Реферат на тему:

Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система «Сонда»

A

A

областях від 50 до 500 тисяч дактилокарт. Основні завдання, що
вирішуються регіональними АДІС — боротьба з правопорушеннями і
ідентифікація трупів. По каналах зв’язку регіональні вузли пов’язані як
з ЦАДІС, так і між собою безпосередньо. Третій рівень системи є видалені
робочі станції, призначені для підвищення оперативності і прискорення
заповнення бази даних. Розрізняють два типу робочих станцій:
універсальні (УРС) і ідентифікаційні (УІС). Універсальні робочі станції
дозволяють виконувати введення дактилокарт і слідів, формувати запити на
пошук і перевіряти результати пошуку. Вони можуть мати власну базу даних
невеликого об’єму: близько 10 — 20 тисяч дактилокарт і 1-3 тисячі
слідів. Встановлюються вони в експертно-криміналістичних підрозділах
міськ/райвідділів і в інформаційних центрах системи МВС, а також в інших
структурах: СБУ, Прокуратура, МЧС, МО і ін. По каналах зв’язку УРС
підключені до регіональних АДІС, через які можливий вихід на ЦАДІС.
Видалені ідентифікаційні станції призначені для ідентифікації громадян
по відбитку одного або двох пальців, що одержуються за допомогою «живих»
сканерів. УІС можуть бути пов’язані як з регіональними АДІС, так і з
ЦАДІС безпосередньо. Встановлюються на контрольно-пропускних пунктах, на
прикордонних пунктах контролю, в митному комітеті і в інших структурах.
У разі ухвалення закону про розширення кола, повинна бути створена
мережа робочих станцій (АРМ ДР), оснащених «живими» сканерами, для
проведення реєстрації громадян. Такі станції можуть встановлюватися у
відділеннях паспортно-візової служби, у військкоматах тощо. Електронні
образи дактилокарт громадян повинні прямувати в регіональні АДІС для
обробки і далі передаватися в базу даних ЦАДІС. Основні характеристики
АДІС «Сонда».  Висока ефективність АДІС республіканського рівня
забезпечується за рахунок наступних основних характеристик програмного
забезпечення і архітектурних принципів: модульна архітектура системи, що
базується на стандартах відкритих систем; висока функціональна гнучкість
і пристосовність до вимог конкретних користувачів; необмежена можливість
розширення системи і нарощування її продуктивності; висока надійність
функціонування і готовність системи до роботи; багаторівневий захист
цілісності даних і доступу до ним; невибагливість системи, можливість
установки на будь-якому стандартному PC- комп’ютері; дружній інтерфейс,
що задовольняє стандартам Windows; можливість обміну інформацією з
іншими АДІС з використанням протоколу обміну ANSI/NIST і методу WSQ для
стиснення інформації; висока інформативність системи ознак, заснованої
на описі скелета зображення узору; унікальні алгоритми ідентифікації, що
забезпечують високу надійність і вибірковість пошуку і що не вимагають
для своєї реалізації спеціальних обчислювачів; можливість роботи не
тільки з відбитками пальців, але і з відбитками долонь; можливість
зберігання в базі даних фотографій під облікових осіб; легкість і
швидкість адаптації системи до національних вимог; організація
ефективної підтримки систем у користувачів за рахунок залучення для
виконання сервісних функцій місцевих фірм. Всі перераховані чинники
дозволяють створювати проекти АДІС республіканського рівня, що мають
вартість істотно нижче за аналогічні проекти найбільш відомих виробників
АДІС далекого зарубіжжя. [1, с.28, 29]

Література:

1. Боков А. С., Трусов А. А., Чурилов Н. В. Построение АДИС
республиканского уровня на основе прикладного решения фирмы «Сонда»

//Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 3 /Державний
науково-дослідний експертно — криміналістичний центр МВС України; НАВС
України. — К., 2002.

2. Пацкевич А.П. К вопросу о создании единого банка данных, необходимых
для идентификации человека//Теоретическое и правовое обеспечение реформы
в сфере борьбы с преступностью в Республике Беларусь: Материалы
международной научно-практической конференции /Белорусский гос. ун-т. —
Минск: Право и экономика, 1999.

Похожие записи