.

Боротьба з організованими злочинними угрупованнями у сфері використання банківських платіжних карток (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2128
Скачать документ

Реферат

на тему:

Боротьба з організованими злочинними угрупованнями у сфері використання
банківських платіжних карток

Можливість одержання чималого прибутку, а також недостатня протидія
“картковим” злочинам з боку державних структур робить їх принадними для
організованої злочинності.

Станом на 1 січня 2004 року 87 банками України, які є членами платіжних
систем, емітовано понад 11 млн. платіжних карток (за 2002 рік було
емітовано 6,32 млн. карток, приріст – на 74 %). Серед емітованих в
Україні платіжних карток переважають картки міжнародних систем, а саме
MasterCard – 41,8 % від загальної кількості, Visa International – 39,1
%. Інфраструктура з прийняття та обробки платежів за картками в Україні
нараховує понад 63 тис. пунктів обслуговування держателів платіжних
карток, включаючи більше 5 тис. банкоматів. У 2003 році на території
України було здійснено 145 млн. операцій з використанням платіжних
карток на суму 33 230 млрд. грн [1].

Паралельно зі зростанням обсягів карткових розрахунків зростає і рівень
“карткової” злочинності, так званого “кардингу” – протиправного
використання платіжних карток для покупки товарів чи одержання послуг.
Річний приріст виявлених органами внутрішніх справ злочинів у сфері
функціонування платіжних систем становить 35–40 %. Правоохоронні органи
мають можливість формувати статистику тільки на основі виявлених
злочинів, вилучених підроблених карток і здійснених арештів, але це не
створює повної картини, оскільки латентність “карткової” злочинності є
досить високою.

Криміногенна ситуація у сфері функціонування платіжних систем на
сучасному етапі характеризується такими обставинами:

– викрадення інформації про справжні картки та її продаж є видом
окремого злочинного промислу;

– “карткова” злочинність стає все більш високотехнологічною,
організованою, транснаціональною.

Узагальнення практики боротьби з “картковою” злочинністю дозволяє
виокремити три основні види правопорушень:

– діяння, пов’язані з незаконним збиранням інформації про справжні
платіжні картки;

– діяння, пов’язані з підробкою платіжних карток, документів на переказ;
придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту
підроблених платіжних карток;

– шахрайські діяння з використанням платіжних карток або інформації про
платіжні картки.

Вчинення “карткових” злочинів є технологічно складним процесом.
Необхідно відзначити такі властиві “картковій” злочинності риси, як
функціональна спеціалізація та чітка координація діяльності членів
злочинної групи. Можна навести основні види спеціалізації осіб у сфері
карткових платежів, які:

– добувають інформацію про справжні платіжні картки (у тому числі,
скуповують інформацію про справжні платіжні картки);

– займаються викраденням карток (у тому числі, скуповують загублені,
викрадені, неодержані картки);

– займаються виготовленням підроблених платіжних карток та підроблених
документів;

– відкривають карткові рахунки за підробленими документами;

– перевозять та розповсюджують підроблені картки;

– використовують картки (загублені, викрадені, неодержані, підроблені) у
торговельних та сервісних підприємствах, банкоматах і т. ін.;

– використовують інформацію про справжні картки (в Інтернет-магазинах,
на Інтернет-аукціонах, при оплаті поштових, телефонних та
Інтернет-замовлень).

Аналіз практичної діяльності правоохоронних органів (як вітчизняних, так
і закордонних) свідчить, що злочинні групи карткових злочинців не є
випадковими або ситуативними; це групи типу компанії, організовані групи
або злочинні організації.

Для “карткової” злочинності характерні такі риси: постійний пошук нових
можливостей до реалізації шахрайств (перевірка на міцність систем
захисту банків від шахрайств); швидка реакція на виявлені прогалини у
банківському захисті; міграція певних видів шахрайств з одних ринків на
інші.

Останнім часом “карткова” злочинність набуває рис міжнародної
спеціалізації. Одні злочинні групи добувають інформацію про реквізити
платіжних карток, у той час як інші спеціалізується на виготовленні
підроблених карток. Крадіжка або збір інформації може здійснюватись в
одному географічному регіоні, виготовлення карток – в іншому, шахрайське
використання карток – у третьому. Схеми правопорушень з використанням
платіжних карток, які використовуються у країнах Західної Європи,
неминуче з’являються в Україні. Вивчення та впровадження позитивного
досвіду інших країн, удосконалення чинного законодавства, конструктивна
міжнародна взаємодія, поліпшення системи підготовки працівників
правоохоронних органів є запорукою успіху в боротьбі з “картковою”
злочинністю.

