.

Амністія. Правові наслідки судимості. Помилування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
847 4256
Скачать документ

Реферат на тему:

Амністія. Правові наслідки судимості Помилування

1. Амністія оголошується законом України стосовно певної категорії
осіб.

2. Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю
або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від
покарання.

3. Законом про амністію може бути передбачено заміну засудженому
покарання або його невідбутої частини більш м’яким покаранням.

1. Амністія — це вид звільнення від покарання та його відбування, який
на підставі закону про амністію застосовується стосовно індивідуально
невизначеної певної категорії осіб і полягає у їх повному (повна
амністія) або частковому (часткова амністія) звільненні від кримінальної
відповідальності чи від покарання або в заміні покарання або його
невідбутої частини більш м’яким покаранням.

Підставою звільнення від кримінальної відповідальності є повна та умовна
амністія. У цих випадках кримінальну справу щодо особи, в діянні якої
вбачається склад конкретного злочину, не може бути порушено, а порушені
справи, що перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього
слідства та справи, що передані до судів, але не розглянуті ними,
підлягають закриттю. Якщо необхідність застосування закону про амністію
з’ясовується в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд справи до
кінця і постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від
покарання.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону про
амністію не допускається, якщо обвинувачений чи підсудний проти цього
заперечує. У такому разі провадження у справі продовжується в звичайному
порядку. Суд постановляє обвинувальний чи виправдувальний вирок, а
особа, яка обвинувачується органами досудового розслідування у вчиненні
злочину, дістає можливість домогтися свого публічного виправдання у
судовому порядку. Не є перешкодою для застосування закону про амністію
те, що особа, даючи згоду на закриття кримінальної справи за цією
нереабілітуючою підставою, водночас не визнає себе винною в
інкримінованому їй злочині.

Закон про амністію — це позбавлений персоніфікованого характеру акт
вищого органу державної влади, який відіграє роль юридичної передумови
ухвалення правозастосовчим органом процесуального рішення про звільнення
конкретної особи від кримінальної відповідальності або покарання, про
заміну покарання або невідбутої його частини більш м’яким покаранням.

Амністія оголошується законом України стосовно певних категорій осіб, як
правило не частіше одного разу протягом календарного року

Дія закону про амністію, як правило, поширюється лише на злочини,
вчинені до дня набрання ним чинності включно. У виняткових випадках, з
метою припинення суспільне небезпечних групових проявів, чинність
амністії може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після
оголошення амністії, за умови обов’язкового виконання до цієї дати
вимог, передбачених у законі про амністію (умовна амністія). Якщо має
місце сукупність злочинів, дія акта амністії поширюється на ті злочини,
які зазначені у ньому. Застосування амністії до триваючих і
продовжуваних злочинів, вчинення яких може бути розпочате до набрання
чинності закону про амністію, залежить від того, чи визнано той чи інший
злочин закінченим. Закон про амністію не поширюється на злочини, що
тривають або продовжуються, якщо вони закінчені, припинені або перервані
після прийняття відповідного закону.

Дія закону про амністію обмежена незначними часовими рамками і
спрямована на звільнення від кримінальної відповідальності чи від
покарання або на заміну покарання чи його невідбутої частини більш
м’яким покаранням тільки певної категорії осіб, визначених у цьому
законі.

2. Законом України “Про застосування амністії” визначено коло осіб, щодо
яких не допускається застосування амністії. Конкретним законом про
амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на яких амністія
не поширюється.

3. У законі про амністію визначаються критерії її застосування. Як
правило, при цьому не враховується поведінка засудженого в’ період
відбування покарання (за винятком злісного порушення режиму), і під
амністію можуть потрапляти особи, які не стали на шлях виправлення.

Особи, на яких поширюється амністія, можуть бути звільнені від
відбування як основного, так і додаткового покарання. Проте амністія не
звільняє від обов’язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду,
покладеного на особу вироком чи рішенням суду.

4. Питання про погашення чи зняття судимості щодо осіб, до яких
застосовано амністію, вирішується відповідно до положень ст.ст. 88 — 91,
виходячи із виду і терміну фактично відбутого винним покарання.

Конституція України /ста. 92).

КПК (ст. 6).

Закон України “Про застосування амністії в Україні” від 1 жовтня 1996р.

