.

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1655
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет

Кафедра фінансів

РЕФЕРАТ

на тему:

“Головні завдання, функції та права державної податкової служби України”

Київ, КНЕУ, 1999р.

Система управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину
централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої
ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку.

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові
основи діяльності регулюються Законом України «ПРО Державну податкову
службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про
забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України».

Головними задачами Державної податкової адміністрації України є:

1. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства,
правильністю начислення податків, повнотою і своєчасністю внесення у
відповідні бюджети податків, зборів і інших обов’язкових платежів,
установлених законодавством.

2. Прийняття рішень щодо застосування фінансових санкцій і накладення
адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства і
забезпечення їхній стягнення. Захист інтересів держави в судових
органах у питаннях, пов’язаних із сплатою податків, зборів і інших
обов’язкових платежів.

3. Прийняття нормативних і методичних документів із питань
оподатковування, бухгалтерського обліку і звітності для виконання
відповідних законодавчих актів.

Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

1. Проводить безпосередньо й організує роботи державних податкових
адміністрацій, пов’язаних із:

здійсненням контролю за виконанням законодавства про податки, інших
платежах у бюджети і внесках у державні цільові фонди, законності
валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в
касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи,
послуги; проведенням усебічних перевірок, фактів приховання, заниження
сум податків і інших платежів; виявленням, урахуванням, оцінкою і
реалізацією конфіскованого, безгосподарсьго майна, що перейшло по праву
правонаступництва до держави, і цінностей; проведенням перевірок
правильності утримання і збереження засобів, отриманих в оплату
державного збору, а також у випадку здійснення виконкомами сільських і
селищних рад касових операцій із прийняттям від населення засобів на
оплату податкових платежів.

2. Розробляє і видає інструктивні і методичні документи про порядок
використання законодавчих актів про податки, інших платежах у бюджети,
внесків у державні цільові фонди.

3. Підтверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій і інших
документів, пов’язаних із розрахунком і виплатою податків, інших
платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, а також форми
звітів про проведену державними податковими адміністраціямиями роботі.

4. Роз’ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок
використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки,
інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й
організовує проведення цієї роботи державними податковими
адміністраціями.

5. Проводить заходи з метою добору, розставлення, фахової підготовки і
перепідготовки кадрів державної податкової служби.

6. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну
допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її
стану.

7. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих
робітників місць і інших засобів автоматизації і комп’ютеризації робіт
у державних податкових адміністраціях.

8. Розробляє основні напрямки, форми і методи проведення податкових
перевірок, визначає задача і повноваження підрозділів податкових
розслідувань державних податкових адміністрацій, координує і контролює
їхня діяльність.

9. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій
виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і
громадян, що можуть свідчити про злочинницьку діяльність або створювати
умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань
відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю.

10. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів
правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.

11. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків,
інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

12. Розробляє проекти міжурядових угод про усунення подвійного
оподатковування прибутків і майна і попередженні податкових відхилень.

Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях і містах із районним поділом:

1. Проводить безпосередньо й організовує роботи державної податкових
адміністрації, пов’язані із:

здійсненням контролю за виконанням законодавства про податки, інших
платежах у бюджети і внески в державні цільові фонди, законності
валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в
касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи,
послуги; проведенням усебічних перевірок, фактів приховання, заниження
сум податків і інших платежів;

виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого,
безгосподарського майна, що перейшло по праву правонаступництва до
держави, і цінностей; проведенням перевірок правильності утримання і
збереження засобів, отриманих в оплату державного збору, а також у
випадку здійснення виконкомами сільських і селищних рад касових
операцій із прийняттям від населення коштів на оплату податкових
платежів.

2. Роз’ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок
використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки,
інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й
організовує проведення цієї роботи державними цінними податковими .
адміністраціями.

3. Проводить заходи з метою добору, розміщення, професіональної
підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби.

4. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну
допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її
стану.

5. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих
робочих місць і інших засобів автоматизації і комп’ютеризації робіт у
державних податкових адміністраціях.

6. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій
виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і
громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати
умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань
відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю.

7. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів
правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.

8. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків,
інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

У випадку, коли зазначені державні податкові адміністрації безпосередньо
здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів у бюджети,
внесків у державні цільові фонди, вони виконують щодо цих платників ті ж
функції, що і державні податкові адміністрації по районах, районам у
містах і містам без районного поділу.

Державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам
без районного поділу виконують такі функції:

1. Здійснюють контроль за виконанням законодавства про податки, інших
платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

2. Забезпечують повний облік платників податків, інших платежів у
бюджет, внесків у державні цільові фонди, правильність нарахування цих
платежів і своєчасність їх одержання.

3. Контролюють своєчасність представлення платниками бухгалтерських
звітів і балансів, податкових декларацій, інших платежів у бюджети,
внесків у державні цільові фонди, а також достовірність цих документів
щодо правильності визначення об’єктів оподатковування і нарахування
податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого
порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових
апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім
використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного (експортного)
мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням.

6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових
санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення
законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних
штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами підприємстві,
організації і громадянами.

7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства
про оподатковування.

8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум
податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди.

9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою
злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності
документів, пов’язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і
державні цільові фонди.

10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій
визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що
можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої
діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень,
за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у
суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам
про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів,
отриманих ними за ці угоди, а в інших випадків-засобів, отриманих без
установлених законом основ, а також про стягнення заборгованості перед
бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна.

12. Проводять роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою і
реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, майна, що перейшло
по праву спадкування державі, і цінностей.

13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок
прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність
і повноту перерахування цих сум у бюджет.

14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і
організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб
державних податкових адміністрацій.

15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в
бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові
фонди.

Державним податковим адміністраціям надається право:

1. Здійснювати на підприємствах, в організаціях незалежно від форм
власності, і в громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських
книг, звітів, кошторисів, декларацій і інших документів, незалежно від
засобу подачі інформації (включаючи комп’ютерний), пов’язаних із
нарахуванням і сплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у
державні цільові фонди, наявності свідоцтв про державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензії,
патентів) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і
громадян у писемній формі пояснення, довідки і відомості з питань, що
виникають під час перевірок;

перевіряти в посадових осіб і громадян документи, що засвідчують
особистість, під час проведення перевірок із питань оподатковування;
викликати посадових осіб і громадян для дачі показань із питань
розрахунку і сплати податків, інших платежів у бюджет, внесків у
державні цільові фонди.

2. Одержувати безоплатно від підприємств, організацій, включаючи
установи Національного банки України, комерційні банки й іншої
фінансово-кредитної установи, і громадян відомості, довідки про
діяльність, отриманих прибутках, витратах підприємств, установ і
організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що перевіряются,
про відкриті, закриті рахунки, валютні і інші рахунки, у тому числі про
ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб’єктів
підприємницької діяльності, і іншу інформацію, пов’язану з розрахунком
і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові
фонди; складатися в яких-небудь інформаційних системах, особливо
комп’ютерних, для визначення об’єкта оподатковування.

3. Оглядати які-небудь виробничі, складські, торгові й інші помешкання
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і
громадян, що використовуються для одержання прибутків або пов’язані з
утриманням об’єктів оподатковування, незалежно від їхнього
месцезнаходження. У випадку відмови керівників підприємств, установ,
організацій і громадян допустити посадових осіб державних податкових
адміністрацій для обстеження зазначених помешкань, непредставлення
документів про отримані прибутки і витрати, державні податкові
адміністрації мають право визначити оподатковуваний доход (прибуток)
таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі
документів, що свідчать про отримані ними прибутки, а щодо громадян з
врахуванням оподатковування осіб, що займаються аналогічною діяльністю.

4. Жадати від керівників і інших посадових осіб підприємств, установ,
організацій, а також громадян, що перевіряються, усунення виявлених
порушень законодавства про податки, інші платежи у бюджети, внески у
державні цільові фонди і законодавства про підприємницьку діяльність і
контролювати їхнє виконання, а також припинення дій, що перешкоджають
виконанню повноважень посадовими особами державних податкових
адміністрацій.

