.

Переклад фразеологічних одиниць (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 5572
Скачать документ

Реферат на тему:

Переклад фразеологічних одиниць

Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка відрізняє їх
від вільних словосполучень, є ідіоматичність. Саме через цю
характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює сумарному
значенню його компонентів, часто це значення не має нічого спільного із
значеннями слів, які входять до нього:

to show white feather – бути боягузом

Багато фразеологізмів виникли на основі якогось історичного факту:

to dine with Duke Humphrey – залишитися без обіду

[Один час боржники в Лондоні ховалися від своїх кредиторів у Соборі
святого Павла, де, серед інших, знаходиться і гробниця герцога Гамфрі;
на запитання, де він буде обідати, боржник відповідав, що обідатиме з
герцогом, тобто ніде].

У фразеологізмах часто міститься метафоричний елемент. Їх не можна
перекладати дослівно. У багатьох випадках вони мають явно виражене
національне забарвлення. Це все та ряд інших факторів призводить до
того, що фразеологічні одиниці часто не мають абсолютних відповідників в
іншій мові. Складність перекладу ідіом полягає у тому, що перекладач
повинен уміти їх розпізнати і підшукати відповідний український варіант.

З точки зору перекладу фразеологічні звороти – приказки та прислів’я –
зручно розділити на 3 групи.

До першої групи відносяться такі прислів’я та приказки, які повністю
співпадають з українськими – як по смислу, так і по формі, тобто по
описуваному образу або складових компонентах:

All that glitters is not gold.

Не все те золото, що блищить.

As a man sows, so shall he reap.

Як посієш, так і пожнеш.

New brooms sweep clean.

Нова мітла по-новому мете.

[Неспівпадіння числа в українській та англійській приказці в останньому
прикладі не має суттєвого значення, тому ми включаємо його в першу
групу].

Такі приказки та прислів’я, які повністю співпадають в різних мовах,
мають своїм джерелом загальний прототип і часто є калькою з грецької або
латинської, рідше інших мов.

До другої групи належать прислів’я і приказки, які співпадають по
змісту, але не співпадають за образом, який лежить в їх основі:

Too many cooks will spoil the broth.

У cеми няньок дитя без носа.

As well be hanged for a sheep, as for a lamb.

Сім бід – один одвіт. Сім смертям не бути, а одної не минути.
Раз

козі смерть.

To buy a pig in a poke.

Купити кота в мішку.

При перекладі таких фразеологічних одиниць рекомендується користуватися
саме такими відповідниками, які закріпилися в мові, оскільки при їх
перекладі перекладач повинен притримуватися принципу перекладу чогось
звичного таким же звичним. У протилежному випадку приказка або прислів’я
викличе у читача враження чогось несподіваного та оригінального. Тому
англійську приказку

At a snail’s pace – Як на волах.

не можна перекладати

*Із швидкістю равлика.

До третьої групи відносяться приказки та прислів’я, які не мають
відповідників в українській мові – ні за змістом, ні за образом. Вони
перекладаються або описово, або при допомозі приказки, створеної
перекладачем.

Little pitchers have long/ wide ears.

Діти люблять слухати розмови дорослих. В малих дітей великі вуха.

Як приклад вдалого відтворення приказки у перекладі можна навести
англійський переклад такого місця роману Л.Толстого “Война и мир”:

Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил свои веретена.

Jerome, Jerome, do not roam, but mind spindles at home.
(Переклад А.і

Л.Мод)

Незважаючи на те, що перекладачі вжили іноземне ім’я, вони дуже вдало
зберегли римовану форму приказки, її ритмічну рівновагу, не кажучи вже
про те, що вони дуже вірно передали її зміст.

Прислів’я і приказки часто мають чітко виражений національний характер,
тому вони не можуть бути використані при перекладі, не дивлячись на те,
що вони повністю співпадають по змісту. Так, англійську приказку

to carry coal to Newcastle

не можна перекладати російською приказкою ездить в Тулу со своим
самоваром оскільки це внесло би в переклад чуже національне забарвлення.
У таких випадках доводиться або давати близький до оригіналу переклад,
робити описовий переклад або перекласти цю приказку із зміною образу:

Ніхто не возить вугілля в Ньюкасл.

Робити щось безглузде/ недоцільне/ непотрібне.

В ліс дрова возити. В криницю воду лити.

Образні фразеологічні звороти, побудовані у вигляді порівнянь, з точки
зору перекладу можна поділити на ті ж три групи, що і прислів’я та
приказки.

