.

Деякі види договорів добровільного майнового страхування. Деякі види договорів страхування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1470
Скачать документ

Реферат на тему:

Деякі види договорів добровільного майнового страхування. Деякі види
договорів страхування

1. Деякі види договорів добровільного майнового страхування

Існують такі види договорів добровільного майнового страхування: майна,
тварин і сільськогосподарських культур, що належать кооперативним та
громадським організаціям; морського; домашнього майна, що належить
громадянам; транспортних засобів; будівель і домашніх тварин, що
належать громадянам; вантажів; ризику непогашення кредитів і
відповідальності позичальників за непогашення кредитів та інших
фінансових ризиків тощо.

За договором страхування майна, тварин і сільськогосподарських культур,
що належать кооперативним та громадським організаціям, страхова сума
визначається угодою сторін, але вона не може бути меншою 50 відсотків
від вартості основних та оборотних засобів, по страхуванню будівель
дачно- і житлово-будівельних кооперативів — найнижчою її межею є
заборгованість за виданими кооперативу кредитами банку. Застрахованим
може бути не лише власне майно страхувальника, а й прийняте ним від
інших осіб на комісію, зберігання, переробку тощо. У добровільному
порядку страхують тепер своє майно колективні сільськогосподарські
підприємства, а також орендарі, селянські (фермерські) господарства.

Договори морського страхування. Об’єктом морського страхування може бути
будь-який майновий інтерес, пов’язаний з торговельним мореплавством, а
саме: судно, вантаж, фрахт, прибуток, очікуваний від вантажу, заробітна
плата та інші види винагороди капітана, інших осіб, які належать до
суднового екіпажу, а також ризик, прийнятий на себе страховиком
(перестрахування). Об’єкт страхування зазначається у договорі морського
страхування (ст. 242 Кодексу торговельного мореплавства). За відповідною
угодою (генеральним полісом) мають бути застраховані всі або певного
роду вантажі, які страхувальник одержує чи відправляє протягом певного
строку. Проте на вимогу страхувальника по окремих відправках вантажів,
охоплених дією генерального поліса, страховик видає поліси або страхові
сертифікати. Страховик не несе відповідальності за збитки, що виникли
внаслідок умислу чи грубої необережності страхувальника, одержувача та
їх представників, однак він відповідає за легку необережність цих осіб
(ст. 256 Кодексу торговельного мореплавства).

Договори страхування домашнього майна, що належить громадянам. Майно, що
належить громадянам на праві приватної власності, може бути
застраховане: за загальним договором — усе домашнє майно, що є у даному
господарстві, крім виробів з дорогоцінних металів, коштовних каменів,
колекцій картин, унікальних та антикварних речей (вони страхуються за
окремим договором); певні предмети домашнього майна; окремі групи речей
або усі речі домашнього майна в даному господарстві, які поділяються на
групи.

Страхування домашнього майна на вибір страхувальника проводиться за
одним із трьох варіантів: перший варіант — від стихійного лиха,
нещасного випадку, крадіжки, від будь-якого іншого випадку; другий
варіант — усі випадки, вказані у першому варіанті, крім крадіжки; третій
варіант — тільки на випадок крадіжки.

В разі зміни страхувальником постійного місця проживання перевезене у
зв’язку з цим домашнє майно вважається застрахованим за новим місцем
проживання страхувальника (без переоформлення страхового свідоцтва) до
кінця строку, передбаченого договором. Майно, яке тимчасово залишилось
за попереднім місцем проживання страхувальника, вважається застрахованим
тільки протягом місяця з дня переїзду страхувальника на нове місце
проживання. Домашнє майно може бути застраховане на строк від одного до
одинадцяти місяців і від одного до п’яти років включно. Страхова сума за
договором страхування домашнього майна встановлюється за бажанням
страхувальника. Картини, колекції, унікальні та антикварні речі беруться
на страхування тільки у повній їх вартості, вказаній у відповідному
документі компетентної організації. За бажанням страхувальника під час
дії договору можна збільшити страхову суму, уклавши додатковий договір
на строк, що залишився до кінця дії основного договору.

Договори страхування транспортних засобів. Страхувальниками за цим видом
страхування можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. На страхування
приймаються:

транспортні засоби, що підлягають реєстрації в органах
державтоінспекції; інші транспортні засоби з двигунами, що
використовують власне джерело енергії; причепи, напівпричепи, човнові
двигуни тощо; тролейбуси; трамваї. Предметом угоди із страхувальником
можуть бути й інші засоби транспорту (човни, катери, яхти тощо).
Водночас із транспортним засобом за бажанням страхувальника можуть бути
застраховані:

водій та пасажири транспортного засобу (водії транспортних засобів, що
належать підприємствам та установам, страхуються тепер в обов’язковому
порядку); додаткове обладнання та устаткування, що не входить до
комплекту транспортного засобу згідно з інструкцією заводу-виробника;
предмети багажу. Проте страхування багажу не поширюється на антикварні
та унікальні предмети, вироби з дорогоцінних металів, коштовних каменів,
предмети релігійного культу, колекції, рукописи, цінні папери тощо.

