.

Державна виконавча служба в Україні – як нова інституція юстиції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 7397
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Державна виконавча служба в Україні –

як нова інституція юстиції”

1. Структура та повноваження

державної виконавчої служби в Україні

До системи органів Міністерства юстиції входить державна виконавча
служба, завданням якої є своєчасне, повне і неупереджене примусове
виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України.
Вона утворена і функціонує згідно із Законом України від 24 березня 1998
р. “Про державну виконавчу службу”.

Органами державної виконавчої служби є:

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи
державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Виконання рішень покладається на державних виконавців районних, міських
(міст обласного значення), районних у містах відділів державної
виконавчої служби. Державними виконавцями є начальник, заступник
начальника, старший державний виконавець, державний виконавець
районного, міського (міста обласного значення), районного у місті
відділу державної виконавчої служби. Він здійснює примусове виконання
рішень у порядку, передбаченому законом.

Компетенція органів юстиції щодо організації діяльності державної
виконавчої служби полягає в тому, що Міністерство юстиції України через
Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
здійснює добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних
виконавців, підвищення їх професійного рівня, фінансове і
матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби,
розглядає скарги на дії державних виконавців.

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі організують виконання законів і здійснюють керівництво
відділами державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районними,
міськими (міст обласного значення), районними у містах відділами
державної виконавчої служби, координують і контролюють їх діяльність;

організують професійну підготовку і атестацію державних виконавців;
розглядають скарги на дії державних виконавців; заохочують за успіхи в
роботі і накладають стягнення за порушення трудової дисципліни;
здійснюють матеріально-технічне забезпечення державної виконавчої
служби.

Державні виконавці є державними службовцями, їм видаються службові
посвідчення єдиного зразка, який затверджується Міністром юстиції
України. Під час виконання службових обов’язків державний виконавець
зобов’язаний носити формений одяг, зразок якого затверджується Кабінетом
Міністрів України.

Державним виконавцем може бути громадянин України, який має юридичну
освіту, здатний за своїми особистими і діловими якостями виконувати
покладені на нього обов’язки. Начальником районного, міського (міста
обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої
служби призначається громадянин України з вищою юридичною освітою і зі
стажем юридичної роботи не менше трьох років. Не можуть бути
призначеними на посаду державного виконавця особи, відносно яких існують
обмеження, передбачені Законом України “Про державну службу”.

Державні виконавці призначаються на посаду, звільняються з посади
начальниками районних, міських (міст обласного значення), районних у
містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь
юстиції.

Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у
містах відділів державної виконавчої служби призначаються на посаду та
звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням
начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь
юстиції.

Директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України, начальники відділів державної виконавчої служби Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
призначаються Міністром юстиції України.

Контроль за діяльністю державних виконавців здійснюють Міністерство
юстиції України через Департамент державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України, а Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в
областях, .містах Києві та Севастополі — через відповідні відділи
державної виконавчої служби. Контроль за діяльністю державних виконавців
здійснюють й інші державні органи в порядку, передбаченому законом.

Державні виконавці несуть дисциплінарну, а у разі вчинення під час
виконання службових обов’язків діяння, що має ознаки злочину чи
адміністративного правопорушення, — кримінальну чи адміністративну
відповідальність в порядку, встановленому законом.

Чисельність державних виконавців, порядок та норми матеріального
забезпечення їх діяльності встановлюються Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства юстиції України.

Центральний апарат Міністерства, Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське і
Севастопольське міські управління юстиції, підпорядковані установи і
організації становлять систему Міністерства юстиції України.

2. Поняття державного виконавця. Оскарження дій посадових осіб
державної виконавчої служби

Відповідно до Законів України “Про державну виконавчу службу” та “Про
виконавче провадження” примусове виконання рішень в Україні покладається
на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів
Міністерства юстиції України.

Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове
виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших
органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу
службу, у порядку, передбаченому законом.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі
невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України “Про
виконавче провадження”.

Державний виконавець зобов’язаний вживати заходів примусового виконання
рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти
виконавчі дії.

Державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права у
точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності
порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до
проведення виконавчих дій, повинні бути роз’яснені державним виконавцем
їх права відповідно до вимог цього Закону.

Дії державного виконавця, його відмова від вчинення певної виконавчої
дії, зволікання з вчиненням виконавчих дій, а також відмова у
задоволенні заяви про відвід державного виконавця можуть бути оскаржені
особами, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до
виконання виконавчих дій, у встановленому цим Законом порядку.

 

З метою захисту своїх прав та законних інтересів сторони та інші
учасники виконавчого провадження (учасниками виконавчого провадження
згідно зі ст. 10 цього Закону є державний виконавець, сторони,
представники сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі) мають право
знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки,
знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати
участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в
процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх
питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при
проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та
міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у
випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати дії (бездіяльність)
державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися
іншими правами, наданими цим Законом.

