.

“Тема “”Матеріальні і нематеріальні активи”” (задачі, розв’язок, тести) “

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5161
Скачать документ

Тема: Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р.
середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80
чол.

Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал.

чол.

Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова
чисельність склала:

Квітень – 20 чол.

Травень – 40 чол.

Червень – 100 чол.

Липень – 102 чол.

Серпень – 105 чол.

Вересень – 110 чол.

Жовтень – 105 чол.

Листопад – 108 чол.

Грудень – 100 чол.

Визначити середньооблікову чисельність за рік, за II, III, IV квартали.

чол.

чол.

чол.

чол.

Задача3:На діючому підприємстві С/обл чисельність в 1999р. склала :

Iкв – 108 чол.

IIкв – 155 чол.

IIIкв – 168 чол.

Ivкв – 105 чол.

Ивзначити середньооблікову чисельність за рік.

чол.

Задача4:На діючому підприємстві фактична середньооблікова чисельність за
I квартал склала 50 чол. В зв’язку з реконструкцією підприємства, а
також введенням нових технологій очікується збільшення чисельності в II
кварталі на 100чоловік в тому числі помісячно квітень – 50чол., жовтень
– 30чол., червень – 20чол.знайти середньооблікову чисельність за
IIквартал і за I півріччя.

чол.

чол.

Задача5: Підприємство почало функціонувати з грудня 1999р.
Середньооблікова чисельність за грудень становить 90 чол. Обчислити
середньооблікову чисельність за IVквартал.

чол.

Задача6:В січні місяці працівниками організації відроблено 850 л/дн,
святкових і вихідних 12 дн.,неявки за робочі дні склали
150л/дн.Визначити: середнє число фактично зайнятих працівників, середнє
число робітників за фактичний час роботи.

Розв’язання:

Задача7: В січні місяці працівники підприємства відпрацювали1250л/дн.
Святкові і вихідні 12 дн. Визначити: середнє число фактично зайнятих
працівників.

чол.

Задача8: В організації середньооблікова чисельність в базовому періоді
складає 450чол. Об’єм виробництва вплановому періоді повинен зрости на
11,1% тобто складе 111,1%.

Ріст продуктивності праці 110,6%.Обчислити планову чисельність.

чол.

Задача1:Обчислити залишок матеріалів і сировини на 1,07,99р., по цеху,
коли відомо, що фактичний залишок згідно бухгалтерського обліку на
1,06,99 склав: матеріалів – 100кг, сировини – 20кг. В червні місяці
цех отримав матеріалів 300кг, сировини 1000кг. Витрати за червень
склали:

На основне виробництво – 1300кг.

На ремонтно – експлуатаційні роботи – 5кг.

Інші потреби (розхід матеріалів) – 100кг.

Розв’язок: З=(100+20)+(300+1000) – (1300+5+100)=15кг.

Задача2:обчислити залишок сировини на 1,01,2000р. по цеху, коли відомо,
що фактичні залишки на 1,12,99р. згідно даних інвентаризації склали
500кг. В грудні 99р., підприємство отримало сировини в кількості
10000кг. Розхід сировини на основне виробництво на грудень 9000кг,
розхід на ремонтно експлуатаційні потреби за грудень 100кг, розхід на
брак (оформлений актом списання) 20кг.

Розв’язок: З=500+100000 – ( 9000+100+20 ) =1380кг

Задача3: Обчислити залишок сировини на 1,09,99р., по цеху коли відомо,
що фактично цех отримав в серпні місяці сировини на суму 200грн. Залишок
сировини на 1,08,99р., становили 20грн. Підприємство в серпні місяці
випустило 500 штук виробів ( норма розходу сировини на один виріб 0,22кг
по ціні 1,10грн за кг. ).Фактичний розхід сировини на зміни
незавершеного виробництва 10кг.

Розв’язок: З=20+200 – (500Х0,22Х1,10) – 10 =89грн.

Задача4: Обчислити залишок матеріалів на складі на 1,01,2000р., коли
відомо, що фактичний залишок на 1,12,99р., згідно бухгалтерських даних
склав 100000тн. Фактично в грудні місяці випущено цехом 120000тн.
Отримано в грудні згідно поставок 200000тн. Списання ( по актах
списання ) склало 1000кг.

