керівні органи та їх повноваження.

Керівними органами Національного банку є Рада Національного банку
України та Правління Національного банку України

Рада Національного банку здійснює такі повноваження:

1) відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та
основних параметрів економічного та соціального розвитку України до
15 вересня розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і
вносить їх Верховній Раді України для інформування, здійснює контроль за
виконанням Основних засад грошово-кредитної політики;

2) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України
на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє
пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;

3) затверджує Регламент Ради Національного банку України;

4) затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня
поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для
включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік;

5) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу
Національного банку;

6) визначає аудиторську компанію для проведення
аудиторської перевірки Національного банку, розглядає
аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного
банку, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації
щорічний баланс Національного банку;

7) затверджує щорічно до 1 липня звіт про виконання кошторису
Національного банку та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;

8) затверджує рішення Правління Національного банку про участь у
міжнародних фінансових організаціях;

9) вносить рекомендації Правлінню Національного банку в межах
розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно:

методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального
розвитку України, а також грошово-кредитної політики;

окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на
економічний і соціальний розвиток України;

політики курсоутворення та валютного регулювання;

розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань
банківської діяльності;

вдосконалення платіжної системи;

інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного
банку;

До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного
банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова
Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою
України за поданням Президента України, входить до складу Ради
Національного банку за посадою.

Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який має
вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь у галузі
економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної роботи в органах
законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади
України або банківській установі, чи наукової роботи за фінансовою чи
економічною тематикою.

Президент України призначає сім членів Ради Національного банку шляхом
прийняття відповідного Указу.

Верховна Рада України призначає сім членів Ради Національного банку
шляхом прийняття відповідної Постанови.

Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється не
пізніше ніж за три місяці до закінчення строку повноважень попередньо
призначених членів Ради Національного банку.

Строк повноважень членів Ради Національного банку – сім років, крім
Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного
банку на строк здійснення ним повноважень за посадою. Голова Ради
Національного банку обирається Радою Національного банку строком на три
роки.

Правління Національного банку згідно з Основними засадами
грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та
інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію
грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій та
здійснює управління діяльністю Національного банку.

Правління Національного банку:

1) приймає рішення:

щодо економічних засобів та монетарних методів,
необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики
відповідно до прийнятих рішень Ради Національного банку з цих питань та
необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності
національної валюти;

про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет;

про зміну процентних ставок Національного банку;

щодо лімітів позабалансових зобов’язань Національного банку;

про формування резервів та покриття фінансових ризиків Національного
банку;

щодо розподілу прибутку та порядку відрахувань доходів до Державного
бюджету України;

щодо мінімального розміру золотовалютних резервів Національного банку;

про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює
Національний банк;

про перелік цінних паперів та інших цінностей, придатних для
забезпечення кредитів Національного банку;

про умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України;

про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких
перевіряється Національним банком відповідно до Закону України “Про
банки і банківську діяльність”

2) подає на затвердження Раді Національного банку річний звіт
Національного банку, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік
та інші документи;

3) визначає організаційні основи та структуру Національного банку,
затверджує положення про структурні підрозділи та установи
Національного банку, статути його підприємств, порядок призначення
керівників підрозділів, підприємств та установ;

4) затверджує штатний розпис Національного банку та форми оплати
праці; ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно із Законом;

5) видає нормативні акти Національного банку;

6) виконує інші функції, передбачені вищеназваним законом, що випливають
із основної мети діяльності Національного банку.

Очолює Правління Національного банку Голова Національного банку.

Кількісний та персональний склад Правління Національного банку
затверджується Радою Національного банку за поданням Голови
Національного банку.

Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління
Національного банку за посадою.

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою
України за поданням Президента України більшістю від конституційного
складу Верховної Ради України строком на п’ять років.

Голова Національного банку:

1) керує діяльністю Національного банку;

2) діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без
доручення у відносинах з органами державної влади, з банками,
фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями,
іншими установами і організаціями;

3) головує на засіданнях Правління Національного банку;

4) підписує протоколи, постанови Правління Національного банку, накази
та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком;

5) розподіляє обов’язки між заступниками Голови
Національного банку;

6) видає розпорядчі акти, обов’язкові до виконання усіма службовцями
Національного банку, його підприємствами, установами;

7) приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності
Національного банку, крім віднесених до виключної компетенції Ради
Національного банку та Правління Національного банку
відповідно до цього Закону;

8) одноосібне несе відповідальність перед Верховною Радою України та
Президентом України за діяльність Національного банку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020