.

Експерт в криміналістиці та інших сферах людської діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 898
Скачать документ

Експерт в криміналістиці та інших сферах людської діяльності

На протязі всієї історії, досягнення у тій чи іншій сфері діяльності
людина пристосовувала для боротьби із соціально негативними проявами,
особливо зі злочинністю. З однієї сторони, ці здобутки полегшували
процес попередження, розкриття та розслідування злочинів, з іншої – їх
застосування було просто необхідним для встановлення істини по справі,
адже особа, що здійснювала кримінальне переслідування не завжди була
компетентна у всіх питаннях, які стосувались злочину. Одним із способів
розв’язання цієї проблеми було залучення знаючих осіб. Це
використовується і по сьогоднішній день. Так, слідчий, дізнавач, суддя
та інші для вирішення певних задач запрошують спеціалістів, педагогів,
лікарів, осіб, які розуміють знаки глухого, німого, для з’ясування
окремих питань – призначають експертизи, тощо.

Вищеперераховане в криміналістиці називають видами використання
спеціальних знань. Зупинимось на одному з них, а саме – на експертизі, а
особливо на її виконавцеві – на експертові.

Законодавчо судова експертиза визначена як дослідження експертом на
основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які
містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні
органів дізнання, попереднього слідства чи суду. Тобто для судової
експертизи характерне те, що її проводить експерт, для її проведення
необхідні спеціальні знання, досліджувані об’єкти містять інформацію про
обставини справи, наявність порушеної кримінальної справи.

Так розуміють експертизу в науках кримінального циклу, зокрема
криміналістиці та кримінальному процесі. Однак, останнім часом все
більше звертають увагу на використанні можливостей судової експертизи в
цивільному та арбітражному процесі.

Як бачимо, зв’язок криміналістики з іншими науками має двосторонній
характер, тобто не лише дані різних наук використовуються
криміналістикою для своїх потреб, але й розробки криміналістики взяті на
озброєння іншими науками. Зазначене стосується не лише наукової сфери,
але й для інших галузей дійсності. Такий взаємообмін досягненнями
останнім часом відбувається все швидше завдяки зростанню обміну
інформацією, що стало можливим через стрімкий розвиток інформаційних
технологій.

Для юристів важливим є те, як певне питання тлумачить законодавець.
Розглянемо визначення експерта, які є в нормативно-правових актах.

Усі відомі нам визначення були умовно поділені на чотири групи.

Першу групу складають тлумачення експерта, відповідно до яких ним може
бути юридична особа. Для визнання цієї особи експертом у неї повинна
бути укладена угода з Фондом державного майна України, іншим органом
приватизації чи Національним агентством, а в деяких випадках дана особа
у якості експерта залучається і відповідно до законодавства4. Зазначені
експерти мають право на проведення оцінки (у певних випадках –
дооцінки)5 об’єктів приватизації, іншого майна, пакетів акцій, а також
державних корпоративних прав і активів господарських товариств6. Таке
розуміння експерта відображено у Постановах Кабінету міністрів України,
які регулюють питання приватизації та в Наказах Фонду державного майна
України7.

Проводячи паралель із криміналістикою, зазначимо, що подібну роль по
оцінці майна відіграє і судовий експерт (наприклад, автотоварознавчу
експертизу).

В інших трьох групах визначень мова йде про експертів, якими можуть бути
лише фізичні особи.

Так, до наступної групи ми віднесли тлумачення у яких як характерні риси
експерта зазначено лише те, що дані особи є фахівцями своєї справи
(тобто мають високу кваліфікацію)” та пройшли відповідну атестацію і
одержали кваліфікаційне свідоцтво.

В деяких випадках звертається увага лише на наявність свідоцтва, а в
інших – крім наявності достатньої кваліфікації, потрібна ще й реєстрація
у реєстрі.

