.

Терміносполучення у фреймовій структурі фахового тексту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
282 1775
Скачать документ

Реферат на тему:

Терміносполучення у фреймовій структурі фахового тексту

Терміносполучення виконують ті прагматичні функції у дискурсі, які
ведуть до поєднання високої інформативності, з одного боку, та
лаконічності , точності висловлювань – з іншого. Адже завдяки можливості
використання, наприклад, атрибутивних ланцюжків – структурних елементів
термінологічних словосполучень, можна говорити про тенденцію економії
мовних засобів англомовного науково-технічного тексту.

Терміносполучення є синтаксичною конструкцією, що утворюється
об’єднанням двох і більше слів на основі підрядного граматичною зв’язку
– узгодження, керування або прилягання. Граматично та семантичне головне
слово є ядром (стрижнем) терміносполучення. Залежно від частини мови
стрижневого компоненту, терміносполучення поділяють на субстантивні
(absolute reason). ад’єктивні (valid to all intents), дієслівні (to
execute exclusive legislation) та прислівникові (generally accepted).

Термінологічні словосполучення будуються відповідно до певних
граматичних зразків, які формуються у мові на основі категоріальних
властивостей слів. Здатність слова сполучатись з іншими словами і форми
прояву цієї здатності залежать не лише від граматичних властивостей
слова, але й від його лексичного значення. Терміносполучення служить
засобом номінації, позначаючи предмет, явище, процес, якість. Його назва
формується стрижневим елементом і уточнюється, конкретизується залежним
компонентом, наприклад: bill of exchange, barter transaction, right to
housing.

Відповідно до структурної будови пропонуємо розрізняти прості, складні і
комбіновані терміносполучення. Прості терміносполучення можуть бути
двокомпонентними (standard act); трикомпонентним (salary bonus system);
чотирикомпонентними (second-hand goods commission sale).

Серед двокомпонентних термінологічних сполучень виділяються дві
морфологічні моделі “прикметник + іменник” (A+N): absolute necessity,
grave crime; та “іменник + іменник” (N+N): acceptance credit, insurance
case. Вихідним словом для їх творення є іменник: crime – economic crime,
crime of omission. Компоненти термінологічних словосполучень мають
різний ступінь термінологінності, можуть і взагалі не бути термінами,
порівн: ability to work, leaving in danger, тощо.

Трикомпонентні конструкції термінів мають відповідно структури:
“прикметник + прикметник + іменник” (A+A+N): compulsory medical
treatment, complete material responsibility та ін., “прикметник +
іменник + іменник” (A+N+N): personal property rights, corrective labour
code; “іменник + прикметник + іменник” (N+A+N): commission expert
examination; “іменник + іменник + іменник” (N+N+N): notary service
board. Основним елементом для творення подібних структур може бути і
словосполучення, і окреме слово. Так, на основі моделі “прикметник +
іменник” твориться трикомпонентний термін моделі A+A+N: advisory
commission – medical advisory commission. На основі моделі “іменник +
іменник” твориться модель A+(N+N): parcel trade – direct parcel trade.
Вихідним словом для моделей N+A+N, N+N+N є іменник, тобто однослівна
структура:. Як бачимо, зі збільшенням кількості компонентів збільшується
і можливість різноманітних їх комбінацій, тому кількість моделей
збільшується і у трикомпонентних структурах дорівнює вже чотирьом. .

Чотирикомпонентні терміни також творяться на основі нижчої структури, у
даному випадку – трикомпонентної.

Багаточленні ТС мають різну кількість компонентів: п’ять – bill of
exchange payable in foreign currency; шість – actions disrupting the
work of corrective labour institutions; сім – state grant for taking
care of the child till its one year’s age. Вони також творяться на
основі іменників або словосполучень нижчого порядку.

Отже, термінологічна система відображає в структурі компонентів, що
входять до її складу, певні зв’язки і відношення, які об’єктивно існують
у колі названих понять та явищ.

Складні терміносполуки створюються різними типами зв’язку стосовно
стрижневого слова, наприклад:: узгодженням і приляганням (temporary
tenure of office), керуванням і приляганням (examination of case in
absentia). Комбіновані словосполучення створюються на основі зв’язків
від різних стрижневих слів (material change in conditions of work,
statute of limitations for the execution of the judgement).

У фреймовій структурі англомовних фахових текстів простежуємо також
асиндетичні субстантивні терміносполучення. Стрижневим елементом таких
структур завжди є іменник. Атрибутивний ланцюжок, репрезентований
іменниками, експлікує постійну й безвідносну суттєву ознаку предмета або
явища об’єктивної дійсності, яку несе в собі стрижневий компонент
терміносполучення, в результаті чого терміносполучення виражає рядове
поняття і відіграє роль класифікуючої одиниці, тобто виявляється
віднесеним в особливий клас певної галузі знань. Серед структурних
одиниць фреймової організації текстів ці терміносполучення відіграють
особливу роль, і реалізація їх потенціалу веде до високої
інформативності наукового дискурсу.

Щодо семантизації словосполучень, то, за нашими спостереженнями
семантика відображає більшою чи меншою мірою значення всіх компонентів,
хоча функціонально вони актуалізують єдине значення у структурі
дискурсу. За своєю будовою їх можна класифікувати як двокомпонентні чи
бінарні та багато- чи полікомпонентні. Важливо зазначити, що ступінь
семантичної спаяності між елементами двокомпонентного терміносполучення
є вищою, ніж між елементами багатокомпонентного терміносполучення.

Термінологічні словосполучення, як і словосполучення загальновживаної
мови, дуже неоднорідні за своєю лексичною і граматичною структурою, що
викликає труднощі визначення і виділення з дискурсу
термінів-словосполучень.

Класифікація термінологічних словосполучень за структурною будовою

Тип терміносполучення за кількістю компонентів Компоненти Приклади
Процентна частка

Прості терміносполучення

2-компонентні A + N Voting ballot, written proof 77%

N + N Wages fund, union treaty

3-компонентні A + A + N Restrictive material responsibility 7,2%

A + N + N Executive branch documents

N + A + N Commission expert examination

N + N + N Priority development territory

4-компонентні

Second-hand goods commission sale 0,4%

Складні терміносполучення Модифікації вищезазначених типів Temporary
tenure of office 13,3%

Комбіновані терміносполучення Модифікації вищезазначених типів Statute
of limitations for the execution of the judgement 2,1%

Бібліографія:

Чижик О.М. Валентність у структурі словосполучення у тексті оригіналу і
перекладу (на матеріалі оповідань О. Кобилянської)//Том 25. Актуальні
проблеми перекладу. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.62-64.

Зотова В.П. Основні тенденції термінотворення в галузі
права//Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках.
– Днепропетровск: Пороги, 2005. – С.163-166.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020