Розв’язок: З=100000+200000 – (120000+1000 )=79000.

Задача№1: Якщо підприємство поклало на депозитний рахунок 15000грн під
35% річних терміном на три роки то скільки грошей буде на його
депозитному рахунку.

а – у кінці кварталу;б – у кінці року;в – по закінченню терміну дії
договору.

грн

За один місяць: 5220:12=437,5грн

грн.

У кінці кварталу: 15000+ (1312,5 • 4 ) =20250грн

У кінці договору: а)за перший рік на рахунку 20250грн.;

грн.;

грн.

На депозитних рахунках, щороку нараховуються відсотки на ту суму грошей,
яка є на 1число місяця що що передує звітньому.

Задача2: Генеральний план розвитку передбачає зростання поточної
вартості акцій з 5000грн до 6200грн на кінець четвертого року. Яким
повинне бути щорічне зростання акцій ?

у рік.

Задача3: Обігові кошти згідно балансу підприємства складають 16007
тис.грн. Розрахунковий період, це рік за який складено баланс. Об’єм
реалізованої продукції за розрахунковий період 79700тис.грн. Розрахувати
оборотність оборотніх коштів, прямий коефіцієнт оборотності, та
зворотній коефіцієнт оборотності.

,де

E – обігові кошти;

T – звытный перыод;

Це означає, що обіг наявних коштів один оборот проходить за 72,3дні.

.

За розрахунковий період оборотні кошти можуть зробити 5 оборотів, тобто
5 – ть разів обернутися у підприємстві у вигляді готової продукції.

. Цей показник визначає кількість обігових коштів викоримтаних
на одну гривню реалізованої продукції.

Формули до теми”Матеріальні і нематеріальні активи.”

NВИВ( 12 – і )

2.Кінцева вартість ОФ: NK=Nn+NВВ+NВИВ

випуск продукції.

, де П – потужність.

5.КЗМ= загальна кількість машинозмін / кількість обладнання

коефіцієнт змінності.

.

7.Коефіцієнт інтенсивної загрузки: Кінт З =VФ / VПМ( П ).

8.Коефіцієнт інтегральної загрузки: КІНТЕГ = КЕКС ( КІНТ З ;

коефіцієнт вибуття.

коефіцієнт оновлення.

норма амортизації.

Практичне заняття до теми “Матеріальні і нематеріальні активи.”

Задача1: Вартість обладнання цеху 15000 млн.грн. З 1вересня ввели в
експлуатацію обладнання вартістю 45,6 млн.грн. З1липня вибуло обладнання
20,4 млн.грн. Розмір випуску продукції 800тис.тн. по ціні за 1т – 30
тис.грн. Виробнича потужність 1000тис.тн.

Визначити: середньорічну вартість ОФ, величину фондовіддачі,
коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

млн.грн.

2.Випуск продукції в вартісному виразі: V = 800(3000 = 24000 млн.грн.

3.ФОТ = 24000:15027,8 = 1,6 грн.

4.КІНТ = 800:1000 = 0,8.

Задача2:Вцеху машинобудівельного заводу встановлено 100 станків.Режим
роботи двохзмінний. Продовжувальність зміни 8 годин. Річний об’єм
випуску 280т , виробів виробнича потужність цеху 310т виробів.

Визначити: коефіієнт змінності роботи станків, коефіцієнти
екстенсивної, інтенсивної і інтегральної загрузки, якщо відомо додатково
в першу зміну працюють всі станки, в другу зміну – 50% , кількість
робочих днів в році 260, час фактичної роботи станка 40008години.

2.ТМАК =260 • 2 • 8 = 4160 ч – максимальний час роботи устаткування в
рік.

5.КІНТ = 0,96 • 0,9 =0,86

Задача3: ОФ на початок 1999р. =2825млн.грн. Введення і вибуття подані в
таблиці:

місяць ОФ млн.грн.

введення вибуття

1,02 40,0 6,0

1,05 50,0 4,0

1,08 70,0 8,0

1,11 10,0 5,0

? 170,0 23,0

Визначити середньорічну вартість ОФ, вихідну або кінцеву вартість ОФ,
коефіцієнт вибуття і оновлення ОФ.