Фахівці умовно виділяють наступні етапи становлення в Україні
“карткової” злочинності:

– 1995–1996 роки – становлення карткового ринку платіжних карток.
Злочинів такої спеціалізації ще не зафіксовано, злочинці вивчають схеми
електронних розрахунків за допомогою платіжних карток, намагаються
встановити контакти з працівниками банків;

– 1997–1998 роки – укладання банками договорів з клієнтами має
безсистемний характер. Недоліки у роботі банківських структур сприяють
вчиненню окремих злочинів, використовуються підроблені картки банків
інших країн;

– 1999 рік – стрімкий сплеск шахрайства в торговельній мережі.
Організовані злочинні угруповання зацікавлюються “картковим бізнесом”;

– 2000 рік – банки впроваджують додаткові заходи перевірки і моніторингу
операцій з використанням платіжних карток, проводять уніфікацію
процедур, стандартизацію договорів з торговими підприємствами. Рівень
шахрайства з платіжними картками значно знижується;

– з 2001 року спостерігається зростання “карткової” злочинності.
Інформація про реквізити платіжних карток, особливо про зміст магнітних
смуг, стала дуже привабливим товаром. Удосконалюються схеми вчинення
злочинів. Відзначається тенденція до обміну інформацією та взаємодії між
злочинними групами різних країн заради досягнення спільних злочинних
цілей.

Цікавою є організація боротьби зі злочинністю у сфері електронних
платежів на прикладі правоохоронних органів інших країн. Міжнародний
досвід доводить, що злочинній діяльності, пов’язаній з використанням
високих технологій у сфері функціонування міжнародних платіжних систем,
не можна ефективно протидіяти за допомогою звичайних традиційних
міліцейських або поліцейських підрозділів та методів. Для боротьби з
цією специфічною формою кримінального бізнесу необхідні відповідно
підготовлені спеціалісти вузькоспеціалізованих підрозділів
правоохоронних органів, здатні застосовувати сучасні методи
оперативно-технічного документування та розкриття “карткових” злочинів.

У структурі МВС Російської Федерації у 1998 році створено Управління по
боротьбі зі злочинами у сфері високих технологій, на яке було покладено
принципово нові завдання та функції, визначені російським кримінальним
законодавством та міжнародними зобов’язаннями Російської Федерації.
Серед основних завдань управління – виявлення та розкриття злочинів у
сфері комп’ютерної інформації та телекомунікацій (до яких віднесено і
злочини у сфері електронних платежів). Управління має повноваження
здійснювати оперативно-розшукову діяльність у повному обсязі. Практично
у всіх регіонах країни створені управління, відділи (республіканські,
крайові, обласні), які вирішують на місцях завдання, поставлені перед
службою.

У 2000 році Управління було перейменоване на Управління по боротьбі з
кіберзлочинністю або Управління “К” МВС РФ. Аналогічне Управління “Р”
було створене у структурі ГУВС м. Москви.

У Республіці Білорусь у лютому 2001 року у складі кримінальної міліції
МВС РБ утворено управління оперативно-організаційної роботи, до складу
якого увійшли такі відділення:

– оперативно-контрольне;

– інформаційно-аналітичного супроводження розкриття злочинів;

– з розкриття злочинів у сфері високих технологій [2].

Оперативно-розшукова діяльність з виявлення, припинення і розкриття
правопорушень у сфері телекомунікаційної та комп’ютерної інформації
здійснюється зазначеним Управлінням МВС РБ та аналогічними низовими
структурними підрозділами у кримінальній міліції ГУВС Мінміськвиконкому,
УВС облвиконкомів і на транспорті, яким воно надає організаційну та
методичну допомогу. Робота Управління здійснюється у тісній взаємодії з
іншими підрозділами кримінальної міліції та Управлінням інформаційних
технологій МВС РБ.

А от у Великобританії для забезпечення ефективної боротьби з
внутрішньодержавними та транскордонними комп’ютерними злочинами восени
2001 року було створено Національний підрозділ по боротьбі із злочинами
у сфері високих технологій Королівства Великобританія (NHTCU), який
складається з чотирьох відділів:

– збору оперативної та загальної інформації, до функцій якого входять,
зокрема, розвідка та аналітика;

– здійснення операцій, до функцій якого, зокрема входить ведення
розслідувань;

– технічного та інформаційного забезпечення;

– застосування спеціальної техніки, який, зокрема, проводить відновлення
й вивчення електронних доказів та експертні дослідження.