5. Припиняти операції підприємств, установ, організацій і громадян по
розрахункових, валютних і інших рахунках у відділеннях Національного
банки України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у
випадку відмови в проведенні документальної перевірки або недопущення
працівників державних податкових адміністрацій для обстеження помешкань,
що використовуються для одержання прибутків або пов’язані з утриманням
інших об’єктів оподатковування, непред’явлення (або відмови пред’явити)
державним податковим адміністраціям і їхнім посадовим особам
бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків і
інших документів, пов’язаних із численням і сплатою податків, інших
платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, або непред’явлення
свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності,
спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також у
випадках відсутності обліку об’єктів оподатковування

?¬v

x

z

?

? ? ? ?   c ¤ ¦ ? ? ¬ ® ° Oe ^

x

th

ня) об’єктів оподатковування, несплату податків, інших платежів у
бюджети, внесків у державні цільові фонди, а в громадян-підприємців, що
порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційне
свідоцтво або спеціальний дозвіл ( ліцензію, патент) із наступною
передачею матеріалів про порушення в органи, що видали ці документи.

7. Застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян
фінансові санкції у вигляді стягнень:

подвоєного розміру доначислень за результатами перевірки суми податку,
іншого платежу в бюджети, внеску в державний цільовий фонд, а у випадку
повторного порушення протягом року після встановлення порушення
попереднььою перевіркою в п’ятикратному розмірі донарахованої за
результатами перевірки суми податку;

10% підлягаючих сплаті сум податків і інших платежів у бюджети або
внески в державні цільові фонди за непредставлення або невчасне
представлення державним податковим адміністраціям податкових декларацій,
розрахунків, аудиторських висновків і інших документів, необхідних для
числення податків, інших платежів і внесків, а також за непредставлення
або невчасне пред’явлення відділенням банків. платіжних доручень до
оплати податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові
фонди.

Фінансові санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються до податків,
інших платежів і внесків, щодо яких встановлене обов’язкове пред’явлення
державним податковим адміністраціям декларацій, розрахунків

8. Залучати до бюджетів і державних цільових фондів донараховані за
результатами перевірок суми податків і інших платежів і внесків, суми
податкової недоїмки, іншим платежам і внескам, а також суми штрафів і
інших санкцій, передбачених пунктом 7 і іншими законодавчими актами
України, із підприємств, установ, організацій, незалежно від форм
власності і результатів фінансово-господарської діяльності, в
обов’язковому порядку, а з громадян – за рішенням суду.

9. За невчасне виконання установами банків і інших фінансово-кредитних
установ розпоряджень державних податкових адміністрацій про беззаперечну
виплату податків, інших платежів і внесків, а також доручень
підприємств, установ, організацій і громадян про виплату податків, інших
платежів у бюджети внесків у державні цільові фонди, стягувати з
відділень банків, інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день
прострочення (включаючи день оплати) у розмірах, установлених
законодавством по таких видах платежів.

10 Накладати адміністративні штрафи:

на керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій,
винних у заниженні суми податку або іншого платежу або внеску, в
утриманні (заниженні) об’єктів оподатковування, а також у відсутності
бухгалтерського переліку об’єктів оподатковування або ведення його з
порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасній подачі або
подачі в невстановленій формі бухгалтерських звітів і балансів,
податкових декларацій, рахунків, аудиторських висновків, платіжних
доручень або інших документів, пов’язаних із обчисленням і сплатою
податків або інших платежів у бюджети або внески в державні цільові
фонди – від п’яти до десяти неоподатковуваних податком мінімальних
розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені особою, що протягом
року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених
правопорушень – від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних податком
мінімальних розмірів заробітної плати;

на керівників і інші , установ, організацій, включаючи відділення
Національного банку України, комерційні банки й інші фінансово-кредитні
установи, що не виконують перераховані в пунктах 2- 5 вимоги державних
податкових адміністрацій і їхній посадових осіб – від десятьи до
двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної
плати;