млн.грн.

млн.грн.

Задача4: Повна перша – початкова ціна станка 10,2 млн.грн., срок служби
8 років. Затрати на модернізацію 2,3 млн.грн., демонтаж 0,2 млн.грн.,
залишкова вартість 0,5 млн.грн.

Визначити: річну суму амортизаційних відрахувань і норму
амортизації.

млн.грн.

Задача5: Склад основних виробничих фондів на початок року і зміни за рік
показані в таблиці (млн.грн.)

Групи ОФ На початок року Зміни в році(збільш., зменш.)

1.Будівлі 341510 –

2.Споруди 64610 –

3.Передаючі пристрої 36920 +440

4.Роб.машини і обладнання 378430 +23500

5.Силові машини і обладнання 18460 -530

6.Вимірювальні прилади 23998 -810

7.Обчислювана техніка 21229 +750

8.Транспорт 22152 -910

9.Інші 15691 -230

РАЗОМ 923000

Об’єм товаропродукції за рік 1236820 млн.грн.

Визначити: структуру основних фондів на початок і кінець
року і фондовіддачу.

37% – 36,1%.

2% – 7%.

4% – 4% .

41% – 42% .

млн.грн.

2,6% – 2,5%.

2,3% – 2,3%.

2,4% – 2,2%.

1,7% – 1,7%.

грн.

Задача6: На заводі введено нову лінію для випуску конкурентно спроможної
продукції. Валові витрати на виробництво одиниці продукції (
собівартість зменшилась з 680грн.

До 35,20грн. ). Оптова ціна одиниці продукції становить 4100грн. Нова
лінія розрахована на випуск 120000шт ( одиниць ) продукції щорічно. На
її введення і придбання витрачено 75280тис.грн.інвестицій.

Обгрунтувати економічну доцільність застосування нової технології
для чого розрахувати:

Коефіцієнт економічної ефективності реалізації технологічного проекту.

2.Строк окупності капітальних вкладень.

3.Рівень рентабельності нової автоматичної лінії.

Розв’язок:

; де ?? (?С) – приріст прибутку або зниження собівартості,
?? – капіталовкладення .

нормативний – ?? =0,16 – проект капіталовкладення є доцільним або
ефективним.

роки , строк окупності капіталовкладень 3,8 роки при нормальному 6,2р.

Задача7: Розглянемо два варіанти: Капіталовкладення в проект нової
продукції становлять 17,2 млн.грн. Річний випуск продукції 50 млн.грн.,
умовно змінні витрати: 900тис.грн. – 800тис.грн., умовно постійні
витрати 2млн.грн.- 2,2млн.грн.

Обгрунтувати ефективність одного з варіантів.

Розв’язок:

млн.грн.

; критичний обсяг виробництва та коефіцієнт безпеки.

.

.

3.Абсолютно ефективне капіталовкладення (норматив 0,16 )

;

роки.

Відповідь: доцільний другий варіант, тому, що капіталовкладення
ефективні і будуть використовуватися та окупляться за 2,2 роки.

Тест№1.

1.Технічна підготовка виробництва – це …

а) сукупність наукових процесів;

б) сукупність технічних процесів;

в) сукупність організаційно – економічних процесів;

г) усі відповіді правильні.

2.Науково – дослідні роботи – це …

а) окмплекс досліджень ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс робіт по створенню конструкторської документації;

в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних процесів;

г) комплекс процесів в організації, планування, обліку, контролю, МТЗ,
збуту і фінансування.

3.Типізація – це вимоги до виробів, при яких використовують…

а) стандартні деталі і вузли;

б) скорочення конструкцій виробів, розмірів і параметрів;

в) відомі деталі і нормалії;

г) типові технологічні процеси.

Тест№2.

1.Технічна підготовка виробництва включає такі стани:

а) науково – дослідний;

б) конструкторський;

в) технологічний;

г) організаційно – економічний;

2.Дослідно – конструкторські роботи – це …

а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс роботи по створенню конструкторської документації;

в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних процесів;

г) комплекс процесів організації, планування, обліку, контролю, МТЗ,
збуту і фінансування.

