.

Дипломатичне право. Oсновні функції дипломатичних представництв (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 3944
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

Дипломатичне право.

Основні функції дипломатичних представництв

Вступ

Сучасні міжнародні відносини і міжнародне право характеризуються великою
розмаїтістю.

Наявність у світі системи держав — об’єктивний факт. Держави не можуть
існувати, не взаємодіючи так чи інакше один з одним. Те чи інша держава
вступає в різного роду зв’язку з іншими країнами за посередництвом своєї
зовнішньої політики, через нее ж реагує на всілякі явища міжнародного
життя. Проводячи зовнішню політику виходячи зі своїх інтересів, держава
встановлює ті чи інші відносини з іншими країнами. Вичленовування всіх
цих зв’язків дозволяє представити визначену систему міжнародних
відносин, що охоплює складний комплекс процесів і регулюється різними
галузями міжнародного права.

У широкому розумінні система міжнародних відносин може бути
представлена як свого роду світова макросистема, що має власну
структуру. У нее входять різні зв’язки держав: політичні, економічні (у
тому числі торгові, фінансові), науково-технічні, культурні і т.д.
Дипломатичні і консульські відносини покликані сприяти співробітництву в
названих і інших областях.

Дана робота ґрунтується на ознайомленні з особливостями консульських і
дипломатичних відносин, а також консульського і дипломатичного права,
основними поняттями і категоріями. Вона припускає одержання навичок
роботи з консульськими конвенціями, Віденською конвенцією й іншими
міжнародними договорами.

1. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО

1.1. Поняття, система і джерела дипломатичного права

Дипломатичне право— галузь міжнародного права, що представляє собою
сукупність норм, що регламентують статус і функції державних органів
зовнішніх зносин, Система дипломатичного права відповідає основним
формам дипломатії: двосторонньої дипломатії, здійснюваної через
дипломатичні чи представництва через так називані спеціальні місії,
багатобічної дипломатії, здійснюваної делегаціями на міжнародних
конференціях і сесіях органів міжнародних організацій, а також
постійними представництвами держав при міжнародних організаціях.

Дипломатичне право протягом довгого часу ґрунтувалося на звичаях.
Часткова офіційна кодификація дипломатичного права була вперше почата в
регіональному масштабі в Латинській Америці (20 лютого 1928 р. була
прийнята Гаванська конвенція про дипломатичних чиновників)- У даний час
дипломатичне право в основному кодифіковане.

Основним, договірним актом у даній області є Віденська конвенція про
дипломатичні зносина 1961 року. У 1969, року Генеральною Асамблеєю ООН
була також прийнята Конвенція про спеціальні місії, а в 1975 році на
дипломатичній конференції у Відні — Конвенція про представництво держав
у їхніх відносинах з міжнародними організаціями універсального,
характеру. Російська Федерація є учасницею Віденських конвенцій 1961 і
1975 років.

1.2. Органи зовнішніх зносин

Існує розподіл органів зовнішніх зносин на внутрішньодержавні і
закордонні.

До внутрішньодержавного відносяться: вищі державні органи, а саме вищий
представницький орган, що звичайно визначає основи зовнішньої політики
даної держави: глава держави (колегіальний чи одноособовий), що здійснює
вище представництво даної держави на міжнародній арені; уряд, що
здійснює загальне керівництво зовнішньою політикою держави; відомство
іноземних справ, що є органом уряду по здійсненню зовнішньої політики.

Закордонні органи зовнішніх зносин прийнято підрозділяти на постійні і
тимчасові.

До постійних органів відносяться дипломатичні представництва
(посольства, місії), постійні представництва при міжнародних
організаціях, консульські установи.

До тимчасових органів відносяться спеціальні місії і делегації на
міжнародних чи конференціях у міжнародних органах.

