.

Економічна культура юриста (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 1608
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Економічна культура юриста

ПЛАН

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

2. ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Вступ

Сучасне суспільство вимагає високої організації економічного життя й
адекватного їй рівня професіоналізму учасників економічного і
соціального процесу. В даний час юридичним працівникам необхідно
адаптуватися до умов, що змінюються, мати високу економічну і споживчу
культуру.

У цьому зв’язку важливим є формування основ економічної культури, як
елемента професійної культури юристів.

1. Поняття економічної культури, основні напрямки її розвитку

У зв’язку з цим для реалізації розвитку економічної культури у юристів,
зокрема у майбутніх юристів, необхідне усвідомлення наступних напрямків:

1. Що таке економічна культура?

2. Формування ринкової культури, свідомість ситуації.

3. Переломлення через предмет. Гуманізація, гуманітаризація,
інтеграція.

Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи,
усім видам, способам і формам економічної діяльності суспільства,
колективу, окремого працівника. Економічна культура є синтезом
матеріального і духовного, вона формує і способу життя сучасного
суспільства.

Сучасний економічний словник дає наступне визначення:

Економічна культура – це система цінностей і спонукань господарської
діяльності, поважне відношення до будь-якої форми власності і
комерційному успіху як до великого соціального досягнення, неприйняття
настрою “зрівнялівки”, створення і розвиток соціального середовища для
підприємництва і т.п.

Довідник по культорології в більшій мірі торкає духовний і моральний
початок економічної культури – це сукупність елементів і феноменів
культури, економічної свідомості, поведінки, економічних інститутів, що
забезпечують відтворення економічного життя суспільства.

Таким чином, економічна культура не існує сама по собі поза тканиною
соціальних і політичних структур, культурних форм і структур,
самосвідомості.

Формування економічного мислення людини, юриста, зокрема молоді, на
даному етапі розвитку економічних відносин є актуальним для побудови
незалежної Української держави: із власним державним устроєм, соціально
– економічними відносинами, правовою системою й економічною культурою. В
Україні після проголошення в 1991 році її як незалежної держави ,
почався процес переходу до ринкових відносин, що продовжується і зараз.
Одночасно з позитивними сторонами цього процесу варто відзначити
непослідовність і суперечливість; залишається як пережиток минулого
деформована економічна поінформованість і культура, бездуховність і
беззаконня у різних сферах життєдіяльності суспільства, особливо в
молодіжній сфері, що є небезпечним для державного будівництва. [ 1, 4 ].

Одним із самих оптимальних можливостей формування економічної культури в
молоді, зокрема в студентів-юристів є, засвоєння знань, навичок і умінь,
що здобуваються в процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи
економічної теорії».

Студенти юристи для орієнтації в сучасній ринковій економіці України і
міжнародних економічних відносин, повинні мати мінімум економічних знань
і сформованим необхідним рівнем економічної культури.

Досвід показує, що програма викладання економічних дисциплін на
неекономічних спеціальностях також повинна бути диференційована
відповідно до кожної спеціальності. Тому робоча програма навчальної
дисципліни «Основи економічної теорії» для неекономічних спеціальностей
була нами перероблена спеціально для юристів з обліком того, що саме ця
дисципліна є базової при вивченні спеціальних юридичних дисциплін:
господарське право, біржове право, фінансове право, податкове право,
банківське право, страхове право й ін. [4, 5, 6 ]

При удосконалюванні навчальної програми педагогами і методистами
необхідно також враховувати, що система економічного утворення для
юристів повинна бути спрямована на твердження таких форм ринку, що
відповідають національним традиціям і культурі, економічним
перетворенням, етиці праці, одночасно з огляду на весь позитивний і
негативний досвід минулого. Тепер, коли соціалістична система
господарювання, а разом з нею і старі догми ( які перетворювали людини
на функцію господарського економічного процесу) відійшли в минуле, стає
очевидним, наскільки були праві М. Бердяєв, Улад. Соловйов, С. Булгаков,
С. Франк і ін., що справедливо критикували так званий «економізм», що
видаляє економіку від етики і всіх духовних показників і протиставляє її
як «першооснову» буття «ілюзіям» створення. [ 2, 3, 4, 5 ]