3.Стандартизація – це вимоги до виробів, при яких використовують…

а) стандартні деталі і вузли;

б) скорочення конструкцій виробів,розмірів і параметрів;

в) відомі деталі і вузли;

г) типові технологічні процеси.

Тест№3.

1.Економічні критерії оцінки нової продукції включають:

а) економія праці;

б) економія матеріальних ресурсів;

в) якість продукції;

г) корисний ефект на одиницю продукції;

д) окупність;

ж) прибутковість;

з) підвищення рівня механізації праці.

2.Технологічні роботи – це …

а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс робіт по створенню конструкторської документації;

в) комплекс робіт по створенню та вдосконаленню технологічних процесів;

г) комплекс процесів організації, планування, обліку, контролю, МТЗ,
збуту і фінансування.

3.Напрямки прискорення технологічної підготовки виробництва включають:

а) стандартизацію;

б) уніфікацію;

в) нормалізацію;

г) типізацію;

д) застосування автономії і електроніки;

ж) планування і управління.

Тести№4.

1.Соціальні критерії оцінки нової продукції:

а) поліпшення умов праці;

б) безпека виробів в експлуатації;

в) охорона навколишнього середовища;

г) підвищення кваліфікацій працівників;

д) підвищення рівня механізації праці;

ж) економія праці.

2.Організаційно – економічні роботи – це …

а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс робіт по створенню конструкторської докуметації;

в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних роцесів;

г) комплекс процесів організації, планування, обліку і контролю, МТЗ,
збуту і фінансування.

3.Уніфікація – це вимоги до виробів, при яких використовують:

а) стандартні деталі;

б) скорочення конструкцій виробів, орзмірів і параметрів;

в) відомі деталі і нормалії;

г) типові технологічні процеси.

Туст№5

1.Нормалізація – це вимоги до виробів, при яких використовують:

а) стандартні деталі і вузли;

б) скорочення конструкцій виробів;

в) відомі деталі і нормелії;

г) типові технологічні процеси.

2.В процесі освоєння нових видів продукції використовуються такі види:

а) технічне освоєння;

б) виробниче освоєння;

в) економічне освоєння;

г) фінансове освоєння;

д) соціальне освоєння.

3.Методи переходу на новий вид продукції включають:

а) послідовний;

б) паралельний;

в) послідовно – паралельний;

г) з зупинкою виробництва;

д) без зупинки виробництва.

Диктант.

1.Технічна підготовка виробництва – це сукупність процесів наукового,
технічного і організаційно – економічного характеру, які направлені на
розробку, освоєння нових видів продукції, які здійснюються від початку
наукових досліджень до введення виробу в експлуатацію і визначають
технічний рівень, якість; ефективність нової продукції як у виробництві
так і в експлуатації.

2.Основним завданням технічної підготовки виробництва є забезпечення
безперервного технологічного процесу в усіх галузях народного
господарсва шляхом максимального задоволення потреб населення.

3.Науково – дослідні роботи – це комплексне дослідження ринку, покупців
і конкурентів.

4.Дослідно – конструкторські роботи – це комплекс робіт по створенню
конструкторської документації на нову продукцію, виготовлення її
дослідних зразків.

5.Технологічний стан підготовки виробництва вимагає роботи по створенню
і вдосконаленню технологічних процесів виготовлення продукції.

6.Організаційно – економічний етап підготовки виробництва – це комплекс
взаємозв’язаних процесів організації, планування, обліку і контролю,
МТЗ, збуту, фінансування, які забезпечують перехід до виробництва нової
продукції.

7.Теоретичні наукові дослідження – це відкриття під яким розуміють
встановлення невідомих раніше закономірностей і властивостей, які
вносять корінні зміни в рівень пізнання.

8.Прикладні дослідження – застосування теоретичних знань в практиці
роботи підприємств.

9.Винаходи – це нове або яке має суттєві відмінності вирішення любого
завдання в області народного господарства і яке дає позитивний ефект.

10.Раупропозиція – це нововведення для даного підприємства.

Плани рефератів:

1.Міжнародна система сертифікації продукції.

2.Основні види контролю якості на підприємстві.

Практичне заняття №1 до теми”Комплексна підготовка виробництва до заміни
продукту (технології).”

Питання для опитування:

1.Суть науково – технічної підготовки виробництва.