До внутрішньодержавного відносяться: вищі державні органи, а саме вищий
представницький орган, що звичайно визначає основи зовнішньої політики
даної держави: глава держави (колегіальний чи одноособовий), що здійснює
вище представництво даної держави на міжнародній арені; уряд, що
здійснює загальне керівництво зовнішньою політикою держави; відомство
іноземних справ, що є органом уряду по здійсненню зовнішньої політики.

Закордонні органи зовнішніх зносин прийнято підрозділяти на постійні і
тимчасові.

До постійних органів відносяться дипломатичні представництва
(посольства, місії), постійні представництва при міжнародних
організаціях, консульські установи.

До тимчасових органів відносяться спеціальні місії і делегації на
міжнародних чи конференціях у міжнародних органах.

1.3. Склад і функції дипломатичного представництва

Установлення між державами дипломатичних відносин спричиняє, як правило,
обмін дипломатичними представництвами. Для такого обміну, однак,
необхідна спеціальна домовленість. Сучасне міжнародне право передбачає
можливість зазначеного обміну на одному з трьох рівнів, що не
відображаються в принципі на обсязі чи функцій иммунитетов і привілеїв
дипломатичних представництв і їхнього персоналу. Кожному рівню
відповідає визначений клас глави представництва. Найбільш високий рівень
— посольство, на чолі якого коштує дипломатичний представник, що має, як
правило, клас посла. Далі випливають місія, очолювана посланником, і
потім місія, очолювана повірником у справах.

Внутрішня структура дипломатичного представництва, установлення
відповідних посад і т.д. визначаються законодавством аккредитующего
держави.

У більшості держав існують також дипломатичні ранги, тобто службові
звання, що привласнюються дипломатичним працівникам. Вони, як і
дипломатичні посади, установлюються внутрішнім законодавством
відповідного держави.

Персонал дипломатичного представництва підрозділяється на три категорії:
дипломатичний, адміністративно-технічний і обслуговуючий.

Чисельність персоналу дипломатичного представництва в принципі є
компетенцією аккредитующего держави. Віденська конвенція 1961 року,
щоправда, допускає можливість пропозицій з боку приймаючого держави щодо
скорочення персоналу іноземних представництв. На практиці такі випадки
відомі, але вони, як правило, спричиняли погіршення відносин між
відповідними державами.

До функцій дипломатичного представництва відносяться:

представницька функція (виступ від імені аккредитующего держави); захист
інтересів аккредитующего держави і його громадян; ведення переговорів з
урядом держави перебування; розвиток дружніх відносин між аккредитующим
державою і державою перебування; консульська функція; функція
інформування свого уряду про країну перебування.

Перелік функцій дипломатичного представництва, приведений у Віденській
конвенції, не можна вважати вичерпним.

1.4. Початок і припинення дипломатичної місії

Відразу ж по досягненні домовленості про обмін дипломатичними
представництвами і про їхній рівень виникає необхідність у практичному
формуванні дипломатичного представництва.

Призначення глави дипломатичного представництва проходить чотири стадії:
а) запит агремана; б) призначення на посаду; в) прибуття в країну
призначення; г) офіційний вступ на посаду після вручення вірчої грамоти.

Обов’язок запитувати агреман, тобто згода держави прийняти конкретна
особа як главу іноземного дипломатичного представництва, — твердо стале
правило, підтверджене у Віденській конвенції 1961 року. Відмовлення в
агремані може не супроводжуватися поясненням його мотивів.

Без позитивної відповіді на запит агремана передбачуваний глава
представництва не призначається на свою посаду.

Вступ глави представництва в посаду зв’язано з врученням їм своїх
повноважень (вірчої грамоти) чи органу посадовій особі, при якому він
аккредитуется.

Повноваження (вірчі грамоти для послів і посланників, аккредитуемих при
главі держави; вірчі листи для повірників у справах, аккредитуемих при
главі відомства іноземних справ) оформляються відповідно до правил,
прийнятими в країні, їх що видала, однак вони повинні мати ряд
обов’язкових реквізитів: указівка на орган, що призначив главу
представництва, країну призначення і т.д.

