.

Конституція великої рогатої худоби як міра гармонії будови її тіла (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1793
Скачать документ

Реферат на тему:

Конституція великої рогатої худоби як міра гармонії будови її тіла

gdTHRa

gd›^I ин, а проміри довжини (1/2 КДТ) та ширини (ШК або ШГ) —
горизонтальну. Згідно з правилом “золотої пропорції” стан гармонійності
будови тіла великої рогатої худоби визначається таким співвідношенням
промірів: корів — ВХ : 1/2КДТ = 1/2КДТ : ШК; бугаїв — ВХ : 1/2КДТ =
1/2КДТ : ШГ. Відмінності в кількісних показниках ознаки гармонії
представимо у вигляді різниць зі стандартом порівняння. Як стандарт
порівнювання використовується числовий вираз “золотого перерізу”, який
дорівнює 1,60. Ці різниці, так само як і сума їх, можуть бути і
додатніми, і від’ємними. Для характеристики типів конституції
передбачається вияв протилежностей, альтернативи, тому останні
встановлюються не лише за величиною, а й за знаком алгебраїчної суми
відхилень від стандарту гармонії першої та другої пропорцій. Формула
визначення типу конституції великої рогатої худоби має такий вигляд: Кк
= [(ВХ : 1/2КДТ) — 1,60] + [1/2КДТ : ШК) — 1,60] — для корів; Кб = [(ВХ
: 1/2КДТ) — 1,60] + [(1/2КДТ : ШГ) — 1,60] — для бугаїв. З урахуванням
знака й величини суми відхилень від стандарту гармонії пропонується три
основних типи конституції великої рогатої худоби: 1) проаксіальний —
додатнє відхилення від стандарту гармонії; 2) анаксіальний — від’ємне
відхилення від стандарту гармонії; 3) аксіальний (осьовий) — нульове
значення суми відхилень. Кількість типів конституції визначено
встановленим числом граничних співвідношень лінійних параметрів
екстер’єру. Ця кількість підтверджується висновком Є. А. Богданова, М.
Ф. Іванова, П. М. Кулєшова про три можливі прояви основних
взаємозв’язків будови і функції тканин і органів (у цілому).
Переважаючий або недостатній розвиток статей тварин є причиною порушення
біологічної рівноваги в організмі. У зв’язку з цим аксіальний (осьовий)
тип конституції відповідає відомій середній нормі популяції, яка, за
словами І. І. Шмальгаузена (1968), у найбільш типових умовах має
переваги в боротьбі за існування. Будова тіла як інтеграція елементів
форми під впливом лабільності функції стає основою нової фізіологічної
системи. Межі мінливості конституційних координат характеризуються
альтернативністю орієнтації, відповідають законові симетрії і, отже,
визначаються мінімальним чи максимальним відхиленням вправо чи вліво від
стандарту гармонійності будови тіла. У зв’язку з цим доцільним є поділ
проаксіального й анаксіального типів на більш дрібні одиниці-порядки,
кожний з яких виражається однаковою абсолютною величиною і відрізняється
орієнтацією, тобто знаками. Діапазон їх вираження такий: Проаксіальний
Анаксіальний 1-й порядок +0,0001…+0,0150 -0,0001…-0,0150 2-й порядок
+0,0151…+-,1450 +0,0151…-0,1450 3-й порядок +0,1451 і більше -0,1451
і менше Техніку розрахунків для встановлення екстер’єрного і
конституційного типу розглянемо на прикладі корови бурої карпатської
породи з племінного заводу “Закарпатський”. Стріла 5850, ЗКЗ-4040;
висота в холці (ВХ) — 132, ширина в клубах (ШК) — 48, 1/2 косої довжини
тулуба (1/2 КДТ) — 80 см. Розрахунки проводять у два етапи. Перший етап
— визначення “золотої пропорції”, тобто значень відношень довжина-висота
й довжина-ширина. ВХ : 1/2 КДТ = 132 : 80 = 1,65 1/2КДТ : ШМ = 80 : 48 —
1,67 Другий етап — визначення напряму й рівня відхилення від гармонії:
(1,65 — 1,60) + (1,67 — 1,60) = (+0,05) + (+0,07) = +0,12. Отримані
результати слід читати таким чином: корова Стріла 5850, ЗКЗ-4040
належить до проаксіального типу конституції 2-го порядку. Наше вивчення
бурої худоби Сумської та Закарпатської областей показало, що
найпоширенішим серед цих тварин є проаксіальний тип конституції. До
нього було віднесено понад 60% обстежених тварин. У певних господарствах
це співвідношення порушувалося. Так, наприклад, на Півненківському
племзаводі питома вага корів проаксіального типу конституції
перевищувала 70%. Водночас стадо колективного господарства ім. Леніна за
конституційними особливостями тварин поділилося приблизно порівну: 51,9%
— проаксіальний та 48,1% — анаксіальний типи. Схожа картина
спостерігалася в багатьох господарствах з тваринами бурої карпатської
породи. Частота виявлення корів аксіального типу була дуже невелика й
становила, залежно від району спостереження, 0,5—1,5%. Тип конституції
мав дуже широкий діапазон повторюваності в поколіннях (мати — дочка):
коефіцієнт кореляції коливався від -0,99 до +0,99, залежно від типу
конституції, рівня селекції та умов вирощування й експлуатації корів.
Загалом тип конституції матерів збігся з типом дочок при проаксіальному
типі в 63,3 випадку, а при анаксіальному — у 53,6 випадку. Ці факти
відображують перекручення справжніх можливостей потомства корів за
врахованими ознаками, нестандартністю умов, а також специфікою норми
реакції на них, властивою особинам обох конституційних типів. Із
загальної мінливості довічного надою, яка виникає під впливом різних
чинників, 91,8% зумовлено дією рівня відхилення від стандарту гармонії,
тобто відповідності тому чи тому конституційному типові. Такою самою
мірою сума відхилень впливає на надій за 1-ю лактацією та дещо більше
(92%) — на термін продуктивного використання тварини. Встановлено, що
зовнішні умови справляють вплив на формування типу конституції в межах
47,3%. Контрастність типів конституції у тварин лебединської та бурої
карпатської порід мала стійкий характер за продуктивними, екстер’єрними
та кореляційними показниками (табл.). Наведені дані свідчать про значну
перевагу в середньому корів лебединської породи проаксіального типу
конституції за тривалістю продуктивного використання та довічним надоєм.
Проте в обох породах спостерігається перевага тварин анаксіального типу
за шириною грудей, шириною в клубах і косою довжиною тулуба при
принциповій рівності за висотою в холці. Отримані коефіцієнти кореляції
типу конституції з віком вибуття й довічним надоєм загалом невисокі за
значенням, але набагато вищі в групах тварин з додатнім відхиленням від
стандарту гармонії. Різна спрямованість кореляції є доказом внутрішніх
відмінностей типів, що носять, вочевидь, загальноорганізмовий характер.
Разом з тим, можна говорити про незавершеність формування гармонійності
будови тіла корів лебединської та бурої карпатської порід, оскільки
відзначається тенденція до підвищення величини сумарного відхилення, а
також невелика кількість тварин аксіального — власне гармонійного — типу
конституції.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020