.

Інші ознаки індивідуалізації фізичної особи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
106 1267
Скачать документ

Інші ознаки індивідуалізації фізичної особи

Крім місця проживання на цивільні права та обов’язки може впливати
громадянство, вік, сімейний стан стать, стан здоров’я, професія.

Так громадянство як офіційний зв’язок людини з народом і державою
внаслідок якого ця людина знаходиться під юрисдикцією і захистом певної
країни. Таким чином громадянство зумовлює приналежність взаємних прав і
обов’язків держави і фізичної особи у публічній та приватній сферах.

Публічний і частково приватний аспекти громадянства України врегульовані
Законом України «Про громадянство»: легальне поняття громадянства,
порядок його набуття та втрати, правові наслідки порядок здійснення та
захисту прав громадян України. Проте ряд поточних законів різниці між
термінами “фізична особа” та “громадянин” не проводить, що спричиняє ряд
неузгодженостей. Витоки цього – міжнародні конвенції та договори про
правовове становище людини.

У приватній сфері громадянство має значення при вступі у цивільні
відносини з іноземною юридичною чи фізичною особою. Ці колізійні
правовідносини врегульовано розділом 8 ЦК УРСР 1963р. і низкою поточних
законів. Верховна Рада України прийняла рішення про регулювання їх
спеціальним Законом України «Про міжнародне приватне право».

Для іноземців право та дієздатність визначається за правом країни,
громадянином якої він є.

Як вже зазначалось вік людини є визначальним при визначенні обсягу
дієздатності. Досягнення людиною певного віку надає їй можливість
самостійно здійснювати права та юридичні обов’язки. Вік визначався
усереднено із врахуванням рекомендацій спеціалістів з психології,
геронтологій і об’єктивних даних. Цивільно-правове значення має
досягнення людиною такого віку:

10 – для вирішення питання з ким із батьків бажає зостатись дитина в
разі їх розлучення та дати згоду на своє всиновлення;

14 – для виникнення неповної дієздатності;

16 – розширення змісту неповної дієздатності, емансипації, вступ у
кооператив;

17 – для виникнення шлюбної правоздатності у жінок;

18 – виникнення повноліття та настання повної дієздатності;

21 – набувається право на придбання спиртних напоїв;

25 – набувається право на придбання у встановленому порядку нарізної
зброї;

55 для жінок і 60 для чоловіків – пенсійний вік і можливість отримання
статусу утриманця.

Таким чином вік має значення для визначення обсягу правоздатності і
дієздатності, визначення кола спадкоємців, реалізації права на працю і
перебування у громадських організаціях та кооперативах, визначення кола
потерпілих від причинення збитку чи шкоди тощо.

Для виникнення певних відносин закон встановлює вікову різницю.
Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає
усиновити, не менш як на п’ятнадцять років (ч.2 ст. 211 СКУ).
Законодавство також оперує поняттям «похилий вік» (ст. 1259 ЦКУ).

При необхідності цивільне законодавство передбачає можливість зниження
віку з урахуванням передбачених законом чи необхідних у даному випадку
обставин. У сімейному праві – може бути рішенням суду надано право на
укладенню шлюбу особою, яка досягла 14 років (ч.2 ст. 23 СКУ)

Вік людини визначається на підставі свідоцтва про народження і
вказується у паспорті. В разі невідповідності вказаних і фактичних даних
він встановлюється у судом у порядку встановлення юридичних фактів.

На цивільні правовідносини впливає інколи сімейний стан – зв’язаність
особи спільним проживанням, побутом, наявністю взаємних прав та
обов’язків. Це враховується у житловому праві, де члени сім’ї мають за
договором соціального найму такі ж права і несуть обов’язки як і наймач.

Найбільше значення сімейному стану приділяється у сімейному праві, яке
власне й регулює відносини між людьми, що складають одну сім’ю.

Сімейний стан є визначальним у спадковому праві, особливо при визначенні
кола спадкоємців за законом (статті 1260, 1261, 1264 ЦКУ). Тут та в
сімейному праві правове значення мають родинні зв’язки (ст. 1265 ЦКУ).

Сімейний стан має визначальне значення для деліктних зобов’язань. Так
відповідальність за шкоду, завдану малолітньою особою перш за все несуть
її батьки (усиновлювачі) або опікуни (ст. 1178 ЦКУ). Якщо неповнолітня
особа що завдала шкоди не має достатнього для її відшкодування майна то
до відповідальності знову ж таки притягуються її батьки (ст. 1179 ЦКУ).
За ознакою сімейного стану проводиться встановлення кола потерпілих
внаслідок завдання шкоди смертю годувальника (ст.1200 ЦКУ).

Сімейне становище враховується і в інших правовідносинах приватного
характеру.

В деяких випадках правові можливості зв’язуються із статевою
приналежністю. Це має правове значення у сімейному праві. Так, шлюб –
сімейний союз жінки та чоловіка (ст. 21 СК), шлюбний вік для жінки
встановлено досягненням 17 років (ст.22 СК).

У житловому праві встановлено, що проживання у одній кімнаті
різностатевих осіб старше 9 років, крім подружжя, є підставою для
покрашення житлових умов, зокрема постановки на квартирний облік (ст. 34
ЖК). При наданні житлових приміщень за договором соціального найму житла
не допускається вселення у одну кімнату осіб різної статі окрім
подружжя.