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також
громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, що виплачують доходи, що
винні в неперерахуванні в бюджет сум додаткового податку з громадян,
перерахуванні податку за коштів підприємств, установ і організацій (крім
випадків, коли такі перерахування дозволені законодавством), у
неінформуванні або невчасному інформуванні державних податкових
адміністрацій по установленій формі відомостей про прибутки громадян – в
розмірі трьох неоподатковуваних податком мінімумів заробітної плати, а
за ті ж дії, допущені особою, що протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень,- у
розмірі п’ятьох неоподатковуваних податком мінімумів заробітної плати;

на громадян, винних у неподанні невчасній подачі декларацій про прибутки
або включення в декларації неправильних даних, у відсутності переліку
або неправильного ведення переліку прибутків і витрат, для яких
встановлена обов’язкова форма переліку, – від одного до п’ятьох
неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у
протидіях посадовим особам державних податкових адміністрацій, у тому
числі в недопущенні їх у помешкання, що використовуються для здійснення
підприємницької діяльності й одержання прибутків, – від двадцяти
неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без державної
реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його одержання
передбачене законодавством, – від трьох до восьми неоподатковуваних
податком мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією
виготовленої продукції, засобів виробництва і сировини, або без її;

на громадян, що продають товар без придбання одноразових патентів або з
порушенням терміну їхньої дії, або реалізують товари, не позначені
деклараціях, – від одного до десяти неоподатковуваних податком
мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені
громадянином, що протягом року піддавався адміністративному стягненню за
одне з зазначених порушень, – від десяти до двадцяти неоподатковуваних
податком мінімальних розмірів заробітної плати.

11. Користуватися безперешкодно в службових цілях засобами зв’язку, що
належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм
власності.

12. У випадку виявлення зловживань під час ведення контролю за рухом
валютної виручки, проведення розрахунків із споживачами з використанням
касових книг, а також по утриманню лімітів готівки в касах і їхньому
використанні при розрахунках за товари, роботи і послуги, давати
доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення
ревізій.

13. Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що
перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів,
товарно-матеріальних цінностей і розрахунків; у необхідних випадках
опечатувати каси, касові помешкання, склади й архіви.

Права, передбачені пунктами 1-4, 6, 11 і 13, надаються посадовим особам
державних податкових адміністрацій, а права, передбачені пунктами 5,
7-10 і 12, тільки начальникам державних податкових адміністрацій і їхніх
заступників.

Посадові особи державних податкових адміністрацій зобов’язані
дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів,
прав і інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, що
охороняються законом, забезпечувати виконання покладених на державні
податкові адміністрації функції і повною мірою використовувати дані їм
права.

За невиконання або не належне виконання посадовими особами державних
податкових адміністрацій своїх обов’язків їх притягають до
дисциплінарної, адміністративної, карної і матеріальної відповідальності
відповідно до чинного законодавства.

Збитки, нанесені неправомірними діями посадових осіб державних
податкових адміністрацій, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів
державного бюджету.

Посадові особи державних податкових адміністрацій зобов’язані
притримуватися комерційної і службової таємниці.

Скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій
подаються в ті державні податкові адміністрації, яким вони безпосередньо
підпорядковуються. Скарги розглядають і рішення приймають у місячний
термін з дня їх надходження. Рішення щодо скарг можна оскаржити
протягом місяця у вищестоящій державній податковій адміністрації.

У випадку незгоди підприємств, установ і організацій із рішенням
Державної податкової адміністрації України, воно може бути оскаржене в
арбітражному суді.

У випадку незгоди громадян із прийнятим рішенням, дії посадових осіб
державних податкових адміністрацій можуть бути оскаржені в порядку суду.

Подача скарги не зупиняє оскаржуванні дії посадових осіб державних
податкових адміністрацій.

Оскарження дій посадових осіб державних податкових адміністрацій,
пов’язаних із накладенням адміністративної відповідальності,
здійснюється відповідно до законодавства України про адміністративні
правопорушення.