Договір страхування транспортного засобу можуть укладати власник,
орендар чи особа, яка користується ним на основі нотаріально посвідченої
довіреності власника. Сторонам за взаємною згодою надається широка
свобода у визначенні страхової суми. Такий договір укладається, як
правило, строком на один рік за місцем постійного проживання чи роботи
страхувальника, за місцем реєстрації, купівлі, технічного огляду або
стоянки транспортного засобу. Перед укладенням договору представник
страховика зобов’язаний оглянути об’єкт страхування у присутності
страхувальника, перевірити відповідність номерів кузова, двигуна, рами,
шасі даним, зазначеним у технічному паспорті.

Страхування транспортних засобів проводиться в одному з трьох варіантів
відшкодування збитків, завданих внаслідок пошкодження, знищення чи
втрати транспортного засобу. Перший варіант (повне відшкодування) — в
разі настання будь-якої події, за винятком пошкодження шин, якщо при
цьому самому транспортному засобу не завдано інших пошкоджень. Другий
варіант (часткове відшкодування) — якщо пошкодження або втрата є
наслідком будь-якої події, крім викрадення (угону) або спроби викрадення
(угону), в тому числі окремих частин, деталей і приладдя транспортного
засобу. Третій варіант (часткове відшкодування) — на випадок викрадення
чи спроби викрадення (угону), включаючи викрадення окремих частин,
деталей і приладдя.

Z ¬i

,j0?5H;|K?P?VrZ?\x^Ae^oaooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

відсотків нарахованої суми платежу. Страхове відшкодування виплачується
страхувальникові і тоді, коли транспортний засіб пошкоджено під час його
експлуатації членом родини страхувальника.

Договори страхування будівель, що належать громадянам. Добровільне
страхування будівель, що належать громадянам на праві приватної
власності, застосовується щодо житлових будинків. Проте за цим договором
можна застрахувати також дачу, садовий будинок, гараж, огорожу тощо.
Добровільне страхування будівель проводиться на випадок знищення чи
пошкодження їх внаслідок будь-яких причин, крім навмисних дій
страхувальника або члена його родини, військових дій, екологічних
катастроф тощо. Договори укладаються строком від одного до 11 місяців чи
від одного до п’яти років включно. За бажанням страхувальника будівлі
можуть бути застраховані на договірну страхову суму.

Договір страхування укладається як на всі будівлі, що знаходяться на
відведеній страхувальникові земельній ділянці, так і на деякі з них, і
навіть на окремі їхні конструктивні елементи, як правило, з оглядом
будівель або на підставі документів, що підтверджують наявність
будівель. При переході у встановленому порядку будівлі у власність інших
осіб вона вважається застрахованою до кінця строку, встановленого
договором, без переоформлення страхового свідоцтва. Страхувальникові,
який протягом трьох і більше календарних років підряд укладав договори,
надається пільговий місячний строк для поновлення договору. Такий
договір незалежно від дня сплати страхових платежів вважається
поновленим і набирає чинності з дня закінчення дії попереднього
договору.

Договори страхування вантажів можуть укладатись юридичними та фізичними
особами, які користуються послугами різних видів транспорту: морського,
залізничного, внутрішнього водного, автомобільного та повітряного. За
цими договорами страхувальникам відшкодовуються збитки, що виникають від
випадковостей та небезпек під час перевезення вантажів. Договір
страхування може бути укладений на основі однієї з умов: з
відповідальністю за всі ризики чи без відповідальності за пошкодження.

За договором, укладеним на умовах відповідальності за всі ризики,
відшкодовуються збитки від пошкодження, повної загибелі всього або
частини вантажу, що сталися з будь-яких причин (за деякими винятками), а
також всі необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню та
збереженню вантажу.

При укладенні договору з умовою без відповідальності за пошкодження,
названі збитки і витрати підлягають відшкодуванню страхувальникам, якщо
вони зумовлені лише певними подіями: пожежею, бурею чи іншими стихійними
лихами;

зіткненням транспортних засобів тощо.

За обома видами страхування вантажів не відшкодовуються збитки, що
виникли внаслідок будь-якого роду військових дій або військових заходів,
впливу атомного вибуху чи радіоактивного зараження тощо. За договором
страхування, укладеним з умовою без відповідальності за пошкодження, не
відшкодовуються збитки від підмокання вантажу атмосферними опадами,
крадіжки, недоставки вантажу та з деяких інших причин.