У ході виконавчого провадження державний виконавець відповідно до ст. 5
вказаного Закону зобов’язаний розглядати заяви сторін та інших учасників
виконавчого провадження та їх клопотання.

Крім того, згідно зі ст. 85 Закону у виконавчому провадженні на дії
(бездіяльність) державного виконавця та інших посадових осіб державної
виконавчої служби по виконанню рішення або у зв’язку з відмовою у
здійсненні передбачених Законом України “Про виконавче провадження” дій
стягувачем чи боржником може бути подана скарга до начальника
відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець, або до суду.

Скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій формі та повинна
містити:

1) назву відділу державної виконавчої служби, до якого подається скарга;

2) точну назву стягувача та боржника, їх місце проживання (для фізичних
осіб) або знаходження (для юридичних осіб), а також назву представника
сторони виконавчого провадження, коли скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (назву виконавчого документа, органу,
який його видав, дату видачі виконавчого документа та його номер,
резолютивну частину виконавчого документа);

4) зміст оскаржуваних дій (бездіяльності) та норму Закону, яка порушена;

5) виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати подання
скарги.

Потрібно звернути увагу на те, що скарга, подана у виконавчому
провадженні до начальника відділу державної виконавчої служби,
розглядається у 10-денний строк. За наслідками розгляду скарги начальник
відділу державної виконавчої служби виносить постанову про задоволення
чи відмову в задоволенні скарги, яка у 10-денний строк може бути
оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до
суду.

Статтею 85 Закону встановлено, що скарги, подані без додержання вимог,
викладених у частині другій, розглядаються начальником відділу державної
виконавчої служби у порядку, встановленому Законом України “Про
звернення громадян”.

Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються уповноваженими
посадовими особами Міністерства юстиції України та керівниками або
уповноваженими особами підпорядкованих йому органів під час особистого
прийому громадян. Якщо розв’язати порушені в усному зверненні питання
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в
тому самому порядку, що й при письмовому зверненні. Про результати
розгляду громадянинові повідомляється письмово або усно, за його
бажанням.

Письмові звернення громадян підлягають обов’язковому первинному розгляду
з метою визначення їх належності до компетенції відповідного органу чи
установи, підрозділу Міністерства юстиції України та призначення за ними
конкретного виконавця.

Посадові особи органів та установ юстиції при розгляді звернень громадян
зобов’язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у
виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників на місця для
перевірки викладених у зверненні обставин, застосовувати інші заходи для
об’єктивного вирішення поставлених автором звернення питань, з’ясовувати
та приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів
скаржитись.

Рішення, які приймаються за зверненнями, мають бути мотивованими та
ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши
заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне
й правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги
обґрунтованою – негайно вжити заходів до поновлення порушених прав
громадян.

Необхідно зазначити, що при судовому оскарженні скарга у виконавчому
провадженні по виконанню судових рішень на дії (бездіяльність)
державного виконавця або начальника відділу державної виконавчої служби
подається до суду, який видав виконавчий документ. Скарги по виконанню
інших рішень подаються до суду за місцем знаходження відповідного
відділу державної виконавчої служби, крім скарг на дії (бездіяльність)
державних виконавців та посадових осіб Департаменту державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України та відділів державної виконавчої
служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського
міських управлінь юстиції, які подаються до апеляційного суду за місцем
знаходження відповідного органу державної виконавчої служби.

Особи, винні у порушенні норм Законів України “Про звернення громадян”
та “Про виконавче провадження”, несуть дисциплінарну, цивільну,
адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену
законодавством України.

 

Висновки

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства
юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів.
Завданням державної виконавчої служби є своєчасне виконання , повне і
неупереджене виконання рішень.

Органами державної виконавчої служби є :

-департамент державної виконавчої служба Мю України;

-відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції
міністерства юстиції України АРК,

– державні виконавчі служби обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь юстиції. Виконання рішень, перелік яких встановлено
законом, покладається на державних виконавців районних, міських (міст
обласного значення), районні у містах відділів державної виконавчої
служби.

Державними виконавцями є начальник, заступник начальника, старший
державний виконавець, державний виконавець районного, міського (міста
обласного значення), районного у місті відділів державної виконавчої
служби. Державний виконавець здійснює примусове виконання рішень у
порядку, передбаченому законом.

Державні виконавці призначаються на посаду, звільняються з посади
начальниками районних, міських, районних у містах відділів державної
виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Начальники районних, міських, районних у містах відділів державної
виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з неї
начальниками Головного управління юстиції міністерства юстиції України в
АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції
за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції.

Директор департаменту державної виконавчої служби МЮУ, начальники
відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції
міністерства Юстиції України в АРК, управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополя і призначаються Міністром юстиції України.

Використана література:

Закон України “Про державну виконавчу службу” // Відомості Верховної
Ради (ВВР), 1998, N 36-37, ст.243 )

Адміністративне право України. Посібник. – К., 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020