На інших членів дипломатичного персоналу агреман не запитується, і вони
після свого призначення і прибуття в країну вважаються, що приступили до
виконання службових обов’язків з моменту повідомлення компетентної влади
(звичайно міністерства закордонних справ) держави перебування.

У відношенні військових аташе багато держав дотримують практики, що є
власне кажучи різновидом запиту агремана.

Припинення дипломатичної місії може відбутися при припиненні державами
підтримки офіційних відносин без їхнього розриву, при розриві
дипломатичних відносин, збройній конфлікті, зникненні однієї зі сторін
як суб’єкта міжнародного права (наприклад, у результаті злиття з іншою
державою), а також іноді при соціальній революції в одній з підтримуючих
відношення чи держав навіть просто при неконституційній зміні уряду.

Функції члена дипломатичного персоналу можуть припинитися в зв’язку з
його відкликанням по тим чи іншим причинам, оголошенням його persona nоn
grata (небажаною особою), у випадку так називаного дисмисла, тобто
оголошення дипломата приватною особою, чи відмовлення дипломата
виконувати свої функції.

1.5. Дипломатичний корпус

У вузькому змісті дипломатичний корпус — це сукупність глав іноземних
дипломатичних представництв, акредитованих у даній державі.
Дипломатичний корпус у широкому змісті — сукупність членів
дипломатичного персоналу іноземних дипломатичних представництв у даній
державі і членів їхніх родин.

Існування поняття дипломатичного корпуса в першому значенні обумовлено
причинами протокольного характеру; дуайеном (старшиною, старійшиною)
серед глав всіх іноземних дипломатичних представництв вважається,
відповідно до звичаю, старший по класі і за часом перебування в даній
країні (у деяких країнах — папський нунцій).

Поняття дипломатичного корпуса в другому значенні порозумівається
необхідністю установити коло осіб, що вправі претендувати на
дипломатичні імунітету і привілею.

1.6. Иммунитети і привілею дипломатичного представництва і його
співробітників

Працівники дипломатичного представництва користаються визначеними
иммунитетами (вилученнями з-під юрисдикції держави перебування) і
привілеями, тобто пільгами, перевагами, що звичайним іноземцям не
надаються. У повному обсязі иммунитети і привілеї надаються членам
дипломатичного персоналу і членам їхніх родин. Саме їх иммунитети і
привілеї є дипломатичними в точному значенні цього слова.

Иммунитети і привілеї надаються не для особистих вигод, а з метою
створити максимально сприятливі умови для здійснення функції
дипломатичного представництва. Крім того, їхня юридична природа
улаштовується тим, що одна суверенна держава не може підкорятися влади
іншого, а дипломатичне представництво і його дипломатичний персонал
уособлюють саме державу.

У Віденській конвенції 1961 року дипломатичні иммунитети і привілеї
підрозділені на иммунитети і привілею дипломатичного представництва й
особисті иммунитети і привілею членів дипломатичного персоналу і їхніх
родин.

До першої категорії відносяться: недоторканність приміщень
дипломатичного представництва, иммунитети майна і засобів пересування,
кореспонденції й архівів; фіскальний імунітет; право на безперешкодні
зносина представництва зі своїм центром і іншими представництвами своєї
держави; митні привілеї; протокольні привілеї.

До другої категорії відносяться: недоторканість особи, житла; повний
імунітет від карної юрисдикції держави перебування, а також від
цивільної й адміністративної юрисдикції у відношенні виконавчих дій;
фіскальний імунітет; митні привілеї; звільнення від особистих
повинностей. Допускаються три вилучення: можна пред’явити судовий позов
із приводу нерухомого майна, яким чи дипломат член його родини володіє
особисто, позов по спадкоємній справі, у якому ці особи виступають як
спадкоємців, і т.п., а також позов із приводу професійної чи комерційної
діяльності, який вони займаються з метою особистої вигоди.