2. Значення розвитку економічної культури в майбутніх юристів

Процес утвердження економічної культури в студентів юристів, значною
мірою сприяє становленню суспільної економічної культури, що одночасно
формує високий рівень правової свідомості населення. Ці орієнтири
зможуть дати зрозуміти своєрідність вітчизняної самобутності
економіко-правових процесів, розробити свої форми ринку, ринкового
поводження і ринкової культури підприємництва, що є адекватними
українським традиціям.[ 1, 3, 5, 6 ]

У вузах України значною мірою використовуються спрощені критерії
оцінювання знань студентів на іспитах і заліках, що, відповідно, повинні
деталізуватися згідно кожного навчального предмета. Але спрощені
критерії дуже великі, неконкретні і, по суті, не відбивають
загальновідомі ознаки відповідної оцінки в існуючої четирехбальной
системі.

Інформація, що одержує викладач при здачі іспиту студентом, на превелику
силу знаходить узагальнене відображення в даній системі. Очевидно, і
студент, і викладач повинні знати; за що ставиться відповідна оцінка з
даної навчальної дисципліни. Відповідно, «що і за що» і є досить
складним поняттям, а його визначення створює собою багатопланову
дидактичну проблему. [2].

У такий спосіб аналіз сучасної теорії методики і практики економічної
підготовки юристів [ 5, 6 ] у вищих навчальних закладах України дає
підставу виділити ряд протиріч:

– необхідність виховання нової генерації юристів і недостатня розробка
теоретико – методологічних основ економічної підготовки майбутніх
юристів;

– вимоги пропоновані ринковою економічною і професійною діяльністю до
рівня економічної культури юристів і недостатній рівень їхньої
економічної компетенції;

– необхідність постійного удосконалювання юристами економічних знань,
навичок і умінь і одночасна відсутність у них рефлексного відношення до
економічного аспекту професійної діяльності.

У зв’язку з цим виникає потреба в удосконаленні економічної підготовки
майбутніх юристів, пошук ефективних педагогічних шляхів і умов рішення
цієї проблеми., що дозволить сформувати ринковий економічний тип
мислення і високий рівень економічної культури, що необхідні фахівцю
юристу в професійній діяльності, при прийнятті економічних рішень у
стиснуті тимчасові терміни при дефіциті інформації.

Висновки

Отже, економічна культура – це система цінностей і спонукань
господарської діяльності, поважне відношення до будь-якої форми
власності і комерційному успіху як до великого соціального досягнення,
неприйняття настрою “зрівнялівки”, створення і розвиток соціального
середовища для підприємництва і т.п.

Сучасне суспільство вимагає високої організації економічного життя й
адекватного їй рівня професіоналізму учасників економічного і
соціального процесу. В даний час юридичним працівникам необхідно
адаптуватися до умов, що змінюються, мати високу економічну і споживчу
культуру.

Одним із самих оптимальних можливостей формування економічної культури в
молоді, зокрема в студентів-юристів є, засвоєння знань, навичок і умінь,
що здобуваються в процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи
економічної теорії».

ЛІТЕРАТУРА:

1. Балашова Ю.В. Засади формування економічної культури інформаційної
комунікації у вищій школі // Науковий вісник. – Одеса: Видавництво ПДПУ
ім.. К.Д. Ушинського. – №1-2. – 2002. – С.110-118.

2. Верхоло А.П. Критерії і норми якісної оцінки знань, умінь і навичок у
студентів // Проблеми освіти. – №1. – 1995. – С.108-115.

3. Огневюк В. Образование как сфера «будущего времени». // Персонал. –
№ 9. – 2003. С.62-66..

4. Пилипенко В. Економічна свідомість і культура населення в період
ринкової трансформації суспільства // Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. – 2002.- №4 за жовтень-грудень. – С.197-206.

5. Рижиков В.С. Шляхи вирішення проблеми формування економічної
культури майбутніх юристів. // Научние труди академии: специальний
випуск VII // Под. ред Р.Н.Макарова. – Кировоград: Издательство ГЛАУ,
2002. –С.38-45.

6. Сливка С. Роль економічної культури юриста у формуванні
професіоналізму. // Право України. – №4. – 1999. – С.84-87, 110.

7. Юридична деонтологія. Підручник. – К., 2001.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019