Характер дитячої та підліткової злочинності у м. Хмельницькому

Докорінні зміни політичної, соціально-економічної ситуації в Україні
кардинально змінюють і молоде покоління. За умов переходу до ринку,
підвищення цін, падіння рівня промислового виробництва, інфляції молодь
опинилась серед найбільш незахищених категорій населення.

Становище, в якому знаходиться молодь, сприяє зростанню в її середовищі
соціальної апатії, зневіри, алкоголізму наркоманії, проституції.
Перетворення, що проходять в нашій державі, поряд з позитивними змінами
активізували також і негативні процеси.

Ось тому особливу актуальність набуває юридично-правова робота з дітьми
та молоддю, профілактика злочинів та правопорушень, що вчиняються
неповнолітніми.

Злочини, вчинення яких характерно для неповнолітніх, мають свої певні
особливості. Це пояснюється рядом причин:

а) важливістю і масштабністю завдань по охоронні життя і здоров’я
підростаючого покоління і формуванням у зв’язку з цим державної політики
по захисту прав і законних інтересів дітей і підлітків як самостійного
напрямку діяльності державних органів і суспільства в цілому;

б) особливостями в генезисі і мотивації злочинів, які вчиняються
неповнолітніми, що пов’язані з специфікою їх виховання і життєдіяльності
(відносно обмежений період формування особистості, мінливість соціальних
позицій, обмежена дієздатність та ін.), особливостями
соціально-групових, психологічних та інших характеристик;

в) тісно пов’язаних з цими особливостями специфікою рівня і структури
злочинності, її причин і динаміки, високої злочинної активності
підлітків.1

Складність аналізу злочинності неповнолітніх пов’язана з високою
латентністю низки найбільш розповсюджених в їхньому середовищі
злочинів.2

Структура злочинності неповнолітніх в Україні має зараз такий вигляд:
частка неповнолітніх у загальній злочинності становить 8-9 відсотків,
серед них:

а) злочини проти особи — 2,1%;

б) грабежі і розбої- 9,0%;

в) крадіжки державного майна — 20,5%;

г) крадіжки індивідуального майна — 50%;

д) хуліганство — 6,2%.3

„ † ? ?

?

† ?

4бірковими даними, до 70-80% злочинів учиняється поблизу місця
проживання, навчання, безпосередньо у навчальних закладах і гуртожитках:

а) майже 50% злочинів вчиняється внаслідок відсутності батьківського
контролю;

б) злочини неповнолітніх носять, як правило, в більшості випадків
груповий характер (у трьох випадках з п’яти);

в) більшість груп є нечисленними за своїм складом (дві-три особи
нестійкі (тобто існують менше трьох місяців)) іноді групи змішані — в
їхньому складі є дорослі і неповнолітні злочинці.

Що цікаво — спостерігається невелике зниження рівня злочинності
неповнолітніх в Хмельницькій області.

Так, за даними Відділу кримінальної міліції в справах неповнолітніх
міського відділу УМВС України в Хмельницькій області за 2 місяці
(січень-лютий) 2002 року на території Хмельницької області зафіксовано
96 злочинів, скоєних неповнолітніми. За цей же період часу в 2001р. було
зареєстровано 135 злочинів. Відповідно рівень дитячої і підліткової
злочинності знизився на 28,9%. На облік було поставлено 211 підлітків.
Найбільш поширеними злочинами залишаються: хуліганство, злочини,
пов’язані з незаконним обігом наркотиків, розбій і вимагательство,
крадіжки.

Найбільший ріст злочинності неповнолітніх спостерігається в
Білогірському Кам’янець-Подільському Городоцькому районах.

Зниження рівня підліткової злочинності на терені Хмельницької області
можна пояснити активізацією роботи служб і організацій, які займаються
проблемами злочинності неповнолітніх — Відділу кримінальної міліції в
справах неповнолітніх, Служби в справах неповнолітніх, Управління в
справах сім”ї та молоді.

Ґрунтуючись на вищевказаному, підсумовуємо: ситуація у м. Хмельницькому
з підлітковою і дитячою злочинністю складна, але в цілому вона краща,
ніж у загальному по Україні. І те, що вона неухильно знижується в цілому
— безумовно позитивна тенденція.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права

Похожие записи