Дипломатичний персонал має право вільне пересуватися по території
держави перебування з урахуванням правил про закриті зони, якщо такі
встановлені. Повідомний порядок пересування дипломатів, що існує в ряді
країн, не суперечить зазначеному вище правилу.

Одним з найбільш розповсюджених видів зв’язку дипломатичного
представництва зі своїм центром і іншими представництвами своєї держави
є дипломатична пошта. Віденська конвенція 1961 року передбачає доставку
дипломатичної пошти дипломатичними кур’єрами (штатними і ad hoc) і
бескурьерную (за допомогою командира повітряного судна, що правами
дипломатичного кур’єра не користається). На практиці бескурьерная
доставка здійснюється також за допомогою капітана морського судна і на
основі угод між зацікавленими державами через звичайні канали зв’язку
(поштові відомства). В усіх випадках, крім останнього, дипломатична
пошта користається абсолютною недоторканністю і не обмежена вагомий чи
кількістю місць. Якщо умови цих угод порушуються, дипломатична пошта
може бути затримана і навіть розкрита.

Недоторканість особи дипломатичного працівника і членів його родини
припускає підвищену відповідальність держави перебування за її
забезпечення. 14 грудня 1973 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла
Конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, що
користаються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів
(Росія — учасниця).

У Конвенції підкреслюється, що відповідні особи мають право на
спеціальний захист, а за поводження самих осіб, що користаються
дипломатичною недоторканністю, несе відповідальність держава, що
посилає.

Митні привілеї у відношенні дипломатичного багажу укладаються насамперед
у тім, що він не обкладається митними зборами, пошлинами і т.д., за
винятком складських зборів, які можна розглядати як плату за конкретні
види обслуговування. Однак багаж, адресований дипломатичному
представництву, чи дипломату члену його родини, пропускається на
загальних підставах, з оглядом.

Особистий же багаж дипломатичного чи працівника члена його родини
користається недоторканністю. Правда, Віденська конвенція 1961 року
передбачає, що він може бути доглянутий у присутності зацікавленої чи
особи його представника, якщо є серйозні підстави думати, що він містить
предмети, заборонені до чи увозу вивозу. Практика уточнила це положення:

якщо прийняте рішення про огляд, але нічого забороненого до чи увозу
вивозу не виявлено, у дипломата з’являються підстави для приношення
протесту з приводу порушення недоторканності його особистого багажу,
тому що влади, що робили огляд, не змогли довести, що в них були для
цього серйозні підстави.

В даний час у більшості країн авіакомпанії, посилаючись на необхідність
забезпечення безпеки цивільної авіації, роблять огляд багажу дипломатів
і членів їхніх родин і навіть їхній особистий огляд.

Необхідно відзначити, що член родини дипломата, що є громадянином
держави перебування, не користається дипломатичними иммунитетами і
привілеями.

1.7. Обов’язку дипломатичного представництва і його співробітників у
відношенні держави перебування

Віденська конвенція 1961 року називає два основні обов’язки
дипломатичного представництва у відношенні держави перебування:
використовувати свої приміщення тільки для офіційних цілей і вести всі
офіційні відносини з державою перебування через відомство іноземних
справ і інші відомства, у відношенні яких буде досягнута відповідна
домовленість.

Обов’язку співробітників дипломатичного представництва полягають у тому,
щоб поважати закони і постанови держави перебування і не втручатися в
його внутрішні справи. Дипломату заборонено займатися в державі
перебування професійною і комерційною діяльністю з метою особистої
вигоди.

1.8. Дипломатичне право спеціальних місій

Спеціальні місії дипломатичного характеру можуть бути різними по своєму
рівні, як відзначається в Конвенції про спеціальні місії 1969 року, у
якій зафіксовані міжнародні порядки, що склалися в даній області. Її
норми відносяться головним чином до місій, що посилається однією
державою в інше за згодою останнього для розгляду визначених чи питань
виконання визначеної задачі. Однак ст. 6 Конвенції трохи розширює сферу
її дії, поширюючи її норми і на спеціальні місії, що можуть бути
спрямовані в яку-небудь державу двома чи декількома державами для
розгляду питання, що представляє загальний інтерес.