До першої групи відносяться фразеологічні звороти, які мають повну
образну та змістову відповідність в мові оригіналу та в мові перекладу:

cold as ice

холодний, як лід

sweet as honey

солодкий, як мед

До другої групи відносяться фразеологічні звороти, які виражають ту саму
думку, але за допомогою іншого образу:

as old as the hills

старий, як світ

as hungry as a hunter

голодний, як вовк/ собака/ пес

До третьої групи відносяться такі порівняння, які не мають собі подібних
в українській мові:

as brown as a berry

дуже темний/ дуже загорілий/ шоколадного кольору

(

*

®

°

a

ae

*

°

ae

й зворот звучав би штучно і незвично, що внесло би в переклад те, чого
немає в оригіналі: була б повернута яскравість звичному стертому образу,
Тому приказку

to sleep like a log

слід перекладати

спати як убитий/ спати без задніх ніг

а не

*спати як колода.

Фразеологічні звороти, що входять до третьої групи, звичайно
перекладаються описово, по змісту.

До фразеологічних зворотів відносяться також і крилаті вирази та
посилання, що широко вживаються у різних типах мовлення та стилях мови.
До їх числа відносяться і різні цитати – літературного характеру,
біблеїзми, висловлювання історичних осіб тощо. При їх передачі
перекладач повинен керуватися традицією, що існує в українській мові,
незалежно від словникового значення слів, що входять до складу виразу.
Тут часто спостерігається розходження між українською та англійською
мовами. Одне і те ж слово, що входить до складу різних виразів в
англійській мові, може вимагати перекладу різними словами у зв’язку з
усталеною в українській мові традицією. Порівняємо, для прикладу, два
такі вирази:

massacre of the innocent

massacre of Saint Bartholomew

У першому випаду слово massacre перекладається вбивство/ побиття
немовлят. У другому ж воно взагалі не перекладається, оскільки дана
історична подія відома в українській мові як Варфоломіївська ніч.

Окремо слід зупинитися на перекладі біблеїзмів. В англомовній традиції
вони дуже часто використовуються в різних стилях мовлення, у тому числі
і в публіцистичних текстах. Біблеїзми надають висловлюванню глибокої
образності. При перекладі їх часто доводиться розшифровувати, оскільки
їх образи, їх переносне значення у зв’язку з рядом причин не завжди
зрозумілі для українського читача або слухача:

Nine mocking years with the golden calf and three long years of scourge,
… nine crazy years at the ticker and three long years in the
breadline! (F.D.Roosevelt about Harding – Coolidge – Hoover era,
Safire’s Political Dictionary by William Safire, 1978, p.747)

Девять лихих денежных лет и три долгих года бедствий, … девять

лет безумных удач на бирже и три долгих года в очередях за

хлебом (Цит. за Т.Клюкіною)

Ще один приклад. Вираз whited sepulchres у Біблії перекладається як
гроби побілені (Євангеліє від Матея 23:27-28). Але за цим виразом, який
може не зразу бути зрозумілим пересічному читачеві стоїть певний образ,
який розкрито в першоджерелі: “Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри,
що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині
повні кісток мертвих та всякої нечистоти. Отак і ви: назовні здаєтесь
людям справедливі, а всередині сповнені лицемірства і беззаконня”. Ось
як цей образ використано в літературі:

The revelation not only shocked Mary, but made her wonder how many more
of her hitherto respected elders might be whited sepulchres (Oxford
Dictionary of Current Idiomatic English)

Это открытие не только шокировало Мэри, но и заставило её

задуматься – а сколько ещё из до сих пор уважаемых ею людей

старшего поколения являются ханжами или лицемерами (Цит. за

Т.Клюкіною).

Підсумовуючи вищесказане, подамо основні способи перекладу
фразеологічних одиниць.

Найкращий спосіб – передати фразеологізм фразеологізмом. Це є можливим
тоді, коли англійська та українська мови запозичили фразеологічний
зворот з інших мов (найчастіше класичних).

Strike while the iron is hot.

Куй залізо, поки гаряче.

Переклад фразеологічним аналогом, тобто використання в українській мові
фразеологічних одиниць, які мають те саме значення, але які побудовані
на іншому образі. При такому перекладі слід враховувати, що український
образ повинен бути нейтральним щодо національного забарвлення:

Can the leopard change his spots?

Природу не виправиш. Горбатого могила справить.

Але не: рос.*Черного кобеля не отмоешь добела

Переклад калькою, тобто спроба скопіювати англійський образ і створити
свою фразеологічну одиницю. При такому способі треба пам’ятати, що:

образ повинен бути зрозумілим, метафоричне, переносне значення повинно
виходити з прямого значення:

Little pitchers have long ears.

У малих дітей великі вуха.

якщо в перекладі є реалія, то вона повинна бути зрозумілою українському
читачеві:

To carry coal to Newcastle.

Ніхто не возить вугілля в Ньюкасл.

перекладові слід надати форму фразеологізму:

Rome was not built in a day.

Не зразу Рим будувався.

Описовий переклад, відмова від перекладу фразеологізмом:

to cut off with a shilling

залишити без спадщини

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020