У свою чергу, секретна служба США (US Secret Service), яка входить до
складу Міністерства фінансів США, проводить розслідування фінансових
злочинів за трьома категоріями:

– проти фінансової системи (злочини проти фінансових установ (банківське
шахрайство), шахрайство з використанням електронних засобів доступу
(кредитних карток), відмивання грошей;

– з використанням електронної апаратури (комп’ютерне шахрайство,
шахрайство проти телефонних компаній);

– шахрайства проти державних фінансових програм (зобов’язання
казначейства США, махінації з електронним переказом грошових коштів,
махінації з продовольчими купонами) [3].

Але на час набуття Україною незалежності у структурі МВС України не було
спеціалізованих підрозділів боротьби з високотехнологічною злочинністю.
Не мали ми й досвіду розкриття злочинів у сфері електронних платежів,
ефективних методик документування протиправної діяльності.

З метою підвищення ефективності розкриття та попередження органами
внутрішніх справ правопорушень у сфері інтелектуальної власності й
високих технологій у структурі Державної служби боротьби з економічною
злочинністю у травні 2001 року було створено підрозділи по боротьбі з
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій
[4].

У Департаменті ДСБЕЗ МВС України утворено Управління боротьби з
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих
технологій, яке складалося з двох відділів боротьби з правопорушеннями у
сфері:

– інтелектуальної власності;

– високих технологій.

На регіональному рівні в структурі обласних управлінь (відділів) ДСБЕЗ
створено відділи (відділення, групи) боротьби з правопорушеннями у сфері
інтелектуальної власності та високих технологій, штат яких
затверджується Міністром внутрішніх справ і комплектується особами, що
мають юридичну, економічну, технічну освіту та необхідний досвід
практичної роботи.

Серед основних напрямів діяльності цих підрозділів:

– боротьба з правопорушеннями у сферах комп’ютерної інформації,
електронних платежів та телекомунікацій, з незаконним обігом
радіоелектронних та спеціальних технічних засобів;

– запобігання легалізації (“відмиванню”) грошових коштів та іншого
майна, здобутих злочинним шляхом, що здійснюються за допомогою високих
інформаційних технологій [5].

Управління боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності
та високих технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС України організовує та
контролює діяльність відповідних структурних підрозділів у всіх регіонах
України та на залізницях. Керівництво Департаменту приділяє особливу
увагу комплектуванню цих підрозділів досвідченими працівниками, які
мають відповідні знання, навички роботи у сфері інформаційних технологій
та досвід оперативно-технічного документування. Діяльність підрозділів
ДСБЕЗ по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності
та високих технологій організована відповідно до стану оперативної
обстановки на підставі постанов Верховної Ради і Уряду України, рішень
Президента, наказів і вказівок МВС України, рішень Колегії МВС України.
Основну увагу зосереджено на підвищенні ефективності діяльності
підрозділів за рахунок розробки та удосконалення ефективних форм і
методів боротьби зі злочинними проявами у сфері високих технологій, у
тому числі – й у сфері електронних платежів.

Боротьба зі злочинністю у сфері електронних платежів здійснюється не
лише підрозділами ДСБЕЗ, а й іншими підрозділами органів внутрішніх
справ при тісній взаємодії з підрозділами інших правоохоронних органів.

Відповідно до розподілу повноважень та взаємодії між службами МВС
України для належного виконання завдань щодо протидії правопорушенням у
сфері електронних платежів залучаються підрозділи кримінального блоку,
слідчі підрозділи, підрозділи міліції громадської безпеки. Організація
взаємодії та координація роботи щодо здійснення зазначеної діяльності
покладається на Управління по боротьбі з правопорушеннями у сфері
інтелектуальної власності та високих технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС
України.

З метою координації роботи у зазначеному напрямі Управлінням по боротьбі
з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих
технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС України здійснюється:

– систематизація і комплексний аналіз інформації, необхідної для
прийняття невідкладних заходів реагування на зміни оперативної
обстановки у сфері електронних платежів;

– забезпечення взаємообміну інформацією відносно злочинів та злочинців
між підрозділами МВС України та іншими зацікавленими правоохоронними
органами;

– відстежування тенденцій розвитку “карткової” злочинності, причин і
умов, що їй сприяють, та сповіщення підрозділів МВС, правоохоронних
органів про наявні тенденції її поширення.