У ст. 21 Конвенції передбачається, що глава держави, що очолює
спеціальну місію, а також глава уряду, міністр закордонних справ і інші
особи високого рангу, що беруть участь у спеціальній місії, користаються
в приймаючому чи державі третій державі привілеями і иммунитетами, що
визнаються за ними міжнародним правом. Практично Конвенція залишає
регулювання міжнародних відносин, що виникають у зв’язку з виїздом
зазначених осіб у складі спеціальних місій, за міжнародним порядком.

Чітких границь иммунитетов і привілеїв глав держав і інших осіб високого
рангу, що входять до складу спеціальних чи місій возглавляющих їх,
міжнародний порядок не визначає. Конкретизація відповідних питань,
особливо в протокольній області, здійснюється путем.узгодження між
зацікавленими сторонами.

Можна, однак, констатувати, що зазначені особи в подібних ситуаціях
мають практично повний імунітет не тільки від карної, але і від
цивільної й адміністративної юрисдикції.

Митні привілеї також, судячи з практики, надаються зазначеним особам у
повному обсязі, хоча дотепер спірним є питання про тім, чи робиться це
на підставі міжнародного чи порядку ввічливості.

У тих випадках, коли в складі спеціальних місій дипломатичного характеру
немає осіб високого рангу, статус цих місій у принципі аналогічний
статусу відповідних категорій персоналу дипломатичного представництва.

Зрозуміло, функції спеціальної місії, її склад, иммунитети і привілеї
зв’язані з задачами, що перед нею поставлені. Зазначені питання звичайно
узгоджуються між зацікавленими державами. Ця практика одержала
відображення в Конвенції про спеціальні місії 1969 року.

Разом з тим у Конвенції закріплені деякі невиправдані обмеження
иммунитетов і привілеїв спеціальних місій. Зокрема, у ст. 25, що
передбачає недоторканність приміщень, займаних спеціальною місією,
допускається вступ у ці приміщення представників місцевої влади у
випадку чи пожежі іншого стихійного лиха власне кажучи без згоди глави
чи місії глави відповідного постійного дипломатичного представництва.
Саме це положення з’явилося однієї з основних причин, по яких Радянський
Союз не підписав Конвенцію.

Конвенція в ст. 31, присвяченої иммунитетам від юрисдикції держави
перебування членів дипломатичного персоналу спеціальної місії,
установлює, що зазначеним особам можуть бути пред’явлені позови про
стягнення збитків, заподіяних у результаті нещасливого випадку,
викликаного транспортним засобом, використовуваним за межами їхніх
офіційних функцій (поряд з тими випадками пред’явлення позовів, що
допускає Віденська конвенція 1961 р. у відношенні членів дипломатичного
персоналу представництва).

1.9. Дипломатичне право міжнародних організацій

Для того щоб міжнародна організація могла нормально функціонувати, вона
повинна користатися визначеними привілеями і иммунитетами. Представники
держав — членів міжнародної організації і її посадових осіб також
повинні користатися привілеями і иммунитетами, необхідними для виконання
ними своїх функцій.

Ці положення, що знайшли відображення в ст. 104 і 105 Статуту
Організації Об’єднаних Націй і в статутних документах ряду інших
міжнародних організацій, є в даний час загальновизнаними.

У розвиток положень ст. 105 Статуту Генеральна Асамблея ООН 13 лютого
1946 р. прийняла Конвенцію про привілеї і иммунитетах Об’єднаних Націй,
у якій дані питання регламентуються більш конкретно. 21 листопада 1947
р. Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про привілеї і
иммунитетах спеціалізованих установ. Дана Конвенція застосовна до всіх
спеціалізованих установ системи ООН з урахуванням деяких змін,
передбачених в особливих додатках, що розробляються цими установами з
метою відображення їхньої специфіки.