Як вже зазначалось статева приналежність має правове значення для
пенсійного права і через нього визначення осіб непрацездатними і такими,
що потребують утримання, мають право на відшкодування збитку у зв’язку
із смертю годувальника. Для чоловіків пенсії за віком встановлені із 60
років, а для жінок – з 55 років.

J L b d n † ”

f ”

???????n?Подібне правове значення має стан здоров’я людини. Перш за все
це стосується психічного стану людини. Так цивільну дієздатність має
фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними
(ч.1 ст. 30 ЦКУ), а особа яка страждає на психічний розлад, який істотно
впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати
ними може бути обмежена у дієздатності (ч.1 ст. 36 ЦКУ). При стійкому
психічному розладі і нездатності усвідомлювати значення своїх дій та
керувати ними може бути визнана недієздатною (ч.1 ст. 39 ЦКУ).

При тому праве значення має не тільки постійний розлад психічного
здоров’я але і тимчасовий. Так учинений у момент, коли особа не
усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними,
правочин може бути визнаний недійсним (ст. 225 ЦКУ).

Стан здоров’я фізичної особи впливає на працездатність і можливість
визнання такої особи інвалідом, що враховується при відшкодуванні
заподіяної пошкодженням здоров’я шкоди, а також витратах на його
відновлення і лікування (статті 1195 –1199 ЦКУ). Непрацездатна особа має
статус утриманця, що враховується при зменшенні розміру відшкодованої
шкоди, спадкових відносинах та аліментних зобов’язаннях. Стан здоров’я
може бути умовою набуття інших прав. Так не можуть бути усиновителями
особи, що перебувають на обліку або на лікування у психоневрологічному
чи наркологічному диспансері, або зловживають спиртними напоями або
наркотичними засобами (ст.212 СКУ). Особи що страдають психічним
розладом і перебувають на психоневрологічному чи наркологічному обліку
не можуть придбати у встановленому законом порядку мисливську зброю,
засоби самооборони. У житловому праві стан здоров’я – один із критеріїв
віднесення особи до загальної чи першої черги на одержання соціального
житла.

Для здійснення деяких приватних прав має значення і професія. Згідно
ч.2 ст. 42 Конституції України депутати, посадові і службові особи
органів державної влади та місцевого самоврядування не можуть бути
підприємцями. В ЗУ «Про державну службу» інших спеціальних законах (ст.
20 ЗУ “Про міліцію” проводиться чітка позиція, що не можуть займатися
підприємництвом особи, що мають статус державного службовця.

Прокурор чи суддя не може бути представником інших осіб окрім
представництва інтересів своїх неповнолітніх дітей та членів сім’ї.

Представники окремих професій мають право на службове приміщення,
пільги, мають додаткові обов’язки. Наприклад статус “міліціонер”
зобов’язує його носія надавати допомогу тим, хто потребує нагальної
допомоги у захисті від посягань на його особистість, майно, охоронювані
суб’єктивні права та законні інтереси незалежно від займаної ним посади.
Лікар повинен надати невідкладну допомогу кожному хто її потребує. Юрист
має право представляти інтереси осіб у цивільних справах у судах навіть
не будучи адвокатом. Деякі послуги взагалі можуть надавати лише особи.
Що мають закінчену юридичну освіту.

Індивідуалізація фізичної особи як учасника цивільних правовідносин
найбільше проявляється через її дієздатність, при обмеженні
правоздатності і через неї. Вона зумовлює індивідуальне правове
становище фізичної особи.

Важливою ідентифікаційною ознакою громадянина України, та інших фізичних
осіб які працюють в Україні чи мають інші джерела існування є
ідентифікаційний код платника податку. Він є обов’язковим для всіх осіб
що досягли повноліття і замовлює трудові правовідносини, ряд інших
фінансових, є запорукою реалізації деяких особистих прав.

Слід мати на увазі, що інколи можливість особи реалізовувати свої права
залежить від її оточення.

Література

Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950, Советское
гражданское право. Субъекты гражданского права. М., 1984, Цивільне право
України: Підручник: У 2-х кн.

О.В.Дзера, Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнецової. Кн.1. К., Юрінком Інтер, 2002, Гражданское право: В 2 т.
Том І: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. –2-е изд. перераб. и доп.
М.: Изд-во БЕК, 2002;

Гражданское право. Часть І. Учебник/ Под ред. Ю.К.Толстого,
А.П.Сергеева. М.: ТЕИС, 1996.;

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., Статут, 1998,
353с.,

Цивільне право України. Частина перша. [Підручник для студентів
юридичних спеціальностей вищих закладів освіти

Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.]; За ред проф. Ч.Н.
Азімова, доцентів С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. –Х., Право. 2000.,

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /О.В.Дзера, Д.В.Боброва,
А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. Кн.1. К., Юрінком
Інтер, 2002,

Уперше на цю обставину звернуто увагу в підручнику під ред.
Є.О.Суханова. Див.Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник /Отв. ред.
проф. Е.А.Суханов. –2-е изд. перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК, 2002–С.110
-113

Ведеться активна робота щодо підвищення цього терміну на п’ять років.

На стан здоровя людини впливає: 15-20% довкілля, стільки ж спадковість,
спосіб життя людини на 50-60% і на 10 – спосіб життя.

Цікаво, що проти ідентифікаційного коду як печатки антихриста виступили
деякі священнослужителі. Це послужило приводом для розколу в Харківській
єпархії.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020