До компетенції Головного управління боротьби з організованою злочинністю
МВС України у протидії правопорушенням у сфері комп’ютерних технологій
входить організація роботи в регіональних підрозділах БОЗ щодо боротьби
з організованими злочинними угрупованнями, які вчиняють “карткові”
злочини, а також інформування підрозділів по боротьбі з правопорушеннями
у сфері інтелектуальної власності та високих технологій ДСБЕЗ про
лідерів та членів організованих злочинних угруповань, які вчиняють
“карткові” злочини.

До компетенції підрозділів карного розшуку у протидії правопорушенням у
сфері комп’ютерних технологій віднесено здійснення організаційних
заходів, спрямованих на розкриття злочинів, коли платіжні засоби були
предметом злочину.

Підрозділи міліції громадської безпеки повинні інформувати підрозділи по
боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих
технологій ДСБЕЗ про осіб, які причетні до правопорушень з протиправним
використанням платіжних карток.

Слідчі підрозділи забезпечують якісне розслідування кримінальних справ,
вивчення причин та умов, що сприяють злочинності у сфері електронних
платежів.

У ДНДКЦ МВС України створюється колекція підроблених платіжних карток,
які використовувались на території України. При розслідуванні
кримінальних справ про злочини із застосуванням підроблених платіжних
карток для встановлення фактів їх підробки проводяться криміналістичні
експертизи: судово-почеркознавча, технічна експертиза документів,
трасологічна експертиза, експертиза вмісту магнітного носія.

Відділом боротьби з правопорушеннями у сфері високих технологій
Департаменту ДСБЕЗ МВС України забезпечується постійний облік фактів
вчинення “карткових” злочинів, осіб, причетних до їх вчинення, порушених
у зв’язку з цим кримінальних справ та своєчасне інформування
зацікавлених служб, установ. Також забезпечується інформування
відповідних кримінальних служб інших держав з приводу виявлення на
території України фактів використання підроблених платіжних засобів
іноземними громадянами. Систематично вивчається та розповсюджувати
передовий досвід боротьби з “картковою” злочинністю.

Зважаючи на тенденцію збільшення кількості злочинів, які вчиняються у
сфері функціонування міжнародних платіжних систем, слід зазначити, що
створення спеціалізованої структури, виключною компетенцією якої має
бути боротьба зі злочинністю у сфері використання банківських платіжних
інструментів за умови залучення додаткових ресурсів, безумовно сприятиме
підвищенню ефективності роботи правоохоронної та судової систем України
у протидії даному виду злочинів.

Створення відповідного підрозділу в Україні є об’єктивною необхідністю;
серед його завдань необхідно визначити такі:

– розробку та проведення конкретних заходів щодо запобігання та
розкриття фактів незаконних дій з платіжними картками;

– реалізацію заходів з розшуку та затримання осіб, які займаються
підробкою та незаконним використанням платіжних карток;

– організацію взаємодії з іншими оперативними підрозділами органів
внутрішніх справ, СБУ, Департаменту виконання покарань у вирішенні
питань боротьби з незаконними діями з платіжними картками, а також – з
банківськими установами, державними та громадськими організаціями;

– узагальнення відомостей про факти незаконного використання платіжних
карток, інформування про це вищестоящих та зацікавлених органів
внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, а також установ
Національного банку України, комерційних банків;

– використання наявних сил і засобів, а також залучення фахівців інших
державних органів та підприємств, громадських організацій.

З метою підвищення якості розслідування фактів підробки та незаконного
використання платіжних карток бажано також вжити організаційних заходів:

– створити міжвідомчу робочу групу для розробки та координації між
правоохоронними органами та банківськими структурами України спільних
заходів протидії “картковій” злочинності;

– утворити міжвідомчу систему моніторингу оперативної обстановки у сфері
функціонування платіжних систем для виявлення шахрайських операцій при
здійсненні безготівкових розрахунків;

– розробити нормативно-правове забезпечення доступу правоохоронних
органів до інформації про операції з ознаками шахрайства при здійсненні
безготівкових розрахунків;

– проводити розслідування кримінальних справ, порушених з приводу
виготовлення чи незаконного використання платіжних засобів, слідчими
органів внутрішніх справ, які спеціалізуються на розслідуванні справ про
злочини у банківській сфері;

– створювати міжрегіональні групи реагування у складі оперативних
працівників ДСБЕЗ та Служби безпеки банківських установ при виявленні на
території України фактів незаконних дій з платіжними засобами;

– забезпечувати оперативне обслуговування підрозділами ДСБЕЗ
підприємств, організацій та установ, які мають обладнання, сировину та
техніку з вироблення пластикових карток;

– розробити та впровадити ефективні технології забезпечення безпеки
безготівкових розрахунків (особливо при використанні схем телебанкінгу
та Інтернет-банкінгу).

