Реферат на тему:

Дослідження поняття «наркобізнес»

Наркобізнес представляє собою безумовно величезний пласт для кола
діяльності практичних підрозділів правоохоронних та інших органів
державної влади будь-якої країни, що зобов’язана піклуватися про
беззаперечне забезпечення власної національної безпеки. З наукової точки
зору, дослідження причин малоефективності протидії означеним явищам
також не позбавлене високої актуальності, тим більше, що науковці прямо
пов’язують діяльність у сфері наркобізнесу з корупційними проявами [1].
Виходить, що забезпечення корумпованості посадових осіб через підкупи є
першочерговим завданням наркобізнесменів і всієї системи організованого
наркобізнесу, тому що як раз зазначене й виступає одним з найбільш
ефективних способів забезпечити зниження ймовірних втрат (збитків) на
ринку наркотиків. Наркокорупція сприяє утвердженню легальних
наркобізнесових позицій в країні, формуванню у психології неосвіченої
частини населення позитивного ставлення до своєї діяльності — будування
наркологічних диспансерів, клінік для хворих на наркоманію за гроші від
наркобізнесу і т. ін.

Відповідно до теми виникає необхідність у визначенні дефініції поняття
наркобізнесу, навколо якого відбувається дискурс.

Перш за все, слід визначити, чи охоплює поняття «наркобізнес» власне
злочини, поєднані зі збутом наркотичних засобів, і чи можуть ці явища
бути однозначними.

«Бізнес» за тлумачними словниками та науковим вживанням означає
підприємництво, тобто організовану законну (ліцензовану) діяльність
власника-підприємця по виробництву товарів і послуг для ринку з метою
одержання прибутку [2].

Як визначають науковці, термін «наркобізнес» запозичений з кримінального
права і кримінології зарубіжних країн [3]. У них він використовується як
загальне поняття злочинів, що полягають у тривалому зайнятті
кримінальним підприємництвом, пов’язаним з наркотиками, а також
торгівлею ними у вигляді промислу.

gdoe5Q

нес розглядається як самостійна галузь підпільного підприємництва, що
паразитує на такому людському пороку, як зловживання наркотиками [4, с.
50].

Пізніше, у 1998 році, російський дослідник Л. Тимофєєв у своїй
монографії розглядав наркобізнес як особливе економічне явище, що
виникає за специфічних умов юридичної заборони у сфері нелегального
обігу наркотичних речовин [5].

Як визначає І.В. Смирнова, поняття наркобізнесу, яке ми розглядаємо як
одну з найприбутковіших злочинних форм монополій на виробництво,
розподіл, торгівлю забороненим продуктом з отриманням надприбутків
(легалізацією коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів), як монополію
на так звану однорідну продукцію, в нашому разі — однорідними за ознакою
своєї суспільної небезпеки виступають наркотичні засоби й психотропні
речовини, їх аналоги і прекурсори. Наркобізнес є об’єднанням незаконних
підприємств або усередині якоїсь країни, або синтезом таких підприємств,
діяльність яких виходить за межі певної держави та має у такому разі вже
міжнародний, або, що є більш небезпечним, транснаціональний характер.
Наркобізнес представляється нам, поряд з іншими визначеннями, страховою
монополією [6], яка проявляє себе на різних рівнях.

З визначенням І.Н. Кузнецова та С.К. Купрейчика на мою думку можна
погодитися лише частково, а саме з тим, що наркобізнес — законна
(незаконна) економічна діяльність, пов’язана з культивуванням,
виготовленням та торгівлею наркотичними засобами, психотропними або
сильнодіючими речовинами з метою отримання прибутку. Цей термін
використовується також як обіг грошової маси та прибутку, вилученої у
населення в обмін на наркотики, що незаконно розповсюджуються [7, с.
324].

Таким чином,  при визначенні змісту поняття «наркобізнес» має йтися, по
суті, не про одноразову, не про повторну і навіть не про систематичну
(три і більше разів) торгівлю наркотиками, а про тривале зайняття нею у
вигляді промислу (створення собі постійного джерела доходів шляхом
вчинення злочинів такого роду). Звідси випливає, що не будь-яку форму
збуту можна відносити до наркобізнесу, навіть коли незаконний продаж має
систематичний характер.

Похожие записи