Закон України “Про амністію” від 11 травня 2000 р.

Помилування

1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально
визначеної особи.

2. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому
призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на
позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років.

1. Помилування — це індивідуальне державно-владне веління у формі
вибачення особи, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості. При цьому лише у
виняткових випадках може бути помилувано особу, до якої раніше було
застосовано амністію, помилування, умовно-дострокове звільнення від
покарання чи заміну невідбутої частини покарання більш м’яким,
відстрочку виконання вироку, якщо вони до погашення або зняття судимості
знову вчинили умисний злочин. Розгляд клопотань про помилування
засуджених, які не стали на шлях виправлення, відбули незначну частину
призначеного їм строку покарання, а також клопотань осіб, засуджених за
особливо тяжкі злочини, здійснюється лише за наявності надзвичайних
обставин. Але загалом надія на помилування — важливий стимул для
виправлення. Особливо це стосується засуджених до довічного позбавлення
волі.

На відміну від амністії акт помилування не розрахований на не-визначену
кількість випадків використання і є персоніфікованим актом одноразового
застосування права щодо конкретної особи або групи індивідуально
зазначених в указі Президента осіб.

2. Як і амністія, помилування у КК розглядається як підстава звільнення
і від кримінальної відповідальності (ст. ст. 44 і 85), і від покарання
(ст. 87). При цьому реальна правозастосовча практика, як правило,
зорієнтована на непов’язане із звільненням від кримінальної
відповідальності помилування засуджених, яке здійснюється у вигляді: 1)
заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк
(згідно з ч. 2 ст. 87 — на строк не менше двадцяти п’яти років); 2)
повного або часткового звільнення від відбування інших, крім довічного
позбавлення волі, видів основного, а також додаткового покарання; 3)
заміни інших, крім довічного позбавлення волі, видів основного, а також
додаткового покарання або його невідбутої частини більш м’яким
покаранням.

2. Помилування здійснюється Президентом України. Коло осіб, які мають
право клопотати про помилування, порядок підготовки матеріалів для
розгляду цих клопотань, повноваження Управління з питань помилування
Адміністрації Президента України і Комісії при Президентові України у
питаннях помилування визначаються Чоложенням про порядок здійснення
помилування.

Конституція України (п. 27 ч. 1 ст. 106).

Положення про порядок здійснення помилування. Затверджене указом
Президента України № 538/2000 від 12 квітня 2000 р.

Правові наслідки судимості

1. Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної
сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.

2. Судимість мас правове значення у разі вчинення нового злочину, а
також в інших випадках, передбачених законами України.

3. Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або
звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння,
злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не
мають судимості.

4. Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають
судимості.

1. Кримінальна відповідальність включає в себе осуд особи, яка вчинила
злочин, від імені держави, а також, як правило, призначення покарання за
вчинене і судимість. Судимість — це передбачені законом правові наслідки
засудження, які тривають певний період і визначають особливий правовий
статус особи, яка має судимість.

Істотними ознаками судимості є те, що вона: 1) є наслідком засудження за
вчинення злочину, який триває і після відбуття покарання; 2) являє собою
особливий правовий статус засудженого (має персональний характер і
пов’язана лише з даною особою); 3) має чітко визначені часові рамки,
встановлені КК; 4) полягає в обмеженнях, які застосовуються до особи, що
має судимість, інших несприятливих для неї правових наслідках, — а, крім
того, 5) умови перебігу судимості та її кримінально-правові наслідки
визначені КК. Загальноправові наслідки судимості регламентуються іншими
нормативно-правовими актами.

2. Судимість пов’язана із вчиненням конкретного злочину і засудженням за
нього. Отже, не може набути судимості особа, яка: а) не вчинила злочину;
б) не постала перед судом і не була засуджена.

Строки і правові наслідки судимості визначаються окремо щодо кожного
злочину. При вчиненні декількох злочинів судимість виникає щодо кожного
із них, тобто особа може мати одночасно кілька судимостей. При цьому
вони можуть відрізнятися за тривалістю і правовим змістом.