Останнім часом існує прецендент, коли органи державної податкової служби
без встановленої законом підстави зупиняють операції платників податків
на всіх рахунках (за винятком основного) в банківських установах за
непогашення ними податкової заборгованості протягом п’яти робочих днів
від дня її виникнення.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» у пункті 5
статті 11 надає, як було зазначено вище, органам державної податкової
служби право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у
банківських установах у разі:

«— відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення
посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження
приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов’язані з
утриманням інших об’єктів оподаткування незалежно від їх
місцезнаходження, обладнання, електронних контрольно-касових апаратів,
комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із
споживачами, вагокасових комплексів, .систем та засобів штрихового
кодування;

— неподання органам державної податкової служби та їх посадовим особам
бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій (розрахунків),
декларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних
контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем та інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

— непред’явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів
тощо) на її здійснення, сертифікатів відповідності електронних
контрольно-касових апаратів. комп’ютерних систем;

— порушення підприємством, установою, організацією, громадянином —
суб’єктом підприємницької діяльності встановленого законом порядку
реєстрації в органі державної податкової служби як платників податків,
відсутності обліку об’єктів оподаткування або коли існує реальна загроза
витрачання коштів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому
законом порядку є єдиним засобом відшкодування збитків, завданих державі
у зв’язку з неплатоспроможністю юридичної особи, що перевіряється».

Таким чином, Законом встановлено конкретний та вичерпний перелік
випадків, коли органи державної податкової служби мають право зупиняти
операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах.

Закон не передбачає інших підстав для зупинення операцій платників
податків у банківських установах органами державної податкової служби і
не делегує жодним іншим органам державноі влади повноважень для
встановлення додаткових підстав для зупинення операцій платників
податків у банківських установах.

Наказом ДПА України про затвердження Положення про зупинення операцій
платників податків на рахунках в установах банків, інших
фінансово-кредитних установах від 23.04.98 р. №191 (зареєстрований в
Мін’юсті України 23.09.98 р. за №593/3033) було детально регламентовано
процедурний порядок реалізації наданого органам державної податкової
служби права зупиняти операції платників податків.

Президент України Указом «Про заходи щодо підвищення відповідальності за
розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 04.03.99 р.
№167/98 запровадив правову норму. згідно з якою в разі непогашення
платником податкової заборгованості протягом п’яти робочих днів від дня
її виникнення органи державної податкової служби мають право на шостий
робочий день приймати рішення про припинення операцій на всіх рахунках
(за винятком основного) в банківських установах (ст. 8).

Отже, Президент України запровадив додаткову підставу для зупинення
операцій платників податків у банківських установах органами державної
податкової служби.

Жодним чином не заперечуючи доцільність та своєчасність надання органам
державної податкової служби такого права, хочу зазначити, що органи
державної податкової служби, діючи відповідно до вимог згаданого вище
Указу № 167/98, у той же час порушують Конституцію та Закон України «Про
державну податкову службу в Україні».

Відповідно до Конституції України органи державної влади «зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України» (ч. 2 ст. 19).

ЗаконУкраїни «Про державну податкову службу в Україні» не передбачає,
що підставою для зупинення операцій

платників податків у банківських установах органами державної податкової
служби є непогашена податкова заборгованість платника податків протягом
п’яти робочих днів від дня її виникнення.

Отже, не викликає сумніву те, що органи державної податкової служби,
зупиняючи операції платників податків на їхніх рахунках в банківських
установах за непогашення податкової заборгованості протягом п’яти
робочих днів від дня її виникнення, порушують Конституцію та Закон
України «Про державну податкову службу в Україні». .

Правильність такого висновку підтверджена Пленумом Верховного суду
України, який в постанові від 01.11.96 р. №9 зазначив, що суд
безпосередньо застосовує Конституцію у разі; «коли укази Президента
України, які внаслідок їх нормативно-правового характеру підлягають
застосуванню судами при вирішенні конкретних судових справ, суперечать
Конституції України» (підпункт 4 п. 2).

Крім того, «якщо при розгляді справи буде встановлено, що
нормативно-правовий акт який підлягав застосуванню, не відповідає чи
суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці
правовідносини» (ч. 2 п. 5).

Література.

Боровець Д. Коли органи державної податкової служби мають право зупиняти
операції платників податків на їхніх рахунках // Галицькі контракти,
1999, №40, с.22.

Налоги: Учеб. пособ./ Под ред. Буряковского В.В. -Днепр.: Пороги, 1998.
-611c.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020