Договори страхування ризику непогашення кредитів і відповідальності
позичальників за непогашення кредитів. Крім майна, об’єктом страхування
може бути й інший майновий інтерес, зокрема ризик підприємницької
діяльності. З 1 червня 1990 р. запроваджено добровільне страхування
ризику непогашення кредитів. Договори добровільного страхування ризику
непогашення кредитів страховики укладають з банками. Об’єктом
страхування за цими договорами є відповідальність усіх чи окремих
позичальників (фізичних чи юридичних осіб) перед банком за своєчасне та
повне погашення кредитів і відсотків за користування кредитами протягом
строку, встановленого у договорі страхування. Відповідальність
страховика виникає, якщо страхувальник (банк) не одержав обумовлену
кредитним договором суму протягом 20 днів після настання строку платежу,
передбаченого кредитним договором, або строку, встановленого банком при
невиконанні позичальником умов кредитного договору.

У договорах добровільного страхування відповідальності позичальників за
непогашення кредитів страхувальниками виступають уже підприємства та
організації різних форм власності. За цими договорами страховик виплачує
банкові, який видав кредит, відшкодування в обумовленому договором
розмірі (від 50 до 90 відсотків суми непогашеного позичальником кредиту,
включаючи й відсотки за користування ним). Після виплати банкові
страхового відшкодування до страховика переходять у межах виплаченої
суми всі права банку-кредитора до підприємства-страхувальника за
кредитним договором.

Страховими подіями при страхуванні інших страхових ризиків можуть бути:
зупинення або скорочення виробництва внаслідок обумовлених договором
обставин; банкрутство;

непередбачені витрати; невиконання або неналежне виконання договірних
зобов’язань контрагентами страхувальника; видача гарантій (порук) тощо.

2. Деякі види договорів страхування

Існують такі види договорів особистого страхування: змішаного
страхування життя; страхування дітей; до шлюбу (весільне); вихованців
дитячих інтернатних закладів; від нещасних випадків; страхування
робітників і службовців за рахунок організації та інші.

Договори змішаного страхування життя об’єднують кілька зобов’язань
страхової організації, що зумовлюються різними страховими подіями, якими
є: 1) закінчення строку страхування; 2) травма, одержана внаслідок
нещасного випадку, а також випадкове гостре отруєння, випадкові
переломи, вивихи тощо; 3) смерть страхувальника. Страхова сума
визначається угодою сторін. За умови сплати підвищених страхових
платежів страхувальникові може бути виплачена подвоєна чи потроєна
страхова сума у момент настання певних страхових подій (травма, опіки
тощо). Укласти договір змішаного страхування життя мають право особи
віком від 16 до 77 років строком на 3, 5,10, 15 або 20 років за умови,
що на момент закінчення договору страхувальникові буде не більше як 80
років. У разі смерті страхувальника страхова сума виплачується особі, на
користь якої укладено договір, або спадкоємцям страхувальника.

Договори страхування дітей, до шлюбу (весільне), вихованців дитячих
інтернатних закладів. Особливість цих договорів особистого страхування
полягає в тому, що застрахованими особами тут виступають діти віком до
15 років, а страхувальниками — їхні батьки, родичі, опікуни чи інші
громадяни, а також трудові колективи (щодо вихованців дитячих закладів).
Страхові внески за договорами страхування дітей та до шлюбу сплачуються
страхувальниками щомісячно чи одноразово, а при страхуванні вихованців
інтернатних закладів — тільки одноразово. Причому тарифні ставки з
весільного страхування визначаються залежно від віку страхувальника, а
не застрахованого, що посилює гарантованість одержання страхової суми
навіть на випадок смерті страхувальника під час дії договору. Названі
договори передбачають нагромадження грошових сум до моменту закінчення
строку страхування, тобто досягнення застрахованим певного віку або часу
одруження. Якщо внаслідок нещасного випадку або певного захворювання
(поліомієлітом тощо) вихованець інтернатного закладу буде визнаний
інвалідом, страховик приймає рішення про виплату йому страхової допомоги
за інвалідністю.

Договори страхування від нещасних випадків. За цими договорами кожен
громадянин може застрахувати як себе особисто, так і своїх дітей від
нещасних випадків, що призводять до травм або смерті застрахованої
особи. Страхова сума визначається угодою сторін. Не відносяться до
страхових випадків травми чи смерть застрахованого віком від 14 років,
якщо вони сталися внаслідок дій, у яких слідчими органами або судом
встановлено ознаки навмисного злочину чи у разі управління автомобілем
або іншим транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного
сп’яніння.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020