Якщо закон’усуває чи пом’якшує караність діяння, то це тягне за собою і
відповідні зміни щодо судимості особи, якій було призначене покарання за
раніше чинним законом. При повній декри-міналізації скоєного судимість
скасовується. Це випливає з ч. 2 ст. 74, яка передбачає звільнення від
призначеного судом покарання у випадку усунення караності діяння, та
прямо передбачене в ч. З ст. 88. Якщо ж відповідно до ч. З ст. 74
призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію
нового.закону, знижується до максимальної межі, встановленої цим
законом, то судимість обчислюється відповідно до покарання, призначеного
згідно з новим законом.

3. Підставою виникнення судимості є засудження за вчинення злочину судом
України. Водночас, згідно зі ст. 9 вирок суду іноземної держави може
бути врахований, якщо особа була засуджена за злочин, вчинений за межами
України, та знову вчинила злочин на території України. Але судимість, що
виникла внаслідок засудження судом іноземної держави, в Україні тягне
лише кримінально-правові наслідки, прямо передбачені ч. 2 ст. 9.

4. Персональний характер судимості полягає у тому, що вона не впливає на
вирішення питань кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють злочин
у співучасті з судимим (ч. З ст. 29). Так само судимість особи не
впливає на правовий статус усіх інших громадян.

5. Судимість обмежена у часі. У ч. 1 ст. 88 визначено, що її початковим
моментом є день набрання чинності обвинувальним вироком. Закінчується
судимість з моменту її погашення або зняття. При цьому моментом
погашення судимості є сплив останнього дня, доки триває судимість, а
моментом зняття судимості є момент набрання чинності постанови суду про
дострокове зняття судимості чи застосування акта амністії, відповідно до
якого особа вважається несудимою. Погашення або зняття судимості означає
припинення всіх її негативних правових наслідків.

6. Кримінально-правовими наслідками судимості є те, що судимість:

1) може виступати як кваліфікуюча ознака при вчиненні нового злочину. КК
кваліфікуюче значення надає судимості лише за тотожний чи однорідний
злочин (наприклад, ч. 2 ст. 331). Кваліфікуюче значення судимість має і
в тому випадку, коли закон передбачає посилення відповідальності за
вчинення злочину повторно, оскільки повторність охоплює собою судимість.
Закон визнає судимість різновидом повторності (ч. 4 ст. 32). Якщо
судимість прямо не передбачена законом як кваліфікуюча ознака, вона при
кваліфікації вчиненого не враховується;

2) враховується при визнанні рецидиву злочинів (ст. 34);

3) є перепоною для звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45), примиренням винного з потерпілим
(ст. 46), передачею особи на поруки (ст. 47), зміною обстановки (ст.
48);

4) враховується при визначенні того, чи має місце переривання перебігу
строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. З ст.
49);

5) враховується при виборі окремих видів покарання (ч. 2 ст. 62), а
протягом строку відбування певних покарань створює підстави

для застосування спеціальних обмежень щодо засуджених (ч. 2 ст. 58);

6) як одна із ознак, що характеризують особу винного, враховується
відповідно до загальних засад призначення покарання (п. З ч. 1 ст. 65),
а також при звільненні від покарання через хворобу (ч. 2 ст. 84);

7) за умисний злочин (оскільки вона є умовою рецидиву та різновидом
повторності злочинів) виступає як обставина, яка обтяжує покарання при
призначенні покарання (п. 1 ст. 67), хоча може і не враховуватися при
призначенні покарання з підстав, вказаних у ч. ч. 2 і 4 ст. 67;

8) за загальним правилом, є підставою для відмови в призначенні більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69);

9) може бути підставою для відмови у звільненні від відбування покарання
з випробуванням (ч. 1 ст. 75);

10) за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені ст. ст.
437-439 та ч. 1 ст. 442, є підставою для незастосування давності
виконання обвинувального вироку (ч. 6 ст. 80);

11) враховується при визначенні обов’язкової частини покарання, яка
фактично повинна бути відбута при умовно-достроковому звільненні від
відбування покарання (п. 2 ч. З ст. 81, п. 2 ч. З ст. 107), а також при
заміні невідбутої частини покарання більш м’яким (п. 2 ч. 4 ст. 82).

Таким чином, кримінально-правові наслідки судимості полягають у тому, що
вона враховується при вирішенні цілої низки питань, пов’язаних з
кваліфікацією вчиненого, призначенням покарання та його виконанням.

