Реферат на тему:

Генезис спеціальних знань та значення експертно-криміналістичних установ
що до проведення судово-балістичних досліджень

?????????^?й заклад — судово-фотографічна лабораторія Є.Ф. Бурінського.
Перша спроба наукового узагальнення експертної практики в галузі
дослідження вогнепальної зброї стосувалась застосування хімічних
методів. В керівництві по судовій хімії А. Наке, котре вийшло в світ в
1874 р., поряд із методами дослідження отруть, автор розглянув питання
про дослідження вогнепальної зброї. Він поділяв експертизу на три
стадії: 1) експертний огляд; 2) дослідження; 3) відповідь на поставлене
питання. З кінця ХІХ століття проведення судово-балістичних експертиз
стає все більш поширеним явищем. При розслідуванні справ та проведенні
судово-балістичних експертиз, починають проводитись експертні
експерименти [3, 5-6]. Першим хто здійснив ідентифікацію за кулею був
Генрі Годдард в 1835 році. 28 липня 1912 року був ухвалений закон про
заснування першого в Росії кабінету науково-судової експертизи. Подальша
деталізація правового регулювання діяльності кабінету знайшла своє
відображення в інструкції, що була ухвалена 3 листопада 1912 року. В
січні 1913 року кабінети науково-судової експертизи відкрили при
прокурорі Московської судової палати. В 1914 році такі ж кабінети почали
працювати в Києві і Одесі. Організація кабінетів криміналістичної
експертизи на науковій основі зробила значний внесок в розвиток
вітчизняної криміналістики. На зміну застарілим кустарним заходам, що
виконувалися випадковими в експертній справі особами при дослідженні
об’єктів, прийшли нові методи, засновані на новітніх досягненнях
технічних і природознавчих наук. Виникнення криміналістичних установ в
системі органів внутрішніх справ тісно пов’язане з організацією і
діяльністю служби карного розшуку. 5 жовтня 1918 року було прийняте
Положення про організацію відділів карного розшуку. 1 березня 1919 року
при Центррозшуку був створений і почав діяти кабінет науково-судової
експертизи, завідуючим якого був призначений П.С. Семеновський. 1
листопада 1923 року в Україні в м. Харкові був створений третій кабінет
науково-судової експертизи. Харківський кабінет науково-судової
експертизи, як інститут, почав свою роботу з жовтня 1925 року. На
сьогодні створена чітка система експертних органів. Так, в цей час в
системі Міністерства внутрішніх справ України існують і ефективно діють
експертно-криміналістичні установи оснащені сучасним науково-технічними
засобами. Експертно-криміналістична служба МВС України входить до блоку
кримінальної міліції і складається з експертно-криміналістичних
підрозділів, до яких належать Державний науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та
науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС,
УМВС, УМВСТ [40, 1.1.1.]. ДНДЕКЦ, НДЕКЦ є самостійними структурними
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, підпорядковуються Міністру,
начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Структурними підрозділами НДЕКЦ ГУМВС,
УМВС, УМВСТ є відділи, відділення, групи з експертно-криміналістичного
забезпечення органів внутрішніх справ, які перебувають в оперативному
підпорядкуванні керівництва відповідних міськрайлінорганів внутрішніх
справ і підрозділів спеціальної міліції для експертно-криміналістичного
забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів [40,
1.1.2.]. Організаційно-методичне керівництво НДЕКЦ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ
здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
МВС України.

Література:

И.Ф. Крылов. В мире криминалистики. Л.: 1980. С. 5-6.

Наказ МВС України 30.08.1999 р., № 682. П. 1.1.1.-1.1.4.

Похожие записи