Порівнюючи із судовими експертами, то останні теж повинні мати достатню
кваліфікацію у тій галузі, в якій вони проводять дослідження.Вони
проходять відповідну атестацію, отримують свідоцтво на право
самостійного здійснення експертиз та вносяться до Державного реєстру
судових експертів.

.виконання покладених на неї завдань, дана особа володіє ще й
спеціальними знаннями .

Зазначене стосується також і судового експерта.

Окремо ми виділи визначення, у якому звертається увага на використанні
експерта в процесі розслідування5. І хоча в даному контексті мова йде
про службове розслідування авіаційних подій, воно, на нашу думку, має
багато спільного із розслідуванням кримінальних справ, в процесі якого
широко застосовуються знання судового експерта.

Як бачимо, в усіх проаналізованих вище визначеннях експерта – є риси,
які знайшли своє відображення і в розумінні судового експерта. Поняття
експерта в різних сферах хоча і досить схожі, однак мають певні
розбіжності. На завершення зазначимо ті відмінності, які виділяють
експерта в кримінальному судочинстві з поміж інших: наявність порушеної
кримінальної справи та наявність постанови про призначення експертизи. А
основною характеристикою, яка поєднує усі визначення є те, що експерт –
це компетентна особа, це знаюча особа, 16 особа, якій доручають
(довіряють) здійснення певних дій, адже недаремно експерт (лат.
expertus) – значить досвідчений .

Література

1 Див.: Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 №
4038-ХІІ.

2 Див.: Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском,
арбитражном процессе: Практическое пособие. – М.: Право и закон, 1996.

3 Див.: Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час
приватизації: Постанова Кабінету міністрів України від 22.07.1998 №
1114. 4Див.: Про затвердження положення щодо укладення угоди на
проведення експертної оцінки майна: Наказ Фонду державного майна України
від 08.01.1998 № 1; Про затвердження положення про порядок проведення
експертної оцінки державного майна при приватизації: Наказ Фонду
державного майна України від 02.02.1995 № 100.

5 Див.: Щодо підготовки, організації та проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій, що належать державі: Наказ Фонду державного майна України
від

15.01.1997 № 46; Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час
приватизації: Постанова Кабінету міністрів України від 15.08.1996 № 961.

6 Див.: Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав:
Постанова Кабінету міністрів України від 02.08.1999 № 1406.

7 Див.: Про затвердження Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що
перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості
платника податків (крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
діяльності) та реалізації такого майна: Постанова Кабінету міністрів
України від

22.06.1998 № 941; Про затвердження Положення про конкурсний відбір
експертів: Наказ Фонду державного майна України від 12.02.1997 № 152.
8Див.: Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової
оцінки земельних ділянок Наказ Держкомзему України від 12.11.1998 № 118.

9 Див.: Про затвердження Правил атестації зварників: Наказ
Держнаглядохоронпраці від 19.04.1996 № 61.

10 “Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 №
3691-ХІІ.

11 Див.: Про затвердження: тарифів на роботи, пов’язані з проведенням
експертизи та підготовкою експертів-гемологів з дорогоцінного,
напівдорогоцінного та декоративного каміння; форми “Свідоцтва”, а також
“Положення про акредитацію експертів-гемологів з дорогоцінного,
напівдорогоцінного та декоративного каміння”: Наказ Міністерства
фінансів України від 29.01.1997 № 19.

12 Див.: Про затвердження Порядку проведення акредитації органів з
оцінки відповідності: Наказ Держстандарту України від 02.10.2001 № 486.

13 Див.: Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в
галузі експортного контролю: Постанова Кабінету міністрів України від
15.07.1997 №767.

14Див.:Про затвердження Положення про державну
експертизуусферікриптофафічногазахистуінформації:НаказДепартаментуспеціа
льнихтелекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ від 25.12.2000
№ 62; Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від
10.02.1995 № 51/95-ВР.

15 Див.: Про затвердження Положення про службове розслідування
авіаційних подій на території України: Наказ Укравіатрансу України від
28.11.1995 № 262.

16 Див.: Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К:
Українська радянська енциклопедія, 1975. – С 237.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020