7. Загальноправові наслідки судимості полягають в різноманітних
обмеженнях, що встановлюються законом щодо осіб, які мають непогашену
або незняту судимість, зокрема: 1) заборона приймати на певні посади. В
одних випадках така заборона встановлена безвідносно до виду злочину, за
який є судимість, в інших — береться до уваги судимість лише за умисний
злочин чи певний вид злочинів. Так, особа, яка має судимість за
будь-який злочин, не може бути: суддею, прокурором, слідчим, адвокатом,
судовим експертом, нотаріусом, членом Вищої ради юстиції, працівником
органів внутрішніх справ. Відсутність судимості за умисний злочин є
умовою зайняття посад: Голови та члена Центральної виборчої комісії,
працівника Управління державної служби охорони, народного депутата
України. Певні посади можуть обіймати особи, в яких відсутня судимість
за певні злочини: посади в державному апараті не можуть обіймати особи,
які мають судимість, несумісну із зайняттям посади, працівником
державної податкової служби не може бути особа, яка має судимість за
вчинення корисливих злочинів; 2) обмеження у здійсненні підприємницької
діяльності. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не
можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідної
діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду; особи, які
мають судимість за корисливий злочин, не можуть бути зареєстровані як
підприємці, виступати співзасновниками підприємницької організації,
обіймати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об’єднаннях)
керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відпові-

дальністю; 3) обмеження у допуску до державної таємниці (за наявності
судимості за тяжкий злочин), що, в свою чергу, є умовою обіймання певних
посад; 4) обмеження у виїзді за кордон громадянина України й обмеження у
прийнятті до громадянства України (щодо особи, засудженої в Україні до
позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину); 5) збільшення
мінімального розміру застави як запобіжного заходу; 6) обмеження,
пов’язані із застосуванням адміністративного нагляду; 7) позбавлення
права на отримання певних пільг. Так, у випадку засудження за вчинення
злочину припиняються виплати державному службовцю, передбачені чинним
законодавством; 8) обмеження у застосуванні амністії (амністія не
застосовується зокрема до осіб, які: мають дві і більше судимості за
вчинення тяжких злочинів; засуджені за бандитизм, умисне вбивство при
обтяжуючих обставинах, деякі інші злочини); 9) заборона призову на
строкову військову службу в мирний час (щодо осіб, які були засуджені до
позбавлення волі).

8. Підставою виникнення судимості є призначення засудженому покарання.
Відсутність цієї підстави означає, що судимість не виникає, а визнання
такої підстави юридичне нікчемною тягне за собою негайне припинення всіх
правових наслідків необґрунтованого призначення покарання, включаючи ті,
що стосуються судимості.

Згідно з ч. ч. З і 4 ст. 88 визнаються такими, що не мають судимості,
особи, які:

1) звільнені судом від кримінальної відповідальності з нереабілі-туючих
підстав, а саме; у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46);
у зв’язку з передачею на поруки (ст. 47); у зв’язку зі зміною обстановки
(ст. 48); у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до
кримінальної відповідальності (ст. 49). До цієї категорії також належать
особи, звільнені судом від кримінальної відповідальності на підставі
закону про амністію (ч. 2 ст. 86);

2) звільнені від покарання, яким покарання судом призначається, але у
вироку постановляється про його остаточне і безумовне невиконання.
Підставами для цього є зокрема закінчення строків давності виконання
обвинувального вироку (ст. 80) і амністія (ст. 86).

Не вважаються такими, що не мають судимості, особи, яким відбування
покарання відкладене за певних умов. До них насамперед належать особи,
звільнені від відбування покарання з випробуванням (ст. 75), у т.ч.
вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до семи років (ст. 79).
Протягом іспитового строку вони вважаються судимими і КК встановлює щодо
них окремі умови погашення судимості (п. п. 1, 2 ст. 89). Питання про
судимість осіб, звільнених від покарання на підставі ст. 84 через
хворобу, слід розглядати диференційовано. Особи, звільнені від покарання
відповідно до ч. ч. 1 або 2 ст. 84, не можуть вважатися такими, що
остаточно не мають судимості. Адже у разі одужання такі особи можуть
бути направлені для відбування покарання (ч. 4 ст. 84) і з моменту
направлення для відбування покарання вважаються судимими. Якщо ж особа
повністю звільняється від покарання, то несудимою вона вважається з
моменту звільнення. Так, військовослужбовці, засуджені до службового
обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, у разі
визнання їх непридатними до військової служби за