До цього варто додати, що ООН уклала угоди зі США і Швейцарією про
штаб-квартири Організації на територіях цих двох країн (відповідно угоди
від 19 квітня 1946 р. і від 26 червня 1947 р.), а спеціалізовані
установи, у свою чергу, мають угоди з державами, на території яких
розташовані їхні штаб-квартири (ЮНЕСКО — із Францією, ФАО — з Італією і
т.д.). У цих угодах містяться положення про привілеях і иммунитетах
представників держав і посадових осіб відповідних організацій.

Необхідно підкреслити, що імунітет представників держав у міжнародних
організаціях значно ширше, повніше, ніж імунітет посадових осіб. Власне
кажучи він аналогічний дипломатичному, що має під собою серйозні
підстави. Головним тут є те, що, як і у випадку з дипломатичними
представниками, в основі иммунитетов і привілеїв представників держав у
міжнародних організаціях і в органах цих організацій лежить насамперед
право держав на міжнародне представництво. Звідси необхідність володіння
цією категорією представників максимально можливими привілеями і
иммунитетами, що наближаються до дипломатичного чи аналогічними їм.

Разом з тим необхідно відзначити, що, на відміну від дипломатичних
представників, ці представники не акредитовані при державах перебування
і реалізують свої права на міжнародне представництво не перед ними, хоча
в них і знаходяться, а в рамках міжнародної організації.

Аналогічне положення складається й у відношенні делегацій держав на
міжнародних конференціях, що також не акредитовані при державі, на
території якого проводиться конференція. Ніхто, зрозуміло, не може
поставити за обов’язок державі стати країною перебування. Але коли
швидка держава взяло на себе таку роль, воно зобов’язано забезпечити
представникам держав у міжнародних організаціях і делегаціям на
конференціях відповідні привілеї й імунітету, який, звичайно, вони
повинні користатися сумлінно.

З того факту, що ці представники не акредитовані в державі перебування,
а представляють свої держави в міжнародній організації (органі, на
конференції), випливають щонайменше три правових наслідки: а) їхнє
призначення не обумовлюється одержанням агремана від чи організації
держави перебування; б) такі представники не можуть бути оголошені
persona non grata no правилам, застосовуваним у двосторонній дипломатії;
в) стосовно них держава перебування не може застосовувати принцип
взаємності.

Згідно ст. IV Конвенції про привілеї і иммунитетах Об’єднаних Націй від
13 лютого 1946 р., представники держав-членів у головних і допоміжних
органах ООН (делегати, їхні заступники, радники, експерти і секретарі
делегацій) мають практично всі привілеї, иммунитетами і пільгами, якими
користаються дипломатичні представники, іноді, однак у деяких угодах
привілею трохи звужені.

Так, угода ООН зі США про штаб-квартиру ООН, визнаючи в принципі за
представниками держав в ООН і в спеціалізованих установах ООН право на
дипломатичні привілеї і иммунитети, у той же час дозволяє владі США
збуджувати за згодою державного секретаря справи проти співробітників
представництв і посадових осіб ООН з метою пред’явлення їм вимоги про
виїзд зі Сполучених Штатів «при зловживанні своїми привілеями». Правда,
в угоді обговорена, що така згода може бути дано державним секретарем
США лише після консультації з відповідним державою – членом, ООН (коли
справа стосується представника такої чи держави члена його родини) чи
після консультації з Генеральним чи секретарем головною посадовою особою
спеціалізованої установи, коли мова йде про його посадових осіб.

14 березня 1975 р. на конференції ООН, скликаної у Відні за рішенням
Генеральної Асамблеї ООН, була прийнята Конвенція про представництво
держав у їхніх відносинах з міжнародними організаціями універсального
характеру.