2.Охарактеризувати етапи технічної підготовки виробництва.

3.Охарактеризувати науково – дослідні роботи.

4.Дати характеристику конструкторської підготовки виробництва.

5.Дати характеристику технологічної підготовки виробництва.

Практичне заняття №2 до теми “Комплексна підготовка виробництва до
заміни продукту”.

Питання для опитування:

1.Охарактеризуйте організаційну підготовку виробництва до нової
продукції.

2.Дати визначення і характеристику ергономічної підготовки до випуску
нової продукції.

3.Напрямки прискорення технічної підготовки виробництва до заміни
продукції.

4.Періоди освоєння нової продукції.

5.Як змінюються затрати на стадіях підготовки виробництва і освоєння
нової продукції.

Тести№1.

1.Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції
підприємства, називаються:

а) загальними показниками якості;

б) комплексними показниками якості;

в) одиничними показниками якості;

г) диференційованими показниками якості.

2.Довговічність – це …

а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;

б) властивість виробу виконувати свої функції при збереженні
експлуатаційних показників у встановлених межах;

в) можливість швидкого виявлення та усунення несрпавностей;

г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які
пропонують на ринку.

3.Корисність будь – яких товарів вдбиває їх…

а) вартість;

б) споживча вартість;

в) якість;

г) відновна вартість;

д) правильні відповіді а) і г).

4.Оцінка технічного рівня продукції проводиться на таких етапах:

а) дослідження і проектування;

б) виробництво;

в) обіг і реалізація;

г) експлуатація і споживання.

Тест№2.

1.Для оцінки технічного рівня і якості продукції використовуються такі
методи:

а) диференційований;

б) узагальнюючий;

в) змішаний;

г) комплексний.

2.Надійність – це …

а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;

б) властивість виробу виконувати свої функції для збереження
експлуатаційних показників у встановлених межах;

в) можливість швидкого виявлення та усунення несправностей;

г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які
пропонують на ринку.

3.Сертифікат продукції – це документ, який…

а) потрібен лише для захисту права власності на продукцію;

б) дозволяє продавати продукцію;

в) засвідчує рівень якості продукції;

г) надається покупцеві підчас продажу продукції;

д) пенредбачає реалізацію на біржі через певний час за певною цігною.

4.контроль якості, який здійсньюється у спеціально – обладнаних
приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається:

а) активним; б) стаціонарним;

в) статичним; г) змінним.

Тести№3.

1.Контроль якості, який здійсньюється безпосередньо у ході
техноглогічного процесу вироблення виробу за допомогою спеціальних
пристроїв називається:

а) стаціонарним; б) активним; в) вхідним;

г)вихіним; д) пасивним.

2.Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні
експлуатаційних покзників у встановлених межах протягом певного періоду
характеризує його …

а) продуктивність; б) надійність;

в) довговічність; г)ремонтопридатність.

3.Комплексні показники якості продукції:

а) характеризують будь – яку властивість одиниці продукції;

б) відображають декілька властивостей одиниці продукції одночасно;

в) оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства.

4.Методи оцінки рівня якості, що грунтується на результатах аналізу
сприймання органами чуттів людини без застосування технічних
вимірювальних і реєстраційних засобів називається:

а) об’єктивним методом;

б) органалітичним методом;

в) комплексним методом.

Тести№4.

1.Наццональним органом, який здійснює і координує роботу із сертифікації
продукції в Україні є:

а) Державний комітет України із стандартизації, метрології та
сертифікації;

б) Державна комісія при Уряді України із стандартизації, метрології та
сертифікації;

в) Державна палата з сертифікації та стандортизації Українию.

2.Абсолютний рівень якості продукції…

а)це рівень якості за якого загальна величина суспільних витрат на
виробництво і використання продукції є мінімальною;

б)визначаються шляхом обчислення вибраних показників якості без
порівняння їх з відповідними показниками аналогічних вітчизняних і
зарубіжних зразків;

в)це оцінка якості, що враховує пріоритетні напрямки і темпи розвитку
науки і техніки;

3.Показники якості виробництва характеризують:

а)рівень дефектності продукції; б)відповідність готового виробу
вимагає нормативно– технічної документації; в)технічний рівень
продукції; г)естетичні властивості виробу.