станом здоров’я і звільнені у зв’язку з цим від покарання відповідно до
ч. З ст. 84, визнаються такими, що не мають судимості;

3) відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких усунута
законом. Відповідно до правила, сформульованого в ч. 1 ст. 5, закон,
який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну
відповідальність, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб,
які відбули покарання, але мають судимість. Це означає, що питання про
судимість має визначатися не відповідно до закону, який діяв на момент
вчинення злочину чи призначення покарання, а згідно з новим законом;

4) реабілітовані. Реабілітація означає поновлення попереднього статусу
особи, відновлення її доброго імені, репутації, яка була заплямована
незаконним засудженням. Вона пов’язана з запереченням самого факту
вчинення злочину, що тягне за собою визнання неправильним притягнення
особи за інкриміновані їй дії до кримінальної відповідальності,
засудження і призначення покарання. Тому припинення щодо особи
кримінальної справи в зв’язку з відсутністю події злочину, складу
злочину в діянні особи, за недоведеністю участі засудженого у вчиненні
злочину має своїм наслідком визнання того, що всі попередні рішення
органів дізнання, попереднього розслідування і суду (в частині
обвинувачення, щодо якого особа реабілітована) є недійсними і такими, що
не тягнуть негативних правових наслідків. Особа, яка була реабілітована,
визнається такою, що не має судимості, не з моменту реабілітації, а з
часу її “виникнення”. В період між набуттям чинності незаконним
обвинувальним вироком та його скасуванням з реабілітуючих підстав особа
повинна визнаватися несудимою. Відповідно, мають бути усунуті всі
негативні кримінально-правові та загальноправові наслідки засудження,
які виникли після вступу в силу згодом скасованого вироку.

9. При помилуванні особи судовий вирок не скасовується; помилування не
означає її реабілітації й автоматично не тягне за собою визнання
засудженого таким, що не має судимості. Водночас помилування може
здійснюватися у вигляді зняття судимості.

10. У ст. 88 наведено винятковий перелік підстав, відповідно до яких
визнаються такими, що не мають судимості, особи, яким призначене
покарання вироком, що набув чинності. За загальним правилом, судимість є
обов’язковим наслідком засудження, який триває до її погашення або
зняття з підстав, указаних у ст. ст. 89 — 91.

Конституція України (ст. (ст. 76, 127).

КПК (ст. 154-11.

Закон України “Про міліцію” від 20грудня 1990р. (ст. 17}.

Закон України “Про підприємництво від 7лютого 1991 р. (ст. 2).

Закон України “Про прокуратуру” від 5листопада 1991 р. (ст. 46).

Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992р. (ст. 7).

Закон України Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. (ст. 2).

Закон України “ Про нотаріат’ від2березня 1993р. (ст. 3).

Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. (ст. ст. 12,
31).

Закон України “ Про державну податкову службу в Україні” від 24 грудня
1993р. (ст. 15).

Закон України “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян
України” від21 січня 1994р. (ст. 6).

Закон України “Про судову експертизу” від 25лютого 1994р. (ст. 11).

Захон України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з
місць позбавлення волі” від І грудня 1994 р.

Закон України Про застосування амністії в Україні від І жовтня 1996 р.
(ст. 3).

Закон України “Про вибори народних депутатів України” від24 вересня 1997
р. (ст. 3).

Закон України “Про Центральну виборчу комісію від 17 грудня 1997 р. (ст.
ст. 6,7).

Закон України Про Вищу раду юстиції від 15 січня 1998р. ,

Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та
посадових осіб” від ^березня 1998 р. (ст. 16). „

Закон України “Про загальяий військовий обов’язок і військову службу в
редакції від 18 червня 1999 р. (ст. 15).

Закон України “Про державну таємницю” в редакції від 21 вересня 1999 р.
(ст. 23).

Закон України “ Про громадянство” в редакції від 18 січня 2001 р. (ст.
16).

Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами
України. Затверджене указом Президента України від 31 грудня 1991 р. (п.
2).

Постанова ПВС№ 4 від 16 травня 1975р. Про практику розгляду судами
України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020