Для ефективної боротьби з “картковою” злочинністю підрозділам ОВС вкрай
необхідною є інформація про всі сумнівні операції з використанням
платіжних карток та осіб, причетних до них. Слід зауважити, що відсутня
правова основа взаємообміну інформацією між банківськими структурами та
правоохоронними органами стосовно осіб, причетних до вчинення
“карткових” злочинів. Банківські структури вбачають у запитах
правоохоронних органів посягання на їх банківську таємницю.

Аналіз звернень банків показує, що деякі банки намагаються використати
підрозділи ОВС переважно для повернення боргів, списання збитків, тиску
на боржників. Зазначене стає зрозумілим зі змісту та обсягів інформації
щодо вчинених “карткових” злочинів, яка надається органам внутрішніх
справ. Від надання додаткової інформації такі банки ухиляються,
посилаючись на банківську таємницю.

З метою здійснення ефективної протидії правопорушенням у сфері
функціонування платіжних систем на території України взаємодія
правоохоронних органів, банківських установ та інших зацікавлених
відомств здійснюється щодо:

– взаємоінформування про стан правопорушень у сфері функціонування
платіжних систем;

– узгодження дій при проведенні профілактичних заходів та припиненні
правопорушень;

– узгодження дій при документуванні незаконних дій з платіжними
картками.

Співпраця у сфері боротьби з “картковою” злочинністю має бути спрямована
на розробку та реалізацію конкретної програми, яка повинна включати такі
заходи:

– навчання слідчих органів, прокуратури та судових органів методам та
особливостям боротьби з фінансовими махінаціями у сфері високих
інформаційних технологій, в тому числі й у сфері платежів із
застосуванням платіжних карток;

– посилення підрозділів правоохоронних органів, органів кримінальної
експертизи та суду, відповідальних за провадження справ, пов’язаних з
махінаціями з кредитними картками, зокрема, створення в структурі МВС
України окремого підрозділу, завданням якого має бути вирішення виключно
цього питання;

– поліпшення взаємодії між банками, комерційними структурами та
правоохоронними органами з питань боротьби з фінансовими махінаціями,
розробка та запровадження в банках України заходів щодо оперативного
виявлення та попередження злочинних операцій з платіжними картками;

– удосконалення законодавства України стосовно “карткових” та
комп’ютерних злочинів.

Ефективна співпраця з іноземними уповноваженими органами має
здійснюватися за напрямами:

– розробки та впровадження (законодавчого закріплення) спрощених
механізмів оперативного обміну інформацією щодо фінансових операцій з
ознаками зловживань або підробок кредитних карток, у тому числі – й для
цілей легалізації “брудних” капіталів, ідентифікації осіб, причетних до
їх проведення;

– обміну позитивним досвідом роботи у сфері боротьби з фінансовими
махінаціями з правоохоронними та контролюючими органами іноземних
держав, проведення спільних конференцій з питань забезпечення
“прозорості” фінансових операцій, створення умов для ефективної боротьби
правоохоронних та інших уповноважених державних органів з фінансовими
махінаціями та легалізацією “брудних” доходів;

– організації спеціальної системи підготовки фахівців правоохоронних та
фінансово-банківських структур України на базі відповідних навчальних
закладів країни зі значним практичним досвідом протидії злочинам з
використанням пластикових платіжних засобів.

 

Список використаних джерел

1. Основні показники ринку платіжних карток України: Прес-реліз НБУ від
24.02.2004 // http://pr.bank.gov.ua/ukr/arhive.php.

2. Лист Посольства Республіки Білорусь від 05.06.01 № 53.

3. Материалы семинара по борьбе с экономическим мошенничеством и
изготовлением фальшивых денег: Секретная служба США (Украина, Киев, 27
февраля – 3 марта 1995 года).

4. Про створення у структурі ДСБЕЗ підрозділів по боротьбі з
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих
технологій: наказ МВС України № 429 від 31 травня 2001 р.

5. Про затвердження Типового положення про підрозділи ДСБЕЗ по боротьбі
з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих
технологій: наказ МВС України № 737 від 19 серпня 2001 р.

В.П. Шеломенцев. Боротьба з організованими злочинними угрупованнями у
сфері використання банківських платіжних карток. “Боротьба з
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)” 10’2004.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020