Конвенція передбачає волю призначення державами співробітників, що
посилають, постійних представництв. У ній закріплені принципи повної
недоторканості особи представників держав у міжнародних організаціях і
на міжнародних конференціях, приміщень постійних представництв, житлових
приміщень делегацій, а також пошти представництв і делегацій; чітко
обкреслені правовий статус, привілеї й імунітету постійних
представників, постійних спостерігачів, делегацій, а також спостерігачів
в органах і на міжнародних конференціях. Обсяг наданих усім цим
категоріям представників держав привілеїв і иммунитетов наближається до
дипломатичного. Конвенція не містить положення про persona non grata у
тім його виді, що характерний для двосторонньої дипломатії.

1.10. Особливості правового статусу посадових осіб і службовців
міжнародних організацій

В основі привілеїв і иммунитетов посадових осіб міжнародних організацій
лежить теорія функціональної необхідності. Конвенція про привілеї і
иммунитетах Об’єднаних Націй установлює, що посадові особи ООН
користаються наступними привілеями і иммунитетами: вони не підлягають
судової відповідальності за сказане чи написане ними і за всі дії,
зроблені ними як посадових осіб; вони звільняються від обкладання
податками окладів і винагород, виплачуваних їм Об’єднаними Націями, від
державних службових повинностей, а також разом із дружинами і родичами,
що знаходяться на їхньому утриманні, від обмежень по в’їзду в країну і
від реєстрації як іноземців. Вони користаються тими ж привілеями у
відношенні обміну валюти, що надаються посадовим особам відповідного
рангу, що входить до складу дипломатичних місій, акредитованих при
відповідному уряді, а також разом зі своїми дружинами і родичами, що
складаються на їхньому утриманні, такими ж пільгами по репатріації,
якими користаються дипломатичні представники під час міжнародних криз;
мають право ввозити безмитно свої меблі і майно при первісному занятті
посади у відповідній країні.

Коло осіб, що користаються перерахованими привілеями і иммунитетами,
визначається Генеральним секретарем ООН. Про це повідомляється урядам
усіх країн – членів ООН, оскільки ці привілеї й імунітету повинні
надаватися посадовим особам ООН на територіях усіх країн — учасниць
Конвенції.

Експерти ООН, що виїжджають у відрядження з доручення Об’єднаних Націй,
користаються під час відряджень більш широкими привілеями і
иммунитетами, чим посадові особи ООН у її штаб-квартирі. Їм, зокрема,
надаються: імунітет від особистого чи арешту затримки і від накладення
арешту на їхній особистий багаж; усякого роду судово-процесуальний
імунітет у відношенні всього сказаного чи написаного ними і зробленого
ними під час виконання службових обов’язків; недоторканність усіх
паперів і документів; право користатися шифром і одержувати
кореспонденцію за допомогою чи кур’єрів валіз для зносин з Об’єднаними
Націями; ті ж пільги у відношенні обмежень на обмін грошей, які
надаються співробітникам дипломатичних представництв, що знаходиться в
тимчасових службових відрядженнях; ті ж імунітету і пільги у відношенні
їхнього особистого багажу, які надаються дипломатичним представникам.

У цілому ж їхнього привілею й імунітету значно вже по обсязі в
порівнянні з дипломатичними.

Генеральний секретар ООН, його заступники, а також дружини цих осіб і
неповнолітніх дітей користаються привілеями і иммунитетами, наданими
відповідно до міжнародного права дипломатичним представникам.

У Конвенції відзначено, що привілею й імунітету надаються посадовим
особам ООН і експертам в інтересах Об’єднаних Націй, а не для їхньої
особистої вигоди. Генеральний секретар ООН не тільки має право, але і
зобов’язаний відмовитися від імунітету, наданого будь-якій посадовій чи
особі експерту, у тих випадках, коли, на його думку, імунітет
перешкоджає відправленню правосуддя і від нього можна відмовитися без
збитку для інтересів Об’єднаних Націй. У відношенні Генерального
секретаря право відмовлення від майна належить Раді Безпеки ООН.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020