4.Якість продуктів харчування характеризується такими показниками, як…

а)калорійність і термін зберігання придатних для споживання;
б)продуктивність, потужність і довговічність; в)міцність і зовнішній
вигляд; г)еластичність і вологостійкість.

Тема№5.

1.Рівень якості , за якого загальна величина суспільних витрат на
виробництво і використання продукції за певних умов її споживання є
мінімаьною, називається…

а)абсолютним рівнем якості;

б)відносним рівнем якості;

в)перспективним рівнем якості;

г)оптимальним рівнем якості.

2.За змістом технічний рівень…

а)вужчий за поняття якості;

б)ширший за поняття якості;

в)не зіставний з поняттям якості;

г)усі відповіді неправильні.

3.Показники якості які характеризують зручність в експлуатації
визначаються…

а)технологічними показниками; б)естетичними показниками;
в)ергономічними показниками;

г)економічними показниками; д)патентно – правовими показниками.

4.Стантартизація – це …

а)діяльність, яка заключається в знаходженні рішень для повторення
завдань в сферах науки, техніки, економіки, які направлені на досягнення
оптимального ступеня впорядкування у визначеній області; б)ступінь
властивостей, які здатні задовільнити потреби у відповідності з її
призначенням; в)характеристика декількох властивостей виробів, включаючи
витрати на обробку, виробництво і експлуатацію.

Практичне заняття.

Тема:” Організація трудових процесів.”

Питання для опитування.

1.Що таке заробітня плата, її види.

2.Охарактеризувати організацію оплати праці на підприємстві.

3.Принципи оплати праці.

4.Охарактеризувати нормативи за допомогою яких регулюється заробітня
плата.

5.Охарактеризувати погодинної зарплати.

6. Охарактеризувати види відрядної зарплати.

7. Охарактеризувати види надбавок і доплат.

8.Дати характеристику системам оплати праці в сучасних ринкових умовах.

Задача№1: Виробничий робітник промислового підприємства працює за
відрядно – прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ставка
працівника п’ятого розряду становить 8,45 грн. За перевиконання норми
праця працівника оплачується за розцінкою збілшеною на 50%.

Обчислити суму заробітку, якщо робітник працював 23 дні і виконав норму
на 118% при плані 200штук виробів фактично 238штук.

Розв’язок: ЗВ= (8,45?23)+(8,45?1,5)?0,18=194,35+2,28=196,63

Задача№2: Уивробничому цеху підприємства протягом розрахункового року
має працювати 20 працівників IVрозряду.Тарифна ставка робітника
Ivрозряду 96,5 коп.за годину. Річний фонд робочого часу одного робітника
1815 годин, коефіцієнт виконання норм у середньому очікується 1,2.

Обчислити річний фонд зарплати виробничого цеху підприємства.

ФО = 20?96,5?1815?1,2 =42035,40грн.

Задача№1: Розрахувати планову чисельність працівників за професіями на
основі таких даних:

Виробнича програма підприємства – 60000 штук в рік. Трудомісткість
виконання окремих видів робіт на один виріб складає: токарні роботи
10н/год; свердлильні 17 н/год

фрезерні 8 н/год; шліфувальні 6 н/год; складальні 16 н/год; середній
процент виконання норм 104%, а річний дійсний фонд робочого часу одного
робітника 1780 годин. Чисельність допоміжних робітників 30% від числа
відрядників.

6)Разом чисельність
працівників: 324+551+259+194+518=1846 чоловік.

7)Чисельність допоміжних працівників: 1846?0,30=554чол.

8)Загальна планова чисельність: 1846+554=2400чол.

Задача№2:Середньооблікова чисельність промислово – виробничого персоналу
на підприємстві у звітньому році склала 250 чол., випуск товарної
продукції 2557т.грн.

У розрахунковому році обсяг товарної продукції становитиме 2680т.грн., а
продуктивність праці зросте на 6%. Визначити:1)рівень
продуктивності праці у звітньому і розрахунковому роках; 2)чисельність
промислово – виробничого персоналу очікувану в розрахунковому році.

Розв’язок: 1)рівень продуктивності праці у звітньому році:

чол.

Змінні витрати на випуск продукції

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020