Реферат на тему:

Нобелівський лауреат Едвін Кребс (Krebs)

за відкриття зворотної фосфориляції білків як механізму біологічної
регуляції

рік народження: 1918 р.

?????????$?агата на енергію сполука аденозинтрифосфат. Існує і зворотний
процес – деактивізація фосфорилази шляхом вилучення фосфатної групи за
участі іншого ензиму. Е.Кребс та Е.Фішер встановили, що ці дві
протилежні реакції є двома сторонами єдиного процесу – зворотної
фосфориляції, який є основним та універсальним у білковому метаболізмі.
Після першої, відкритої Е.Кребсом та Е.Фішером протеїнкінази,
відкривають сотні нових протеїнкіназ та фосфатаз. Зворотна фосфориляція
має значення для секреції гормонів, впливає на процеси білкового
синтезу, генну регуляцію, імунні реакції, дихання та кровообіг.
Порушення процесу зворотної фосфориляції можуть призвести до розвитку
злоякісних новоутворень. Сьогодні визнано, що близько 1% всіх генів у
дезоксирибонуклеїновій кислоті беруть участь у синтезі протеїнкіназ, що
підтверджує важливу роль зворотної фосфориляції в життєвих процесах.
1992 р. Е.Кребсу та Е.Фішеру була присуджена Нобелівська премія з
фізіології і медицини “за відкриття зворотної фосфориляції білків як
механізму біологічної регуляції”.

Література:

Альфред Нобель. Шведський інститут, 2004 р.

Нобелівська премія перші 100 років.

Альфред Нобель і Нобелівські премії.

HYPERLINK «http://www.nobel.org.ua/» http://www.nobel.org.ua/

HYPERLINK «http://www.peoples.ru/finans/undertake/nobel/index2.html»
http://www.peoples.ru/finans/undertake/nobel/index2.html

Похожие записи